USA odnotowuje wzrost ilości dzieci z niepełnosprawnością rozwojową – Michelle Diament

 

Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób [CDC]

 

Liczba amerykańskich dzieci z niepełnosprawnością rozwojową „znacznie wzrosła” w ostatnich latach, według nowego raportu Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób [CDC].

Naukowcy z tej instytucji twierdzą w badaniu opublikowanym online w czwartek w czasopiśmie Pediatrics, że co szóste dziecko [1 na 6] – czyli 17,8 procent – miało co najmniej jedną niepełnosprawność rozwojową w 2017 roku. Dla porównania w 2009 roku odsetek ten wyniósł 16,2 procent.

Badacze z CDC oraz federalnej Administracji ds. Zasobów i Usług Zdrowotnych [Health Resources and Services Administration] przeanalizowali dane zebrane w latach 2009–2017 za pośrednictwem National Health Interview Survey, rutynowego osobistego badania rządowego, w którym gromadzono informacje na temat wszystkich rodzajów problemów zdrowotnych od osób w całym kraju. W ramach badania rodzice zostali zapytani, czy ich dzieci mają jedną z 10 różnych niepełnosprawności rozwojowych. Dane obejmowały doświadczenia ponad 88.000 dzieci w wieku od 3 do 17 lat w całym kraju.

Okazało się, że częstość występowania autyzmu, niepełnosprawności intelektualnej i zespołu nadpobudliwości z deficytem uwagi wzrosła w tym czasie, podczas gdy nastąpił spadek odsetka dzieci w kategorii „inne opóźnienie rozwojowe”.

Wydaje się, że na zmiany te odnotowano między innymi wśród chłopców, starszych dzieci, białych i latynoskich, mieszkających na obszarach miejskich i osób z matkami gorzej wykształconymi. Jak wskazano w badaniu, wiele z tych różnic związanych z demografią lub społeczno-ekonomią prawdopodobnie wynika z większej świadomości lub lepszego dostępu do opieki zdrowotnej.

Ponadto naukowcy zauważyli, że pytania National Health Interview Survey dotyczące autyzmu i niepełnosprawności intelektualnej zmieniły się nieco w badanym okresie, co mogło mieć wpływ na odpowiedzi.

Niemniej jednak ogólny wzrost ilości dzieci z niepełnosprawnością rozwojową odzwierciedla „znaczącą zmianę”, jak twierdzi Benjamin Zablotsky, epidemiolog z Narodowego Centrum Statystyki Zdrowia CDC, który kierował badaniem.

„Z pewnością możemy powiedzieć, że przy tak znaczącym wzroście oznacza to, że obecnie w Stanach Zjednoczonych jest więcej dzieci potencjalnie potrzebujących usług.” – powiedział Zablotsky.

Źródło: CDC Records Spike In Kids With Developmental Disabilities

 

 

Kompromis pomiędzy szczepionkami a chorobami: Oszukiwanie dziecięcych układów odpornościowych

 

“Obecnie wydaje się, że jeden polityk za drugim promuje politykę szczepień bez wyjątków – domaga się nieustannej i rosnącej liczby szczepionek dziecięcych, które zaczynają się już prenatalnie i trwają przez całe dzieciństwo. Pomimo tych wysiłków narracja, że szczepionki wspierają zdrowie dzieci, szybko się rozpada. Wskaźniki chorób przewlekłych i chorób autoimmunologicznych u amerykańskich dzieci wzrosły do obscenicznych poziomów (54% według ostatniego oszacowania), jednocześnie ze wzrostem odsetka szczepień – podczas gdy średnia długość życia w USA spada.” – Vaccine vs. Disease Trade-offs: Cheating Children’s Immune Systems

Wzrost ilości dzieci z niepełnosprawnością rozwojową

Szacuje się, że 43% amerykańskich dzieci (32 miliony) obecnie zmaga się z co najmniej 1 z 20 przewlekłych schorzeń, które oceniano. Liczba ta zwiększa się do 54,1%, jeśli uwzględni się nadwagę, otyłość lub ryzyko opóźnień rozwojowych; 19,2% (14,2 mln) cierpi na schorzenia wymagające szczególnej opieki zdrowotnej, wzrost o 1,6 punktu od 2003 roku. W porównaniu z prywatnie ubezpieczonymi dziećmi występowanie, złożoność i dotkliwość problemów zdrowotnych były systematycznie większe dla 29,1% z wszystkich dzieci, które są publicznie ubezpieczone, po uwzględnieniu różnic w czynnikach demograficznych i społeczno-ekonomicznych…” – A National and State Profile of Leading Health Problems and Health Care Quality for US Children: Key Insurance Disparities and Across-State Variations; Acad Pediatr. 2011 May-Jun;11(3 Suppl):S22-33. https://www.academicpedsjnl.net/article/S1876-2859(10)00250-0/fulltext

Oczekiwana długość życia w Stanach Zjednoczonych ponownie spadła w 2017 roku, rząd podał tę informację w czwartek w ponurej serii raportów, które pokazały, że naród wciąż zmaga się kryzysem narkotykowym i samobójczym. Dane potwierdzają najdłużej utrzymujący się spadek oczekiwanej długości życia od stulecia, przerażające wyniki, których nie obserwowano w Stanach Zjednoczonych od czasów miedzy 1915 a 1918 rokiem….

Ogólnie rzecz biorąc, Amerykanie mogą spodziewać się, że w 2017 r. będą żyli 78,6 lat, czyli o jedną dziesiątą roku mniej w stosunku do szacunków z 2016 roku, według Narodowego Centrum Statystyki Zdrowia CDC. Mężczyźni mogli spodziewać się długości życia na poziomie 76,1 lat, czyli o jedną dziesiątą roku w stosunku do 2016 roku. Oczekiwana długość życia kobiet w 2017 roku wyniosła 81,1 lat, bez zmian w porównaniu z rokiem poprzednim.

W raporcie towarzyszącym rząd podał, że przedawkowanie leków/narkotyków ustanowiło kolejny rekord z rzędu w 2017 roku, osiągając wartość 70.237 – w porównaniu z 63.632 rok wcześniej. Epidemia opioidowa wciąż zbiera żniwo, w 2017 roku zginęło 47.600 osób z powodu narkotyków sprzedawanych na ulicy, takich jak fentanyl i heroina, a także medykamentów na receptę. Była to również rekordowa liczba, spowodowana głównie wzrostem liczby zgonów z powodu fentanylu…” – U.S. life expectancy declines again, a dismal trend not seen since World War I

 

Najbardziej schorowany stan w USA ma najwyższy poziom wyszczepialności.

 

Najbardziej schorowany stan w USA ma najwyższy poziom wyszczapialności. Wzrost ilości dzieci z niepełnosprawnością rozwojową

„W październiku, kiedy Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób [CDC] opublikowało porównanie stanu szczepień wśród przedszkoli w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2016-17, jeden stan zabłysnął ponad resztą – Mississippi, gdzie poziom wyszczepialności wśród dzieci  wynosił 99,4 procent dla każdej ocenianej szczepionki. Dla kontekstu, każdy stan miał wysoki wskaźnik immunizacji, przy czym żaden nie spadł poniżej 84 procent. Ale stan Missisipi był niespodziewanym liderem w dziedzinie szczepień. W latach 2012–2014 stan ten znalazł się na ostatnim miejscu w ogólnych rankingach zdrowotnych…” – dr Paul Offit, The Unhealthiest State in America Has the Best Vaccination Rate

 

Mississippi – największa wyszczepialność a zarazem największa umieralność noworodków – dr Mayer Eisenstein

 

„Korelacja nie zawsze oznacza związek przyczynowy… A może. Stan Mississippi niedawno się chwalił, że są na samym czele, jeżeli chodzi o wyszczepialność – 99,7%. Czego wam nie powiedzieli, lub czego nie chcą powiedzieć, to fakt, iż Mississippi (MS) również ma najwyższe wskaźniki umieralności niemowląt w USA! Interesujące… Stan o największym ucisku, jeżeli chodzi o prawo „szczepionkowe”.  Mississippi i Wirginia Zachodnia nie uznają zwolnień religijnych. Ale wydaje mi się, że powinni zacząć się zastanawiać nad zmianami, ponieważ zamiast być tak dumni z ich 99,7% wyszczepialności –  może powinni zacząć się przyglądać, co powoduje ich wysokie wskaźniki śmiertelności noworodków. Korelacja nie zawsze oznacza związek przyczynowy… A może. A mieszkańcy stanu Mississippi – edukujcie się, zanim zaszczepicie…” Wzrost ilości dzieci z niepełnosprawnością rozwojową.

 

 

Hrabstwo Rockland w stanie Nowy York

 

Ogólny stan zdrowia hrabstwa mierzy się dwoma rodzajami efektów zdrowotnych: jak długo żyją ludzie (długość życia) i jak zdrowi czują się mieszkańcy (jakość życia). Od 2013 roku hrabstwo Rockland zajmuje jedno z trzech najlepszych hrabstw w stanie Nowy Jork pod względem ogólnego stanu zdrowia, a trzy razy zajęło pierwsze miejsce.”Rockland Again Ranked #1 Healthiest County In NYS

„Statystyki stanowe pokazują jednak, że poziom wyszczepialności w hrabstwie Rockland jest znacznie poniżej 96-procentowego progu ustalonego przez stanowy Departament Zdrowia. Ponad 20 ortodoksyjnych szkół w Rockland i Brooklynie miało ponad 10 procent dzieci, które korzystały z religijnego zwolnienia ze szczepień. (…)W momencie wydania zarządzenia, poziom wyszczepialności w hrabstwie Rockland wynosił mniej niż 73 procent. Dzięki serii bezpłatnych klinik, poziom wyszczepialności wzrósł do około 77 procent, zgodnie z danymi stanu Nowy Jork. (…) Niektóre szkoły w Brooklynie i Rockland mają niski poziom wyszczepialności. Według danych Departamentu Edukacji, ponad 30 ortodoksyjnych szkół w Rockland miało w zeszłym roku wskaźnik wyszczepialności niższy niż 90 procent. Na Brooklynie mowa o 20 takich szkołach.” – Here’s what we know about Orthodox vaccination rates

 

 

Japonia – zdrowie ogólne i choroby przeciw którym się szczepi

 

„Japonia należy do światowej czołówki w dziedzinie zdrowia swoich obywateli. Japończycy cieszą się najdłuższą oczekiwaną długością życia i liczbą lat życia w pełnym zdrowiu. Japonia jest jednym z liderów rozwiniętego świata pod względem niskich wskaźników otyłości oraz niskiej śmiertelności niemowląt i chorób sercowo-naczyniowych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) sklasyfikowała Japonię na pierwszym miejscu w ogólnym stanie zdrowia wśród 191 krajów w rankingu z 2000 roku.
W przeciwieństwie do tych pozytywnych wskaźników zdrowia, Japonia jest również znana jako kraj o utrzymującym się wysokim wskaźniku występowania chorób, przeciw którym się szczepi, takich jak wirusowe zapalenie wątroby typu B, odra, różyczka, świnka i ospa wietrzna. (…)

Dostawcy, którzy chcieliby wepchnąć więcej szczepionek w obywateli Japonii lub ich dzieci, powinni zdawać sobie sprawę z różnic w liczbie szczepień. Ważne będzie uważne przejrzenie dokumentacji szczepień, ponieważ dorośli i ich dzieci mogą nie otrzymać szczepień, które byłyby ważne dla zapobiegania chorobom na które istnieją szczepionki  oraz przed przyjęciem/wejściem do szkoły. Ponadto powinien istnieć wyższy wskaźnik podejrzeń dotyczących chorób przeciw którym się szczepi, gdy dzieci przechodzą choroby gorączkowe, zwłaszcza wśród turystów lub nowo przybyłych do kraju. Wreszcie, japońscy rodzice mogą mieć odmienne podejście do szczepień niż ich amerykańscy odpowiednicy, a dostawcy powinni być przygotowani na zmaganie się z potencjalnymi barierami względem szczepień mając na uwadze wrażliwość kulturową. Powinny być gotowi na wyjaśnianie różnic w systemach szczepień w Ameryce i Japonii.” – Hawaii J Med Public Health. 2014 Dec; 73(12): 376–381; A Review of Factors Affecting Vaccine Preventable Disease in Japan https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4300546/

 

Zobacz na: Autyzm i Szczepionki na Świecie – Kalendarze szczepień, wskaźniki występowania autyzmu i śmiertelność poniżej 5 roku życia
Zapalenie mózgu cechą autyzmu, wykazują wyniki badania z Johns Hopkins University
Szczepieni vs Nieszczepieni: Badanie populacji dzieci nauczanych w systemie edukacji domowej celem zilustrowania zachorowalności – Celeste McGovern
Nowe dane porównujące szczepionych z nieszczepionymi: wskaźnik występowania autyzmu u nieszczepionych wskazuje 1 na 715, a częściowo szczepionych 1 na 440 – Jefferey Jaxen
Oczekiwana dalsza długość trwania życia – J. I. Rodale
Wzrost oczekiwanej długości życia: Wpływ współczesnej medycyny na przedłużenie średniej długości życia – dr Peter Dingle.

Krztusiec w Japonii – Hilary Butler
Odra jest naturalnym zabójcą raka
Typowy i nietypowy rozwój 2-miesięcznego dziecka
Typowy i nietypowy rozwój 4-miesięcznego dziecka
Typowy i nietypowy rozwój 6-miesięcznego dziecka

 

%d bloggers like this: