21 cytatów Margaret Sanger, które prawdopodobnie przyprawią Cię o mdłości

 

21 cytatów Margaret Sanger

 

Dr Stanley Plotkin o szczepionkach – Eksperymenty na osobach niepełnosprawnych
Szczepienie Przeciwko Ciąży – Cud czy zagrożenie? Judith Richter
Planned Parenthood sprzedaje części ciała abortowanych dzieci dla zysku [nagranie z ukrytej kamery]
Eugenika w Ameryce: Dziedzictwo Margaret Sanger i Billa Gatesa – Mary Pesarchick

 

Te cytaty Margaret Sanger, założycielki Planned Parenthood, ujawniają nikczemne korzenie ruchu aborcyjnego i ukazują pokręcone myślenie stojące za współczesną Kulturą Śmierci. Margaret Sanger swoimi słowami propaguje rasizm, eugenikę, antykoncepcję, aborcję, jednocześnie wykazując żywą nienawiść do dzieci, rodzicielstwa, małżeństwa i Kościoła katolickiego.

Jeśli chcesz otworzyć więcej oczu naprawdę dotyczącą korzeni niektórych współczesnych zjawisk, dziel się tymi cytatami gdzie tylko możesz.

 

21 cytatów Margaret Sanger

 

1. „Jednak moim zdaniem uważam, że nie powinno być więcej dzieci.”- Wywiad z Johnem Parsonsem, 1947

2. „Najbardziej miłosierną rzeczą, jaką wielka rodzina może zrobić jednemu ze swoich małych członków, jest zabicie go.” – Kobieta i nowa rasa, rozdział 5, „Niegodziwość tworzenia dużych rodzin”. (1920) http://www.bartleby.com/1013/

3. „Nie chcemy, aby wydało się, że chcemy eksterminować ludność murzyńską …” – List do dr Clarence J. Gamble, 10 grudnia 1939 r., str. 2 https://libex.smith.edu/omeka/files/original/d6358bc3053c93183295bf2df1c0c931.pdf

4. „Przyjęłam zaproszenie wygłoszenia prelekcji przed żeńskim odłamem Ku Klux Klanu… Zostałam eskortowana na platformę, przedstawiłam się i zaczęłam mówić… W końcu, poprzez proste ilustracje, jak sądzę, osiągnęłam swój cel. Złożono mi kilkanaście zaproszeń do rozmowy z podobnymi grupami.” – Margaret Sanger, An Autobiography, opublikowana w 1938 r., str. 366

5. „Myślę, że największym grzechem na świecie jest sprowadzenie na świat dzieci cierpiących na choroby przekazane od rodziców, które praktycznie nie mają szansy na bycie istotą ludzką praktycznie… Przestępcy, więźniowie i tym podobni, są po prostu naznaczeni, kiedy się urodzili. Dla mnie to największy grzech – jaki ludzie mogą – popełnić.” – Wywiad z dziennikarzem Mike’em Wallace’em, 1957


6. „Najpoważniejszym złem naszych czasów jest zachęcanie do sprowadzania na świat dużych rodzin. Najbardziej niemoralną praktyką obecnych czasów jest rodzenie zbyt wielu dzieci…”
Margaret Singer. Kobieta i nowa rasa (1920). Rozdział 5: Niegodziwość tworzenia dużych rodzin. http://www.bartleby.com/1013/5.html

7. „Eugenika bez kontroli urodzeń wydaje się nam domem zbudowanym na piasku. Jest zdany na łaskę rosnącego strumienia niezdatnych.” – Margaret Singer. (1919) Birth Control and Racial Betterment. The Birth Control Review.

8. „Jako zwolenniczka kontroli urodzeń pragnę skorzystać z obecnej okazji, aby zwrócić uwagę na fakt, że brak równowagi między współczynnikiem urodzeń „niezdatnych ” a „zdrowych”, jest największym zagrożeniem cywilizacyjnym, nigdy nie da się tego skorygować poprzez inaugurację kolebki konkurencji między tymi dwiema klasami. ” – Margaret Sanger. (1921) The Eugenic Value of Birth Control Propaganda. The Birth Control Review, str. 5 http://birthcontrolreview.net/Birth%20Control%20Review/1921-10%20October.pdf

9. „Najpilniejszym problemem dzisiaj jest dowiedzenia się jak ograniczać i zniechęcać do nadmiernej płodności osób upośledzonych umysłowo i fizycznie.” – Margaret Singer (1921) The Eugenic Value of Birth Control Propaganda, Birth Control Review, str. 5 https://www.nyu.edu/projects/sanger/webedition/app/documents/show.php?sangerDoc=238946.xml

10. „Nie powinno się już rodzić dzieci, gdy rodzice, choć sami zdrowi, stwierdzą, że ich dzieci są upośledzone fizycznie lub psychicznie.” – Margaret Singer (1918) When Should A Woman Avoid Having Children? Birth Control Review, Nov. 1918, 6-7, Margaret Sanger Microfilm, S70:807.
https://www.nyu.edu/projects/sanger/webedition/app/documents/show.php?sangerDoc=237888.xml

11. „Akt małżeństwa sam w sobie powinien dawać mężowi i żonie jedynie prawo do wspólnego gospodarstwa domowego, a nie prawo do rodzicielstwa.” – Margaret Sanger, „America Needs a Code for Babies”, art. 3 z 27 marca 1934 r. https://www.nyu.edu/projects/sanger/webedition/app/documents/show.php?sangerDoc=101807.xml

12. „Żadna kobieta nie będzie miała prawa do posiadania dziecka i żaden mężczyzna nie będzie miał prawa zostać ojcem bez pozwolenia na rodzicielstwo.” – Margaret Sanger, „America Needs a Code for Babies”, art. 4, 27 marca 1934 r.


13.
„Zezwolenia na rodzicielstwo powinno być wydawane po złożeniu wniosku przez małżeństwo do władz miasta, powiatu lub stanu, pod warunkiem, że są w stanie finansowo utrzymać oczekiwane dziecko, posiadają kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wychowania dziecka, nie mają chorób zakaźnych, a ze strony kobiety brak jakichkolwiek medycznych wskazówek, że macierzyństwo może doprowadzić do śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu.” – Margaret Sanger, „America Needs a Code for Babies”, art. 5, 27 marca 1934 r.

14. „Żadne zezwolenie na rodzicielstwo nie powinno być ważne na więcej niż jedno urodzenie…” – Margaret Sanger, „America Needs a Code for Babies”, art. 6, 27 marca 1934 r.

15. „Zastosuj surową i sztywną politykę sterylizacji i segregacji do tej części populacji, której potomstwo jest skażone lub którego dziedzictwo jest takie, że budzące zastrzeżenia cechy mogą być przekazywane potomstwu.” – Margaret Sanger. „My Way to Peace”, 17 stycznia 1932 r. Margaret Sanger Papers, Library of Congress 130: 198. https://www.nyu.edu/projects/sanger/webedition/app/documents/show.php?sangerDoc=129037.xml

16. „… te dwa słowa [kontrola urodzeń] podsumowują naszą całą filozofię… Oznacza to uwolnienie i kultywację lepszych elementów w naszym społeczeństwie oraz stopniowe tłumienie, eliminację i ostateczne wyginięcie wadliwych grup – te ludzkie chwasty, które zagrażają kwitnieniu najlepszych kwiatów cywilizacji amerykańskiej.”- Margaret Sanger, „High Lights in the History of Birth Control”, październik 1923 r. https://www.nyu.edu/projects/sanger/webedition/app/documents/show.php?sangerDoc=306641.xml

17. „Zorganizowana działalność charytatywna sama w sobie jest objawem złośliwej choroby społecznej …” – Margaret Sanger (1922). Pivot of Civilization.

18. „Moje stanowisko jest takie, że doktryna katolicka jest nielogiczna, niezgodna z nauką i zdecydowanie przeciwna dobrobytowi społecznemu i poprawie rasy.” – Margaret Sanger, „The Pope’s Position on Birth Control,” Jan. 27, 1932.  https://www.nyu.edu/projects/sanger/webedition/app/documents/show.php?sangerDoc=303569.xml

19. „Wszystkie nasze problemy są wynikiem przerasowienia wśród klasy robotniczej … Znajomość wiedzy o kontroli urodzeń jest zasadniczo moralna. Ogólna, choć rozważna praktyka musi prowadzić do większej indywidualności i ostatecznie do czystszej rasy.” – Margaret Sanger, “Morality and Birth Control”, luty-marzec 1918 r. http://www.nyu.edu/projects/sanger/webedition/app/documents/show.php?sangerDoc=213391.xml

20. „Ograniczenie umysłowe utrwala się w szeregach tych, którzy są obojętni na swoje obowiązki rasowe. I w dużej mierze jest to rodzaj ludzkości, z którego czerpiemy teraz, aby zaludnić nasz świat dla przyszłych pokoleń. W tej orgii pomnażania i uzupełniania ziemi, ten rodzaj w równym tempie [pari passu] pomnaża i utrwala najgorsze zło, z którego musimy, jeśli cywilizacja ma przetrwać, wykorzenić się od samych korzeni.” – Margaret Sanger, The Pivot of Civilization, 1922 https://www.scribd.com/document/2396503/The-Pivot-of-Civilization-by-Sanger-Margaret-1883-1966

21. „Sama kontrola urodzeń, często potępiana jako naruszenie prawa naturalnego, jest niczym innym jak ułatwieniem procesu eliminacji niezdatnych, zapobieganiem narodzinom wadliwych lub tych, którzy staną się wadliwymi…  Jeśli mamy robić postępy rasowe, rozwój kobiecości musi poprzedzać macierzyństwo u każdej kobiety.” – „Woman and the New Race”, 1920

Źródło: 21 Quotes by Margaret Sanger that Will Probably Make You Sick

 

Zobacz na: 7 niepokojących cytatów eugenicznych

 

Mike Wallace Interviews Margaret Sanger

 

“No More Babies!” – Expert Calls For Ban on Childbirth (1947) 

 

 

%d bloggers like this: