HPV – Rak – Sara Tait – Marzec 2016

Szczepionka przeciwko HPV, promowana jako chroniąca przed rakiem, wydaje się powodować najwięcej zmian u dziewcząt z istniejącymi wcześniejszymi infekcjami HPV 16 czy 18, jak i również u dziewcząt, które nie miały wcześniej zakażeń HPV. Nie tylko są to szczepionki,...