Zaburzenia mitochondrialne u osób z autyzmem

Zaburzenia  mitochondrialne u osób z autyzmem Badania poczynione w ciągu ostatnich dwóch dekad, wskazują na nieprawidłowości w funkcjonowaniu mitochondriów u części dzieci z autyzmem. Dzieci z autyzmem są znacznie bardziej narażone na deficyty dotyczące zdolności do...

Szczepionki nie powodują autyzmu – Marcella Piper-Terry

Szczepionki nie powodują autyzmu – Marcella Piper-Terry Autyzm to diagnoza zachowań. W celu otrzymania diagnozy “Autyzmu” dziecko musi wykazywać pewną liczbę zachowań w określonym czasie. Jeśli on lub ona tego nie zrobi, diagnoza...