Epidemie odry i leczenie odry opisane w czasopiśmie BMJ z 1959 roku

Rok 1959 – 41 tysięcy przypadków odry w kilka tygodni, brak spektakularnych powikłań.
Lekarze uważają, że odra w ich czasach jest łagodną infekcją.
Prawie 60 lat później…
Rok 2018 – 100 osób zachorowało w Czechach, a paranoicy chcą wzywać wojsko na pomoc!
“Nowoczesna” medycyna dzięki “najwspanialszemu” wynalazkowi w historii ludzkości bohatersko walczy z problemami nieznanymi przed jego wprowadzeniem…

Measles epidemic [str. 354] ANNOTATIONS
Br Med J 1959;1:351.2 (Published 07 February 1959)

 W pierwszych trzech tygodniach tego roku zarejestrowano około 41 000 przypadków odry w Anglii i Walii. Jest to znacznie powyżej liczby zachorowań z ostatnich dwóch lat – mianowicie około 9 000 w 1958 roku i 28 000 w 1957 roku – chociaż jest to mniej od najwyższych poziomów osiągniętych w ciągu ostatnich dziewięciu lat. Aby dać wyobrażenie o głównych cechach choroby, jakie pojawiają się dzisiaj oraz o tym, jak najlepiej ją leczyć, zaprosiliśmy niektórych lekarzy ogólnych, aby napisali krótkie raporty na temat przypadków z jakimi mieli do czynienia w swoich gabinetach lekarskich.

Po pierwsze warto zauważyć, że rozkład choroby jest obecnie dość nierówny. Nie dotarła jeszcze do obszarów, na których praktykują ci dwaj lekarze (w południowej Szkocji i Kornwalii), a inne obszary są do tej pory wolne od choroby. Z drugiej strony, w hrabstwie Kent donosi się, że choroba przybyła na czas, aby położyć dzieci w łózkach przed Bożym Narodzeniem. Ci autorzy [lekarze] zgadzają się, że odra jest w dzisiejszych czasach łagodną infekcją i rzadko mają okazję do podania profilaktycznej gamma-globuliny. W leczeniu choroby i jej powikłań nacisk naturalnie zmienia się z jednej praktyki na drugą. Ilość leżenia w łóżku, kiedy podawać sulfonamid lub antybiotyk, stosowanie leków przeciwbólowych i syropów – wszystkie te problemy mogą być nadal dyskusyjne w leczeniu tego, co uważa się za najczęstszą chorobę na świecie. Jednak pewnie jest wiele w opinii, którą jeden z pisarzy wyraża: “To częste odwiedzanie przez zainteresowanego klinicystę, a nie terapia daje dobre wyniki.” – Br Med J 1959;1:354
https://www.bmj.com/content/1/5118/351.2

 

Dane demograficzne

Epidemie odry i leczenie odry opisane w czasopiśmie BMJ z 1959 roku

Epidemie odry i leczenie odry opisane w czasopiśmie BMJ z 1959 roku

Odra – sprawozdania lekarzy rodzinnych

Fragmenty ze stron 380-381

Jesteśmy bardzo wdzięczni lekarzom rodzinnym, których nazwiska pojawiają się poniżej w odniesieniu do następujących uwag na temat obecnego wybuchu odry.

Dr G. I. WATSON (Peaslake, Surrey) pisze:

Odra pojawiła się tuż przed świętami Bożego Narodzenia u dziecka z Petworth …

Leczenie choroby – Nie podaje się żadnych leków ani na gorączkę, ani na kaszel; jeśli naciska się na mnie, to podaję sól fizjologiczną w spreju jako placebo. Gdy rozwija się wysypka 125 mg glutetimidu może być podane po południu, jeśli dziecko jest niespokojne; 250 mg w pojedynczych lub podzielonych dawkach przed snem zapewnia spokojny sen pomimo kaszlu. Zachęcam do ciepłej, wilgotnej atmosfery panującej w pokoju wytworzonej różnymi metodami: niektóre kominki elektryczne i większość elektrycznych tosterów pozwalają na położenie otwartego garnka z wodą; czajnik elektryczny za szybko paruje, aby utrzymać ją przez dłużej niż krótki okres czasu. Rodzice świadomi potrzeby zaciemnienia pokoju i zakazu czytania, mogą doprowadzić do niepotrzebnego ekstremum, zaczynając to wdrażać przed pojawieniem się wysypki. Aby oszczędzić matce kłopotu, lampy bezprzewodowe są dobrodziejstwem dla dzieci w zaciemnionych pokojach. Są one dozwolone, gdy wysypka zanika z brzucha – zwykle w czwartym lub piątym dniu – i dziecko może wyjść na zewnątrz w następny ładny dzień. Oprócz owoców do jedzenia, w dniu pojawienia się wysypki należy unikać jedzenia pokarmów stałych; napoje owocowe lub zupy są wszystkim, co wydaje się, że chcą.

Komplikacje – do tej pory pojawiło się niewiele komplikacji. Cztery przypadki zapalenia ucha środkowego wystąpiły u pierwszych 25 dzieci, ale tylko jedno miało ból. Nie wystąpił przypadek zapalenia płuc, ale jedno dziecko miało bardzo nieprawidłowe objawy w klatce piersiowej przez kilka dni po ustąpieniu gorączki, bez wpływu penicyliny doustnej. Jedna dziewczynka miała infekcję kanaliku łzowego, a inna zapalenie powiek. Z trzech dorosłych mężczyzn cierpiących na tę chorobę, dwoje zostało bardziej dotkniętych tą chorobą niż którekolwiek z dzieci.

Łagodna dolegliwość

Dr R. E. Hope Simpson (Cirencester, Gloucestershire) pisze:

Nie podejmujemy prób zapobiegania rozprzestrzenianiu się odry i używamy wyłącznie gamma globuliny w celu złagodzenia ciężkości choroby w przypadku narażenia wrażliwej osoby dorosłej lub dziecka, która jest już poważnie osłabiona. Zalecamy leżenie w łóżku, przez siedem dni w umiarkowanych i ciężkich przypadkach oraz od pięciu do sześciu dni w łagodnych przypadkach, wydaje się to zmniejszać częstość występowania takich powikłań jak wtórne bakteryjne zapalenia ucha środkowego i odoskrzelowe zapalenie płuc. Nie byliśmy pod wrażeniem profilaktycznego lub terapeutycznego stosowania antybiotyków i sulfonamidów w pierwszym tygodniu choroby. Jak tylko pacjent wyjdzie z łóżka, pozwalamy mu wyjść na zewnątrz prawie bez względu na pogodę.

Zapalenie ucha środkowego i odoskrzelowe zapalenie płuc – te dolegliwości często pojawiają się tak wcześnie, czasem nawet przed wysypką, że w takich przypadkach można jedynie stwierdzić, że odpowiedzialnym czynnikiem jest sam wirus. Pomimo początkowej, alarmującej ciężkości, mają tendencję do spontanicznego ustępowania, a leczenie innymi niż wspomnianymi powyżej środkami wydaje się bezużyteczne. Z drugiej strony, jeśli zapalenie ucha środkowego lub odoskrzelowe zapalenie płuc pojawia się po ustąpieniu początkowych objawów odry, prawdopodobnie jest to spowodowane wtórnym bakteryjnym najeźdźcą, wtedy antybiotyki lub sulfonamidy są przydatne…

Dr John Fry (Beckenham, Kent) pisze:

Oczekiwana co drugi rok epidemia odry pojawiła się w tym regionie na początku grudnia 1958 roku, prawie w same Święta Bożego Narodzenia. Do tej pory w gabinecie było blisko 150 przypadków, a liczba ta stale się zmniejsza. Podobnie jak podczas poprzednich epidemii, pierwotne przypadki dotyczyły głównie dzieci w wieku 5 i 6 lat, a przypadki wtórne u ich młodszego rodzeństwa.

W tej stosunkowo łagodnej epidemii nie odnotowano żadnych szczególnych cech. Była łagodna, ponieważ powikłania wystąpiły tylko u czworga dzieci. Jedna dziewczynka w wieku 2 lat cierpiała na odoskrzelowe zapalenie płuc, a u trzech innych rozwinęło się ostre zapalenie ucha środkowego po odrze. U większości dzieci cały epizod zakończył się dobrze i już za tydzień od fazy zwiastującej do zniknięcia wysypki, a wiele matek zauważyło, “ile dobrego ta choroba sprawiła ich dzieciom”, ponieważ po odrze wyglądają o wiele lepiej.

Podejście lekarza rodzinnego do leczenia odry jest zasadniczo sprawą osobistą i indywidualną, opartą na osobistych doświadczeniach lekarza oraz indywidualnym charakterze i pochodzeniu dziecka oraz rodziny. W tym gabinecie lekarskim odrę uważa się za stosunkowo łagodną i nieuchronną dolegliwość dziecięcą, która najlepiej żeby wystąpiła pomiędzy 3 a 7 rokiem życia. W ciągu ostatnich 10 lat było kilka poważnych komplikacji w każdym wieku, a wszystkie dzieci całkowicie wyzdrowiały. W następstwie tego rozumowania nie podjęto specjalnych prób zapobiegania nawet u małych niemowląt, u których nie stwierdzono szczególnie ciężkiej postaci choroby.” – Br Med J 1959;1:380 https://www.bmj.com/content/1/5118/380

Znalezione na: These 1959 Reports Show Measles Was Considered a ‘Mild Infection’

Let the EVIDENCE speak: Did Vaccines Save Us?

***

Artykuł ten został opublikowany, ponieważ reprezentował wspólne doświadczenie lekarzy w tamtym czasie. W przeciwnym razie czasopismo BMJ nie opublikowałoby go.

Gdy odra była powszechna, to lekarze wpadali w panikę i spieszyli z dziećmi do szpitala, a następnie futrowali je lekami i wystawiali na wiele infekcji w szpitalach?

Większość zgonów po odrze nie była spowodowana odrą, ale wtórną infekcją, taką jak zapalenie płuc. Infekcja odrą jest atakiem na układ odpornościowy, której następstwem jest zmniejszenie odporności na inne infekcje. Jeśli dodatkowo zmniejszysz tę odporność dzięki lekom i innym terapiom, czynisz kurowaną osobę bardziej podatną na wtórne infekcje i inne komplikacje. I to nie biorąc pod uwagę niechcianych efektów ubocznych na medykamenty, które również są dodatkową napaścią na zdolności obronne organizmu.

„Zakażenia szpitalne związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych stanowią poważny problem wszystkich szpitali, nawet w krajach o najwyższych standardach opieki zdrowotnej. Dotyczą od 5 do 10 proc. osób leczonych szpitalnie. Zakładając, że w polskich szpitalach ulega zakażeniom tylko 5% pacjentów to i tak daje to około 400 tysięcy osób.” – Brudne ręce lekarzy i pielęgniarek. Zakażają nas w szpitalach, 17.05.2018 http://www.medonet.pl/zdrowie,zakazenia-w-szpitalach-powaznym-problemem–raport-nik,artykul,1725333.html

 

Częstość występowania działań niepożądanych u pacjentów hospitalizowanych: metaanaliza badań prospektywnych

SYNTEZA DANYCH: Ogólna częstość występowania ciężkich działań niepożądanych wynosiła 6,7% (przedział ufności 95% [CI], 5,2% -8,2%), a ilość śmiertelnych działań niepożądanych leków wyniosła 0,32% (95% CI, 0,23% -0,41%) wśród hospitalizowanych pacjentów. Oszacowaliśmy, żew 1994 roku, ogółem u hospitalizowanych pacjentów wystąpiło 2 216 000 (1 721 000 – 2 711 000) poważnych działań niepożądanych po lekach, a 106 000 (76 000 – 137 000) doznało śmiertelnych w konsekwencji działań niepożądanych. Taka ilość działań niepożądanych plasuje je między czwartą a szóstą wiodącą przyczyną śmierci.

WNIOSKI: Częstość występowania poważnych i śmiertelnych działań niepożądanych po lekach w szpitalach amerykańskich okazała się niezwykle wysoka. Podczas gdy nasze wyniki muszą być postrzegane z ostrożnością ze względu na niejednorodność badań i niewielką stronniczość w próbkach, dane te sugerują jednak, że działania niepożądane stanowią ważną kwestię kliniczną.”- Incidence of adverse drug reactions in hospitalized patients: a meta-analysis of prospective studies; JAMA. 1998 Apr 15;279(15):1200-5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9555760

Odra w TV… zanim wprowadzono do obrotu szczepionkę – napisy PL

Dlaczego eradykować odrę? Ponieważ jest i można tego dokonać.

„Znaczenie każdej choroby jako publicznego problemu zdrowotnego należy oceniać pod wieloma kątami. Na przykład zastosowanie śmiertelności jako kryterium chorób serca staje się najważniejsze. Krótkotrwała zachorowalność powoduje, że zwykłe przeziębienie plasuje się wysoko. Wśród przewlekłych niepełnosprawności dominują artretyzm i choroby psychiczne. W interesie publicznym i trosce rodziców, pomimo stosunkowo niskiej zapadalności, nic nie dorównało poliomyelitis.

Zgodnie z tymi kryteriami, znaczenie odry nie może być porównywane z żadną z wymienionych chorób, ale nadal powinno być zaklasyfikowane jako istotny problem zdrowotny z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, każdy rodzic, który widział swoje małe dziecko cierpiące nawet przez kilka dni z uporczywą gorączką 40.5°C, suchym kaszlem i majakami chce temu zapobiec, jeśli można tego dokonać bezpiecznie. Po drugie, istnieje obietnica, że ​​coś można osiągnąć dzięki zorganizowanym działaniom w zakresie zdrowia [publicznego]…

Do tych, którzy pytają mnie: “Dlaczego chcesz eradykować odrę?” Odpowiadam tą samą odpowiedzią, której użył [Sir Edmund] Hilary na pytanie, dlaczego chciał wspiąć się na Mount Everest. Odpowiadał “ponieważ tam jest”. Do tego mogę dodać … “I to, że można tego dokonać.”A. Langmuir, “The Importance of Measles as a Health Problem,” American Journal of Public Health, vol. 52, no. 2, 1962, pp. 1–4.
https://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.52.Suppl_2.1

Epidemiologiczne podstawy eradykacji odry w 1967 roku

Od wieków wirus odry pozostawał w stałym ekologicznym związku z człowiekiem. Kliniczna choroba jest charakterystycznym zespołem o stałych właściwościach i tylko umiarkowanym nasileniu. Powikłania są rzadkie a przy odpowiedniej opiece medycznej śmiertelność jest rzadkością. Podatność na chorobę po ustaniu matczynej odporności jest powszechna; Odporność po wyzdrowieniu jest trwała i trwa przez całe życie. – Epidemiologic basis for eradication of measles in 1967. Public Health Rep. 1967 Mar;82(3):253-6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1919891/pdf/pubhealthreporig00027-0069.pdf

 

Odporność stada i ODRA – Brakujące wykłady ze studiów medycznych! – napisy PL

 

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE SZCZEPIONKI M-M-R II

Swoją drogą, firma Merck w swoim asortymencie ma cztery podobne szczepionki, których stałym komponentem są antygeny przeciw odrze, śwince i różyczce. Są to MMR, MMRII, europejska wersja MMRvaxpro i ProQuad, która jest szczepionką przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej.

Szczepionka M-M-R II, angielska wersja ulotki znacznie różni się od polskiej. U nas to nie tłumaczenie na język polski, tylko wersja dla Polaków.

Preparat ten sam, producent ten sam.

“Tekst Małgorzata Wańkowicz :

Ok, więc kilka osób poprosiło mnie wczoraj o przetłumaczenie ulotki informacyjnej MMR II dostępnej w języku angielskim na oficjalnej stronie producenta MERCK. Przetłumaczyłam tylko działania niepożądane bo na więcej nie starczyło mi czasu dzisiaj. Zrobiłam to najlepiej jak potrafiłam jeśli gdzieś popełniłam błąd to z góry przepraszam, ale ulotka jest pełna terminów medycznych i łacińskich nazw chorób z którymi nie spotykam się na co dzień. Starałam się podać wyjaśnienia i objawy chorób w nawiasach obok żeby było bardziej zrozumiałe dla wszystkich. Post jest bardzo długi ale warto przeczytać….

Angielska wersja ulotki szczepionki M-M-R II
https://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM123789.pdf

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Następujące działania niepożądane wymienione są w kolejności malejącej, niezależnie od związku przyczynowego, w obrębie każdej kategorii ciała i były zgłaszane podczas badań klinicznych, przy użyciu szczepionki wprowadzonej do obrotu MMR 2 lub z użyciem szczepionki jednowartościowej lub dwuwartościowej zawierającej wirus odry, świnki lub różyczki:

CAŁOŚĆ CIAŁA:

Zapalenie płuc; odra poszczepienna; gorączka; omdlenia; ból głowy; zawroty głowy; złe samopoczucie; drażliwość.

UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY:

Zapalenie naczyń.

UKŁAD TRAWIENNY:

Zapalenie trzustki; biegunka; wymioty; Zapalenie błony śluzowej; nudności.

UKŁAD ENDOKRYNOLOGICZNY:

Cukrzyca typu 1.

UKŁAD LIMFATYCZNY:

Małopłytkowość (choroba objawiająca się spadkiem liczby płytek krwi, niedobór płytek krwi), Plamica ((PSH) jest chorobą, w której występuje stan zapalny bardzo małych naczyń krwionośnych (naczyń włosowatych). Jest to zapalenie naczyń, które dotyka zazwyczaj naczyń krwionośnych w skórze, jelitach i nerkach. Naczynia objęte zapaleniem mogą krwawić pod skórą, powodując powstanie ciemnoczerwonych lub purpurowych plam zwanych plamicą. Mogą one także krwawić w obrębie jelit lub nerek, czego oznaką są krwawe stolce lub krew w moczu), powiększenie węzłów chłonnych, leukocytoza (zwiększona liczba leukocytów (krwinek białych) w morfologii krwi obwodowej).

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY:

Zgłaszano reakcje anafilaktyczne (uczulające), wstrząs anafilaktyczny jak również związane z nimi zjawiska, takie jak obrzęk naczynioruchowy (w tym obrzęk obwodowy lub twarzowy) i skurcz oskrzeli u osób z lub bez wcześniejszej historii alergii.

UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY:

Artretyzm; ból stawów; Bóle mięśniowe.

Zapalenie stawów (zwykle przejściowe i rzadko przewlekłe) oraz zapalenie wielonerwowe są cechami zakażenia dzikim szczepem różyczki i różnią się częstością i nasileniem w zależności od wieku i płci, najwięcej u dorosłych kobiet, a najmniej u dzieci przed okresem dojrzewania. Takie same objawy jak również ból mięśni i parestezje, zgłaszano także po podaniu Meruvax II.

Przewlekłe zapalenie stawów wywołane utrzymującym się dzikim wirusem różyczki lub antygenem wirusowym wyizolowanym z tkanek organizmu. Przewlekłe zapalenie stawów występuje bardzo rzadko.

Po szczepieniu u dzieci reakcje w stawach są rzadkie i zazwyczaj krótkotrwałe. U kobiet częstość występowania zapalenia stawów i bólów stawowych jest ogólnie wyższa niż u dzieci (dzieci: 0-3%, kobiety: 12-26%), a reakcje są bardziej widoczne i mają dłuższy czas trwania. Objawy mogą utrzymywać się przez kilka miesięcy lub rzadko lat. U dorastających dziewcząt reakcje wydają się pośrednie w częstości występowania, nawet u kobiet w wieku powyżej 35 lat reakcje te są ogólnie dobrze tolerowane i rzadko ograniczają normalną aktywność fizyczną.

UKŁAD NERWOWY:

Zapalenie mózgu; encefalopatia; zapalenie mózgu wywołane wirusem odry. (MIBE) Podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE); Zespół Guillain-Barré (GBS Zespół Guillaina-Barrégo to choroba o podłożu autoimmunologicznym, która doprowadza do osłabienia mięśni i uczucia mrowienia w różnych częściach ciała. W niektórych przypadkach może wywołać paraliż, a nawet doprowadzić do śmierci); Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (ADEM); poprzeczne zapalenie rdzenia (poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego to choroba neurologiczna, w przebiegu której dochodzi do uszkodzenia struktur rdzenia kręgowego. Konsekwencją jest m.in. osłabienie siły mięśni. Jak wynika z doświadczeń lekarzy, większość chorych wraca do zdrowia, reszta może być skazana na wózek inwalidzki, a nawet potrzebować całodobowej pomocy); Drgawki gorączkowe; napady padaczkowe; Ataksja (niezborność ruchów – zespół objawów określających zaburzenia koordynacji ruchowej ciała. Stanowi jedną z manifestacji wielu chorób centralnego układu nerwowego).; zapalenie wielonerwowe; polineuropatia(zespół uszkodzenia nerwów obwodowych); porażenia oka; Parestezja (Parestezje to nietypowe wrażenia (między innymi mrowienie oraz drętwienie), które mogą pojawić się na całym ciele)

Zapalenie mózgu i encefalopatie zgłoszono około raz na każde trzy miliony dawek szczepionki M-M-R II podawanej od czasu uzyskania zezwolenia, licencji na podawanie tej szczepionki.
Ryzyko poważnych zaburzeń neurologicznych po podaniu szczepionek z żywym wirusem odry pozostaje mniejsze niż ryzyko zapalenia mózgu i encefalopatii po zakażeniu dzikim szczepem odry (1 na 1 000 zgłoszonych przypadków).

U osób dotkniętych znacznym obniżeniem odporności, które zostały przypadkowo zaszczepione szczepionką przeciwko odrze, zostały zgłoszone zapalenie mózgu, zapalenie płuc i śmierć, jako bezpośrednia konsekwencja rozprzestrzeniającej się infekcji wirusa odry. W tej grupie osób stwierdzono również zakażenie wirusem różyczki i świnki.

Istnieją doniesienia o podostrym stwardniającym zapaleniu mózgu (SSPE) u dzieci, u których nie stwierdzono zakażeń wirusem odry, ale szczepionym przeciwko odrze. Niekiedy może to wynikać z niezdiagnozowania odry przebytej w pierwszym roku życia lub może być wynikiem szczepienia przeciw odrze. Na podstawie oszacowanej krajowej dystrybucji skojarzonej szczepionki przeciwko odrze, przypadków SSPE jest w przybliżeniu jeden przypadek na milion rozprowadzonych dawek szczepionek. Jest to znacznie mniej niż w po zakażeniu dzikim wirusem odry, 6-22 przypadków SSPE na milion przypadków odry. Wyniki retrospektywnego badania kontrolowanego prowadzonego przez Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom sugerują, że ogólny efekt szczepionki przeciwko odrze ma na celu ochronę przed SSPE poprzez zapobieganie odrze, a co za tym idzie mniejsze ryzyko wystąpienia SSPE.

Po szczepieniu przeciwko odrze, śwince i różyczce zgłoszono przypadki aseptycznego zapalenia opon mózgowych w VAERS. Pomimo istnienia związku przyczynowego pomiędzy szczepem Urabe szczepionki przeciwko śwince i aseptycznym zapaleniem opon mózgowych, nie ma dowodów na to, że szczepionka przeciwko śwince Jeryl LynnTM jest powodem aseptycznego zapaleniem opon mózgowych.

 

UKŁAD ODDECHOWY:

Zapalenie płuc ; ból gardła; kaszel; katar.

SKÓRA:

Zespół Stevensa-Johnsona (zmiany i pęcherze pojawiające się na błonach śluzowych, głównie jamy ustnej i narządów płciowych. Pęcherze pękając tworzą bolesne nadżerki, które utrudniają odżywianie się. Chorobie towarzyszą niespecyficzne objawy ogólne takie jak gorączka, bóle stawowe); Rumień wielopostaciowy; Pokrzywka; wysypka; wysypka odro podobna.

Lokalne reakcje, w tym pieczenie / pieczenie w miejscu wstrzyknięcia; Zaczerwienienie (rumień); obrzęk; stwardnienie i opuchnięcie w miejscu wstrzyknięcia; Plamica Schönleina-Henocha; Ostry niemowlęcy obrzęk krwotoczny.

SŁUCH:

Głuchota nerwowa; zapalenie ucha środkowego.

WZROK:

Zapalenie siatkówki; Zapalenie nerwu wzrokowego; Zapalenie brzegowe powiek; Zapalenie nerwu wzroku; zapalenie spojówek.

UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY:

Zapalenie najądrza; Zapalenie jąder.

INNE:

Śmierć z rozmaitych, a w niektórych przypadkach nieznanych przyczyn zgłaszano rzadko po szczepieniu szczepionkami przeciwko odrze, śwince i różyczce; Nie stwierdzono związku przyczynowego u zdrowych osób. Żadne zgony ani trwałe przypadki powikłań nie zostały zgłoszone w opublikowanym badaniu w Finlandii obejmującym 1,5 miliona dzieci i dorosłych, których szczepiono M-M-R II w latach 1982-1993 po wprowadzeniu preparatu na rynek.

Zgodnie z Krajową Ustawą o monitorowaniu Niepożądanych odczynów poszczepiennych dzieci w 1986 r. dostawcy usług medycznych i producenci są zobowiązani do rejestrowania i zgłaszania niektórych podejrzanych zdarzeń niepożądanych występujących w określonych przedziałach czasowych po szczepieniu.

Jednakże amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (DHHS) ustanowił system raportowania zdarzeń niepożądanych po szczepieniach (VAERS), który przyjmuje wszystkie raporty o podejrzanych zdarzeniach. Można uzyskać formularz zgłoszeniowy VAERS oraz informacje dotyczące wymagań do zgłoszenia NOP dzwoniąc do VAERS 1-800-822-7967.”

Źródło: Wolne Zdrowie, 4 czerwca 2018

 

Zobacz na: Odra i szczepionka przeciw odrze: 14 rzeczy do rozważenia – Roman Bystrianyk
Brady Bunch, 1969 – Odra – trywialna choroba zanim wprowadzono szczepienia
Odra u dzieci – objawy, leczenie, korzyści i bezsens szczepienia
Agammaglobulinemia, odporność i szczepienia – Roman Bystrianyk