Raport o eksperymentach radiacyjnych na Amerykanach

“Prezydent Bill Clinton skomentował raport końcowy z eksperymentów z promieniowaniem na ludziach, przeprowadzonych przez rząd federalny w latach 1944-1974. Rząd nie wywiązał się ze swojego obowiązku mówienia prawdy i ochrony obywateli. Prezydent obiecał odszkodowanie dla ofiar tych eksperymentów. Złożył również formalne przeprosiny ocalałym, ich rodzinom i wszystkim Amerykanom, którzy mają być w stanie polegać na tym, że Stany Zjednoczone dotrzymają słowa, będą przekazywać prawdę i postępować właściwie. Jako dodatkowy środek uzupełniający, Prezydent Clinton podpisał dekret nakazujący każdej instytucji rządu federalnego, która prowadzi, wspiera lub reguluje badania z udziałem ludzi, natychmiastową rewizję swoich procedur i złożenie sprawozdania przed końcem roku. Prezydent powołał również Komisję Doradczą ds. Bioetyki, która ma nadzorować takie badania. Ma nadzieję, że komisja zagwarantuje, że rząd nigdy więcej nie odejdzie od podstawowych wartości, jakimi są ochrona i prawdomówność wobec swoich obywateli.” – Human Radiation Experiments Report

Tłumaczenie  jest dostęne na portalu CDA

 

Raport o eksperymentach radiacyjnych na Amerykanach 1995

 

Sekretarz Hazel O’Leary: Razem z nami jest wielu członków rodzin obywateli, którzy byli przedmiotem eksperymentów z promieniowaniem prowadzonych na ludziach i i niektórzy z reprezentujących ich obrońców. Ich obecność oznacza zaangażowanie tej administracji w wypełnianie naszych obowiązków dotyczących władzy, naszą chęć dzielenia się informacjami, poszanowanie prawa ludzi do poznania faktów, odpowiedzialność za ograniczenie tajemnicy, a także to, co jest naprawdę niezbędne, to jest pogodzenie tych, którzy zostali skrzywdzeni i tych, którzy zaszkodzili.

Prezydent Clinton przybył do Waszyngtonu. Był zaangażowany w odbudowanie relacji opartej na zaufaniu między obywatelami a ich rządem. Sprawozdanie tej komisji doradczej informuje o reakcji prezydenta i działaniach, które podejmie dziś wielu z nas, a które są dowodem naszego i jego oddania sprawie odbudowy zaufania wśród Amerykanów. Dlaczego to zrobiliśmy? Dlaczego prezydent skierował swoją administrację do otwarcia drzwi dla kwestii eksperymentów z promieniowaniem prowadzonych na ludziach?

Uważam, że ta otwartość stawia nas, jako naród, w pozycji umożliwiającej zamknięcie wielu rozdziałów zimnej wojny. Tak jak prezydent zakończył próby z bronią jądrową dla Stanów  Zjednoczonych, tak samo Stany Zjednoczone i Rosja skierowały nasze pociski z dala od siebie i zdemontowały głowice bojowe oraz rozszerzyły układ o nieproliferacji broni jądrowej. A dziś kolejnym krokiem w kierunku tej otwartości jest przyznanie się do eksperymentów z promieniowaniem prowadzonych na ludziach.
Kiedy prezydent powołał komisję doradczą, zobowiązał cały nasz rząd do zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań protokołów, które objęły około 840.000 stron i odtajnienie około 3020 dokumentów.

 

Udostępniliśmy Amerykanom te dokumenty rządowe, ponieważ stanowią one sedno stosunków między Amerykanami a ich rządem i pokazują, czy rząd wykorzystywał poszczególnych obywateli.  Prezydent zobowiązał się do tego nie wiedząc do czego to doprowadzi lub czy akta ujawnią błędy popełnione przez rząd, które będą przyczyną problemów lub procesów sądowych. Zrobił to, ponieważ uważał, że jest to coś co należy zrobić.

Dzisiaj prezydent otrzymuje od dr Ruth Faden i jej współpracowników z komisji doradczej prezydenta, sprawozdanie, które opowiada o finansowanych przez rząd eksperymentach radiacyjnych z udziałem ludzi.

Kiedy rozpoczynaliśmy tę podróż nie zdawaliśmy sobie sprawy ze stopnia trudności zarzutów, jakie stawiali ci obywatele – wybitni etycy, lekarze, naukowcy, obywatele, a nawet prawnicy. Przez ostatnie 18 miesięcy członkowie komisji doradczej i ich pracownicy poświęcili temu badaniu wiele godzin ze swojego prywatnego życia. Poświęcili oni swoje weekendy, wakacje, pracowali do późnych, godzin, a na koniec poświęcili dla tej komisji swoje faktyczne dni pracy po to, by przejrzeć dokumenty, które datowały się wstecz o całe dekady.

Dziś dają nam swoją najlepszą ocenę odnośnie tego czy ludzie zostali potraktowani niesprawiedliwie.
Naród jest dłużnikiem ich rodzin oraz wszystkich pracowników, którzy pracowali nad tą kwestią. Jest im winien dużą dozę wdzięczności za ich służbę publiczną, a przede wszystkim za zalecenia, które wkrótce otrzyma prezydent.
Najbardziej jesteśmy winni uprzejmych podziękowań członkom rodzin, którzy są tu obecni. Pani dr Faden.

Raport o eksperymentach radiacyjnych na Amerykanach

 

Dr Ruth Faden

Dr Ruth Faden

Dr Ruth Faden: Panie prezydencie, pani sekretarz Hazel O’Leary, pani prokurator generalny Janet Reno, pani sekretarz Shalala, inni członkowie międzyagencyjnej grupy roboczej ds. eksperymentów
z promieniowaniem z udziałem ludzi.
Jestem dumna, że w imieniu moich 13-stu kolegów z komisji doradczej mogę przedstawić nasze końcowe sprawozdanie. Przez ostatnie 18 miesięcy bardzo ciężko pracowaliśmy, aby poinformować Państwa i Amerykanów o tym, co naprawdę stało się z obiektami badań nad promieniowaniem w okresie zimnej wojny.

Z pomocą agencji federalnych, prywatnych ośrodków badawczych i szpitali oraz wielu obywateli zebraliśmy i przejrzeliśmy setki tysięcy dokumentów, z których wiele było wcześniej tajnych.
W ciągu 31 dni otwartych przesłuchań przeprowadzonych w Waszyngtonie i w całym kraju, usłyszeliśmy zeznania setek świadków. Stwierdziliśmy, że rzeczywiście wyrządzono krzywdę, zarówno poprzez eksperymenty z wykorzystaniem promieniowania, jak i poprzez celowe uwolnienie promieniowania do środowiska.

W dążeniu do pokoju i rozwoju medycyny, z pewnością dwóch chwalebnych celów, prawa i interesy jednostek jak i społeczności, były czasami ignorowane. Odkryliśmy, że urzędnicy
państwowi i lekarze, którzy posiadali zaufanie społeczeństwa i swoich pacjentów, nadużyli tego zaufania, że pacjentów wykorzystywano jako uczestników eksperymentów bez ich wiedzy i zgody.
Informacje były ukrywane przed zainteresowanymi społecznościami i przed opinią publiczną.  Tajemnice zostały zachowane w celu ochrony rządu przed wstydem i odpowiedzialnością prawną. Podczas gdy dawki promieniowania w badanych przez nas eksperymentach były zazwyczaj niskie, a urzędnicy i naukowcy często obawiali się ryzyka, nie uważamy, by usprawiedliwiało to krzywdy, które zostały wyrządzone.

Film Wojna, której nie widać – John Pilger
Fraza „teoria spiskowa” – broń w walce informacyjnej rozpowszechniona przez CIA po 1967 roku
77 Brygada: brytyjska wojna informacyjna prowadzona przeciwko własnemu narodowi

Wzywamy do zrobienia tego co należy dla tych, którzy zostali skrzywdzeni lub poszkodowani przez te wydarzenia. W naszym sprawozdaniu zalecamy, by rozważyli Państwo wytyczne dotyczące odszkodowań dla byłych królików doświadczalnych. Lecz jeśli mamy zachować wiarę w tych, którzy cierpieli, wszyscy musimy zrobić coś więcej. Wasze niezwykłe wysiłki pozwoliły Amerykanom poznać kawałek naszej historii, którego inaczej nie moglibyśmy zrozumieć.

Otworzyliście drzwi do kronik tego narodu i muszą one pozostać otwarte. Musimy uznać cenę zatajenia informacji w badaniach, tego czym jest – spuściznę cynizmu i spuściznę nieufności.
Jeśli mamy być lojalni wobec tych, którzy cierpieli, musimy zrobić wszystko co możliwe, by zagwarantować, że to co się z nimi stało nigdy więcej się nie powtórzy. Komisja dowiedziała się, że zrobiliśmy duże postępy w zakresie zabezpieczenia badań naukowych od czasów II Wojny Światowej.

Amerykanie mogą i powinni czuć się dziś znacznie bezpieczniej, jeśli chodzi o badania medyczne, jednakże system ten pozostaje niedoskonały. Wzywam Państwa do uważnego przeanalizowania ustaleń i zaleceń komisji. Zarówno rząd, jak i instytucje badawcze muszą zrobić
wszystko co w ich mocy, aby chronić naszych współobywateli.

Wytyczne Dotyczące Przedklinicznych Badań Farmakologicznych i Toksykologicznych Szczepionek – EMA
Czy na pewno szczepionki to najlepiej przebadane produkty firm farmaceutycznych? Sprawdźmy.

Jeśli praca tej komisji ma mieć jakiekolwiek znaczenie, to musimy doprowadzić do tego, by za 50 lat nie było już kolejnej komisji prezydenckiej, której zadaniem będzie badanie zarzutów o nadużycia wobec ludzkich królików doświadczalnych. Nigdy nie powinno być kolejnej takiej komisji doradczej. Nie wolno ponownie ukrywać informacji przed ludźmi w czasach w jakich żyją, po to by minęły dwa pokolenia nim prawda wyjdzie na jaw.

Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B zawierająca tiomersal a ryzyko diagnozy specyficznych opóźnień rozwoju w Stanach Zjednoczonych – David A. Geier i inni

Panie prezydencie, Pańskie przywództwo w tej dziedzinie było nieodzowne. Bez Pańskiej gotowości do otwarcia akt rządowych i poddania ich naszej analizie, wykonanie naszej pracy byłoby całkowicie niemożliwe. Nie moglibyśmy tego zrobić. Pańscy pracownicy, szefowie rządu i agencji oraz ich  pracownicy wspierali nas na każdym etapie. Spełnili każdą naszą prośbę, ale zawsze z wielkim szacunkiem dla naszej niezależności. Ustanowiliście nowy standard dla otwartego rządu w obszarze, który przez 50 lat był w dużej mierze utajniony.

My, członkowie komisji jesteśmy zarówno zaszczyceni, jak i wdzięczni, że tak poważnie potraktował Pan naszą pracę. Mam nadzieję, że sprostaliśmy wyzwaniu, które postawił Pan przed nami 18 miesięcy temu. W imieniu komisji i naszych pracowników, dziękuję Panu za tę wyjątkową możliwość służenia naszemu narodowi. To był prawdziwy przywilej.

Prezydent Bill Clinton: Proszę o powstanie pozostałych członków komisji. Proszę o brawa dla nich wszystkich. Wykonali niezwykłą pracę.

Zacznę od prostych podziękowań dla wszystkich, którzy uczestniczyli w tym niezwykłym projekcie i dla wszystkich, którzy ich wspierali.
Szczególnie cieszy mnie to, że widzę tu dzisiaj senatora Glenna, który był tak aktywny w pracy nad kwestią etyki medycznej, kongresmena Markey, który pracował nad tą sprawą przez bardzo długi okres czasu, kongresmena Frosta, sekretarz Shalala, zastępcę sekretarza ds. weteranów, Herschela Gobera i oczywiście prokuratora generalnego, który w zasadzie próbuje nas wszystkich nakłonić do tego żebyśmy przez cały czas postępowali właściwie. Chcę podziękować pani sekretarz Hazel O’Leary za jej niezwykłe oddanie tej sprawie.

Jak słyszeliście Państwo w jej komentarzach, w zasadzie sposób, w jaki ona to postrzega, jest częścią jej stałego zaangażowania w kwestię domknięcia kwestii końcowego etapu zimnej wojny. I być może żadna sekretarz ds. energii nigdy nie zrobiła tak wiele jeżeli chodzi o bycie obrońcą, niezależnie od tego, czy chodzi o dalsze reformy w Departamencie Energii, czy też o jej szczere do bólu poparcie dla jak najsilniejszego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w traktat o całkowitym zakazie prób jądrowych, który moim zdaniem przyjmiemy w przyszłym roku, w niemałym stopniu dzięki wsparciu ze strony sekretarz ds. energii.

I oczywiście chcę podziękować dr Ruth Faden za jej wyjątkowe zaangażowanie w to niezwykłe, ale ważne zadanie, które pochłonęło około półtora roku z jej życia, oraz wszystkim z was, którzy służycie w komisji. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy zebraliśmy tę komisję, spojrzałem na nich i powiedziałem: „To dość dystyngowane towarzystwo. Gdybym tylko mógł dać im pięć lub sześć zadań dziennie… Spodziewam się ciebie w następny poniedziałek, a potem (…)”  Bardzo Wam dziękuję za pracę jaką wykonaliście. Powiem Wam, że ponieważ jest to ważna część działań, które nakreśliła sekretarz O’Leary, to postrzegałem tę komisję jako nieodzowną część naszych wysiłków na rzecz przywrócenia zaufania Amerykanów co do integralności ich rządu.

Wszystkie te kwestie dotyczące reform politycznych są dla mnie zintegrowane. Kiedy zostałem prezydentem, zdałem sobie sprawę, że mieliśmy przed sobą ogromne, nowe wyzwania gospodarcze, mieliśmy głębokie problemy społeczne, że wiele z tych rzeczy musi zostać dokonanych przez entuzjastych obywateli amerykańskich, ale że nasz rząd ma do odegrania rolę w przeprowadzaniu  naszego kraju przez ten okres transformacji. I aby tego dokonać musieliśmy zwiększyć zdolność rządu do przeprowadzenia reform politycznych, ale musieliśmy również, wraz ze wszystkim innym, zwiększyć wiarę Amerykanów w to, że przynajmniej mogą ufać rządowi Stanów
Zjednoczonych, w to, że powie on prawdę i zrobi to co należy.

Tak więc muszą Państwo zrozumieć, że jednym z powodów dlaczego dla mnie jest to tak ważne, jest to że postrzegam to jako część naszych bieżących działań na rzecz oddania tego rządu Amerykanom. Senator Glenn od dawna dąży do tego, aby Kongres stosował wobec siebie te same prawa, które nakłada na sektor prywatny, ograniczenia, które nakładam na członków mojej administracji na wysokich stanowiskach w celu wywierania nacisku na zagraniczne rządy.
A kiedy ustawa o lobbingu zawiodła w Kongresie, narzuciłem ją na członków władzy wykonawczej na mocy dekretu prezydenckiego.
Wydaje mi się, że wszystkie te działania na rzecz reformy politycznej są ważne. Lecz żadne z tych działań nie może odnieść sukcesu, dopóki ludzie nie uwierzą, że mogą polegać na swoim rządzie odnośnie tego, że powie im prawdę i że zrobi to co należy.

Odtajniliśmy tysiące dokumentów rządowych: akta z II Wojny Światowej, zimnej wojny, zabójstwa prezydenta Kennedy’ego. Te działania są nie tylko zgodne z naszym bezpieczeństwem narodowym, ale są również niezbędne do propagowania naszych wartości. Zatem dla mnie to właśnie o to w tym wszystkim chodzi. A wszystkim tym, którzy reprezentują rodziny zamieszane w te incydenty, pozwolę sobie powiedzieć, że mam nadzieję, iż uważają Państwo, że Państwa rząd wypełnił swoje zobowiązanie wobec narodu amerykańskiego co do mówienia prawdy i czynienia tego, co słuszne.

Wkrótce po objęciu przeze mnie urzędu odkryliśmy, że z widmem wojny atomowej nadciągającym jak Armageddon, będącym znacznie bliżej niż obecnie, rząd Stanów Zjednoczonych faktycznie przeprowadził na naszych obywatelach eksperymenty z wykorzystaniem promieniowania. Wtedy właśnie zarządziłem utworzenie tej komisji. Dr Faden i inni wykonali wspaniałą robotę. Zwerbowali wielu najważniejszych i najbardziej wpływowych etyków medycznych i naukowych naszego narodu.
Musieli najpierw ustalić, czy eksperymenty prowadzone lub sponsorowane przez nasz rząd w latach 1944-1974 spełniały standardy etyczne i naukowe tamtych czasów i naszych czasów.
A potem musieli zadbać o to, aby nasze obecnie prowadzone badania były zgodne z co najmniej naszymi najwyższymi wartościami i najgłębszymi przekonaniami.

Od samego początku było dla mnie oczywiste, że ta energiczna komisja była przygotowana do
wykonania swojej pracy. Odtajniliśmy tysiące stron dokumentów. Daliśmy członkom komisji klucze do drzwi rządowych, szafek na akta i do sejfów. Przez ostatnie półtora roku jedyne, co stanęło między nimi a prawdą, to długie noce i ciężka praca, którą musieli w to włożyć.

To sprawozdanie, które dziś otrzymałem, jest monumentalnym dokumentem pod wieloma względami, ale jest bardzo ważnym kawałkiem historii Ameryki i będzie kształtować jej przyszłość w sposób, który uczyni nas bardziej honorowym, odnoszącym większe sukcesy i bardziej etycznym krajem. To, czego dowiedziała się ta komisja, chciałbym dziś omówić nieco bardziej szczegółowo. I tak jak powiedziała dr Faden, zrobię to ponieważ uważam, że musi to być wyryte w naszej pamięci narodowej. Przeprowadzono tysiące sponsorowanych przez rząd eksperymentów w szpitalach, na uniwersytetach i w bazach wojskowych w całym kraju. Celem było zrozumienie wpływu napromieniowania na ludzki organizm.

Podczas gdy większość z tych eksperymentów była etyczna pod każdym względem, to niektóre z nich były nieetyczne nie tylko pod względem dzisiejszych norm postępowania, ale norm postępowania w czasach, w których były przeprowadzane. Oblały one zarówno testy naszych wartości narodowych, jak i test pod względem ludzkości.

Poniższy fragment jest ocenzurowany na YT

W jednym z eksperymentów naukowcy wstrzyknęli pluton 18-stu pacjentom bez ich wiedzy. W innym, lekarze wystawili ubogich pacjentów chorych na raka na działanie nadmiernych dawek promieniowania, terapii z której praktycznie niemożliwym jest odniesienie przez nich kiedykolwiek korzyści zdrowotnych.
Sprawozdanie pokazuje również, że te i inne eksperymenty zostały przeprowadzone właśnie na tych obywatelach, którzy najbardziej liczą na pomoc rządu, bez środków do życia i ciężko chorych.
Lecz ludzie pozbawieni środków do życie nie byli jedyni. Członkowie czynnej służby wojskowej, dokładnie ci, na których my, w naszym rządzie, liczymy najbardziej, byli również
obiektami takich badań.

Świadoma zgoda oznacza, że lekarz mówi ci o ryzyku związanym z leczeniem, któremu masz się poddać. W zbyt wielu przypadkach świadoma zgoda była pomijana. Amerykanie nie byli świadomi skutków tego, co im robiono.

Oszustwo to wykraczało poza samych badanych, obejmując ich rodziny i Amerykanów jako całość, ponieważ eksperymenty te utrzymywano w tajemnicy, ukrywano je nie z przekonującego powodu jakim jest bezpieczeństwo narodowe, ale z prostej obawy przed wstydem. I to było złe. Ci, którzy przewodzili rządowi, gdy podejmowano te decyzje, nie są już tutaj po to, by brać odpowiedzialność za to co zrobili.

Przykład cenzury na YouTube - Bill Clinton o eksperymentach z napromieniowaniem ludzi

Kodeks Norymberski a szczepienia – świadoma i dobrowolna zgoda
Deklaracja Helsińska. Etyczne zasady prowadzenia eksperymentów medycznych z udziałem ludzi

Nie są tu po to, by przepraszać tych, którzy przeżyli, członków rodzin tych społeczności, których życie przyćmił cień atomu i te podjęte wybory. Tak więc dzisiaj, w imieniu kolejnego pokolenia przywódców amerykańskich i kolejnego pokolenia obywateli amerykańskich, Stany Zjednoczone Ameryki przepraszają szczerze tych z naszych obywateli, którzy byli przedmiotem tych eksperymentów, ich rodziny i ich społeczności. Kiedy rząd robi coś złego, mamy moralną odpowiedzialność, aby się do tego przyznać.

Obowiązkiem, którego wypełnienia jesteśmy winni wobec siebie nawzajem, tj. mówienia prawdy i ochrony naszych indywidualnych obywateli przed tego typu nadużyciami, jest tym z którego nigdy nie możemy się wycofać. Nasz rząd nie wywiązał się z tego obowiązku i przeprasza ocalałych i ich rodziny oraz wszystkich Amerykanów, którzy muszą mieć pewność, że Stany Zjednoczone dotrzymają słowa, powiedzą prawdę i zrobią to co należy.

Wiemy, że są chwile, kiedy same słowa nie wystarczą. Dlatego też zalecam mojemu rządowi, by wykorzystał i rozwinął te rekomendacje w celu szybkiego opracowania systemu pomocy, w tym odszkodowań, który spełnia normy wymiaru sprawiedliwości i sumienia. Kiedy zostaniemy o to poproszeni to będziemy pracować z Kongresem, by służyć potrzebom tych, którzy zostali  skrzywdzeni, by nie popełnić żadnych błędów. Jak jest napisane w sprawozdaniu komisji, istnieją  okoliczności, w których wypłacenie odszkodowania jest stosowne z punktu widzenia etyki i zasad.

Zobowiązuję się dopilnować, aby Stany Zjednoczone Ameryki wypełniały swoje obowiązki.
Miarą naszej wielkości jest nie tylko to jak często postępujemy słusznie, ale także to jak działamy gdy wiemy, że zrobiliśmy coś złego, jak konfrontujemy się z naszymi błędami, w jaki sposób przepraszamy i podejmujemy działania. Dlatego też dziś rano podpisałem dyrektywe wykonawczą, nakazującą każdemu ramieniu i instytucji naszego rządu, które prowadzi badania z udziałem ludzi lub je reguluje, by natychmiast zrewidowała swoje procedury w świetle zaleceń tego sprawozdania i najlepszej dostępnej dziś wiedzy i standardów oraz aby złożyły mi z tego sprawozdanie przed Bożym Narodzeniem.

Stworzyłem także komisję doradczą ds. bioetyki, która ma nadzorować ten proces, czuwać nad wszystkimi takimi badaniami i dopilnować, aby nigdy więcej nie odbiegać od podstawowych wartości jakimi są ochrona naszych ludzi i szczerość wobec nich. Sprawozdanie, które dziś otrzymałem, nie będzie leżało na półce po to by zbierało kurz. Każda z jego stron oferuje lekcję i wnioski z każdej z tych lekcji zostaną wyciągnięte, od tych dobrych ludzi, którzy poświęcili półtora roku swojego życia na rzecz odkłamania Ameryki.
Postęp w medycynie i nauce zależy od tego, jak ludzie będą reagować na nowe leki, na nowe, nowatorskie metody leczenia. Bez tego rodzaju badań nasze dzieci nadal umierałyby na polio i inne zabójcze choroby.

Historia poliomyelitis – dr Suzanne Humphries
Polio w USA w kontekście środowiskowym – DDT i substancje podobne do DDT

Bez odpowiedzialnych badań nad promieniowaniem nie dokonalibyśmy postępu w wojnie z rakiem.

Dlaczego trucie jest opłacalne – Uzasadnienie trucia przemysłowego – Jim West
Prawda o raku – epizod 1 – Prawdziwa historia chemioterapii & Farmaceutyczny monopol

Musimy kontynuować badania, ale jest na to dobry i zły sposób. Istnieją lokalne komisje rewizyjne, istnieją przepisy, które ustalają jak powinna wyglądać właściwa, świadoma zgoda i gwarantują prowadzenie badań w sposób etyczny. Ale nadzorując te niezbędne badania, nie możemy nigdy uśpić naszej czujności.
Zapierające dech w piersiach postępy w nauce i technologii wymagają, abyśmy zawsze pilnowali naszego etycznego nadzoru jak ognia. Bez względu na to jak szybkie jest tempo zmian, nie może ono nigdy wyprzedzić naszych podstawowych przekonań, które od ponad 200 lat służyły nam, jako narodowi, tak dobrze kiedy przechodziliśmy przez wiele różnych rewolucji naukowych. Wierzę, że sprostamy próbie naszych czasów, to jest, że nauka i technologia rozwiną się, a nasza świadomość  etyczna wzrośnie a nie skurczy się.

Świadoma zgoda, prawo społeczności do poznania całego naszego wachlarza niezbędnych środków ochrony ludzi – wszystko to powstało w odpowiedzi na kryzysy zdrowotne i humanitarne XX wieku.
Są one dowodem na to, że jesteśmy w stanie sprostać naszym wyzwaniom. Nauka nigdy nie jest po prostu obiektywna. Wyłania się ona z tygla historycznych okoliczności i osobistych doświadczeń.
Czasy kryzysu i strachu mogą wywołać złą naukę, nawet naukę, która jak wiemy z perspektywy czasu, jest nieetyczna.

Fakty o technologii 5G – Josh del Sol, Kevin Mottus i Dafna Tachover
Czy udział w szczepionkowych badaniach klinicznych powinien być przymusowy? – Susanne Sheehy i Joel Meyer

Przypomnijmy sobie trudne lata, o których mowa w tym sprawozdaniu i zastanówmy się jak dobrzy ludzie mogli zrobić rzeczy, które jak wiemy, były złe. Niech te strony będą wewnętrznym przypomnieniem, że pokora i odpowiedzialność moralna są dla nas ważniejsze niż najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii. Pamiętajmy też, że cynizm wobec rządu ma swoje korzenie w historycznych okolicznościach, ze względu na kamienne mury i wykręty z przeszłości, czasy, kiedy to członek rodziny lub sąsiad cierpiał z powodu niesprawiedliwości i nie miał się gdzie zwrócić, a niektórzy Amerykanie nie mogli nawet poznać faktów, czasy, w których niektórzy Amerykanie stracili wiarę w obietnicę naszej demokracji.

Rząd był naprawdę potężny, ale bardzo nieobecny i nie wierzono w to, że był etyczny. Tak więc dziś, czyniąc siebie odpowiedzialnymi za grzechy przeszłości, liczę na to, bardziej niż na cokolwiek innego, że kładziemy kamień węgielny pod nadejście nowej ery. Dobrzy ludzie, tacy jak ci członkowie Kongresu, którzy przez długi czas pracowali nad tym zagadnieniem i poświęcili swoje kariery na próby zrobienia tego co należy i na to, by ludzie nie bez powodu czuli zaufanie do pracy swoich przedstawicieli, będą nadal pracować po to, by zobaczyć, że wdrażamy te zalecenia. Na naszej warcie nie będziemy już dłużej ukrywać prawdy przed naszymi obywatelami.

Będziemy działać tak, jak gdyby wszystko, co robimy, miało ujrzeć światło dzienne. Nic, co dzieje się w Waszyngtonie, nie będzie nigdy ważniejsze w życiu kogokolwiek, kogo te eksperymenty mogą dotyczyć, niż te sprawozdania, które wydajemy dzisiaj. Jednakże nam wszystkim, jako Amerykanom, będzie lepiej dzięki tej obszerniejszej lekcji, którą zrozumieliśmy w tym ćwiczeniu i dzięki naszym nieustannym wysiłkom ukierunkowanym na to, by pokazać naszym obywatelom, że możemy być wierni ich wartościom. Bardzo Państwu dziękuję.

Zobacz na: Przerażające amerykańskie korzenie nazistowskiej eugeniki – Edwin Black
W latach 30-tych XX wieku tysiące dzieci z Irlandzkich domów opieki były wykorzystywane w tajnych szczepionkowych eksperymentach.
Dr Stanley Plotkin o szczepionkach – Eksperymenty na osobach niepełnosprawnych
Dr Stanley Plotkin o badaniach bezpieczeństwa szczepionek – Del Bigtree

Potencjalnie śmiertelne dawki hydroksychlorochiny podczas badań, „Solidarity” WHO i brytyjskiego „Recovery” – dr Meryl Nass

Rząd mówi, że jeśli nie robisz nic złego, nie powinieneś mieć nic do ukrycia

 

Bill Clinton: Sprawozdanie o eksperymentach z napromieniowaniem ludzi – napisy PL

https://nt.interia.pl/raporty/raport-medycyna-przyszlosci/medycyna/news-eksperymenty-usa-z-substancjami-promieniotworczymi,nId,1055071