Szczepionka przeciwko HPV, promowana jako chroniąca przed rakiem, wydaje się powodować najwięcej zmian u dziewcząt z istniejącymi wcześniejszymi infekcjami HPV 16 czy 18, jak i również u dziewcząt, które nie miały wcześniej zakażeń HPV.
Nie tylko są to szczepionki, które powodują najwięcej poważnych działań niepożądanych, ale również nigdy nie wykazano, aby faktycznie zmniejszały one zachorowalność na raka. Nie wiadomo również, czy mogą one wywoływać zmiany związane z rakiem podczas odpowiedzi immunologicznej.
Ciężkie działania niepożądane związane ze szczepionką HPV są przeróżne, ale należą do nich m.in. niewydolność lub uszkodzenie układu reprodukcyjnego, choroby autoimmunologiczne, udary mózgu, zaburzenia tarczycy, przewlekłe zmęczenie, POTS (zaburzenia ciśnienia krwi), przewlekły ból, a nawet śmierć…

HPV - Sara Tait

%d bloggers like this: