Odra jest naturalnym zabójcą raka

Organy ds. Zdrowia mogły by się dwa razy zastanowić co do prób eradykacji odry: naukowcy odkryli, że wirus odry walczy z rakiem, a w jednym przypadku rozpuścił guz wielkości piłki golfowej w ciągu zaledwie 36 godzin.

Odra jest naturalnym zabójcą raka

Odra jest naturalnym zabójcą raka

 

Dr Angela Dispenzieri, badaczka z Mayo Clinic objaśnia, że wirus łączy komórki nowotworowe po czym eksplodują. Pobudza także układ odpornościowy do wykrywania jakichkolwiek powracających komórek nowotworowych i „rozmywa je”.

Chociaż od dawna wiadomo, że odra i inne wirusy są naturalnymi czynnikami zwalczającymi raka – znanymi jako wirusoterapia – dawka wydaje się być ważnym czynnikiem. Dr Angela Dispenzieri i jej współpracownicy z Mayo Clinic opracowali lub zmodyfikowali genetycznie szczep wirusa odry i podali go w dawce wystarczająco silnej, aby zaszczepić 10 milionów ludzi, kobiecie w końcowym stadium szpiczaka mnogiego.

Wirusoterapia była dla niej terapią ostatniej szansy, ponieważ 49-letnia kobieta bez powodzenia znosiła każdy rodzaj chemioterapii i dwa przeszczepy komórek macierzystych.

Odpowiedź była natychmiastowa. W ciągu pięciu minut lekarze stwierdzili, że miała bolesny ból głowy i temperaturę 40.5 stopnia Celsjusza, zanim zaczęła wymiotować i drżeć. Guz wielkości piłki golfowej zniknął w ciągu 36 godzin, a wszystkie objawy raka zniknęły z jej ciała w ciągu dwóch tygodni. Odra jest naturalnym zabójcą raka.

 

 

Dr Stephen Russell, badacz z Mayo Clinic powiedział:

„Myślę, że udało nam się, ponieważ zwiększyliśmy dawkę bardziej niż inni. Ilość wirusa, który znajduje się w krwiobiegu, naprawdę wpływa na to ile się go dostanie do guzów.”

Naukowcy z University College London zgadzają się, że wirusoterapia może być obiecującym krokiem naprzód w walce z rakiem. W badaniu zatytułowanym „Odra na ratunek” naukowcy twierdzą, że „czynniki wiroterapeutyczne prawdopodobnie staną się poważnymi kandydatami w leczeniu nowotworów”, a w szczepionkowym szczepie wirusa odry pokładamy szczególną nadzieję.”

Źródło: Measles is a natural cancer killer

 

Odra na ratunek: przegląd onkolitycznego wirusa odry

 

Środki do wirusoterapii onkolitycznej mogą stać się poważnymi kandydatami w leczeniu raka. Szczep szczepionkowy wirusa odry jest środkiem o imponującym zakresie aktywności onkolitycznej w badaniach przedklinicznych, z coraz większą liczbą dowodów na bezpieczeństwo i skuteczność we wczesnych badaniach klinicznych. Ta szczepionka przeciwko paramyksowirusowi ma potwierdzone wyniki w zakresie bezpieczeństwa i jest podatna na dokładne modyfikacje genetyczne w laboratorium. Nad ekspresja receptora CD46 wirusa odry (MV) w wielu komórkach nowotworowych może kierować wirusa do preferencyjnego wchodzenia w transformowane/przemienione komórki i podnosić ważność znaczenia nektyny-4 i cząsteczek sygnalizujących aktywację limfocytów (SLAM) w onkolizie. Pomyślne próby zmodyfikowania/przestawienia wirusa odry [MV] przez wprowadzenie genów ligandów specyficznych dla nowotworu na antygeny, takie jak antygen karcynoembrionalny (CEA), CD20, CD38, oraz przez zaprojektowanie wirusa do ekspresji syntetycznych sekwencji docelowych mikroRNA i „zaślepienie” wirusa na naturalne receptory wirusowe są ekscytującymi środkami do zwiększenia swoistości wirusowej i zwiększenia efektu onkolitycznego. Symporter sodowo-jodowy (NIS) również może być wyrażany/eksponowany przez wirusa odry [MV], co umożliwia śledzenie infekcji MV in vivo. Radiowiroterapia z zastosowaniem MV-NIS, chemio-wiroterapia w celu przekształcenia proleków w ich toksyczne metabolity oraz immuno-wiroterapia, w tym włączenie przeciwciał przeciwko inhibitorom punktów kontrolnych, może również zwiększyć potencjał onkolityczny. Przeciwwirusowe odpowiedzi odpornościowe gospodarza są uznaną barierą dla powodzenia wirusa odry [MV], a podejścia, takie jak transportowanie MV do miejsc nowotworu przez komórki nośnikowe, są obiecujące. Badania kliniczne z wirusem odry [MV] przynoszą zachęcające wstępne wyniki w przypadku raka jajnika, szpiczaka i skórnego chłoniaka nieziarniczego, a wyniki obecnie w toku badań nad glejakiem wielopostaciowym, międzybłoniakiem i rakiem płaskonabłonkowym są z niecierpliwością oczekiwane.” – Viruses. 2016 Oct 22;8(10); Measles to the Rescue: A Review of Oncolytic Measles Virus.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27782084

 

Eliminowanie odry i wzrost częstości występowania raka

Eliminowanie odry [lub zastępowanie dzikiego szczepu wersją szczepionkową] spowodowało wzrost zachorowań na raka. Na przykład Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem [IARC] odkryła, że u osób, które nigdy nie przechorowały odry, chłoniak nieziarniczy występował o 66%, a chłoniak Hodgkina o 233% częściej, niż u osób które przechorowały odrę.1 Łącznie te dwa nowotwory zabiły w 2018 roku 20.960 Amerykanów.2 Inny przykład, osoby, które nigdy nie przechorowały odry, świnki lub różyczki, miały o 50% większą częstość występowania raka jajnika.3  W 2018 roku rak jajnika zabił 14.070 Amerykanek.4 Eliminowanie odry w Stanach Zjednoczonych spowodowało więcej zgonów z powodu raka.

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16406019
2. https://seer.cancer.gov/statfacts/html/nhl.html  https://seer.cancer.gov/statfacts/html/hodg.html
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16490323
4. https://seer.cancer.gov/statfacts/html/ovary.html

„Aby zbadać związek między chłoniakiem nieziarniczym [NHL], chłoniakiem Hodgkina [HL] i ekspozycją na choroby dziecięce, przeanalizowaliśmy włoskie badanie kliniczno-kontrolne, które obejmowało 225 potwierdzonych histologicznie przypadków NHL, 62 przypadków HL i 504 osoby w grupie kontrolnej. Po uwzględnieniu czynników zakłócających wszystkie badane choroby dziecięce były negatywnie związane z HL. Odra była negatywnie związana z NHL, zwłaszcza chłoniak grudkowy. Nasze odkrycia stanowią dodatkowe wsparcie dla hipotezy, że zachorowania na najczęstsze patogeny dziecięce mogą chronić przed HL lub przynajmniej być skorelowane z inną wczesną ekspozycją, która może obniżyć ryzyko wystąpienia chłoniaka Hodgkina [HL] w wieku dorosłym. Ponadto nasze badanie pokazuje, że odra może zapewniać działanie ochronne przeciwko chłoniakowi nieziarniczemu [NHL].” – Leuk Res. 2006 Aug;30(8):917-22; Do childhood diseases affect NHL and HL risk? A case-control study from northern and southern Italy.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16406019

 

CEL: Badania epidemiologiczne wykazały odwrotny związek między ostrymi infekcjami a rozwojem raka. W tym artykule dokonujemy przeglądu dowodów badających ten potencjalnie antagonistyczny związek.
METODY: Oprócz przeglądu literatury historycznej zbadaliśmy najnowsze dane epidemiologiczne dotyczące związku między ostrymi infekcjami a późniejszym rozwojem nowotworów w dorosłym życiu. Omawiamy również wpływ przewlekłych infekcji na rozwój nowotworu i wpływ układu odpornościowego w tym procesie.
WYNIKI: Narażenie na dziecięce gorączkowe choroby zakaźne wiązało się z późniejszym zmniejszeniem ryzyka wystąpienia czerniaka, raka jajników i wielu nowotworów łącznie, co było znaczące w dwóch ostatnich grupach. W badaniach epidemiologicznych dotyczących powszechnych ostrych infekcji u dorosłych i późniejszego rozwoju nowotworów stwierdzono, że infekcje te wiążą się ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia oponiaka, glejaka, czerniaka i wielu nowotworów łącznie, istotnie dla tych ostatnich trzech grup. Ogólnie rzecz biorąc, zmniejszenie ryzyka zwiększało się wraz z częstością infekcji, z infekcjami gorączkowymi zapewniającymi największą ochronę. W przeciwieństwie do ostrych infekcji, przewlekłe infekcje można postrzegać jako wynik nieudanej odpowiedzi odpornościowej, a coraz większa liczba wiąże się z podwyższonym ryzykiem raka.
WNIOSEK: Infekcje mogą odgrywać paradoksalną rolę w rozwoju raka, ponieważ przewlekłe infekcje często mają potencjał wywoływania nowotworów, a ostre infekcje są antagonistyczne wobec raka.” – Cancer Detect Prev. 2006;30(1):83-93; Acute infections as a means of cancer prevention: opposing effects to chronic infections?
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16490323

 

Gorączkowe choroby zakaźne wieku dziecięcego w historii chorych na raka i dopasowanej grupie kontrolnej

 

„Czynniki biograficzne mają ogromne znaczenie w medycynie antropozoficznej, więc niniejsze badanie miało na celu zbadanie hipotezy, czy gorączkowe choroby zakaźne u dzieci (FICD) wiążą się z niższym ryzykiem raka w wieku dorosłym. Od 35 antropozoficznych lekarzy ogólnych w Szwajcarii przydzielono pacjentów z chorobą nowotworową i pacjentów kontrolnych. Dobrano ich pod względem płci, wieku i lekarza. Wszyscy pacjenci wypełnili kwestionariusz dotyczący dziecięcych gorączkowych chorób zakaźnych (FICD). Zebraliśmy 424 przypadki; z nich mogliśmy przeanalizować 379 dopasowanych par. Badanie konsekwentnie wykazało niższe ryzyko raka u pacjentów z historią dziecięcych gorączkowych chorób zakaźnych (FICD). Najsilniejsze powiązania stwierdzono między pacjentami z rakiem innym niż rak piersi a różyczką lub ospą wietrzną. Stwierdzono również silny związek z ogólną liczbą dziecięcych gorączkowych chorób zakaźnych (FICD) zarówno „klasycznych” (odra, świnka, różyczka, krztusiec, szkarlatyna i ospa wietrzna), jak i „innych”. Żadne z tych powiązań nie było widoczne u pacjentów z rakiem piersi. Nieoczekiwanie okazało się, że raka diagnozowano znacznie wcześniej u pacjentów z rakiem z historią dziecięcych gorączkowych chorób zakaźnych (FICD) w porównaniu z tymi bez FICD. Nasze badanie retrospektywne wykazało istotny związek między dziecięcymi gorączkowymi chorobami zakaźnymi (FICD) a ryzykiem zachorowania na raka. Liczba dziecięcych gorączkowych chorób zakaźnych (FICD) zmniejszała ryzyko zachorowania na raka, w szczególności w przypadku nowotworów innych niż rak piersi. Związek z umiejscowieniem nowotworu wydaje się być również ważny, ale można się nim zająć tylko w większym badaniu.” – Med Hypotheses. 1998 Oct;51(4):315-20; Febrile infectious childhood diseases in the history of cancer patients and matched controls.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9824838

 

Odra i choroby układu krążenia

 

W sierpniu 2015 roku opublikowano badanie w czasopiśmie Atherosclerosis pt. „Związek odry i świnki z chorobami układu krążenia: badanie Japan Collaborative Cohort (JACC)[Association of measles and mumps with cardiovascular disease:  The Japan Collaborative Cohort (JACC) Study]”, które ujawnia, że przechorowanie odry i świnki (szczególnie w przypadku przechorowania obu chorób) wiąże się z mniejszym ryzykiem śmiertelności z powodu miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej. Autorzy zaproponowali następujący potencjalny mechanizm tego związku:

„Zasugerowano, że zakażenie może wpływać na choroby sercowo-naczyniowe (CVD) szkodliwie lub pozytywnie[1]. Dawniej sugerowano, że zapalenie spowodowane przewlekłymi zakażeniami patogenami, takimi jak Chlamydophila pneumoniae i wirus opryszczki zwykłej typu 1, może przyspieszyć miażdżycę.[1], [2], [3], [4], [5] i [6] Później sugerowano, że infekcje w dzieciństwie mogą chronić przed miażdżycą.[1]  „Hipoteza higieny” jest możliwym mechanizmem leżącym u podstaw tego efektu.[1], [7] i [8] Poprawa higieny zmniejsza możliwości wystąpienia infekcji, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju układu odpornościowego. Następstwem osłabionego układu odpornościowego jest zmniejszenie produkcji, jak również inaktywacji, regulatorowych limfocytów T, które kontrolują równowagę limfocytów pomocniczych T, Th1 i Th2. W rezultacie zapalenie ścian tętnic nie jest dobrze kontrolowane, co prowadzi do rozwoju miażdżycy. Dlatego osoby z infekcjami w wywiadzie mogą mieć mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych [CVD], zwłaszcza chorób miażdżycowych, takich jak udar i zawał mięśnia sercowego, w porównaniu z osobami bez wcześniejszych infekcji/zachorowań.

Jednakże, zgodnie z wiedzą jaką posiadamy, tylko jedno poprzednie badanie, które wykorzystało projekt retrospektywny i miało małą liczbę uczestników, sugeruje, że infekcje wirusowe lub bakteryjne mogą chronić przed chorobami sercowo-naczyniowymi [CVD].[1]

Poniżej jeszcze fragment abstraktu z tej publikacji:

CEL: Chociaż sugerowano, że narażenie na infekcje w dzieciństwie może zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych [CVD], to dowody są skromne. Badaliśmy związek odry i świnki z chorobami sercowo-naczyniowymi [CVD].

METODA: 43.689 mężczyzn i 60.147 kobiet w wieku 40–79 lat na początku badania (1988–1990) wypełniło kwestionariusz dotyczący stylu życia, w tym historię odry i świnki, a następnie obserwowano ich do 2009 roku. Historie zachorowań zostały zaklasyfikowane jako brak zachorowania (odniesienie), zachorowanie tylko na odrę, zachorowanie tylko na świnkę lub obie infekcje. Obliczono współczynniki ryzyka (HR) dla śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych [CVD] w kontekście zachorowań na odrę i świnkę.

WNIOSKI: Odra i świnka, zwłaszcza w przypadku obu zachorowań, były związane z mniejszym ryzykiem śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych [CVD].” – Źródło: Atherosclerosis. 2015 Aug;241(2):682-6; Association of measles and mumps with cardiovascular disease: The Japan Collaborative Cohort (JACC) study.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26122188

Zgony z powodu Odry w USA, przed wprowadzeniem szczepionki przeciw odrze

 

Przed rokiem 1963, rocznie zgłaszano około 500.000 przypadków zachorowań na odrę i około 500 zgonów, z cyklami epidemii co 2–3 lata. Jednak rzeczywista liczba przypadków zachorowań została oszacowana na 3-4 mln rocznie.” – Secular Trends in the United States, Pinkbook https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/meas.pdf

 

USA-Zgony-1900-1965

USA – Zgony – 1900-1965

W 1960 roku wskaźnik śmiertelności odry w USA wynosił do 0,2 na 100 000 w populacji.

Wskaźnik śmiertelności odry w USA - 1960 rok

Wskaźnik śmiertelności odry w USA – 1960 rok, Źródło: VITAL STATISTICS RATES IN THE UNITED STATES 1940-1960
By Robert D. Grove, Fh. D. and Alice M. Hetzel https://www.cdc.gov/nchs/data/vsus/vsrates1940_60.pdf

 

Zobacz na: Epidemie odry i leczenie odry opisane w czasopiśmie BMJ z 1959 roku
Odra i szczepionka przeciw odrze: 14 rzeczy do rozważenia – Roman Bystrianyk
Brady Bunch, 1969 – Odra – trywialna choroba zanim wprowadzono szczepienia
Odra u dzieci – objawy, leczenie, korzyści i bezsens szczepienia
Ekspozycja na Dziki kontra Sztuczny szczep wirusa odry nie jest równa – Bernadette Pajer
Ryzyko związane ze szczepieniem przeciw odrze – Lekarze działający na rzecz Świadomej Zgody

 

Naturalny wirus odry vs wirus szczepionkowy

 

Measles – Disease Information Statement (DIS)