Wydarzenie 201 [Event 201] – ćwiczenia symulacyjne [18 październik 2019]

 

We wrześniu 2019 Globalna Rada Monitorowania Gotowości [Global Preparedness Monitoring Board] opublikowała co roczne sprawozdanie o nazwie „A world at risk” na temat globalnej gotowości na wypadek katastrof zdrowotnych. Jest to kolejna z tych wspaniałych inicjatyw wspierana finansowo przez wielkiego filantropa od szczepionek.

Napisali coś ciekawego w rozdziale

„Wymagane działania”
Organizacja Narodów Zjednoczonych musi wzmocnić mechanizmy koordynacji.
Wskaźniki postępu do września 2020 roku.

„Organizacja Narodów Zjednoczonych (w tym WHO) przeprowadza co najmniej dwa ogólnosystemowe ćwiczenia szkoleniowe i symulacyjne, w tym jedno obejmujące celowe uwolnienie śmiertelnego patogenu układu oddechowego.

 

The United Nations (including WHO) conducts at least two systemwide training and simulation exercises, including one covering the deliberate release of a lethal respiratory pathogen.” – str. 39, A world at risk: annual report on global preparedness for health emergencies.
https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_annualreport_2019.pdf

 

Globalna Rada Monitorowania Gotowości - 2019

„Organizacja Narodów Zjednoczonych (w tym WHO) przeprowadza co najmniej dwa ogólnosystemowe ćwiczenia szkoleniowe i symulacyjne, w tym jedno obejmujące celowe uwolnienie śmiertelnego patogenu układu oddechowego.”

 

 

Wydarzenie 201 [Event 201] – ćwiczenia symulacyjne

 

Wydarzenie 201 [Event 201] – ćwiczenia symulacyjne

 

Centrum Bezpieczeństwa Zdrowia Johns Hopkins we współpracy ze Światowym Forum Ekonomicznym oraz Fundacją Billa i Melindy Gatesów zorganizowało w Nowym Jorku  18 października 2019 roku spotkanie o nazwie „Event 201 [Wydarzenie 201]”. Wydarzenie Event 201 to ćwiczenia pandemiczne na wysokim szczeblu. Podczas ćwiczeń zilustrowano obszary, w których partnerstwo publiczno-prywatne będzie konieczne w odpowiedzi na poważną pandemię w celu zmniejszenia negatywnych skutków gospodarczych i społecznych na dużą skalę.

W ostatnich latach na świecie obserwuje się rosnącą liczbę epidemii, których liczba wynosi około 200 rocznie. Liczba pojawiających się epidemii rośnie, co jest szkodliwe dla zdrowia, gospodarki i społeczeństwa. Zarządzanie tymi wydarzeniami już obciąża globalne moce przerobowe, nawet przy braku zagrożenia pandemią. Eksperci zgadzają się, że to tylko kwestia czasu, zanim jedna z tych epidemii stanie się globalna – pandemia z potencjalnie katastrofalnymi konsekwencjami. Poważna pandemia, która staje się „Wydarzeniem 201”, wymagałaby niezawodnej współpracy między kilkoma branżami, rządami krajowymi i kluczowymi instytucjami międzynarodowymi.

Źródło: Event 201

Wybrane momenty z Wydarzenia 201

 

Oświadczenie dotyczące nCoV i naszego ćwiczenia pandemicznego

 

W październiku 2019 roku Centrum Bezpieczeństwa Zdrowia Johns Hopkins zorganizowało pandemiczne ćwiczenie symulacyjne o nazwie Event 201 [wydarzenie 201] z partnerami, Światowym Forum Ekonomicznym i Fundacją Billa i Melindy Gatesów. Niedawno Centrum Bezpieczeństwa Zdrowia otrzymało pytania dotyczące tego, czy to ćwiczenie pandemiczne pozwoliło przewidzieć obecny wybuch epidemii koronawirusa w Chinach. Żeby było jasne, odnośnie tego co wydarzyło się w Chinach, Centrum Bezpieczeństwa Zdrowia i partnerzy nie przewidzieli podczas naszych ćwiczeń symulacyjnych. W scenariuszu modelowaliśmy fikcyjną pandemię koronawirusa, ale wyraźnie stwierdziliśmy, że nie była to prognoza. Zamiast tego ćwiczenie to zwróciło uwagę na wyzwania związane z gotowością i reagowaniem, które najprawdopodobniej pojawią się w przypadku bardzo poważnej pandemii. Nie przewidujemy teraz, że wybuch nCoV-2019 zabije 65 milionów ludzi. Chociaż nasze ćwiczenie symulacyjne zawierało pozorny nowatorski koronawirus, dane wejściowe, których użyliśmy do modelowania potencjalnego wpływu tego fikcyjnego wirusa, nie są podobne do nCoV-2019.

Źródło: Statement about nCoV and our pandemic exercise

 

Te pięć segmentów obejmuje dyskusje z liderami wysokiego szczebla globalnych firm, rządów, polityki i zdrowia publicznego.

 

Segment 1 – Wprowadzenie i dyskusja na temat medycznych środków zaradczych

https://youtu.be/Vm1-DnxRiPM

Segment 2 – Dyskusja na temat handlu i podróżowania

https://youtu.be/QkGNvWflCNM

Segment 3 – Dyskusja dotycząca finansów

https://youtu.be/rWRmlumcN_s

Segment 4 – Dyskusja na temat komunikacji i epilog

https://youtu.be/LBuP40H4Tko

Segment 5 – Sprawozdanie i Wnioski

https://youtu.be/0-_FAjNSd58

 

Źródło: Event 201 Videos

 

 

Uczestnicy [gracze] ćwiczeń symulacyjnych:

Wydarzenie 201 [Event 201] – Uczestnicy [gracze] ćwiczeń symulacyjnych

Źródło: Players

 

Zobacz na: Eugenika w Ameryce: Dziedzictwo Margaret Sanger i Billa Gatesa
Wall Street chce najlepszych patentów, a nie najlepszych leków – Joe Nocera
Prawda, Wolność i Zdrowie – dr Shiva Ayyadurai
Dyrektor firmy farmaceutycznej: „Zarabiamy dla akcjonariuszy, a nie pomagamy chorym.” – Ron Delancer
Goldman Sachs pyta w raporcie z badań biotechnologicznych: „Czy leczenie pacjentów jest zrównoważonym modelem biznesowym?“ – Salveen Richter

 

 

We wrześniu 2019 Globalna Rada Monitorowania Gotowości [Global Preparedness Monitoring Board] opublikowała coroczne sprawozdanie o nazwie „A world at risk” na temat globalnej gotowości na wypadek katastrof zdrowotnych. Jest to kolejna z tych wspaniałych inicjatyw wspierana finansowo przez wielkiego „filantropa od szczepionek”.

Napisali coś ciekawego w rozdziale pt.: „Wymagane działania”:
Organizacja Narodów Zjednoczonych musi wzmocnić mechanizmy koordynacji.
Wskaźniki postępu do września 2020 roku.

„Organizacja Narodów Zjednoczonych (w tym WHO) przeprowadza co najmniej dwa ogólnosystemowe ćwiczenia szkoleniowe i symulacyjne, w tym jedno obejmujące celowe uwolnienie śmiertelnego patogenu układu oddechowego.

The United Nations (including WHO) conducts at least two systemwide training and simulation exercises, including one covering the deliberate release of a lethal respiratory pathogen.” – str. 39, A world at risk: annual report on global preparedness for health emergencies.

https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_annualreport_2019.pdf

 

 

“Musimy zwiększyć zrozumienie społeczne dla potrzeby wprowadzenia medycznych środków zaradczych, takich jak szczepionka przeciwko pan-koronawirusom. Kluczową siłą napędową są media, a za szumem medialnym podąża ekonomia. Musimy wykorzystać ten szum na naszą korzyść, aby dotrzeć do prawdziwych problemów. Inwestorzy zareagują, jeśli zobaczą zysk na końcu procesu. – Peter Daszak, Eco-Health Alliance – Oświadczenie złożone w 2015 r. i zrelacjonowane w National Academies Press 12 lutego 2016 r.