SKY News o pompowaniu kowidowych statystyk w WIelkiej Brytanii

17 lipiec 2020

Jest już połowa lipca. Sekretarz zdrowia Matt Hancock przebudził się i nakazał pilną weryfikację sposobu, w jaki ich Ministerstwo Zdrowia [Public Health England] oblicza codzienne liczby zgonów z powodu COVID-19.

SKY NEWS o pompowaniu kowidowych statystyk w WIelkiej Brytanii

SKY NEWS o pompowaniu kowidowych statystyk w WIelkiej Brytanii

 

Prezenter Sky News: Minister Zdrowia, Matt Hancock, polecił dokonanie przeglądu w trybie nadzwyczajnym odnośnie metodologii stosowanej przez Public Health England (PHE) w raportowaniu danych o dziennej liczbie zgonów z powodu C-19. O szczegółowe informacje poprosimy Roba Powella ze Sky News, który znajduje się obecnie na Downing Street w ten dzisiejszy poranek. Rob przybliż nam nieco tę sytuację.

Wprowadzono nowy kod ICD dla zgonów związanych z COVID-19 [USA, NCHS]
Dr Ngozi Ezike o definicji zgonu z powodu COVID-19 – kowidowa metodologia
Dr Scott Jensen o statystykach śmiertelności COVID-19

Rob Powell: Sprawa dotyczy tego, w jaki sposób PHE [Angielskie Ministerstwo Zdrowia] klasyfikuje zgony z powodu koronawirusa i jak informacje te są uwzględniane w statystyce zgonów, która stała się nieodłącznym elementem naszego codziennego życia, a obecnie liczba ta wynosi ok. 45 tys. zgonów.

SKY NEWS o pompowaniu kowidowych statystyk w WIelkiej Brytanii

 

Problem jest otóż taki, że ta statystyka jest obecnie prowadzona w taki sposób, że jeśli osoba zostanie zdiagnozowana na SARS-Cov-2 i otrzyma pozytywny wynik testu na koronawirusa i nawet jeśli po hospitalizacji wyzdrowieje, a po dajmy na to 2 miesiącach czy jakimś innym okresie osoba ta umiera z przyczyn zupełnie nie związanych z koronawirusem, zgon ten będzie i tak uwzględniony w statystyce zgonów z powodu koronawirusa [COVID-19].

 Jak dokładne są testy na COVID? – dr Sebastian Rushworth

Przytoczę przykład podany mi przez źródło rządowe: jeśli osoba otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa w lutym, ale wyzdrowiała i przez następne miesiące cieszyła się pełnią zdrowia, po czym np. w dniu wczorajszym została potrącona przez ciężarówkę czy autobus i w konsekwencji zmarła, zgon ten i tak został by uwzględniony w statystyce śmiertelności z powodu koronawirusa pomimo, iż oczywistym jest, że nawet jeśli wcześniej osoba ta była chora, jej śmierć nie ma nic wspólnego z koronawirusem.

Oznacza to tyle, że statystyka odnośnie zgonów podawana codziennie przez rząd jest prawdopodobnie błędna, jest zawyżona, a to oznacza, że obecna liczba, tj. 45 tys. zgonów z powodu koronawirusa, jest zwyczajnie błędna. Nie ma to jednak wpływu na statystykę uwzględniającą nadwyżkową liczbę zgonów, czyli alternatywną metodę obliczania śmiertelności oraz statystyki publikowane przez ONS (Office for National Statistics, pol. Główny Urząd Statystyczny). Istnieje kilka różnych źródeł statystyk śmiertelności z powodu koronawirusa.

Liczby podawane przez urząd statystyczny [ONS] prawdopodobnie są i pozostaną wiarygodne, ale liczby na których opiera się Ministerstwo Zdrowia [PHE] i rząd, na dzień dzisiejszy wydają się być zawyżone napompowane. Minister Zdrowia zlecił ten audyt w trybie szczególnym w celu zaadresowanie rzeczonego problemu i oszacowania w jaki stopniu liczba zgonów jest zawyżona.

Jest to ogromny problem wizerunkowy dla rządu, zwłaszcza po wcześniejszych problemach związanych ze sposobem liczenia danych wyników testów. Teraz wygląda na to, że najważniejsza statystyka podczas pandemii koronawirusa, czyli liczba zgonów z powodu wirusa, podawana przez rząd jest najprawdopodobniej znacznie zawyżona.

Zobacz na: Wielka Brytania: Dodatkowe 10.000 zgonów ludzi z demencją w Anglii i Walii w kwietniu
Przeciekające tubki do testów na COVID [Randox, Wielka Brytania]
Wielka Brytania: Średnia wieku ofiar koronawirusa w GB wynosi 82,4 lat