Tymczasowe łagodne uszkodzenie komórek mięśnia sercowego po szczepieniu przypominającym na Covid-19

9 listopad 2022

Tymczasowe łagodne uszkodzenie komórek mięśnia sercowego po szczepieniu przypominającym na Covid-19

Przyczyny są nadal niejasne, ale u prawie 3 procent zaszczepionych istnieją dowody na przejściowe, łagodne uszkodzenie komórek mięśnia sercowego, które można wykryć jedynie za pomocą bardzo czułych metod.

 

FDA w swoim własnym dokumencie zatwierdzającym szczepionkę Pfizera sugeruje, że zapalenie mięśnia sercowego po zastrzyku może być większym zagrożeniem niż COVID
Przekręty w badaniach klinicznych “szczepionek” na Covid firmy Pfizer-BioNTech – Canadian Covid Care Alliance

[Troponiny stanowią grupę trzech białek regulujących skurcze mięśni poprzecznie prążkowanych i mięśnia sercowego]

Interdyscyplinarny zespół badawczy z Uniwersytetu w Bazylei i Szpitala Uniwersyteckiego w Bazylei zbadał wpływ szczepienia przypominającego Covid-19 na mięsień sercowy. Według ich ustaleń, które nie zostały jeszcze poddane recenzji, łagodne uszkodzenia są bardziej powszechne niż wcześniej sądzono. Kardiolog profesor Christian Müller mówi o wynikach w wywiadzie.

Skupiliśmy się na rzadkim, ale istotnym wpływie pierwszej dawki przypominającej eksperymentalnej terapii genowej na Covid-19 na komórki mięśnia sercowego. Do tej pory zjawisko to było obserwowane jedynie biernie i nie było aktywnie badane. Oznacza to, że istniały jedynie dane dotyczące ciężkich przypadków zapalenia mięśnia sercowego, zwłaszcza u młodych mężczyzn wymagających leczenia szpitalnego. Nasze pytanie dotyczyło tego, jak często rzeczywiście dochodzi do uszkodzenia komórek mięśnia sercowego po podaniu dawki przypominającej na Covid-19. Aby odpowiedzieć na to pytanie, zmierzyliśmy marker zwany troponiną sercową we krwi pracowników Szpitala Uniwersyteckiego trzy dni po szczepieniu przypominającym. Jeśli poziom troponiny sercowej wzrasta powyżej normalnego zakresu, świadczy to o uszkodzeniu komórek mięśnia sercowego. Chcieliśmy również sprawdzić, jak długo takie uszkodzenia będą się utrzymywać.

 

„W badaniu brali udział naukowcy pod kierownictwem kardiologa profesora Christiana Müllera, specjalisty chorób zakaźnych profesora Manuela Battegaya, lekarza personelu dr Floriana Bandereta-Uglioni, kardiologa dr Philipa Haafa i immunologa dr Christopha Bergera. Wzięło w nim udział 777 pracowników (w tym 540 kobiet) Szpitala Uniwersyteckiego w Bazylei, którzy chcieli otrzymać szczepienie przypominające w grudniu 2021 r. i na początku 2022 r. Wyniki przedstawił niedawno Christian Müller na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologii w Barcelonie.

Trzeciego dnia po szczepieniu naukowcy zbadali krew zaszczepionych osób pod kątem stężenia biomarkera troponiny, która jest związana z uszkodzeniem komórek mięśnia sercowego: im więcej komórek mięśnia sercowego umiera, tym wyższy jest poziom troponiny sercowej. U 22 (tj. 2,8%, z czego 20 kobiet i dwóch mężczyzn) z nich naukowcy byli w stanie wykryć wartości powyżej normalnego zakresu. Odsetek kobiet, u których stwierdzono uszkodzenie komórek mięśnia sercowego po szczepieniu przypominającym, wynosił zatem 3,7%, podczas gdy odsetek mężczyzn wynosił zaledwie 0,8%. Czwartego dnia poziom troponiny sercowej powrócił do normalnego zakresu u połowy kobiet i obu mężczyzn.”

 

I jaki był wynik?

Odnotowaliśmy podwyższony poziom troponin sercowych u większego odsetka zaszczepionych osób, niż się spodziewaliśmy. Z wcześniejszej biernej obserwacji ciężkich przypadków wnioskowano, że u około 35 na 1.000.000 zaszczepionych osób rozwinie się zapalenie mięśnia sercowego. W naszym badaniu znaleźliśmy dowody na przejściowe łagodne uszkodzenie komórek serca u 22 z 777 uczestników – 2,8% zamiast przewidywanych 0,0035%. Mamy więc do czynienia z łagodnym uszkodzeniem komórek mięśnia sercowego w prawie 3% przypadków, co nie powinno być przeceniane, ale też nie powinno być ignorowane.

Wirusowe zapalenie mięśnia sercowego

 

Mówisz “tymczasowy” – jak długo trwa to uszkodzenie i jak bardzo jest niebezpieczne?

Muszę podkreślić, że jest to efekt łagodny. Objawy obejmują duszność, zmęczenie i ewentualnie ucisk w klatce piersiowej, ale jak już powiedziałem, są one raczej łagodne i niespecyficzne. Przeprowadziliśmy dalsze badania u uczestników badania z podwyższonym poziomem troponiny sercowej. Następnego dnia, w czwartym dniu po szczepieniu, wartości troponiny sercowej wróciły do normalnego zakresu u około połowy z 22 dotkniętych osób. Marker ten jest niezwykle czuły – przy użyciu innych metod, takich jak rezonans magnetyczny, nie bylibyśmy w stanie wykryć żadnego uszkodzenia mięśnia sercowego, ponieważ staje się on widoczny dopiero wtedy, gdy uszkodzenia w tym miejscu są około trzy do pięciu razy większe.

 

Czy ma znaczenie, czy dana osoba została już zarażona wirusem SARS-COV-2 i wyleczona z niego przed szczepieniem przypominającym?

Na podstawie dotychczasowych danych nie można jeszcze tego skomentować.

 

Dla porównania, jaki procent osób zakażonych Covid-19 doznaje w wyniku działania wirusa uszkodzenia komórek mięśnia sercowego?

Tego również dokładnie nie wiemy. Wiemy natomiast, że cięższe przypadki Covid-19 mogą również uszkadzać mięsień sercowy, ale nie było to jeszcze systematycznie badane na podstawie bardzo czułego pomiaru troponiny sercowej. Idealnym rozwiązaniem byłoby również zmierzenie poziomu troponiny sercowej zarówno przed, jak i w trakcie choroby.

 

Czy są jakieś teorie na temat tego, jak dochodzi do uszkodzenia komórek mięśnia sercowego?

Pytań jest wiele: czy uszkodzenia są wywoływane przez efekt uboczny odpowiedzi immunologicznej? Czy sama technologia mRNA odgrywa jakąś rolę? Czy też konkretne składniki koronawirusa, które są używane do immunizacji? Aby to zbadać, potrzebne będą dalsze badania. W naszym badaniu przyjrzeliśmy się tylko szczepionce Moderna, ponieważ była to jedyna dostępna w tym czasie. Inne badania sugerują, że uszkodzenia komórek mięśnia sercowego występują rzadziej w przypadku szczepionki Pfizer/Biontech. Różnica może wynikać również z ilości użytego mRNA. Szczepionka Moderna zawierała więcej mRNA, zwłaszcza w drugiej dawce, i dlatego mogła być bardziej skuteczna, ale też powodowała więcej skutków ubocznych.

Moderna trafiła na problemy związane z bezpieczeństwem mRNA [2017]

 

Brzmi to tak, jakby to mRNA było odpowiedzialne?

Niekoniecznie. Więcej mRNA oznacza więcej białka wirusowego, a tym samym silniejszą odpowiedź immunologiczną. Nie możemy więc jeszcze stwierdzić, czy za szkody odpowiada większa dawka mRNA, czy ostrzejsza reakcja układu odpornościowego.

Białko kolcowe SARS-Cov-2 jest bardzo niebezpieczne, jest cytotoksyczne.

 

Dotychczas uważano, że grupą najczęściej dotkniętą chorobą są młodzi mężczyźni. Czy znalazło to potwierdzenie w Państwa danych?

Dotychczas chodziło o ciężkie przypadki, które wiązały się z hospitalizacją. Kiedy patrzymy na nasze dane dotyczące łagodnych przypadków, widzimy ten efekt częściej u kobiet niż u mężczyzn – i to nie tylko w młodszym wieku.

 

Jak złe są te “łagodne” efekty, jak je nazywasz?

W naturalnym biegu rzeczy jesteśmy również narażeni na infekcje, takie jak Covid-19 i grypa, które również mogą uszkodzić mięsień sercowy. Musimy wziąć to pod uwagę przy ważeniu ryzyka i korzyści, zwłaszcza jeśli chodzi o młodsze osoby, ale jest to trudne w oparciu o obecną sytuację w zakresie danych.

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, mięsień sercowy nie może się regenerować, a w najlepszym razie tylko w bardzo ograniczonym stopniu. Możliwe jest więc, że powtarzane co roku szczepienia przypominające mogą spowodować umiarkowane uszkodzenie komórek mięśnia sercowego. Ze względu na zwiększone występowanie incydentów sercowo-naczyniowych podczas i po zakażeniu wirusem odpowiedzialnym za Covid-19 wiemy, że sama choroba powoduje poważniejsze uszkodzenia serca. Na to ostatnie mamy twarde dowody.

 

Jak ocenia Pan sytuację ze szczepieniem Covid-19 u dzieci?

Tutaj również nie ma prawie żadnych danych. W jednym z tajskich badań badano wpływ szczepienia przypominającego na mięsień sercowy u młodzieży i uzyskano podobne wyniki jak u nas u dorosłych. Jeśli chodzi o młodsze dzieci, to po prostu jeszcze nie wiemy. Ani jak szczepienie wpływa na ich mięsień sercowy, ani co robi choroba.

Tajlandia: Wpływ na układ sercowo-naczyniowy szczepionki mRNA BNT162b2 Pfizera na COVID-19 u młodzieży
Poszczepienne białko kolcowe u zaszczepionych może pozostawać w organizmie miesiącami

 

Pacjenci z chorobami układu krążenia są jedną z grup, dla których zaleca się szczepienia. Czy nowe wyniki wpłyną na to zalecenie?

Nie, zalecenie pozostaje niezmienione. W tych grupach występuje większe ryzyko wystąpienia ciężkich przypadków choroby z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Wysoka korzyść z silnej ochrony szczepionkowej w tych grupach nie budzi wątpliwości.

Przewaga wariantów SARS-CoV-2 opornych na przeciwciała w przypadkach C-19 pomimo szczepienia z rejonu Zatoki San Francisco w stanie Kalifornia

 

Niektórzy wciąż są sceptycznie nastawieni do szczepionek z mRNA, ponieważ twierdzą, że nie zostały one wystarczająco przetestowane. Czy mają rację?

Nie powiedziałbym tego. technologia szczepień mRNA jest fantastycznym osiągnięciem. Ta skuteczna ochrona zapewniona przez szczepionki Moderna i Pfizer/Biontech była medyczną sensacją – bez tego rozwoju szkody spowodowane przez pandemię byłyby o wiele gorsze. Szczepionki uratowały miliony istnień ludzkich.

Dr Peter McCullough o blokowaniu metod leczenia Covid-19
Stabilizowanie kodu – mRNA i receptory Toll-podobne – dr Mike Williams
SKY News o pompowaniu kowidowych statystyk w WIelkiej Brytanii
COVID – dlaczego terminologia ma znaczenie? – dr Malcolm Kendrick
Pfizer i mutowanie COVIDa – Jordon Trishton Walker

 

Jakie kwestie związane ze szczepieniami uważa Pan za najpilniejsze?

Jak już powiedziałem, nie znamy jeszcze mechanizmu, w jaki dokładnie sposób szczepionka przypominająca uszkadza komórki mięśnia sercowego. Gdy już to będziemy wiedzieć, moglibyśmy dalej optymalizować szczepionki, tak aby zapewniały skuteczną ochronę poszczepienną, ale najlepiej bez uszkadzania mięśnia sercowego. Piłka jest z powrotem w grze producentów szczepionek. Przeprowadzając w przyszłości kontrole bezpieczeństwa szczepień przypominających, będą musieli wziąć pod uwagę także zjawisko uszkodzenia komórek mięśnia sercowego.

Covid-19: Naukowiec ujawnia problemy z integralnością danych w badaniach nad szczepionką firmy Pfizer – Paul Thacker
USA: Tuszowanie Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych – Deborah Conrad

 

Co zalecasz osobom, które mimo wszystko chciałyby uzupełnić poziom białka kolcowego i poszczepiennych przeciwciał  na zimę?

Jest już zalecenie, aby w pierwszych dniach po szczepieniu nie przesadzać z ćwiczeniami. To zdecydowanie ma sens, jeśli chodzi o uniknięcie dodatkowego obciążenia mięśnia sercowego w tym czasie i nie pogłębianie ewentualnych uszkodzeń. Trzeba jednak powiedzieć, że nie zostało jeszcze naukowo udowodnione, że ćwiczenia pogorszą uszkodzenia. Niestety, nie mamy jeszcze żadnych leków ani metod, które mogłyby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom komórek mięśnia sercowego po szczepieniu.

 Źródło: Temporary mild damage to heart muscle cells after Covid-19 booster vaccination

 

 

Zapalenie mięśnia sercowego po szczepionkach mRNA na C-19 [USA, Izrael]

https://rumble.com/vmwwxh-zapalenie-minia-sercowego-po-szczepionkach-mrna-na-c-19-usa-izrael.html

Dr Christina Parks: Nie możemy nakazywać czegoś, co nie zapobiega transmisji

https://rumble.com/vmnksz-dr-christina-parks-nie-moemy-nakazywa-czego-co-nie-zapobiega-transmisji.html