Czy białko kolcowe SARS-Cov-2 powoduje katastrofalne uszkodzenia DNA?

Czy białko kolcowe SARS-Cov-2 powoduje katastrofalne uszkodzenia DNA?

Jefferey Jaxen: Przeprowadzono pewne badanie w Szwecji i zachęcam każdego do zapoznania się z nim, bo to bardzo ważne odkrycie. Tytuł artykułu brzmi:

“Białko kolcowe wirusa SARS-CoV-2 osłabia mechanizm odbudowy uszkodzeń DNA oraz blokuje rekombinację V(D)J in vitro”.

„SARS-CoV-2 doprowadził do pandemii COVID-19, poważnie wpływając na zdrowie publiczne i gospodarkę światową. Odporność adaptacyjna odgrywa kluczową rolę w walce z zakażeniem SARS-CoV-2 i bezpośrednio wpływa na wyniki kliniczne pacjentów. Badania kliniczne wykazały, że pacjenci z ciężką postacią COVID-19 wykazują opóźnioną i słabą adaptacyjną odpowiedź immunologiczną; jednak mechanizm, za pomocą którego SARS-CoV-2 hamuje odporność adaptacyjną, pozostaje niejasny. Tutaj, przy użyciu linii komórkowej in vitro, donosimy, że białko kolcowe SARS-CoV-2 znacząco hamuje naprawę uszkodzeń DNA, która jest wymagana do efektywnej rekombinacji V(D)J w odporności adaptacyjnej. Mechanistycznie, odkryliśmy, że białko kolcowe lokalizuje się w jądrze i hamuje naprawę uszkodzeń DNA poprzez utrudnianie rekrutacji kluczowych białek naprawy DNA o nazwie BRCA1 i białko wiążące p-53 1 [53BP1] do miejsca uszkodzenia. Nasze odkrycia ujawniają potencjalny mechanizm molekularny, za pomocą którego białko kolcowe może upośledzać odporność adaptacyjną i podkreślają potencjalne efekty uboczne szczepionek opartych na pełnych długościach białka kolcowego.”Viruses. 2021 Oct; 13(10): 2056; SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8538446/

Białka kolca wirusa SARS-CoV-2 upośledzają naprawę uszkodzeń DNA i hamują rekombinację V(D)J in vitro – [tłumaczenie tej publikacji]

Omówimy ten artykuł fragmentami tak, by łatwiej było zrozumieć jego sens. Autorzy tego badanie piszą tak:

“Stosując linię komórkową in vitro…” przypominam, to oznacza w środowisku kontrolowanym w laboratorium, na szalce Petriego czy probówce – “odnotowaliśmy, że białko kolca SARS-CoV-2 w sposób znaczący osłabia mechanizm naprawy DNA… Z technicznego punktu widzenie oznacza to, że białko kolca usadawia się w jądrze komórkowym i osłabia mechanizm naprawy uszkodzeń DNA poprzez blokowanie kluczowych białek naprawczych DNA BRCA1 oraz 53BP1, ich przedostawania się w miejsce wystąpienia uszkodzenia”.

Dużo informacji na raz, ale najważniejszym wnioskiem z tego artykułu jest to, że białko kolca gromadzi się w jądrze komórkowym. Jądro komórkowe to jest można by rzec “centrum dowodzenia” komórki, sekcja dla VIP-ów, tam żadna substancja nie powinna się przedostawać, np. białko kolca [wirusa].

Już na początku akcji masowych szczepień populacyjnych szczepionkami mRNA zapewniano nas, że preparat nie ingeruje w jądro komórkowe, że nie modyfikuje DNA.

Del Bigtree: Zgadza się.

Jefferey Jaxen: To badanie zdaje się zadawać kłam tym zapewnieniom. Należy pamiętać, że to dopiero początek całego cyklu badań. Cóż, szczepionki już są na rynku, ale pytanie brzmi, dlaczego wcześniej takich badań nie zrobiono. Idźmy dalej. Oto jedna z grafik zamieszczonych w artykule. Jest to obraz z wnętrza komórki.

 

Obecność białek niestrukturalnych (NSP) w komórce, od NSP1 po 5, 9, 13, 14 i 16, oraz białko kolca

Badacze wykazali obecność białek niestrukturalnych (NSP) w komórce, od NSP1 po 5, 9, 13, 14 i 16, oraz białko kolca, które znajdowały się w jądrze komórkowym. Grafika ta wizualizuje obecność tych białek w jądrze. a te nakładające się struktury to barwniki służące jako markery do identyfikacji. Badacze piszą w tym artykule, cytuję:

“Nasze badanie wskazuje na potencjalne istnienie mechanizmu molekularnego za pomocą którego białko kolca może być w stanie osłabiać odporność adaptacyjną oraz potęgować potencjalne efekty uboczne szczepionek bazujących na białku kolcowym”.

Następnie autorzy przechodzą do szczegółów procesu. Jest to bardzo istotny fragment, cytuję:

“Mechanizm naprawczy NHEJ [łączenie niehomologicznych zakończeń] oraz rekombinacja homologiczna [HR]…” – na te dwa skrótowce należy zwrócić szczególną uwagę – “to dwa główne mechanizmy naprawy ścieżek DNA, które nie tylko bezustannie monitorują i zapewniają integralność genomu, ale są także kluczowym elementem mechanizmu adaptacyjnej odporności komórki”.

Zajmijmy się nieco wspomnianymi akronimami. Dotarłem do artykułu dotyczącego tego mechanizmu rekombinacji w komórkach ludzkich, gdzie czytamy, że bazując na dostępnej literaturze przedmiotu naukowcy stwierdzają, cytuję:

“…dochodzimy do wniosku, że w procesie wzrostu komórek mechanizm NHEJ [łączenie niehomologicznych zakończeń] odpowiada za 75 proc. procesów naprawczych DSB” – czyli uszkodzeń obu nici podwójnej helisy DNA – “a mechanizm HR [rekombinacja homologiczna] za pozostałe 25 proc. uszkodzeń”.

Comparison of nonhomologous end joining and homologous recombination in human cells
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2695993/

Del Bigtree: To jest szalenie ważna kwestia. Jeśli podajesz szczepionkę, której efektem ubocznym jest blokowanie wspomnianych procesów, które odpowiedzialne są za bieżącą naprawę DNA, to narażasz się poważne kłopoty.

Jefferey Jaxen: Zgadza się. DSB, czyli uszkodzenia obu nici DNA, ze wszystkich rodzajów możliwych uszkodzeń DNA ta klasa jest być może najistotniejsza. Jeśli tego typu uszkodzenie nie zostaną naprawione, zostaną wadliwie skorygowane lub zbyt wolno, to istnieje ryzyko obumarcia komórki czy nawet rozwoju nowotworu. Badacze ci przeprowadzili eksperyment, w którym celowo doprowadzili do konkretnych uszkodzeń DNA badanej komórki i zaobserwowali, że mają do czynienia z mniejszą intensywnością procesów naprawczych w przypadku obecności białka kolca w jądrze komórki. Ta grafika obrazuje ten stan rzeczy.

Łączenie niehomologicznych zakończeń (NHEJ) oraz naprawa rekombinacyjna - rekombinacja homologiczna (HR)

Wykresy przedstawiają wspomniane rodzaje mechanizmów naprawczych, na osi rzędnych mamy efektywność procesu NHEJ, w procentach, a na sąsiednim wykresie efektywność procesów HR, także wyrażoną procentowo. Na osi odciętych zaznaczono białko kolca, a którego słupek wskazujące efektywność nie jest zbyt wysoki. Po lewej stronie wykresów znajduje się słupek o wartości 100 proc.

Efektywność przy obecności białka kolcowego spada o jakieś ponad 80 proc., a więc hamuje te procesy naprawcze o ok. 80 proc., w przypadku obu typów mechanizmów naprawczych.

Przyjrzyjmy się dokładniej temu badaniu.

Badacze piszą tak:

“W celu określenia, w jaki sposób białko kolca blokuje procesy naprawcze NHEJ i HR, przeanalizowaliśmy wykorzystanie kompleksów białkowych BRCA1 i 53BP1, które są kluczowymi białkami fazy kontrolnej odpowiednio procesu naprawczego HR oraz NHEJ. Udało nam się wykazać, że białko kolca w znaczący sposób hamowało formowanie się lokalnych ognisk BRCA1 i 53BP1″.

Te dwa geny, w przypadku kobiet, które odziedziczyły mutacją BRCA1 lub patologiczną zmianę w tym genie lub genie BRCA2 po rodzicach, mają zwiększone prawdopodobieństwa raka piersi, ok. 70 proc w porównaniu do 20-30 proc. u kobiet bez tych zmian czy mutacji.

Drugi z tych genów, 53BP1, niech kolejny artykuł przybliży nam to zagadnienie. Artykuł nosi tytuł:

“53BP1: Kluczowy element mechanizmu naprawy DNA i krytyczna rola w procesach nowotworowych”.

53BP1: A key player of DNA damage response with critical functions in cancer
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30497961/

53BP1, spotkałem się z określeniem “strażnik genomu” dla tego kompleksu, a w artykule czytamy:

“Wykazano w sposób jasny, że nieprawidłowa ekspresja genu 53BP1 przyczynia się do pojawienia się i rozwoju nowotworów. Utrata zdolności funkcyjnych 53BP1 w komórkach nowotworowych jest także związana z rozwojem nowotworu i nierokującymi prognozami schorzeń ludzkich”.

To wszystko są ważne sprawy. Pytanie dlaczego to takie ważne. Czy szczepionki były testowane pod tym kątem?

Wytyczne Dotyczące Przedklinicznych Badań Farmakologicznych i Toksykologicznych Szczepionek – EMA

Przyjrzyjmy się zatem ulotkom informacyjnych (ChPL) tych szczepionek. Oto ulotka szczepionki Comirnaty produkcji Pfizera, ale w przypadku szczepionek J&J i Moderny mamy te same informacje. To jest informacja z podpunktu odnośnie kancerogenności, mutagenności oraz zaburzeń płodności.

Punkt 13, podpunkt 1.

“Produkt Cominarty nie został przebadany pod kątem kancerogenności, genotoksyczności,” – czyli uszkodzeń informacji genetycznej w komórkach, co prowadzi do mutacji, o których przed momentem mówiliśmy – “lub negatywnego wpływu na płodność u mężczyzn”.

COMIRNATY - Kancerogeneza, mutageneza, upośledzenie płodności

[Eksperymentalna terapia genowa pod nazwą handlową] COMIRNATY nie została oceniona pod kątem możliwości powodowania rakotwórczości, genotoksyczności lub upośledzenia płodności u mężczyzn. W badaniu toksyczności rozwojowej u szczurów z zastosowaniem szczepionki COMIRNATY nie stwierdzono związanego ze szczepionką wpływu na płodność samic [patrz: Zastosowanie u szczególnych populacji (8.1)]. – ULOTKA

Dalej napisane jest, że testowano produkt na szczurach pod kątem żeńskiej płodności i wszystko było OK, więc zdecydowano, można podawać preparat kobietom w ciąży, ale to jest temat na osobną dyskusję.

Del Bigtree: Nasz zespół odszukał taką oto grafikę, właściwie animację, która może ułatwić naszym widzom zrozumienie tego procesu. Widzimy tutaj nici DNA, w centrum. W przypadku zerwania jednej nici oczywiście mamy problemem, ale istnieje jeszcze uszkodzenie obu nici DNA, które oczywiście musi zostać naprawione.

53BP1 i BRCA1

Jeden z naszych kompleksów białkowych, 53BP1, zaznaczony na pomarańczowo, pojawia się w miejscu uszkodzenia i informuje DNA, by zatrzymał proces reprodukcji, po czym następnie pojawia się białko BRCA1 do pomocy i obie te substancje wspólnie działają w ramach skomplikowanego mechanizmu mającego na celu naprawę nici DNA tak, aby nie dopuścić do reprodukcji błędnie zakodowanej informacji w naszym organizmie.

Jefferey, to jest naprawdę wielka wiadomość, zastanawiam się, gdy ludzie oglądają takie rzeczy, gdy widzą jakieś tam słowa, literki, rzeczy dla jajogłowych, ale te właśnie rzecz widzimy w filmach sci-fi, które gdzieś tam nam przed oczami migają, a pamiętamy tylko twarz naukowca krzyczącego do kamery: “Wszyscy umrzemy! Wszyscy umrzemy!”

Wiesz… Za każdym razem, gdy przychodzi nam zajmować się treściami naukowymi to przypomina mi się na przykład, gdy jakieś 4 tyg. temu okazało się, że szczepionka paraliżuje receptory toll-podobne i w przypadku osób, które doświadczyły tego, ich system odpornościowy efektywnie zostaje wyłączony.

Stabilizowanie kodu – mRNA i receptory Toll-podobne – dr Mike Williams

Szczepionka w ich przypadku dezaktywuje można by rzec strażnika ich układu odpornościowego. Teraz dowiadujemy się, że elementy budulcowe układu odpornościowego, które współpracują z antygenami w celu budowania odporności organizmu, są hamowane przez białko kolcowe dostarczane w szczepionkach, a które przedostaje się do jądra komórkowego i blokuje produkcję białek, które odgrywają rolę w zapobieganiu powstawaniu nowotworów i innych chorób. To jest niebywałe. Gdy tak teraz rozmawiamy, zaczynam się zastanawiać, jakim cudem osoby, które przyjęły szczepionkę wciąż żyją, jeszcze nie umarły i kiedy zaczną się pojawiać te powikłania, o których mówiliśmy. Czy to jest możliwe, że wszystkie dotychczasowe odkrycia naukowe, bo należy pamiętać, że my nie konsultujemy się z jakimś praktykiem medycyny naturalnej, pytając go o opinie, lecz powołujemy się na badania naukowe, prowadzone przez jak mniemam naukowców będących zwolennikami szczepień i zdaje się, że z każdym kolejnym tygodniem pojawiają się coraz to nowe wskazówki, że był to tragiczny błąd, które może przyczynić się do śmierci, uszczerbku na zdrowiu lub poważnej choroby czy innych poważnych konsekwencji u osób zaszczepionych. Kompletnie szokujące.

Zobacz na: Korzyści i ryzyka z terapii genowej na C-19 wśród nastolatków – dr Robert Malone
Białko kolcowe SARS-Cov-2 jest bardzo niebezpieczne, jest cytotoksyczne.
Przewaga wariantów SARS-CoV-2 opornych na przeciwciała w przypadkach C-19 pomimo szczepienia z rejonu Zatoki San Francisco w stanie Kalifornia
Metoda edycji DNA CRISPR może skutkować setkami niezamierzonych mutacji – Dave Roos

Czy białko kolcowe SARS-Cov-2 powoduje katastrofalne uszkodzenia DNA? [napisy PL]

https://rumble.com/vr12np-czy-biako-kolcowe-sars-cov-2-powoduje-katastrofalne-uszkodzenia-dna.html