Autyzm i Szczepionki na Świecie – Kalendarze szczepień, wskaźniki występowania autyzmu i śmiertelność poniżej 5 roku życia

 Generation Rescue, Kwiecień 2009

Stany Zjednoczone mają największą liczbę obowiązkowych szczepionek dla dzieci poniżej 5 roku życia (36, dwukrotnie więcej niż średnia światowa na Zachodzie czyli 18), najwyższy wskaźnik występowania autyzmu na świecie (1 na 150 dzieci w 2000 roku, 10 razy więcej niż w niektórych innych krajach zachodnich), ale dopiero 34. miejsce na świecie pod względem śmiertelności dla dzieci poniżej 5 roku życia. Co się dzieje?

 

“„Szacuje się, że 43% amerykańskich dzieci (32 miliony) obecnie zmaga się z co najmniej 1 z 20 przewlekłych schorzeń, które oceniano. Liczba ta zwiększa się do 54,1%, jeśli uwzględni się nadwagę, otyłość lub ryzyko opóźnień rozwojowych; 19,2% (14,2 mln) cierpi na schorzenia wymagające szczególnej opieki zdrowotnej…” – USA odnotowuje wzrost ilości dzieci z niepełnosprawnością rozwojową – Michelle Diament

Autyzm i Szczepionki na Świecie

 

Kontekst: Ma miejsce intensywna debata o związku między wzrostem występowania autyzmu a kalendarzem szczepień w Stanach Zjednoczonych. Kalendarz szczepień dla dzieci w wieku 5 lat i starszych rozrósł się prawie trzykrotnie w ciągu ostatnich 25 lat. W 1983 roku Centrum Kontroli i Prewencji Chorób [CDC] zalecało 10 szczepionek dla tej grupy wiekowej. Dzisiaj zalecane jest 36 szczepionek. Odrzucono apele organizacji działających na rzecz „bezpieczniejszego i szczuplejszego kalendarza szczepień”, przez przedstawicieli służby zdrowia sugerujących, że śmiertelność z powodu chorób dziecięcych znacznie by wzrosła.

Cel: Porównanie kalendarzy szczepień, wskaźników występowania autyzmu i wskaźników śmiertelności poniżej 5 lat w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, aby sprawdzić, czy występują jakiekolwiek różnice.

Projekt: Przeprowadzić przegląd dostępnej literatury w celu określenia kalendarzy szczepień oraz wskaźników śmiertelności dla dzieci poniżej 5 roku życia w 30 krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie 29 krajów miało niższy (lepszy) wskaźnik śmiertelności wśród dzieci poniżej 5 roku życia niż USA. Ponadto wskaźniki występowania autyzmu porównano w niektórych krajach z wiarygodnymi, opublikowanymi danymi na temat występowania autyzmu.

Wyniki: W Stanach Zjednoczonych jest najwięcej obowiązkowych szczepionek w świecie zachodnim (36), dwukrotnie więcej niż średnia z 30 badanych krajów (18). Wszystkie kraje o niższej liczbie obowiązkowych szczepień mają niższy wskaźnik śmiertelności wśród dzieci poniżej 5 roku życia, a wiele z nich ma znacznie niższe wskaźniki występowania autyzmu.

Wnioski: Analiza nadaje wiarygodności związkowi między szczepionkami a autyzmem i podważa pogląd zarówno Centrum Kontroli i Prewencji Chorób [CDC], jak i Amerykańskiej Akademii Pediatrii [AAP], że większa ilość szczepionek ma zawsze pozytywny wpływ na zdrowie publiczne.

Nowe dane porównujące szczepionych z nieszczepionymi: wskaźnik występowania autyzmu u nieszczepionych wskazuje 1 na 715, a częściowo szczepionych 1 na 440 – Jefferey Jaxen
USA odnotowuje wzrost ilości dzieci z niepełnosprawnością rozwojową – Michelle Diament

 

STANY ZJEDNOCZONE mają najbardziej agresywny kalendarz szczepień na świecie. Kalendarz szczepień znacznie się rozrósł od 1990 roku (25 dodatkowych szczepionek). Co ciekawe, wskaźnik wprowadzania szczepionek do kalendarza w innych krajach jest znacznie niższy w przypadku ostatnich szczepionek (Ospa wietrzna, Rotawirus, WZW A i B, grypa) niż w przypadku „podstawowych” szczepionek stosowanych do zwalczania potencjalnie śmiertelnych chorób (DTP, MMR, Polio). Obecnie [2009 rok] w amerykańskim zalecanym kalendarzu szczepień opublikowanym przez Centrum Kontroli i Prewencji Chorób znajduje się 11 zatwierdzonych szczepionek. Spora cześć szczepionek jest podawana wiele razy. Tabela 1 przedstawia ewolucję kalendarza szczepień w Stanach Zjednoczonych, a także zwraca uwagę na wskaźniki wprowadzania każdej szczepionki w innych krajach zachodnich. Ogólnie rzecz biorąc, USA jest pierwszym użytkownikiem nowych szczepionek.

Autyzm i Szczepionki na Świecie - tabela 1

 

ŚMIERTELNOŚĆ PONIŻEJ 5 ROKU życia jest miarą wskaźników umieralności dzieci w poszczególnych krajach przed 5 rokiem życia. Organizacja Narodów Zjednoczonych zestawia dane dla wszystkich krajów. Wskaźniki są wyrażone na 1.000 urodzonych dzieci.

Stany Zjednoczone zajmują 34 miejsce na świecie pod względem umieralności dzieci poniżej 5 lat, za tak różnorodnymi krajami jak Francja, Niemcy, Japonia, Singapur, Kuba czy Słowenia, by wymienić tylko kilka. W Tabeli 2 porównano kalendarze szczepień (jeśli były możliwe do uzyskania) i wskaźniki śmiertelności poniżej 5 roku życia dla 30 badanych krajów. Należy zauważyć, że wszystkie wymienione 29 krajów ma niższy (lepszy) wskaźnik śmiertelności dla dzieci poniżej 5 roku życia niż USA.

 

Autyzm i Szczepionki na Świecie - tabela 2

 

WYSTĘPOWANIE AUTYZMU w Stanach Zjednoczonych wzrosło. W 1970 roku Treffert i inni opublikowali pierwsze znane badanie dotyczące występowania autyzmu w Stanach Zjednoczonych, pod tytułem „Epidemiologia autyzmu dziecięcego”,  częstość występowania autyzmu opisana w tej publikacji wynosiła mniej niż 1 na 10.000. W 1987 roku Burd inni opublikowali badanie, pod tytułem „Badanie występowania wszechobecnych zaburzeń rozwojowych w Północnej Dakocie”, wykazujące na wskaźnik występowania autyzmu na poziomie 3,3 na 10.000. W 2007 roku należąca do Centrum Kontroli i Prewencji Chorób [CDC] Sieć Monitorowania Autyzmu i Zaburzeń Rozwojowych opublikowała dane wskazujące, że rozpowszechnienie autyzmu wzrosło do 66 na 10.000 lub 1 na 150, co stanowi wzrost o ponad 6.000% w porównaniu z badaniem z 1970 roku. Dane dotyczące rozpowszechnienia autyzmu z innych krajów są ograniczone. Na potrzeby tego raportu, wykorzystano tylko dane dotyczące rozpowszechnienia autyzmu opublikowane w czasopismach medycznych. Poniżej, w Tabeli 3 przedstawiono aktualną częstość występowania autyzmu w Stanach Zjednoczonych która została porównywana z niektórymi innymi krajami, które spełniły następujące kryteria:

istotnie niższa ilość obowiązkowych szczepionek oraz opublikowane dane dotyczące występowania autyzmu. Dla celów porównawczych dane dotyczące rozpowszechnienia są również wyrażone jako mnożnik wskaźnika autyzmu w USA. Na przykład, jeśli kraj ma wskaźnik autyzmu równy 1 na 2.000, to wskaźnik w USA jest 13-krotnie większy i wyrażony jako 13x.

 

Autyzm i Szczepionki na Świecie - tabela 3

 

DYSKUSJA

Kalendarze szczepień z całego świata, wskaźniki występowania autyzmu i wskaźniki śmiertelności poniżej 5 roku życia nie były wcześniej porównywane. Stany Zjednoczone mają najwyższą liczbę obowiązkowych szczepionek niż jakikolwiek dowolny kraj na świecie, najwyższą częstość występowania autyzmu na świecie i 34. miejsce jeśli chodzi o śmiertelność poniżej 5 roku życia.

Badanie to wydaje się potwierdzać hipotezę, że kalendarz szczepień w USA jest powiązany z epidemią autyzmu w USA, szczególnie gdy porówna się go z opublikowanymi wskaźnikami występowania autyzmu w innych krajach. Pilnie wymagane jest przeprowadzenie dodatkowego badania. Jeśli zostanie ustalone, że kalendarz szczepień w USA powinien zostać zredukowany, to istnieje wiele międzynarodowych modeli, które wydają się osiągać udaną równowagę między ilością szczepionek a śmiertelnością.

Uwaga: Dane z wszystkich kalendarzy szczepień – stan z 2006 roku. Niektóre kraje stosują szczepionki skojarzone. Wszystkie liczby szczepionek w kalendarzu zostały znormalizowane w celu porównania z harmonogramem w USA. Na przykład, jeśli dany kraj używa szczepionki skojarzonej MMR z ospą wietrzną, liczy się ona jako „2” szczepionki.

Wszystkie europejskie kalendarze szczepień można znaleźć na stronie: www.euvac.net
Kalendarz szczepień w Japonii: http://idsc.nih.go.jp/yosoku/vacpdf/EN_05-1.pdf
Kalendarz szczepień w Singapurze:
http://www.tts.edu.sg/pdf/Medicalmatters/Singapore%20Immunisation%20schedule.pdf
https://www.researchgate.net/publication/45584104_Evaluation_on_the_Effectiveness_of_the_National_Childhood_Immunisation_Programme_in_Singapore_1982-2007
Kalendarz szczepień w Hongkongu:
http://www.fmshk.org/database/articles/005sf1.pdf
Kalendarz szczepień w Australii:
http://www.immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/nips
Kalendarz szczepień w Nowej Zelandii: http://www.moh.govt.nz/immunisation

Źródła:

1.World Population Prospects, The 2006 Revisions. United Nations, 2007.
2. P. Magnusson, Prevalence of autism in Iceland, J Autism Dev Disord. 2001.
3. C. Gillberg, Is autism more common now than 10 years ago? The British Journal of Psychiatry. 1991.
4. H. Honda, Cumulative incidence and prevalence of childhood autism in children in Japan, Br J Psychiatry. 1996.
5. E. Sponheim, Autism and related disorders: epidemiological findings in a Norwegian study using ICD-10 diagnostic criteria, Journal of autism and developmental disorders. 1998.
6. M. Kielinen. Autism in Northern Finland, Eur Child Adolesc Psych. 2000.
7. E. Fombonne, Autism and associated medical disorders in a French epidemiological survey, Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 1997.
8. M. Davidovitch. Autism in the Haifa area–an epidemiological perspective, Isr Med Assoc J. 2001.
9. K. Madsen, Thimerosal and the Occurrence of Autism: Negative Ecological Evidence From Danish Population-Based Data, Pediatrics. 2003.

 

Źródło: AUTISM AND VACCINES AROUND THE WORLD: Vaccine Schedules, Autism Rates, and Under 5 Mortality

 

Zobacz na: Naukowe obalenie duńskiego badania kohortowego [MMR i autyzm] – dr Brian S. Hooker
Czy chińscy naukowcy odkryli brakujący fragment układanki autyzmu? – J.B. Handley
Niebezpieczeństwa nadmiernych szczepień w trakcie rozwoju mózgu – dr Russell Blaylock
Synergiczne, toksyczne działanie glifosatu i aluminium – dr Stephanie Seneff
Zapalenie mózgu cechą autyzmu, wykazują wyniki badania z Johns Hopkins University
Szczepionki powodują autyzm – wasze działania także – Forrest Maready
Aluminium w mózgu osób autystycznych – prof. Chris Exley