Peter Daszak o badaniach nad koronawirusami

Wywiad prof. Vincenta Racaniello z Peterem Daszakiem z EcoHealth Alliance. Materiał został  pierwotnie nakręcony na początku grudnia o czym wspomniał Vincent w połowie 52 minuty epizodu 616 na swoim kanale YT „…[Peter] napisał do mnie dziś rano, powiedział, że to straszne, że kiedy tak siedzieliśmy, wirus krążył już tysiące kilometrów stąd. Nie mieliśmy pojęcia, że to było na początku grudnia…”. Na stronie Taiwan News mowa o 9 grudnia 2019 roku, choć opublikowany dopiero w maju.

Peter Daszak o badaniach nad koronawirusami

Odnośnie tego wywiadu to Peter Daszak powiedział w nim, że „można nimi [koronawirusami] łatwo manipulować w laboratorium”. Powiedział to człowiek, który publicznie twierdzi, że SARS-CoV-2 nie uciekł z laboratorium. Co ciekawe Peter Daszak ma za sobą długoletnią współpracę z Instytutem z Wuhan, a został tam wysłany, żeby badać, czy nie doszło czasem do wycieku w tego Laboratoium.

Wybitny biolog molekularny z Rutgers University twierdzi, że członek zespołu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) będący częścią składu dochodzeniowego ds. COVID-19 w Wuhan ma konflikt interesów ze względu na jego powiązania z laboratorium w Wuhan, które będzie centrum tego dochodzenia.

Brytyjski zoolog i prezes EcoHealth Alliance Peter Daszak jest jedyną osobą, która jest częścią zespołu zarówno WHO, jak i The Lancet, badającego pochodzenie pandemii koronawirusa w Wuhan. Ma jednak wieloletnie powiązania zawodowe i finansowe z Wuhan Institute of Virology (WIV), co stanowi konflikt interesów.

Richard H. Ebright jest profesorem chemii i biologii chemicznej na Uniwersytecie Rutgers oraz dyrektorem laboratorium w Waksman Institute of Microbiology. Powiedział dla Taiwan News, że Daszak był zleceniodawcą, który finansował badania w Instytucie Wirusologii w Wuhan nad koronawirusami nietoperzów związanymi z SARS, wraz z podwykonawcami. Kwoty o jakich mowa to około 200 milionów dolarów z funduszy USAID i 7 milionów NIH.

Richard Ebright powiedział, że Peter Daszak jest współpracownikiem w badaniach Instytutu Wirusologii w Wuhan dotyczących koronawirusów związanych z SARS. Ubolewał, że WHO wyznaczyła Petera Daszaka na członka swojego zespołu, a The Lancet wyznaczył Petera Daszaka na szefa zespołu przeglądowego. R. Ebright powiedział, że to stanowi „jasno, że przegląd WHO i Lancet nie można uznać za wiarygodne dochodzenie”.

Oprócz finansowania, które EcoHealth Alliance otrzymuje od USAID, NIH i innych agencji, które przekazuje dalej, np. do Instytutu Wirusologii w Wuhan, Ebright oświadczył, że EcoHealth Alliance otrzymała ponad 30 milionów dolarów od Departamentu Obrony USA.”WHO inspector has conflict of interest in Wuhan COVID probe: Prominent biologist, 4 luty 2021, Taiwan News

 

Konflikt interesów. WHO i „konspiracje” związane z grypą pandemiczną – Deborah Cohen i Philip Carter
Konflikt interesów w Komisjach COVID-19 ds. Pochodzenia Wirusa.
Koronawirusy i badania typu „uzyskiwania funkcji” – dr David Martin
Dr Dolores Cahill: Jak SARS-CoV-2 zmodyfikowano w laboratorium?
Publikacja naukowa z 2015 roku udowadnia, że naukowcy z USA i Chin współpracowali w celu stworzenia koronawirusa, który zainfekuje ludzi – dr Peter Breggin
Długa historia przypadkowych ucieczek laboratoryjnych potencjalnie pandemicznych patogenów jest ignorowana w reportażach na temat COVID-19 – Sam Husseini
Zagrożenie pandemią i wycieki z laboratoriów: Samospełniające się przepowiednie – dr Martin Furmanski

 

 

Peter Daszak o badaniach nad koronawirusami

 

Prof. Vincent Racaniello: Oto kilka innych, na które zwróciłem uwagę. “PREDICT” to oczywiście akronim. Czego dotyczy ten projekt?

Dr Peter Daszak: To właściwie nie jest akronim, to po prostu wytłuszczone wielkimi literami słowo.

Prof. Vincent Racaniello:  A, rozumiem. Pokazuje, czym się zajmujesz.

Dr Peter Daszak: Stany Zjednoczone stworzyły szereg programów w kontekście ewentualnych przyszłych pandemii nazywanych od czasowników, jak PREDICT (pol. przewiduj), PREPARE (pol. przygotuj się), RESPOND (pol. Reaguj), PREVENT (pol. zapobiegaj), takie trochę pretensjonalne nazewnictwo.

PREDICT to był świetny projekt, właśnie się zakończył, niestety zresztą. Było to 10 lat obserwacji dzikiej natury w celu identyfikacji nowych pojawiających się patogenów, obserwacji populacji ludzkich, poszukiwania danych na temat rozprzestrzenia się tych nowych patogenów, próba identyfikacji najbardziej narażonych obszarów na styku człowiek-natura-zwierzęta hodowlane na globie. Ostatecznie celem było opracowanie metod przewidywania kolejnych pandemii.

Prof. Vincent Racaniello:  Kolejna rzecz to badania nad pojawianiem się nowych chorób zakaźnych, jak mówisz, szkolicie osoby z całego świata by przygotować ich do pracy nad tym zagadnieniem.

Dr Peter Daszak: Zgadza się.

Prof. Vincent Racaniello:  Oferujecie im dostęp do sprzętu laboratoryjnego.

Dr Peter Daszak: Tak, szkolimy tych ludzi w podejściu “One Health”.

Prof. Vincent Racaniello:  Wyjaśnij może o co chodzi w tym wspomnianym podejściu “One Health” (w wolnym tłumaczeniu “Jedno Zdrowie”).

Dr Peter Daszak: Tak, jest to bardzo prosta koncepcja. Wiele problemów zdrowotnych i związanych z chorobami jest nierozerwalnie związanych ze światem naturalnym, człowiekiem i światem zwierzęcym. Pracujemy obecnie intensywnie na obszarach związanych z zoonozami, wpisują się w idealnie problematykę “One Health”. Skupiamy się szczególnie na środowiskowym aspekcie tego zagadnienia, staramy się odkrywać i badać mechanizmy i przyczyny przechodzenia chorób odzwierzęcych na ludzi. Staramy się zrozumieć prawidłowości systemów ekologicznych, zmian środowiskowych. Niekiedy nawet badamy struktury długookresowe, aby postarać się lepiej zrozumieć, co dzieje się na naszej planecie.

Prof. Vincent Racaniello:  Słyszeliśmy wiele na ten temat w kontekście wirusa Nipah, który przeszedł na człowieka z nietoperzy. Nie wiemy tak naprawdę, co powoduje nagłe wzrosty replikacji i uwalniania się wirusów z organizmu nosiciela, o ile mi wiadomo. Ale mamy tu pewnie ograniczenia. Musimy wykonywać odpowiednie badania serologiczne, często tak to właśnie wygląda. To nie jest proste, ponieważ sama infekcja może bardzo łatwo umknąć naszej uwadze.

Dr Peter Daszak: Odnośnie wirusa Nipah. John Austin niedawno oddał do recenzji artykuł, pokazujący ciekawą rzecz. Przeprowadził on badania długoterminowe [longitudinalne] obejmujące kilka lat, które eliminują artefakty o charakterze sezonowym. W przypadku testów PCR mamy problem pozyskania odpowiednio dużej próby, ponieważ są to rzadkie wirusy nawet w swoim rezerwuarze.

Prof. Vincent Racaniello:  Zgadza się.

Dr Peter Daszak: By uzyskać jedną próbkę wirusa, musimy przetestować tysiące pojedynczych nietoperzy. Tak zrobiliśmy i uzyskaliśmy dobre próbki serologiczne. Jeśli masz opracowany model, który pozwala zrozumieć… oraz dane odnośnie okresów, kiedy zwierzęta stają się seropozytywne – jak szybko słabnie odporność, jak wygląda struktura wiekowa, możesz zacząć badać takie populacje i prognozować okresy szczytowe rozprzestrzeniania się wirusa na podstawie wyników badań serologicznych.

To właśnie zrobiliśmy i pokazaliśmy, że zjawisko to nie powtarza się cyklicznie co rok, ale raczej w cyklu dwurocznym. Nie jest to problem sezonowy, nie jest związany z impulsem do rozmnażania, który może mieć charakter synchroniczny. Ten proces wciąż jest tajemnicą, ale z czasem uda nam się ją rozwiązać.

Prof. Vincent Racaniello:  Podczas tej konferencji usłyszałem również, że są kraje, w których nietoperze noszą wirusy henipapodobne, jak np. w regionie Afryki Południowej. Działacie również w tych regionach?

Dr Peter Daszak: Owszem. Wanda Markotter, która o tym mówiła, współpracuje z nami.

Prof. Vincent Racaniello:  Fascynująca rzecz. Kolejny aspekt to deforestacja (wylesianie). Wyjaśnij proszę, dlaczego jest to jeden z mechanizmów napędzających pojawianie się nowych chorób zakaźnych.

Dr Peter Daszak: Zmieniliśmy nazwę naszej organizacji z Wildlife Trust na EcoHealth Alliance, gdyż postanowiliśmy skupić się na aspektach zdrowotnych, to było nasza unikalna nisza w działalności non-profit. Chcieliśmy zarazem zachować profil związany z ochroną środowiska. Postanowiliśmy skupić się na dwóch problemach. Pierwszy to wylesianie. Powód jest taki, że proces ten napędza pojawianie się chorób.

W naszej analizie pojawiania się nowych chorób zakaźnych na świecie, zmiana zagospodarowania połaci ziemskich jest w skali globalnej znaczącą zmienną mającą wpływ na wysokość ryzyka wybuchu pandemii, tak to określmy. Wycinasz las, budujesz na tym miejscu drogę, pojawiają się ludzie w tym ekosystemie i mamy nowy patogen. Nasza strategia jest bardzo prosta. Jeśli rząd wycina las, robi to w celach ekonomicznych. Jaka jest wartość takiej wycinki?

Analizujemy korzyści i straty w zakresie usług ekosystemowych, wysokość plonów na tym obszarze, ale jest pewien aspekt, który jest zawsze pomijany, a mianowicie konsekwencje w postaci pojawiania się nowych chorób, które mogą mieć olbrzymie skutki ekonomiczne, jak np. w przypadku SARS, której to epidemii skutki ekonomiczne szacuje się na 10-15 miliardów dolarów. W Malezji malaria odzwierzęca jest mocno skorelowana ze zmianami zagospodarowania gruntów.

Postanowiliśmy udać się do Malezji i oszacować jednostkowy koszt ekonomiczny przypadku zachorowania na malarię, uwzględniliśmy te szacunki w równaniu stosowanym przy wycenie usług ekosystemowych i pokazaliśmy, że zwłaszcza sektor produkcji oleju palmowego traci spore potencjalne zyski, ponieważ koszty malarii spowodowanej wycinką lasów, związane z leczeniem i prewencją wymagają poświęcenia środków finansowych na kolejne setki lat.

Są to straty nie uwzględnione w rachunku zysków i strat. Wiedza ta pozwoli pokazać władzom, że ten proces kosztuje realne pieniądze, więc niech lepiej tak agresywnie nie wycinają tych lasów.

Prof. Vincent Racaniello:  Podobna idea do tego, co wcześnie proponowałeś: zamykanie targów mięsnych na podstawie przesłanek ekonomicznych i zdrowotnych. Kolejny punkt to handel dzikimi zwierzętami. Dlaczego akurat ten problem?

Dr Peter Daszak: Staramy się analizować schematy szlaków handlu dzikimi zwierzętami w kontekście pojawiania się nowych chorób. Podejmujemy różne działania w tym kierunku. Po pierwsze, podczas epidemii SARS skoncentrowaliśmy się na ognisku koronawirusa SARS na targu żywych zwierząt.

Była to pierwsza pandemia tego stulecia, duże wydarzenie. Prześledziliśmy, które z gatunków zwierząt z tego targu przenosiły wirusa. Ustaliliśmy, że były to nietoperze, a nie cywety, jak początkowo sądzono.

Postanowiliśmy wyśledzić pochodzenie tych zwierząt i zaprowadziło nas to do Południowych Chin, gdzie zaczęliśmy obserwowaliśmy nietoperze w tym rejonie i odkryliśmy, po 6 czy 7 latach prowadzenia badań, ponad 100 różnych koronawirusów podobnych do SARS, bardzo podobnych do SARS, z czego niektóre mają zdolność przedostawania się do komórek ludzkich w warunkach laboratoryjnych.

Niektóre z nich mogą wywoływać SARS na mysich modelach zwierzęcych imitujących ludzi i choroba ta nie jest możliwa do leczenia za pomocą leków oraz przeciwko niektórym z nich nie możesz się szczepić. Jest to wyraźne zagrożenie.

Leczenie chorób wirusowych: czy prawdę ukrywano przez dziesięciolecia? – dr Lee D. Merritt

Udało nam się nawet zidentyfikować osoby w Yunan posiadające przeciwciała koronawirusów zbliżonych do SARS, a więc wirusy te mogą przenikają do organizmu ludzkiego.

Obecnie prowadzimy zaplanowane na kolejne 5 lat badania obserwacyjne kohort ludzkich w Południowych Chinach, mające na celu określenie, jak częste są takie przejścia wirusów na ludzi i czy mając one związek z daną chorobą.

NIH anulował grant dla Instytutu Wirusologii w Wuhan [kwiecień 2020]

Osobiście podejrzewam, że podobnie jak w przypadku wirusa Nipah w Bangladeszu, cały czas mamy do czynienia z wieloma drobnymi epizodami przeskoku patogenu na człowieka, a których zwyczajnie nie dostrzegamy.

Prof. Vincent Racaniello:  Tak, ale wirus się nie namnaża i nie mamy dalszego zakażania. Są to nieliczne przypadki, które gdzieś znikają w ogólnych statystykach zachorowalności populacji.

Dr Peter Daszak: Jakie to ma znaczenie, powie ktoś? My zakładamy, że każdy z takich przypadków może rozwinąć się w pandemię. To jest proces mocno losowy. Jeśli przeanalizujemy wszystkie takie przypadki, poszukamy prawidłowości i spróbujemy ograniczyć liczbę przeskoków patogenu, to…

Prof. Vincent Racaniello:  Jak powiedziałeś, jest to bardzo zróżnicowana grupa koronawirusów, nie można się zaszczepić przeciwko nim, nie ma na nie leków przeciwwirusowych. Co możemy więc zrobić?

Dr Peter Daszak: Cóż, koronawirus to dobry… Jesteś wirusologiem, więc masz wiedzę na ten temat.

W laboratorium można tymi wirusami bardzo łatwo manipulować. Białko kolcowe “S” w ogromnym stopniu determinuje koronawirusa w kontekście ryzyka przeniesienia na człowieka.

Po wyodrębnieniu sekwencji genetycznej wirusa możemy wytworzyć odpowiednie białko, czego dokonaliśmy z Ralphem Barikiem z Uniwersytetu Karoliny Północnej, umieścić w genomie [“na szkielecie”] innego wirusa i przeprowadzić prace eksperymentalne w laboratorium.

Wytworzony w laboratorium koronawirus wywołał debatę – Jef Akst [2015]

Tak więc zidentyfikowanie sekwencji czyni wirusa bardziej przewidywalnym. Możliwości jest wiele. Logiczna ścieżka do wytworzenia szczepionki…

Jeśli zamierzamy opracować szczepionką przeciwko SARS, wykorzystamy wirus SARS, który był przyczyną pandemii, ale może lepiej byłoby wykorzystać i dodać jedną z wariacji koronawirusa i wytworzyć tym samym lepszą szczepionkę.

Prof. Vincent Racaniello:  Myślę, że sama wiedza odnośnie istnienia tych wirusów, daje nam w sytuacji pojawienia się nowej choroby przewagę informacyjną w zakresie opracowania leku czy szczepionki.

Dr Peter Daszak: Tak, to prawda. Również wiedza odnośnie tego, gdzie występują te patogeny, co pozwoli przekazać środki pieniężne do placówek medycznych, które są kluczowe w walce z epidemią. Jest to jedna z tych rzeczy, które staramy się zrealizować. Istnieje mnóstwo… Mówimy “predykcja” czy “przewidywanie”, czy “prognozowanie” pandemii… To nie oznacza, że jesteśmy w stanie je powstrzymać. To jest duży problem…

My staramy się opracować system, gdzie jeśli mamy przewidywania odnośnie miejsca wybuchu pandemii, które gatunki zwierząt są źródłem patogenu, informacje odnośnie najbardziej narażonych osób, międzynarodowe instytucje, takie jak WHO lub rząd danego kraju będą w stanie skuteczniej przekierować środki tam, gdzie ryzyko jest największe. To w sumie bardzo proste podejście.

 

Peter Daszak o badaniach nad koronawirusami – napisy PL