Dokument FDA sugeruje, że zapalenie mięśnia sercowego po szczepionce Pfizera może być większym zagrożeniem niż COVID.

Poniższy artykuł został opublikowany 9 listopada 2021, a 19 listopada pojawił się artykuł na portalu MedRxiv, w którym autorzy donoszą, że boską ambrozję można totalnie o kant tyłka rozbić, bo nawet nie skraca czasu infekcji. Kwestią czasu będą następne takie doniesienia. W takiej sytuacji jedyne korzyści jakie można odnieść z zastrzyku to tylko efekty uboczne.

„Wprowadzenie: Nie wiadomo, w jakim stopniu osoby zaszczepione, które uległy zakażeniu SARS-CoV-2, przyczyniają się do transmisji. Podczas wybuchu epidemii SARS-CoV-2 w wariancie Delta wśród osób osadzonych w więzieniu federalnym o wysokim wskaźniku szczepień, ocenialiśmy markery wydalania wirusa u osób szczepionych i nieszczepionych.

Wyniki: Łącznie od 95 uczestników uzyskano 978 próbek, z których 78 (82%) było w pełni zaszczepionych, a 17 (18%) nie było. Nie stwierdzono istotnych różnic w czasie trwania infekcji na dodatni wynik RT-PCR u uczestników w pełni zaszczepionych (mediana: 13 dni) w porównaniu z tymi, którzy nie byli (mediana: 13 dni; p=0,50), ani na dodatni wynik hodowli (mediany: 5 dni i 5 dni; p=0,29). Wśród uczestników w pełni zaszczepionych, całkowity czas trwania dodatniej hodowli był krótszy u biorców szczepionki Moderna w porównaniu z klientami szczepionki Pfizer (p=0,048) lub Janssen (p=0,003).

Wnioski: W związku z dalszym rozwojem wiedzy w tym obszarze klinicyści i lekarze zajmujący się zdrowiem publicznym powinni uważać, że osoby zaszczepione, które uległy zakażeniu SARS-CoV-2, nie są mniej zakaźne niż osoby nieszczepione. Wyniki te są niezwykle ważne, szczególnie w warunkach zgromadzeń, gdzie transmisja wirusa może prowadzić do dużych epidemii.” – Transmission potential of vaccinated and unvaccinated persons infected with the SARS-CoV-2 Delta variant in a federal prison, July—August 2021 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.12.21265796v1.full-text

 

Oni już nawet nie próbują nas przekonać. Obecnie używają brutalnej siły, aby zmusić nas do COVID-owego faszyzmu, w tym do przymusowych szczepień, więc nie muszą nawet ukrywać swoich nieprawdziwych informacji.

 

Dokument FDA sugeruje, że zapalenie mięśnia sercowego po szczepionce Pfizera może być większym zagrożeniem niż COVID.

 

W dokumencie informacyjnym FDA na temat szczepionki firmy Pfizer, przygotowanym na spotkanie, które odbyło się 25 października, przyznali się do tego, że nawet zgodnie z niezweryfikowanymi i wprowadzającymi w błąd wyliczeniami koncernu istnieje scenariusz, w którym liczba hospitalizacji dzieci z powodu zapalenia mięśnia sercowego – tylko jednego z wielu efektów ubocznych – byłaby większa niż w przypadku COVIDu.

Dokument FDA sugeruje, że zapalenie mięśnia sercowego po szczepionce Pfizera może być większym zagrożeniem niż C19

W scenariuszu 3 (najniższa zapadalność) model przewiduje więcej dodatkowych hospitalizacji z powodu zapalenia mięśnia sercowego/zapalenia osierdzia związanego ze szczepionką w porównaniu z hospitalizacjami spowodowanymi zakażeniem COVID-19 u mężczyzn i u obu płci łącznie – stwierdza Pfizer na 33-ciej stronie tego dokumentu [Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting  October 26, 2021 – EUA amendment request for Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine for usein children 5 through 11 years of age]

Jak może istnieć jakikolwiek wszechświat, w którym zatwierdzilibyśmy szczepionkę, a tym bardziej promowali i wymuszali przyjęcie jej w wielu miejscach, kiedy istnieje możliwość spowodowania nią większej szkody w porównaniu do odniesionych korzyści, kiedy szkoda jest spowodowana przez człowieka, a wirus jest pozostawiony przypadkowi? Bardzo dobrze wiedzą, że to zatwierdzenie doprowadzi w końcu do wydawania łagodnych i ostrych nakazów, których wydawanie zaczęło się  już w kalifornijskich szkołach.

Dokument kończy się wyrażeniem tej samej bezdusznej postawy wobec osób zgłaszających swoje obawy, jak wobec wszystkich ich interwencji od pierwszego dnia. Jednakże, biorąc pod uwagę różne konsekwencje kliniczne hospitalizacji z powodu COVID-19 w porównaniu z hospitalizacją z powodu zapalenia mięśnia sercowego/zapalenia osierdzia związanego ze szczepionką, a także korzyści związanych z zapobieganiem wystąpienia przypadków COVID-19, które nie są hospitalizowane, u których występuje znaczne ryzyko powikłań, ogólne korzyści płynące ze szczepionki mogą nadal przewyższać ryzyko w tym scenariuszu o najniższej zachorowalności”.

Innymi słowy, z pewnością, nie mamy pojęcia, co się stanie, ale zawsze lepiej jest błądzić po stronie wpychania tego dzieciom, które mają ponad 99,9% szans na wyzdrowienie.

WSKAŹNIK PRZEŻYCIA INFEKCJI COVID

Ponadto, istnieje kilka oczywistych czynników, które pokazują wyraźnie, jak sami zresztą przyznali, że  zagrożenie płynące ze szczepionek jest większe od korzyści, jakie za sobą niosą:

  • Już w marcu, według CDC, 42% dzieci w wieku 5-17 lat do czerwca 2021 przeszło już zakażenie wirusem, a liczba ta jest prawdopodobnie znacznie wyższa po zakrojonym na szeroką skalę rozprzestrzenianiu się wariantu Delta. Tak więc korzyść w postaci uratowanych istnień ludzkich jest znacznie mniejsza niż przewidują, ponieważ większość dzieci prawdopodobnie jest już chroniona nawet przed łagodną postacią choroby. Nie zaczynamy z czystym kontem, ze 100% dzieci podatnych na zarażenie się wirusem. Ponadto, badania wykazały, że osoby dorosłe, które już przechodziły zakażenie wirusem, nie tylko nie potrzebują szczepionki, ale te szczepienia stanowią dla nich większe zagrożenie niż dla osób, które wcześniej nie były zakażone.
  • Nawet znikome ryzyko poważnych chorób wśród małych dzieci jest wyraźnie ograniczone do bardzo określonej puli bardzo chorych i poważnie otyłych dzieci. Można by udostępnić te eksperymentalne terapie genowe tylko dla tych dzieci. Ale jeśli odizoluje się zdrowe dzieci, to oczywiście o wiele więcej istnień ludzkich zostanie utraconych niż uratowanych, ponieważ zdrowe dzieci zasadniczo nie przechodzą ciężko zakażenia tym wirusem.
  • Hospitalizacje dzieci z powodu COVID są rażąco wyolbrzymiane w danych i łączone z tymi przypadkami, które przyjęto z powodu innych dolegliwości, a które po prostu przypadkowo zachorowały na COVID. Badanie opublikowane w Journal of American Academy of Pediatrics wykazało, że prawie połowa zakażonych dzieci miała koinfekcję wywołaną innymi powszechnymi patogenami układu oddechowego.” Naukowcy z University College London oraz Uniwersytetów w Yorku, Bristolu i Liverpoolu przeanalizowali dane dotyczące wszystkich zakażeń COVID-19 wśród dzieci w Wielkiej Brytanii i stwierdzili, że 61% ze zgłoszonych zgonów związanych z COVID u dzieci było zawyżoną liczbą.
  • Analiza ta nadal zakłada, że szczepionki są skuteczne w ponad 90%. W rzeczywistości bardzo duże szwedzkie badanie wykazało, że skuteczność spada do zera po siedmiu miesiącach, a dane z Wielkiej Brytanii pokazują, że po tym czasie osoby zaszczepione są bardziej narażone na zachorowanie na COVID niż osoby nieszczepione. Tak więc, jeśli cała korzyść ze szczepienia dzieci, jak sugeruje Pfizer, polega na zapobieganiu łagodnym, przypadkom, które nie są poddawane hospitalizacji, to szczepionki w rzeczywistości przyczyniają się do zwiększenia ryzyka, a nie korzyści płynących z zastrzyków.

Badania kliniczne szczepionek na Covid-19 pokazują, że protokoły opracowane są tak, żeby zakończyły się sukcesem. – prof. William A. Haseltine

  • Analiza ta ignoruje fakt, że istnieje wiele innych metod leczenia zarówno dzieci, jak i dorosłych, które zmniejszają ryzyko zgonu bez wywoływania skutków ubocznych takich jak zapalenie mięśnia sercowego. Nie musimy mieć do czynienia z fałszywą dychotomią pomiędzy trującymi zastrzykami a nieleczeniem infekcji wirusowej. Dlaczego te zastrzyki są zatwierdzane do stosowania u dzieci przed zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych, które są o wiele bezpieczniejsze i udowodniono ich działanie nawet w trybie prewencyjnym do ośmiu miesięcy później?

Dr Peter McCullough o blokowaniu metod leczenia Covid-19
Leczenie chorób wirusowych: czy prawdę ukrywano przez dziesięciolecia? – dr Lee D. Merritt

  • Czy naprawdę mamy zaufać liczbom podawanym przez koncern Pfizer? W rzeczywistości, niezależne badania wykazały, że ryzyko wystąpienia zapalenia mięśnia sercowego jest znacznie większe. Wstępna wersja [preprint] badania z University of California w Davis wykazała, że u chłopców w wieku 12-15 lat, bez chorób współistniejących, którzy otrzymali drugą dawkę szczepionki opartej na mRNA, wskaźnik CAE [powikłań kardiologicznych] jest od 3,7 do 6,1 razy wyższy niż ryzyko hospitalizacji przez 120 dni z powodu COVID-19 na dzień 21 sierpnia 2021 r.”. W najnowszym badaniu populacji duńskiej opublikowanym w Pediatric Infectious Disease Journal stwierdzono, że częstość występowania zapalenia mięśnia sercowego po szczepieniu na COVID-19 wśród mężczyzn wydaje się wyższa od tej zgłaszanej w raportach ze Stanów Zjednoczonych.” Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego zawsze wydaje się, że negatywne informacje na temat szczepionek są bagatelizowane, a rzekome pozytywne korzyści są wyolbrzymiane w Stanach Zjednoczonych bardziej niż gdzie indziej? Najwyraźniej sygnały dotyczące skutków ubocznych ze strony układu krążenia są poważniejsze, niż władze amerykańskie są skłonne przyznać. We wrześniu K. Telegraph donosił, że: „Dane z Ministerstwa Zdrowia [Public Health England PHE] pokazują, że w tym okresie było 2103 dodatkowych rejestracji zgonów z powodu zapalenia mięśnia sercowego chorobą serca, 1552 z powodu niewydolności serca, jak również dodatkowe 760 zgonów z powodu chorób naczyniowo-mózgowych, takich jak udar mózgu i tętniak oraz 3915 z powodu innych chorób układu krążenia.”

 

Pytanie, które każdy powinien sobie zadać brzmi: Jaka jest liczba potrzebnych szczepień (NNTV), aby zapobiec jednemu zgonowi spowodowanemu przez COVID-19 w tej grupie wiekowej i ilu ludzi zabijemy, okaleczymy i ilu osłabimy układy odpornościowe w drodze do osiągnięcia tej liczby?”. Dr Toby Rogers, ekonomista i statystyk, wyłożył te liczby w średniej arytmetycznej w zeszłym tygodniu. Doszedł do wniosku, że jeśli damy Pfizerowi 80% skuteczności względnej w walce z 57 zgłoszonymi przypadkami śmiertelnymi w tym półroczu, to po zaszczepieniu 28 milionów dzieci uratujemy 45 istnień ludzkich. Zatem liczba potrzebnych szczepień do tego, aby zapobiec jednemu zgonowi w wyniku COVID, wynosiłaby 630.775 (28.384.878/45), ale ponieważ jest to schemat przewidujący dwie dawki szczepionki, trzeba by było podać 1.261.550 zastrzyków.

A co z ryzykiem? Jeśli przyjmiemy liczbę 128 zgłoszonych zgonów poszczepiennych wśród osób w wieku 12-24 lat jako punkt odniesienia, a następnie wykorzystamy szacunki Kirscha, Rose i Crawforda, według których VAERS zaniża liczbę śmiertelnych reakcji ubocznych o współczynnik 41, to w tym samym okresie czasu wystąpiłoby 5248 śmiertelnych skutków ubocznych. Tak więc, aby uratować 45 dzieci, zabilibyśmy 5248 – co oznacza, że na jedno uratowane dziecko przypada 117 zabitych. Co więcej, ta analiza nie bierze pod uwagę faktu, że w przypadku zdrowych dzieci zasadniczo występuje zero zgonów spowodowanych przez COVID, więcej niż połowa dzieci prawdopodobnie przeszła już zakażenie COVIDem, istnieją inne dostępne metody leczenia, a po stronie ryzyka nie wiemy, czy istnieją długoterminowe efekty uboczne, które spowodują dodatkowe zgony, znacznie wykraczające poza sześciomiesięczne okno skuteczności tych eksperymentalnych terapii genowych.

W USA rejestruje się mniej niż 1% NOPów – Harvard Pilgrim Health Care
USA: Tuszowanie Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych – Deborah Conrad

Ponadto, nie wiemy nawet, czy ci, którzy obecnie dostają zastrzyk, będą cieszyć się jakimkolwiek zbliżonym stopniem skuteczności, biorąc pod uwagę, że wirus szybko się zmienia. Dzięki szczepieniom u dorosłych wiemy natomiast, że osoby dorosłe są bardziej podatne na działanie wirusa przez pierwszy miesiąc, a następnie są na niego podatne ponownie po upływie sześciu miesięcy, gdy szczepionka przestaje działać. Na dodatek, badanie Pfizera wykazało, że ponad połowa dzieci doświadczyła po szczepieniu objawów podobnych do objawów przeziębienia lub objawów grypopodobnych. Przyznają więc, że w grupie kontrolnej nie było przypadków poważnych zachorowań i tak oto używają szczepionki, aby jedynie zapobiec grypie, a mimo to prawdopodobnie wywoła ona u nich objawy grypopodobne i zwiększy prawdopodobieństwo zarażenia się wirusem po sześciu miesiącach.

Co więcej, nigdy nie było tak jednostronnego stosunku ryzyka do korzyści w przypadku jakiegokolwiek urządzenia medycznego zatwierdzonego przez nasz rząd, nawet w ograniczonym zakresie, a tym bardziej używanego do przekupywania i wywoływania u dzieci poczucia winy, po to by zmusić je do zaszczepienia się. Jak powiedział dr Eric Rubin, członek komitetu doradczego FDA ds. szczepionek i redaktor New England Journal of Medicine, podczas spotkania, które odbyło się 26 października: Nigdy nie dowiemy się tego, jak bezpieczna jest szczepionka, jeśli nie zaczniemy jej podawać, i to jest po prostu sposób, w jaki to działa”.

Źródło: Horowitz: FDA’s own Pfizer approval document suggests myocarditis from shot might be bigger threat than COVID

Zobacz na: Luc Montagnier: Nowe warianty koronawirusa z powodu szczepień
Szczepionki na COVID “zdziesiątkują światową populację”, ostrzega prof. Sucharit Bhakdi
Dr Geert Vanden Bossche o szczepieniu na COVID-19 podczas pandemii [1-3 marzec 2021]
Przewaga wariantów SARS-CoV-2 opornych na przeciwciała w przypadkach C-19 pomimo szczepienia z rejonu Zatoki San Francisco w stanie Kalifornia
Dr Robert Malone o zagrożeniach terapii genowych na C-19
SARS-CoV-2 w kontekście patentów sprzed 20 lat – dr David Martin

Zapalenie mięśnia sercowego po szczepionkach mRNA na C-19. Raporty oczekiwane vs. obserwowane po drugiej dawce szczepionki

 

Dlaczego zdrowi sportowcy „padają jak muchy” na boisku?

https://rumble.com/vqfooj-dlaczego-zdrowi-sportowcy-padaj-jak-muchy-na-boisku.html

Częstość występowania zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia u pacjentów nieszczepionych, po przechorowaniu COVID-19 – duże badanie populacyjne

„W obecnym dużym badaniu populacyjnym osób, które nie były szczepione przeciwko SARS-CoV-2, nie zaobserwowano zwiększenia częstości występowania zapalenia mięśnia sercowego lub osierdzia od 10. dnia po uzyskaniu dodatniego wyniku na obecność SARS-CoV-2.

Zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia są potencjalnymi następstwami zakażenia wirusem COVID-19, wynikającymi z adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej. Naszym celem było zbadanie częstości występowania zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia po zakażeniu wirusem odpowiedzialnym za COVID-19. Retrospektywne badanie kohortowe 196.992 dorosłych po zakażeniu wirusem COVID-19 u członków Clalit Health Services w Izraelu w okresie od marca 2020 r. do stycznia 2021 roku. Diagnozy zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia w warunkach szpitalnych były pobierane od 10. dnia po uzyskaniu dodatniego wyniku badania PCR. Zbieranie danych w ramach tego badania zakończono 28 lutego 2021 r., przy minimalnym okresie obserwacji wynoszącym 18 dni. Kohorta kontrolna składająca się z 590.976 dorosłych z co najmniej jednym ujemnym wynikiem badania PCR i bez dodatniego wyniku badania PCR była dobrana pod względem wieku i płci. Ponieważ izraelski program szczepień rozpoczęto 20 grudnia 2020 roku, dopasowanie czasowe kohorty kontrolnej obliczono wstecz od 15 grudnia 2020 roku. U dziewięciu pacjentów po szczepieniu COVID-19 rozwinęło się zapalenie mięśnia sercowego (0,0046%), a u jedenastu pacjentów rozpoznano zapalenie osierdzia (0,0056%). W kohorcie kontrolnej u 27 pacjentów wystąpiło zapalenie mięśnia sercowego (0,0046%), a u 52 zapalenie osierdzia (0,0088%). Wiek (skorygowany współczynnik ryzyka [aHR] 0,96, 95% przedział ufności [CI]; 0,93 do 1,00) i płeć męska (aHR 4,42; 95% CI, 1,64 do 11,96) były związane z zapaleniem mięśnia sercowego. Płeć męska (aHR 1,93; 95% CI 1,09 do 3,41) i choroba naczyń obwodowych (aHR 4,20; 95% CI 1,50 do 11,72) były związane z zapaleniem osierdzia. Zakażenie pokowidowe nie było związane ani z zapaleniem mięśnia sercowego (aHR 1,08; 95% CI 0,45 do 2,56) ani z zapaleniem osierdzia (aHR 0,53; 95% CI 0,25 do 1,13). Nie zaobserwowaliśmy zwiększonej częstości występowania ani zapalenia osierdzia ani zapalenia mięśnia sercowego u dorosłych pacjentów powracających do zdrowia po zakażeniu COVID-19.” – J Clin Med. 2022 Apr 15;11(8):2219; The Incidence of Myocarditis and Pericarditis in Post COVID-19 Unvaccinated Patients-A Large Population-Based Study https://www.mdpi.com/2077-0383/11/8/2219/htm

%d bloggers like this: