Zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej. Epidemia SARS: czy wirusy obrywają za trucizny przemysłowe?

 

Zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej

Zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej

 

15 marca 2003 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała globalne ostrzeżenie o nowym wirusie rozprzestrzeniającym się w Azji, wywołującym zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS), potencjalnie śmiertelnej choroby, podobnej do zapalenia płuc. Zdjęcia z Chin przedstawiające tancerzy baletowych i przyjęcia weselne w białych maskach pojawiły się w zachodnich gazetach, podczas gdy wydziały zdrowia w całym kraju wydały zawiadomienia do szpitali, szczegółowo opisujące objawy nowego wirusa i proszące o natychmiastowe powiadomienie o podejrzanych przypadkach. Do czasu globalnego alertu, w raportach odnoszono się do „nieznanego wirusa”, który po raz pierwszy zaatakował w prowincji Guangdong w Chinach, chociaż niektóre doniesienia mówią o Filipinach jako miejscu jego pochodzenia. Wraz z raportem WHO z 15 marca wirus SARS stał się oficjalną nazwą po czym pojawił się zalew doniesień o nowych przypadkach.

 

Zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej

 

Do końca maja urzędnicy zgłosili ponad 8.000 przypadków na całym świecie, z prawie 700 zgonami.[1] Z 65 podejrzanych ofiar SARS w USA, wszyscy oprócz kilku osób podróżowali samolotem do obszarów, w których wybuch zachorowań był najcięższy, w tym do Chin kontynentalnych, Hongkongu, Singapuru, Hanoi i Toronto. Chińska gospodarka oberwała, a niektóre trasy chińskich linii lotniczych były praktycznie puste z powodu strachu przed SARS.[2]

Koronawirus 2019-nCoV w Chinach – Spójrzmy na to z szerszej perspektywy.

Poważny dramat

 

Wybuch SARS ożywił dyskusję na temat przymusowej kwarantanny. Według badania American Public Health Laboratory Association i cytowanego przez senatora Edwarda M. Kennedy’ego, demokraty z Massachusetts, niewiele miast ma wystarczająco dużo miejsca w szpitalach, aby poddać pacjentów kwarantannie w przypadku wybuchu choroby zakaźnej na dużą skalę, takiej jak SARS. Według Lawrence’a O. Gostina, dyrektora Centrum Prawa i Zdrowia Publicznego w Georgetown University’s Law Center, przepisy dotyczące zdrowia publicznego pochodzą z XIX wieku i „są całkowicie nieodpowiednie, aby poradzić sobie z sytuacją kryzysową”. Lawrence Gostin powiedział, że:

„Potrzeba reformy praw dotyczących zdrowia publicznego jest pilna. Powinny zawierać przepisy dotyczące nadzoru, szczepień, leczenia, izolacji i kwarantanny w sposób, który daje decydujące uprawnienia organom ds. zdrowia przy jednoczesnym przestrzeganiu konstytucji.” Jak dotąd wszystkie z wyjątkiem jednej z ofiar SARS poddały się dobrowolnej izolacji. Jedyny wyjątek, to nowojorski mężczyzna, został mimowolnie zatrzymany, dopóki objawy nie ustąpiły. Federalna ustawa o kwarantannie obejmuje teraz SARS wśród wytycznych dotyczących chorób.

 

Pan L. Gostin był autorem drakońskiej ustawy dotyczącej uprawnień podczas zdrowotnych stanów wyjątkowych [Emergency State Health Powers Act], która została przyjęta (na szczęście w złagodzonej formie) przez 22 stany. Według L. Gostina: „Potrzeba dysponowania przez państwo skutecznym przymusem nie budzi wątpliwości. Ale to nie jest nam dane w naszym kraju, który jest teraz tak związany z retoryką praw jednostki. Wygląda na to, że utraciliśmy tradycję dobra wspólnego.”[3]

Zabij Nosiciela

 

W Chinach, kraju, w którym brakuje „retoryki praw jednostki”, rząd ogłosił, że zabije nosicieli SARS, którzy odmówią kwarantanny.[4] Malezyjscy urzędnicy grozili więzieniem.[5] W Hongkongu urzędnicy motywowani „tradycją dobra wspólnego” zasugerowali, że „rodziny pacjentów z SARS należy otoczyć i wysłać do obozów kwarantanny”.[6] Do dnia od 6 maja 2003 roku w mieście Nanjing w Chinach 10.000 osób zostało poddanych kwarantannie, a w Pekinie 16.000.[7]

 

Oficjalna definicja choroby

 

SARS oznacza „zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej”. Ta szeroko otwarta definicja obejmuje wiele chorób często występujących w dotkniętych regionach. Objawy wahają się od grypopodobnych do zapalenia płuc.[8] Dr Frank Plummer, dyrektor Krajowego Laboratorium Mikrobiologicznego w Kanadzie stwierdził: „Oczywiście, że definicja przypadku SARS jest nieco luźna”.[9]

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zdefiniowała SARS w następujący sposób:

 1. a) osoba prezentująca po 1 listopada 2002 roku historię wysokiej gorączki (powyżej 38°C) i kaszlu lub trudności w oddychaniu; lub
 2. b) osoba, która nie została poddana sekcji zwłok, ale z ostrą chorobą układu oddechowego i która była w bliskim kontakcie z kimś kto miał SARS w ciągu 10 dni.[10]

Już sama ta definicja powinna dać rozważnym czytelnikom powód do zakwestionowania zjawiska SARS. Po pierwsze, czy temperatura o 1.4 stopnia Celsiusa powyżej normy jest naprawdę „wysoką gorączką”? CDC użyło w swojej definicji terminu „łagodna gorączka”. Po drugie, czy WHO powinno instalować stronniczość historyczną, zanim historia SARS została w ogóle spisana? WHO uniemożliwiło umieszczenie odkrycia SARS przed listopadem 2002 rokiem, a nawet osadzenia w czasie poprzedzającym tę datę, gwarantując w ten sposób jego status „nowej epidemii”.

W Stanach Zjednoczonych Centrum Kontroli i Prewencji Chorób [CDC] inaczej definiuje SARS:

 1. a) choroba o nieznanej etiologii [przyczyna jeszcze nie ustalona] i występowaniu po 1 lutego 2003 roku. ORAZ,
 2. b) temperatura powyżej 38.05 stopnia Celsiusa, ORAZ,
 3. c) choroba układu oddechowego ORAZ
 4. d) Niedawny kontakt z pacjentem SARS lub podróż do regionu epidemicznego.

Zgodnie z taką definicją wystarczy przybycie z Azji Południowo-Wschodniej, Chin lub Toronto, aby stać się następnym przypadkiem SARS. Ta definicja eliminuje potrzebę badania na obecność wirusa SARS u pacjentów, którzy zachorowali na zapalenie płuc przed lutym 2003 roku ORAZ, którzy nie podróżowali na Wschód ani nie spotkali takiego podróżnika. Dzięki tej definicji diagnoza każdego przypadku podobnego do SARS, który wcześniej byłby zdiagnozowany jako pochodzenia niewirusowego, byłaby zabezpieczona przed sprzecznościami. W ten sposób utrzymuje się typowy schemat epidemii z jedną chorobą i jedną przyczyną.

Wirusologia SARS

 

Ze względu na szeroką definicję jedyną unikalną charakterystyką SARS jest powiązany wirus. Ale skojarzenie nie wystarczy, a jedno skojarzenie nie jest rygorystycznym, przekonującym dowodem.

16 kwietnia 2003 roku WHO ogłosiło, że wirus SARS, członek rodziny koronawirusów, był zdecydowanie przyczyną tej choroby. Raport nawiązywał do badania przeprowadzonego przez zespół kierowany przez dr Alberta Osterhausa, dyrektora ds. Wirusologii w Erasmus Medical Center w Rotterdamie. Media pisząc o pracy Erasmusa używały terminów takich jak „jednoznacznie”, „definitywnie” i „ponad wszelką wątpliwość”.

Dr Albert Osterhaus poinformował, że jego zespół zainfekował jedną grupę małp wirusem SARS, drugą grupę metapneumowirusem (występującym również u niektórych pacjentów z SARS), a trzecią grupę wirusem SARS, a następnie metapneumowirusem. Małpy zarażone samym metapneumonwirusem rozwinęły łagodne objawy, w porównaniu z „chorobą w pełni rozwiniętą” w pierwszej grupie. W trzeciej grupie „nie rozwinęła się poważniejsza wersja SARS”. Na podstawie tego dr Osterhaus doszedł do wniosku, że „sam koronawirus jest w stanie wywołać typowe objawy…”[11]

Wirusologiczne wątpliwości

 

Doniesienia prasowe na temat „rozstrzygającego” badania Erasmusa, rozpowszechniane przez AP, WHO, Nature Magazine i inne, nie mogą być traktowane na poważnie bez dalszych szczegółów. Oto kilka pytań bez odpowiedzi:

 1. a) Ponieważ zapasy wirusów laboratoryjnych są skażone antybiotykami lub pochodzą z procesu w których wykorzystuje się trucizny, to które trucizny były obecne w zapasach wirusów Uniwersytetu Erasmusa?

Wywiad z dr Stefanem Lanka o błędach metodologicznych w izolowaniu wirusów

 1. b) Czy w ocenie wyników badań uwzględniono toksyczność zasobów wirusa?
 2. c) Jak uzyskano zapas wirusa?
 3. d) Czy przeprowadzono kompleksowy test na obecność innych wirusów na eksperymentalnym materiale?
 4. e) Czy wirusy produkowane laboratoryjnie są wirusami chimerycznymi, czyli wirusami syntetycznymi?f) Jaką ilość pożywki wirusowej zastosowano na każdą małpę; to jest, jaką wielokrotność rzeczywistych warunków?
 5. g) Jakie stężenie wirusów zostało zastosowane; to jest, jaką wielokrotność rzeczywistych warunków?h) Jak zastosowano medium [pożywkę]; czy metoda aplikacji byłaby możliwa w rzeczywistych warunkach?
 6. i) Jakie chemikalia dodano do pożywki oprócz antybiotyków? Czy te oddziałują na siebie lub podnoszą toksyczność innych chemikaliów w zasobach wirusa?
 7. j) Ile małp było w każdej grupie? Czy było wystarczająco dużo, aby ocenę uznać za istotną?k) Jaki był stan każdej małpy przed, podczas i po zakończeniu eksperymentu? Małpy zostały uznane za słabe eksperymentalne podmioty ze względu na ich inteligentną wrażliwość oraz złe traktowanie ze strony osób zajmujących się handlem i dystrybucją. Sam stres z powodu okrucieństwa, warunków w klatkach i złego odżywiania, może powodować choroby lub podatność.

Film WIWISEKCJA – Śmiertelna medycyna [1997]

 1. l) Czy wirus użyty w eksperymencie był rzeczywiście „wyizolowany”? Słowo używane przez wirusologów oznacza coś zupełnie innego niż znaczenie przyjmowane przez nie-wirusologów (w tym lekarzy), a to słowo służy jako podstawa do dezinformacji na temat dowodów dotyczących wirusa. Szczegóły „izolacji wirusa” muszą zostać wyjaśnione.
 2. m) Czy którekolwiek z eksperymentalnych zwierząt lub testów powtórzono po wystąpieniu nieoczekiwanych wyników? Jakie były okoliczności?

Podczas pisania tego artykułu, uzyskano jeszcze jeden szczegół z badania dr Erasmusa: „Osterhaus i koledzy ukończyli ostatnie etapy [Postulaty Kocha], kiedy zainfekowali dwa makaki wirusem od pacjenta z SARS i wyizolowali je od zwierząt.”[12]

Tak więc „rozstrzygający” dowód opiera się na dwóch małpach, którym wstrzyknięto domniemanego wirusa SARS. Co się stało z niezależnym potwierdzeniem, randomizowanymi badaniami z grupą kontrolną i analizą prawdopodobieństwa, które określają możliwość ważności testu na dwóch małpach? Przesadny język, zaangażowane duże instytucje i źródła finansowania, zestawione z niewielką liczbą małp w eksperymencie, wskazują na ekstremalne uprzedzenia w poszukiwaniu demona mikrobiologicznego. Czekam na więcej informacji na temat badania Erasmusa.

Pod koniec maja testy na obecność wirusa w Toronto „nie wykryły docelowego wirusa u 30–50% zakażonych pacjentów”.[13] Było to przypisywane niedokładnym metodom testowym, a nie brakowi wirusa. Niemniej jednak, bez względu na to, jak często znajdowano wirus SARS, wirus jest obecny tylko w śladowych ilościach, a nie w ilościach wystarczająco dużych, aby spowodować chorobę, pozostawiając wątpliwości co do infekcji i patologii.[14]

 

Wygodne kozły ofiarne

Pomimo dokuczliwych niespójności w teorii wirusowej dotyczącej SARS, w listopadzie 2002 roku naukowcy i prasa poszli o krok dalej, zgłaszając doniesienia, że ​​SARS pochodzi z rynku żywego mięsa w chińskiej prowincji Guangdong.

Naukowcy z Hongkongu i Shenzhen odkryli w Chinach wirus, który jest „prawie identyczny” z ludzkim koronawirusem SARS u sześciu pagum chińskich (zwierzęta wielkości kota) i jenota azjatyckiego  sprzedawanych na tych targach na wolnym powietrzu.[15] Wygodne odkrycie które wywrze oficjalną presję na chińskich tradycyjnych rolników i sprzedawców żywności, konkurujących z nowymi „sanitarnymi” supermarketami w zachodnim stylu.

Wirusowe demony to uczciwa gra dla mediów. Dramatyczne realia łączą się ze scenami z filmów science-fiction klasy B, gdy lekarze i pielęgniarki krzyczą przez oddziały szpitalne, lotniska są zamknięte, a policja zbiera zainfekowanych nosicieli. W Chinach takie straszne sceny są zbyt realne. Oprócz proponowanych egzekucji na ludziach można zabić miliony kotów, psów, zwierząt hodowlanych i dzikich zwierząt, aby powstrzymać śmiertelną zarazę wirusową. Precedens miał miejsce podczas brytyjskich epidemii pryszczycy i Szalonych Krów oraz rzekomych epidemii wirusowych w Malezji i na Tajwanie w latach 1997-1998. W tym scenariuszu na ratunek przychodzą pracownicy medyczni jak żołnierze, bohatersko przygotowani do ratowania życia przed śmiercionośną siłą.

Firmy farmaceutyczne odgrywają oczywiście wiodącą rolę. Roche, „światowy lider na rynku diagnostyki klinicznej o wartości 22 miliardów dolarów rocznie” opracowuje test, który powinien być w stanie „oznaczyć SARS w pierwszych dniach infekcji, być może nawet wtedy, gdy wirus nie powoduje objawów.” Pozwoli to urzędnikom „zidentyfikować super rozsiewaczy (pacjenci, u których zakażenia SARS są wysoce zakaźne), zanim staną się super rozsiewaczami [wirusa]”, mówi dyrektor wykonawczy Roche.[16] Ponieważ wszystkie testy diagnostyczne generują fałszywie pozytywne wyniki, każdy cierpiący na gorączkę i kaszel ryzykuje, że zostanie oznakowany jako współczesna tyfusowa Mary Mallon, gdyby poddał się takiej procedurze.

Krytycy SARS

 

Pomimo przerażających nagłówków, paradygmat SARS spotkał się z powszechną krytyką.

Znawca tematu, dr Frank Plummer, wygadał, że : „Dyrektor… powiedział wczoraj The Scientist (10 kwietnia), że nowy koronawirus powiązany z przyczyną choroby jest z pewnością obecny w środowisku, ale jest mało prawdopodobne, aby był czynnikiem sprawczym. Dr Frank Plummer jest dyrektorem kanadyjskiego Krajowego Laboratorium Mikrobiologicznego w Winnipeg.”[17]

Dr F. Plummer stwierdził: „dowiadujemy się, że niektóre z najlepiej scharakteryzowanych przypadków [choroby SARS] są negatywne [na wirusa SARS]. To zastanawiające. Podobnie jak ilość wirusa, który znajdujemy, gdy go znajdziemy, jest bardzo mała – wykrywalna tylko dzięki użyciu bardzo wrażliwego badania PCR.

To właśnie testuje większość laboratoriów [wymazy nosowo-gardłowe] na całym świecie. To tam znajduje się większość wirusów układu oddechowego. To dziwne [że jest tam tak mało wirusa], ponieważ wydaje się, że jest przenoszony przez bliski kontakt.”

Po ogłoszeniu badania Erasmusa, dr Frank Plummer stwierdził: „Gdy stwierdzisz, że koronawirus jest jedyną przyczyną zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej [SARS], to przechodzisz do innej fazy i  zaczynasz testować tylko na niego… z wyłączeniem innych rzeczy. I myślę… przynajmniej na podstawie tego, co widzimy w Kanadzie… jest na to trochę za wcześnie. Pod wieloma względami zachowujemy się, tak jakby to była przyczyna.”[18]

Według wiadomości przedstawionych na kanale CBC: „Nie zidentyfikowano zgodnego klasycznego patogenu układu oddechowego. Naukowcy nie wykazali ostatecznie, że nowy koronawirus powoduje zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej [SARS]. Aby to zrobić, muszą znaleźć wirusa w zainfekowanych próbkach płuc od wszystkich pacjentów i wykazać, że wirus powoduje zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej [SARS] na modelu zwierzęcym.”[19] Implikacją tego stwierdzenia jest fakt, że objawy SARS nie są charakterystyczne dla tej choroby lub że testy znajdowały u ofiar inne patogeny (inne niż SARS) lub testy nie były przeprowadzane konsekwentnie dla innych patogenów.

Jon Rappoport, niezależny dziennikarz, który pisał dla CBS Healthwatch, pisze że: „To szaleństwo [SARS] jest rozdmuchiwane poza wszelkimi granicami rozsądku, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że w Kanadzie nie znajdują teraz W OGÓLE koronawirusa [SARS] wśród zdiagnozowanych przypadków SARS.[20]

Nicholas Regush, doświadczony dziennikarz ABC News, nie przyznaje się do jakiegokolwiek kontaktu z Rappoportem, ale pisze: „Mamy bardzo poważne kłopoty… z NADEJŚCIEM SARS. Przez wiele lat uczęszczałem na zajęcia z dziennikarstwa i nie mogę powiedzieć, że jestem zaskoczony. Bardziej jestem rozczarowany. Zniesmaczony. Oburzony.”[21]

Fintan Dunne, który prowadzi stronę internetową zatytułowaną www.SickOfDoctors.com, jest również krytyczny: „Więcej szumu i dalszych globalnych szkód ekonomicznych, w związku z fałszywym syndromem, który jest kroplą w oceanie chorób.”[22]

Dr Donald Low, jeden z wiodących kanadyjskich ekspertów w dziedzinie chorób zakaźnych i kluczowy członek zespołu powstrzymującego SARS, opisał zasady WHO dla Toronto jako „stek bzdur” i „nieodpowiednie”.[23]

Według Petera Duesberga, znanego mikrobiologa z University of California w Berkeley, lista źle zdiagnozowanych, ale silnie rozdmuchanych epidemii jest długa: Ebola, zapalenie wątroby typu C, AIDS, Neuropatia podostra rdzeniowo-oczna [SMON] i inne.[24] Według niemieckiego wirusologa Stefana Lanka, lista pseudo-epidemii jest przebogata.[25]

Toksykologia

Ortodoksyjny paradygmat SARS całkowicie pomija i unika toksykologii nie bez powodu: objawy choroby SARS są identyczne z objawami chorób związanymi z pestycydami i zanieczyszczeniem powietrza. I te trucizny korelują w czasie i miejscu z epidemiami SARS.

Tylko wirusologia trzyma SARS w kupie, a włączając toksykologię, teorię wirusa SARS można całkowicie obalić.

Pestycydy i linie lotnicze

Ponieważ zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej [SARS] „wydaje się rozprzestrzeniać drogą lotniczą, CDC poradziło podróżnikom, aby odłożyli wszelkie nieistotne podróże do dotkniętych obszarów, w tym Chin, Hongkongu, Filipin, Singapuru, Tajlandii i Wietnamu”, według WHO.”[22]

Większość podróżnych nie zdaje sobie sprawy, że linie lotnicze rutynowo stosują pestycydy w samolotach, zwłaszcza na trasach azjatyckich. Linie lotnicze nazywają stosowanie pestycydów „dezynsekcją”. Notatka Departamentu Transportu Stanów Zjednoczonych opisuje dwie metody aplikacji: „Albo spryskaj kabinę samolotu aerozolowym środkiem owadobójczym, podczas gdy pasażerowie są na pokładzie, albo potraktuj powierzchnie wnętrza samolotu  środkiem owadobójczym.”[27]

2 sierpnia 2001 roku CNN poinformowało o wniesionym przez stewardesy linii lotniczych United Airlines pozwie dotyczącym szkód spowodowanych przez pestycydy rozpylane w samolotach United Airlines na trasach między Australią a Nową Zelandią.[28] W prasie nie pojawiła się żadna wzmianka o tym procesie.

Stewardessy rozpylają to nad głowami pasażerów

 

Linie United Airlines pozwane za pestycydy w samolotach

Jednak 17 marca 2003 roku Pesticide Action Network Updates Service (PANUPS) ogłosił: „Lot do tropików może wiązać się z większym ryzykiem dla zdrowia… kabiny samolotów amerykańskich linii lotniczych są rutynowo pryskane pestycydami, czasem nad głowami pasażerów podczas lotu.”[29]

Szczegółowe informacje na temat protokołów dotyczących  stosowania pestycydów przez linie lotnicze dla lotów do Azji Południowo-Wschodniej znajdują się w notatce Departamentu Transportu USA: „Loty na wyspę Guam wymagają dezynsekcji, ale zezwala na resztkową metodę [utrzymują się przez kilka godzin do kilku tygodni] odnośnie wszystkich lotów do krajów Wspólnoty [Commonwealth] to jest  Mariany Północne, Tajlandii, Filipin, Korei, Indonezji, Malezji, Mikronezji, Papua Nowa Gwinea, Wyspy Salomona oraz Wysp Marshalla, a w niektórych miesiącach dotyczy lotów z Tajwanu, Korei i Japonii.”[30]

Pestycydy stosowane przez linie lotnicze to syntetyczne pestycydy pyretrynowe (pyretroidy), które w niektórych krajach zostały zakazane w rolnictwie. [31] Objawy SARS są prawie identyczne z objawami zatrucia z powodu pestycydów pyretrynowych, jak pokazano poniżej.

Istnieją inne zagrożenia chemiczne występujące w samolotach. Diana Fairechild, która pracowała przez dziesięciolecia dla branży lotniczej i spędzała lata na prowadzeniu sporów z tą branżą w kwestiach związanych z protokołami pestycydowymi, opisuje zobowiązania związane z podróżą samolotem na swojej stronie internetowej.[46]

 

Zanieczyszczenie na lotnisku

 

Na lotniskach powietrze jest notorycznie zanieczyszczone. Jeden samolot pasażerski podczas startu emituje ogromne ilości zanieczyszczeń.[47] Lotnisko JFK w Nowym Jorku, ma własną rafinerię ropy naftowej na terenie lotniska, a w okolicy jest boisko do footballu. Jak powszechna jest ta praktyka? Emisje z rafinerii ropy naftowej są wyjątkowo dobrze skorelowane z ostatnimi tak zwanymi epidemiami chorób wirusowych. Epidemia wirusa Zachodniego Nilu została po raz pierwszy zauważona w dzielnicach pod jednym z najbardziej ruchliwych pasów startowych w USA, La Guardia Airport, Nowy Jork.[48]

 

Emisje przemysłowe

 

Największym regionem epidemicznym SARS na świecie jest [była] chińska prowincja Guangdong. Ta gęsto zaludniona prowincja rywalizuje również o pozycję najbardziej zanieczyszczonego regionu na ziemi ze względu na obecność rafinerii ropy naftowej, hut metali i innych gałęzi przemysłu chemicznego w kraju o niższych standardach środowiskowych.

Mark Hertsgaard, pisząc dla magazynu The Atlantic Monthly, opisuje prowincję Guangdong jako „diabelski eksperyment laboratoryjny, który rozwijał się poza kontrolą… Shanxi, całodniowa podróż na zachód od Pekinu… ziemia. . . poparzona, woda zatruta, powietrze toksyczne i ciemne… Co najmniej pięć miast o największym zanieczyszczeniu powietrza na świecie znajduje się w Chinach. Sześćdziesiąt do 90 procent opadów w Guangdong… to kwaśny deszcz… płuca i układy nerwowe ludzi są bombardowane przez niezwykłą objętość i różnorodność śmiertelnych trucizn. Jeden na cztery zgony w Chinach jest spowodowany chorobą płuc.”[49] Mark Hertsgaard dowiedział się, że całkowita ilość zawieszonych cząstek stałych (wskaźnik zanieczyszczenia powietrza) może być, w niektórych miastach w Chinach, 12 razy wyższa niż w Nowym Jorku. Oczywiście w Guangdong istnieją niewirusowe formy SARS. Zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej [SARS] jest daleki od bycia nietypowym.

Wylesianie przez ogień może również powodować problemy z oddychaniem związane z zespołem ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej [SARS]. Rozpalane są ogromne pożary [świadomie] lub przypadkowo w Singapurze, Malezji i Chinach. Poważne pożary nawiedziły południowo-wschodnią Azję we wrześniu 2002 roku, zaledwie dwa miesiące przed ogłoszeniem przez urzędników epidemii SARS.[50]

Tan Ee Lyn (Reuters) opisuje środowisko powietrzne w Hongkongu i południowych Chinach, najważniejszym epicentrum zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej [SARS]: „[Tytuł:] CHINY: 9 września 2002 roku, Gesty smog osłania Hongkong, wydano ostrzeżenie zdrowotne. [Tekst:] Hongkong – gęsty smog zalał Hongkong w zeszłym tygodniu, co jest wyraźnym znakiem, że południowe Chiny są jeszcze dalekie od oczyszczenia ze złego powietrza. Rząd wezwał osoby z problemami z oddychaniem do unikania zatłoczonych obszarów ulicznych i ograniczenia aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.”

Toksykologia = wirusologia

 


Nawet jeśli istniał doskonały (zgodnie z regułami wirusologii) laboratoryjny dowód na związek przyczynowy z wirusem, takie dowody wciąż wymagają dużego wykorzystania przebiegłości, dalekiej od rzeczywistości codziennego życia. Nawet jeśli wirusologia SARS mogłaby wyodrębnić i właściwie zidentyfikować prawdziwego wirusa, wciąż pozostają pytania. Wirus SARS może być naturalnym wirusem endogennym (z wewnątrz) pełniącym normalną funkcję adaptacyjną. Może to nie być zakaźny, egzogenny wirus (z zewnątrz), jak opisano go z pompą w mediach.

Nie jest dobrze znany, ale dobrze ugruntowany fakt, że wirusopodobny materiał genetyczny (RNA) jest często wyciskany z zatrutej tkanki komórkowej jako adaptacyjna i obronna odpowiedź na zatrucie.[51] Ekspresja genów wirusopodobnych jest częścią komórkowej „odpowiedzi SOS” komórek zaangażowanych w przyspieszoną rekombinację genetyczną.[52] Tak zwany wirus SARS można interpretować jako taką ekspresję genetyczną występującą u ludzi, a także u zwierząt egzotycznych, pagum chińskich i jenotów sprzedawanych na targach żywych zwierząt w Guangdong, które niedawno okazały się pozytywne na SARS.

Wirus to my

 

Nowatorski biochemik, Howard Urnovitz, uważa wirusa SARS za ludzkie geny uporządkowane przez stres związany z zanieczyszczeniem: „Nie widzę wirusa. Widzę wyjątkową i całkowitą rearanżację elementów genomowych. Na przykład, kiedy patrzę na to, co uważa się za sekwencję genową kodującą białko kolcowe tego koronawirusa, widzę skomplikowaną rearanżację genu w rejonie ludzkiego chromosomu. Podobnie jak w naszych badaniach nad Zespołem Wojny w Zatoce Perskiej, kiedy widzę takie przegrupowania genów, od razu szukam powiązania z katastrofalnym zdarzeniem środowiskowym, które mogłoby spowodować takie przegrupowanie genomu.”[53]

Epidemie zespołu ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej [SARS] ściśle odpowiadają takim „katastrofalnym wydarzeniom środowiskowym”.

Zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej SARS na nowo zdefiniowany

 

Zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej [SARS] nie jest wyjątkową chorobą, ponieważ jej objawy pokrywają się z zatruciami pyretryną i chorobami zanieczyszczenia powietrza.

Ortodoksyjna nauka potępia sama siebie, zaczynając od hipotezy o wirusach, gdy istnieją dowody toksykologiczne. Dziennikarstwo ortodoksyjne promuje odkrycie „wirusa SARS” przy niewielkiej krytyce wirusologii i ogłuszającej ciszy dotyczącej toksykologii.

Najwyraźniej paradygmat wirusów stanowi niezbędną ochronę przed zanieczyszczeniami przemysłowymi. Promowanie przez WHO paradygmatu chorób wirusowych jest ogromnym dobrodziejstwem dla przemysłu, który wymaga bezpłatnego odkładania odpadów przemysłowych w płucach… korekta… w atmosferze.

Przewaga dowodów wskazuje, że zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej [SARS] jest bezpośrednim wynikiem regionalnego zanieczyszczenia przemysłowego, zanieczyszczenia na lotniskach, z opcjonalnym ciosem miłosierdzia ze strony pestycydów pyretroidowych stosowanych bezpośrednio na pasażerach lub jako pozostałości oparów. Zasadniczo linie lotnicze są zamkniętymi, wypełnionymi tkaniną pojemnikami, w których powietrze krąży kilkakrotnie, zanim zostanie wydmuchane na zewnątrz. Nie są to komory, do których ekolodzy woleliby wejść po „dezynsekcji”. SARS, podobnie jak wirus St. Louis (SLE), wirus Zachodniego Nilu (WNV) i nietoksykologiczne definicje astmy, gwarantują ciągły nadzór w przypadku pojawiających się epidemii.

Neenyah Ostrom omawia ogólny związek między zanieczyszczeniem w Chinach a wirusem SARS – oraz związek między zatruciem a komórkowym RNA: „Ale Guangdong i Hongkong mają ze sobą kolejny wyróżnik: są to być może miejsca o najbardziej zanieczyszczonym obszarze na planecie. Czy powinniśmy zadawać pytania, jakie nowe rodzaje zanieczyszczeń zostały wprowadzone do tego mikrośrodowiska, w którym występuje poziomy transfer genów  [gene-swapping]? Powstaje więc pytanie: czy zanieczyszczenie jest czynnikiem sprawczym SARS? ”

Poziomy lub horyzontalny transfer genów
[Poziomy transfer genów:
– Przepływ informacji z jednego genomu do innego
– Międzygatunkowy – pominięcie bariery rozrodczej
– Wewnątrz gatunkowy
– W obrębie komórki (np. między genomem organellum a jądra) — Poziomy transfer genów w ewolucji  ]

Jeśli choroba o nazwie zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej [SARS] jest kolejnym semantycznym sztandarem zanieczyszczenia przemysłowego, wówczas SARS funkcjonuje jako karanie gospodarki regionów zanieczyszczających, bez szczególnego obwiniania potężnych gałęzi przemysłu. W jednostkach wojskowych od dawna stosuje się taką metodę – w której grupa jest karana aby skorygować indywidualne zachowania. W przemyśle, SARS doprowadzi do ponownej oceny priorytetów ekonomicznych (potrzeba przemysłowa, a wartość ludzka) bez komplikacji związanych z gierkami o publiczne przerzucanie się winą.

 

Paski boczne


Wirus Zachodniego Nilu

Wirus Zachodniego Nilu (WNV) przybył do Nowego Jorku w 1999 r. I wkrótce przerodził się w „epidemię” charakteryzującą się ogromem sprzeczności.[54] Medyczne agencje prasowe ogłosiły „pierwsze pojawienie się wirusa Zachodniego Nilu na półkuli zachodniej”[55], ale dokładniejszym opisem sytuacji będzie „pierwsze badanie wirusa Zachodniego Nilu na półkuli zachodniej”.

Burmistrz Rudy Giuliani osobiście ogłosił epidemię. Ogłosił także natychmiastowe rozpoczęcie sześciotygodniowej kampanii oprysków pestycydami nad miastem, wykonywanej z helikopterów. W międzyczasie nagłówki telewizji i gazety skandowały: „The Deadly Virus”. Chorobę początkowo przypisywano wirusowi zapalenia mózgu z St. Louis (SLE), ale kilka tygodni później wina została przeniesiona na wirusa Zachodniego Nilu.

Amerykański urząd ds. badań geologicznych  [The United States Geological Survey – USGS]  opublikował komunikat prasowy rok później „potwierdzając” patologiczny wpływ wirusa Zachodniego Nilu na wrony. Zostało to bardzo rozpowszechnione. Po przeczytaniu wielu innych badań wirusologicznych odkryłem, że wyniki USGS są niezwykle dziwne. Wronom wstrzyknięto domięśniowo ekstrakt wirusa, a kilka dni później wszystkie zdechły. Filtr zastosowany do oddzielenia wirusa od ekstraktu tkankowego był prawie sześciokrotnie większy niż średnica wirusa.[56] Prawie wszystkie wrony, którym nic nie wstrzykiwano w tej samej klatce również zdechły. Powodzenie eksperymentu było zbyt przekonujące, aby mogło być prawdziwe, szczególnie w przypadku badania, w którym nie zastosowano powszechnej, niemiłej metody iniekcji śródczaszkowej [zastrzyk do czaszki]. Wynik badania był również dziwny, ponieważ wirus Zachodniego Nilu został uznany za łagodnego wirusa i niezbyt niebezpiecznego dla ptaków. Laboratorium USGS zignorowało moje wielokrotne zapytania dotyczące opublikowanych szczegółów. Po tym jak skorzystałem z pomocy innego naukowca, który skontaktował się z USGS, otrzymałem e-mail z odpowiedzią od USGS wskazujący na niskie zaufanie do ich badania. Urząd wskazał, że ​​ich badanie nie zostanie opublikowane ani omówione, i wyraziła zamiar przeprowadzenia lepszego eksperymentu w przyszłości. Wątpię, czy chcieliby zaryzykować kolejny taki eksperyment.

Epidemie wirusa zapalenia mózgu z St. Louis (SLE) i wirusa Zachodniego Nilu (WNV) występują corocznie w regionach petrochemicznych z zanieczyszczonym powietrzem (takich jak wschodnia część New Jersey i St. Louis) podczas ciepłych miesięcy wiosennych i letnich, z apogeum w lipcu i sierpniu. Częstość występowania koreluje z zanieczyszczeniem powietrza opadającym do poziomu gruntu wraz z ciepłym powietrzem i utratą sprawności konwekcyjnej dla źródeł spalin. Epidemie SLE mają długą historię w USA (w regionach petrochemicznych) i epidemie te nie rozprzestrzeniają się zaraźliwie na inne regiony. Dwa wielkie epicentrum chorób zapalenia mózgu St. Louis i gorączki Zachodniego Nilu to dwa wielkie petrochemiczne regiony przemysłowe w amerykańskiej południowej Luizjanie i New Jersey.

Latem 1999 i 2000 poziomy zanieczyszczenia powietrza osiągnęły rekordowy poziom, co koreluje z częstością występowania przypadków wirusa „Zachodniego Nilu”, zarówno u ludzi, jak i ptaków. Dodatek do benzyny Eter tert-butylowo-metylowy [MTBE] reprezentuje być może największą ilość produkcji jakiejkolwiek trucizny przemysłowej w USA, ale nie zyskał rozgłosu. Opinia publiczna dowiedziała się o zagrożeniu dopiero wtedy, gdy EPA zasugerowała wycofanie MTBE 27 lipca 1999 roku. Data ta stanowi także apogeum epidemii u ptaków wirusem Zachodniego Nilu w 1999 roku.[63]

Podobnie jak wiele szeroko rozpowszechnionych trucizn przemysłowych, fizjologiczne skutki MTBE stały się znane dopiero dzięki powszechnemu stosowaniu. Jednak dr Peter Joseph skorelował MTBE z chorobą neurologiczną w swoim badaniu z 1997 roku. „Zmiany częstości występowania chorób po wprowadzeniu paliw utlenionych [Changes in Disease Rates Following the Introduction of Oxygenated Fuels].” Objawy neurologiczne charakteryzują również chorobę związaną z wirusem Zachodniego Nilu. Śmiertelność wśród ptaków dodatkowo wyróżnia tę „wirusową” chorobę. Śmiertelność ptaków jest jednak systemem wczesnego ostrzegania przed chorobami wśród ludzi związanymi z zanieczyszczeniem powietrza, o czym świadczy tradycyjny test jakości powietrza jakim był „kanarek dla górników”.

 

Choroba legionistów

Inną ostrą chorobą układu oddechowego jest choroba legionistów, charakteryzująca się również niechlujstwem naukowym. Chorobę uznano za przyczynę 182 ofiar i 29 zgonów w ciągu kilku dni w 1976 roku podczas uroczystości z okazji 200-lecia Legionu Amerykańskiego w hotelu Bellevue Stratford https://en.wikipedia.org/wiki/The_Bellevue-Stratford_Hotel  w Filadelfii.

Po kilku miesiącach badań naukowcy z CDC ogłosili odkrycie bakterii Legionella jako przyczyny choroby legionistów. Wirusolodzy Peter Duesberg i Brian Ellison omawiają tę historię.[57]

Na miesiąc przed izolacją bakterii przez badaczy z Centrum Kontroli i Prewencji Chorób [CDC] komitet dochodzeniowy amerykańskiej Izby Reprezentantów przeprowadził przesłuchania w sprawie CDC za to, że nie szukało toksycznych chemikaliów jako możliwej przyczyny epidemii w 1976 roku. Przewodniczący John Murphy z Nowego Jorku ostro zaatakował śledztwo, ponieważ ‘Na przykład w CDC nie było toksykologa w początkowym zespole śledczych wysłanych w celu zaradzenia epidemii. Nie podjęto żadnych widocznych środków ostrożności, aby poradzić sobie z możliwością, jakkolwiek w tamtym czasie odległym, że przyczyną mogło być coś innego’.”

Według Petera Duesberga: „Dowody wskazują, że Legionella jest właściwie zupełnie nieszkodliwa. Od 1976 roku, badacze z CDC i śledczy zajmujący się zdrowiem publicznym znajdowali tę bakterię w całym kraju, w wieżach chłodniczych, skraplaczach, głowicach prysznicowych, kranach, nawilżaczach, basenach z hydromasażem, basenach, a nawet zbiornikach z gorącą wodą, różnorodną instalacją wodno-kanalizacyjną, błocie i jeziorach. Bakteria jest tak uniwersalna, że ​​od 20 do 30 procent populacji amerykańskiej została już zarażona, ale praktycznie nikt nigdy nie rozwija objawów choroby legionistów. ”Nazwanie organizmu Aguanella – wskazując, że jest to po prostu związana z wodą – nie służy celom CDC. Całkiem przypadkowo interpretacja CDC chroni przemysł chemiczny, który sprzedaje trujące dezodoranty, pestycydy, antybiotyki, dywany, farby, farmaceutyki, kosmetyki i napoje do hoteli i linii lotniczych.

 

Dwa paradygmaty choroby SARS:

Porównanie objawów

 

 

 

Objawy

 

 

 

Jako wirus SARS[32-35]

 

Jako zatrucie pestycydami stosowanymi przez linie lotnicze
(głównie preparaty pyretryny)[36-45]
KaszelTakTak
Złe samopoczucieTakTak
GorączkaTakTak
Bóle głowyTakTak
NudnościTakTak
WymiotyTakTak
WysypkaTakTak
Zaburzenia oddechoweTakTak
Niewydolność oddechowaTakTak
Zaburzenia neurologiczneTakTak
Zaburzenia pracy sercaTakTak
DrażliwośćTakTak
BiegunkaTakTak
Zapalenie płucTakTak
Uszkodzenie płuc (jako objawy odry, patrz poniżej)TakTak
Duszność (trudności w oddychaniu związane z hipoksemią)TakTak
Hipoksemia (niski poziom tlenu)TakTak
Białkowy obrzęk płucTakTak
Hamowanie funkcji leukocytówTakTak
Zwiększa przepuszczalność jonów sodu w tkankachNie figurujeTak
Wpływa na powierzchnię nosa, tchawicy i płucTakTak
WstrząsNie figurujeTak
Napady drgawkoweNie figurujeTak
ŚlinienieTakTak
Uszkodzenie neurologiczneTakTak
Sztywność mięśniTakNie figuruje
Podobnie do odry (Syncytial lung)TakTak *
Podobne do grypyTakTak
Podobne do przeziębieniaTakTak
Podobne do świnkiTakTak *

 

* W odniesieniu do wymienionych objawów

 

SARS – inne hipotezy

Dr Len Horowitz, autor książki Emerging Viruses: SARS to po prostu grypa, która rocznie zabija 36.000 osób w USA. Śmierć dotyczy osób, których odporność została osłabiona przez medykamenty i szczepionki.[58] Media wywołały wielki strach wśród społeczeństwa poprzez rażące zawyżenie wskaźników umieralności i wyolbrzymianie zagrożenia dla zdrowych osób.

Dr Mae-Wan Ho, prezes londyńskiego Institute of Science in Society: SARS jest wysoce zakaźną chorobą wywołaną przez nową bakterię z rodziny Chlamydia, która została przypadkowo stworzona przez inżynierię genetyczną. Wirusy i bakterie wywołujące choroby oraz ich materiał genetyczny są dominującymi materiałami i narzędziami w inżynierii genetycznej. Sztuczne konstrukty tworzone dzięki inżynierii genetycznej projektuje tak, aby przekraczały bariery gatunkowe i wskakiwały do ​​genomów, stwarzając możliwość nowych, wysoce zjadliwych mikroorganizmów.[59]

Marshall Smith, redaktor, BroJon Gazette: Wirus SARS, podobnie jak wszystkie wirusy grypy, jest wariantem wywołanym przez wiejski chiński zwyczaj hodowli stad gęsi obok stad świń. Jeśli świnia jest chora na świńską grypę, a następnie zjada odchody od gęsi zakażonej wirusem ptasim, [istnieje możliwość] powstania nowego krzyżowego wirusa grypy z zewnętrzną powierzchnią świni i wewnętrznym rdzeniem wirusowym gęsi. Niezależnie od tego, czy ta teoria jest poprawna, rada Smitha jest słuszna: nie tłumić gorączki. Gorączka to sposób, w jaki organizm zapobiega rozmnażaniu się wirusa i masowemu rozprzestrzenianiu się po nim. Niestety większość leków na przeziębienie i grypę zmniejsza gorączkę, przygotowując grunt pod masową proliferację wirusów. Niestety obecna definicja SARS może powodować, że wiele osób przyjmuje leki w celu stłumienia gorączki, aby uniknąć kwarantanny.

Dlaczego pozwolić gorączce spełniać swoje funkcje – dr Paul Offit

Linda Saif, profesor zdrowia zwierząt spożywczych na Uniwersytecie Stanowym w Ohio: koronawirus powoduje kaszel i zapalenie płuc, tzw. gorączkę transportową, u zwierząt zapakowanych razem w wagonach dla bydła. Stres związany z podróżą lotniczą – duża liczba ludzi przebywających razem w małych przestrzeniach, przebywających z dala od domu, przebywających w pobliżu innych nieznajomych, poruszających się po strefach czasowych, pędzących w celu złapania lotów – są warunkami, które powodują, że koronawirus jest również niebezpieczny dla ludzi.[60] (Saif nie wyjaśnia, dlaczego podróże lotnicze, które były faktem dla milionów ludzi przez ostatnie 40 lat, nie spowodowały SARS [Zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej] do niedawna.)

Richard Fisher, starszy pracownik Jamestown Foundation, zespołu analityków z siedzibą w Waszyngtonie: „…istnieją ważne powody… żeby przynajmniej zapytać, czy może istnieć jakikolwiek związek między SARS [Zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej],w a chińskimi wysiłkami związanymi z bronią biologiczną.”[61]

Chandra Wickramasinghe, profesor matematyki stosowanej i astronomii na Uniwersytecie w Cardiff: Wirus SARS pochodzi z kosmosu, załapał się na podwózkę kometą, a następnie przywędrował na ziemię.[62]

Źródło: The SARS Epidemic: Are Viruses Taking the Rap for Industrial Poisons?

 

Przypisy:

 

1. Washington Post, May 24, 2003
2. AP, May 15, 2003. “SARS has caused more damage to the global airline industry than the Sept. 11 attacks and the war in Iraq combined, the world’s airline association said Thursday.”
3. NY Times 5/5/03
4. “China has threatened to execute or jail for life anyone who breaks SARS quarantine orders and spreads the deadly virus intentionally.” Beijing (Reuters), May 15, 2003
5. “Malaysia ordered a quarantine for 203 citizens, mostly low waged earners, who had visited a SARS-infected produce market in Singapore and warned that it would imprison those who would break the orders.” www.rediff.com/news/2003/apr/24sars1.htm
6. “Devastating Epidemic In Hong Kong”, CBS NEWS, 4/15/03, www.cbsnews.com/stories/2003/04/15/eveningnews/main549528.shtml
7. “10,000 quarantined in Nanjing, China”, CBC News, www.cbc.ca/stories/2003/05/06/sars_china030506
8. Maggie Fox, “Scientists Identify Virus Behind Deadly SARS”, Reuters 4/10/2003
9. Robert Walgate, “Cause of SARS disputed. Head of Canadian lab not convinced that coronavirus causes SARS,” www.biomedcentral.com/news/20030411/04
10. W.H.O. case definitions for SARS: www.who.int/csr/sars/casedefinition/en
11. “Rotterdam-led scientists confirm virus as cause of SARS”, Bio Aspects Newsletter, Vol 6, April 24, 2003, www.geneyous.nl/docs/BioASPects20030424.html#article-marktontwikkeling1
12. “Tests Confirm Coronavirus Is Sars Source”, Patricia Reaney, May 15, 2003, NIH/Reuters, MedlinePlus
13. Fortune Magazine, 5/26/03
14. www.biomedcentral.com/news/20030411/04
15. Washington Times, February 24, 2003
16. Fortune Magazine, May 25, 2003
17. Walgate 4/11/03, Ibid
18. “Containment Controversy”, Global Sunday, 4/25/03, an interview by Troy Reeb with Dr. Frank Plummer, Global Sunday, www.canada.com/national/globalsunday
19. “Scientists make small steps in identifying cause of SARS”, CBC NEWS, April 10, 2003, www.cbc.ca/stories/2003/04/10/sars_sci030410
20. Jon Rappoport, “More SARS Madness”, 5/52003, www.nomorefakenews.com
21. Nicholas Regush, www.redflagsweekly.com
22. Fintan Dunne, www.sarstravel.com
23. Helen Branswell, “Irate officials blast SARS warning”, Canadian Press, April 21, 2003 www.thestar.com
24. Peter Duesberg, and Bryan Ellison, Inventing The AIDS Virus, 1996, p3-129
25. Stefan Lanka’s work may be found on www.virusmyth.com
26. Neenyah Ostrom, “Why is SARS Such a Mystery? Virus, Bacteria, Fungus, Parasite – Why Can’t Researchers ID the Bug?”, March 20, 2003, www.chronicillnet.org
27. Aviation Policy, U.S. Dept. of Trans., http://ostpxweb.dot.gov/policy/safety/disin.htm
28. “United Sued Over Pesticide In Planes”, August 2, 2001, CHICAGO, Illinois (AP) — Flight attendants are being sickened by exposure to pesticides that are sprayed on airplanes serving Australia and New Zealand, a lawsuit filed against United Airlines claims,” www.cnn.com/2001/TRAVEL/NEWS/08/02/unitedairlines.pesticides.ap/index.html
29. “Airline Passengers Are Sprayed for Bugs”, March 17, 2003: “An airline flight to the tropics may involve greater health risks… pesticides are routinely sprayed in aircraft cabins by U.S. airlines sometimes over the heads of passengers during flight.” PANNA mentions Asian routes as specifically at risk for this procedure.
30. “Aviation Policy”, U.S. Dept. of Trans., http://ostpxweb.dot.gov/policy/safety/
31. Cynthia Olsen, “A Safe Alternative Treatment for Head Lice”, Alive Magazine, October 2000, “Pyrethrins have been banned from agricultural use as a pesticide.”
32. CDC Case Definition for SARS (March 22, 2003): Measured temperature > 100.5F; cough; hypoxia; shortness of breath; pneumonia; acute respiratory distress.
33. Gavin Joynt and Charles Gomersall, “Severe acute respiratory syndrome (SARS)”,
34. Tamer Fouad, M.D., SARS Symptoms: “headache, muscular stiffness, loss of appetite, malaise, confusion, rash, and diarrhea. Early laboratory findings include low platelet and white blood cell counts. In some cases, those symptoms are followed by pneumonia in both lungs, sometimes requiring use of a respirator.” The Doctor’s Lounge.NET. http://thedoctorslounge.net/medlounge/articles/sars
35. Maggie Fox, April 10, 2003 (Ibid). Early SARS symptoms: like flu, measles, mumps.
36. Olsen, 2000, Ibid. Symptoms listed for permethrin (a type of synthetic pyrethrin used on airlines): “Side effects include vomiting, respiratory failure, pneumonia and asthma.”
37. Becky Riley, “Flyers Beware: Pesticide Use on International and U.S. Domestic Aircraft and Flights”, Northwest Coaltion Against Pesticides (NCAMP), 1998, “… “in-flight spraying, Airosol Aircraft Insecticide, says that acute health hazards of exposure to the product include dizziness, skin irritation, and frostbite, and that overexposure due to inhalation may cause temporary central nervous system effects: dizziness, headache, confusion, stupor with the exclusion of oxygen and with grossly excessive overexposure. Additional warnings state that individuals with preexisting diseases of the cardiovascular system may have increased susceptibility to the toxicity of excessive exposures, and to heart irregularities (Airosol Company, 1992).”
38. Ibid, “Two other U.S.-registered permethrin-containing products with labeled aircraft uses, but theoretically not for use in passenger cabins (though this is far from clear from reading the product labels), are Dragnet FT Termiticide/Insecticide and Flea Insecticide. According to information provided by the FMC Corporation, manufacturer of the above products, symptoms of overexposure to both of the products include hypersensitivity to touch and sound, tremors, and convulsions. Overexposure of animals via inhalation has also produced symptoms such as squinting eyes, irregular and rattling breathing, and ataxia (loss of muscular coordination). Inhalation of stoddard solvent vapors [present in both of the above products] may cause dizziness, disturbances in vision, drowsiness, respiratory irritation, and eye and skin and mucous membrane irritation (FMC, 1998; FMC, 1993).
39. Ibid. Airline pesticides: “Organophosphates are efficiently absorbed by inhalation, ingestion, and skin penetration. Symptoms of acute exposure to organophosphates include: headache, nausea, dizziness and anxiety, followed by muscle twitching, weakness, tremor, incoordination, vomiting, abdominal cramps, diarrhea, tightness in the chest, and coughing. Severe organophosphate poisonings can lead to incontinence, paralysis, unconsciousness, convulsions, and life-threatening respiratory failure (US EPA, 1989).”
40. Ibid. “Bendicarb: Highly toxic carbamate nerve poison (US EPA, 1989). Causes eye irritation. Exposure (poisoning) symptoms include tightness in chest, sweating, stomach pains, vomiting, and diarrhea (US EPA, 1979).”
41. Ibid. Piperonyl butoxide (used on aircraft): “Classified by EPA as a possible human carcinogen (US EPA, 1998-3). In animal tests, causes liver tumors and lung damage, hemorrhages, and anemia (Takahashi, 1994).”
42. “MSDS: Permethrin,” Universal Crop Protection Alliance LLC, “…moderate eye and skin irritation… Eye: There may be moderate stinging, tearing and redness… mild skin irritation… Disturbances in vision, drowsiness, respiratory irritation… High oral doses can result in damage to the liver and kidneys… Long term feeding studies in animals resulted in increased liver and kidney weights, induction of the liver microsomal drug metabolizing enzyme system, and histopathological changes in the lungs and liver.”
43. Shirley A. Briggs and Rachel Carson Council, Inc., “Excerpts From Basic Guide To Pesticides”, Pyrethroid symptoms: “tremors; exaggerated startle response; hyperthermia [fever]”
44. Lance C. Villers, MA, NREMTP, “Managing organophosphate exposures”, Texas Dept. of Health, EMS Management, OP Symptoms: “respiratory depression, bronchospasm, bronchial secretions, pulmonary edema, muscular weakness, resulting in hypoxemia.” www.tdh.state.tx.us/hcqs/ems/MJCEPesticideExp.htm
45. INCHEM, “Pyrethrin”, Symptoms: “cough, wheeze, dyspnoea, bronchospasm or pulmonary oedema.”, Chemical Safety Information From Intergovernmental Organizations. www.inchem.org
46. Diana Fairechild, Flyana.com
47. “Airports create smog; a single 747 arriving and departing… produces as much smog as a car driven more that 5,600 miles, and as much NOx as a car driven almost 26,500 miles (source: Natural Resources Defense Council).” Queens College School of Earth and Environmental Science www.qc.edu/EES/ENSCI111/Air/air.html
48. Jim West, “The Dangers of MTBE-Gasoline Additive: Its Connection to the West Nile Virus”, Townsend Letter For Doctors And Patients, July 2002, v228, p64-76.
49. Mark Hertzgaard, “Our Real China Problem”, The Atlantic Monthly, November 1997.
50. “South East Asia: Regular Fire and Weather Update”, March 2003.Sources: NASA/EO and OSEI/NOAA. http://www.fire.uni-freiburg.de/summit-2003/introduction.htm
51. Ralph Scobey, M.D., “Is Human Poliomyelitis Caused By An Exogenous Virus?”, Archive Of Pediatrics (April/May,1954) v71, p111. From Jim West’s analysis of Scobey, www.geocities.com/harpub/scobexog.htm
52. Mark Ptashne, A Genetic Switch (1992), p62. Cell Press and Blackwell Scientific Publications, 50 Church St., Cambridge, MA 02138
53. “Dr. Urnovitz rejects the theory of a coronavirus as being the cause of SARS”, May 14, 2003. www.chronixbiomedical.com/Research/press_release3.html
54. Jim West, “The Epidemiology Of Air Pollution”, www.geocities.com/noxot
55. Eric Ammerman , Senior Public Health Sanitarian, Monroe County Department of Health. “Experts agree that WNV most likely arrived in the Western Hemisphere as some ‘accidental tourist’ aboard a ship or in an airplane.”
56. David Crowe, “West Nile Virus — Does It Exist?”, 2001 www.mercola.com/2001/oct/3west_nile_virus.htm
57. Peter Duesberg, 1996 ( Ibid), p56
58. http://www.tetrahedron.org
59. http://www.i-sis.org.uk/BioTerrorismAndSARS.php
60. Reuters, May 20, 2003
61. Wall Street Journal, May 23, 2003
62. Ibid.
63. “A panel appointed by the EPA is set to report on Tuesday that use of the much-debated ingredient M.T.B.E. . . should be ‘reduced substantially’. .. ” The New York Times, July 27, 1999.

%d bloggers like this: