Memorandum dotyczące dokumentów Instytutu Kennedy Krieger – Rolf Hazlehurst

Rolf Hazlehurst - Andrew Zimmerman - Hannah Poling

 

Memorandum dotyczące dokumentów Instytutu Kennedy Krieger

 

Wyznaczony cel przesłuchań Komisji Kontroli i Reform Rządowych [Committee on Oversight and Government Reform] w dniu 29 listopada 2012 roku to zajęcie się szybkim wzrostem rozpoznawania zaburzeń autystycznych [ASD] oraz jaka była odpowiedź ze strony rządu federalnego. Niemożliwym jest uczciwe dowiedzenie się o wzroście przypadków autyzmu i odpowiedzi federalnej bez przyjrzenia się postępowaniu Omnibus Autism Proceeding [OAP] oraz rządowej odpowiedzi w sprawie Poling vs HHS. Wyznaczonym celem OAP było “ustalenie, czy szczepionki mogą powodować autyzm lub podobne zaburzenia neurologiczne, a jeśli tak, to w jakich warunkach. ”

W sprawie Poling przeciwko HHS, rząd potajemnie przyznał, że Hannah Poling cierpi na autyzm jako poszczepienny uszczerbek na zdrowiu. Następnie rząd ukrył dowody w jej sprawie.
Sprawa Poling vs HHS byłaby czwartym przypadkiem testowym rozpatrywanym przez OAP, gdyby rząd nie przyznał tej sprawy. Reguła 4-c w raporcie to minimum, które rząd musi udokumentować, aby dziecko otrzymało rekompensatę w ramach Krajowego Programu Rekompensaty za Szkody Poszczepienne [NVICP].

Reguła 4c z raportu sprawy Poling (załączona jako dowód rzeczowy nr 1) stwierdza: “Podsumowując, Departament Zdrowia i Opieki Społecznej DVIC doszedł do wniosku, że fakty w tej sprawie spełniają ustawowe kryteria wykazania, iż ​​szczepionki otrzymane przez DZIECKO w dniu 19 lipca 2000 roku, znacznie zaostrzyły istniejące zaburzenie mitochondrialne, które predysponowały ją do deficytów w komórkowym metabolizmie energetycznym, i zamanifestowały się jako regresywna encefalopatia z cechami zaburzeń ze spektrum autyzmu.”

Przyznanie [ustępstwo] rządu, że Hannah Poling cierpi na autyzm w wyniku poszczepiennego urazu opiera się na medycznych opiniach dwóch najlepszych lekarzy z Kennedy Krieger Institute, doktora Andrew Zimmermana i dr Richarda Kelly’ego. Dr Jon Poling, ojciec Hannah Poling jest również neurologiem, który szkolił się w Instytucie Kennedy Krieger. Podsumowując, teoria związku przyczynowego w przypadku Hannah Poling polega na tym, że miała ona genetyczną predyspozycję (zaburzenie mitochondrialne) i doznała obrażeń w wyniku czynników środowiskowych (szczepionki), które spowodowały regresywną encefalopatię i diagnozę autyzmu.

Rząd nigdy nie zamierzał doprowadzić do tego, aby Amerykanie dowiedzieli się o sprawie Poling i ciężko walczył oto aby ukryć dowody w jej sprawie. Jednak fragment z rządowego raportu w jej sprawie ostatecznie wyciekł do mediów. Po tym, jak w marcu 2008 roku w mediach ujawniono fragment raportu, rząd stwierdził, że zaburzenie mitochondrialne Hannah Poling było niezwykle rzadkim zaburzeniem.

Twierdzenie rządu, że zaburzenia mitochondrialne u dzieci autystycznych, jest niezwykle rzadkim stanem chorobowym, nie jest zgodne z opiniami ekspertów w dziedzinie zaburzeń mitochondrialnych i autyzmu.

Pierwsze zdanie w artykule zatytułowanym „Ocena i leczenie pacjentów z autyzmem i chorobą mitochondrialną” autorstwa dr Richarda I. Kelleya z Kennedy Krieger Institute (załączono jako dowód rzeczowy nr 2) stwierdza:

“W ciągu ostatnich 15 lat nasze doświadczenia kliniczne w Instytucie Kennedy Krieger wykazały, że niedobór kompleksu mitochondrialnego I jest częstą przyczyną regresywnego autyzmu.” Evaluation and Treatment of Patients with Autism and Mitochondrial Disease http://mitomedical.com/2013/04/16/evaluation-and-treatment-of-autism-with-mitochondrial-disease-by-dr-richard-kelley/

W oryginalnym raporcie, rząd zaprzeczył, że Hannah Poling cierpiała z powodu napadów padaczkowych w wyniku urazu wywołanego przez szczepionkę. W odpowiedzi dr A. Zimmerman napisał ekspertyzę datowaną na 30 listopada 2007 roku (załączono jako dowód rzeczowy nr 3), w której wyjaśnia, w jaki sposób Hannah Poling doznała urazu poszczepiennego, który spowodował nie tylko zaburzenie napadowe, ale także autyzm. Ponownie reakcją rządu było przyznanie odszkodowania w tej sprawie i zaplombowanie dowodów. Ekspertyza dr A. Zimmermana z 30 listopada 2007 pojawiła się niedawno i nie jest znana ogółowi społeczeństwa. Ekspertyza ta jest niezwykle ważna, ponieważ wyjaśnia w prosty sposób, jak szczepionki mogą powodować autyzm w podgrupie dzieci.

Pisemna ekspertyza dr A. Zimmermana z 30 listopada 2007 roku wydaje się bezpośrednio przeczyć poprzedniej opinii dr A. Zimmermana, którą rząd wykorzystał jako dowód do odmowy odszkodowania w pozostałych pięciu tysiącach przypadków podczas postępowania Omnibus Autism Proceeding [OAP].

Departament Sprawiedliwości [DOJ] zaprzeczył nawet istnieniu informacji zawartych w drugim raporcie dr A. Zimmermana podczas słownych argumentów przed Amerykańskim Sądem Apelacyjnym w okręgu Dystrykt Kolumbia. Patrz: MEMORANDUM DOTYCZĄCE UCHYBIEŃ DEPARTAMENTU SPRAWIEDLIWOŚCI I DEPARTAMENTU ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ STANÓW ZJEDNOCZONYCH PODCZAS POSIEDZENIA O.A.P. W STOSUNKU DO EKSPERTYZ DR ANDREW ZIMMERMANA.

Ważnym jest, aby pamiętać, iż rodzice Hannah Poling chcieli omówić raporty ekspertów w sprawie ich dziecka. Rodzice Hannah Poling zgłosili nawet WNIOSEK O CAŁKOWITĄ PRZEJRZYSTOŚĆ POSTĘPOWAŃ, w którym pisze, że składający petycję “domagają się pozwolenia umożliwiającego stronom lub ich przedstawicielom na swobodne omawianie z każdą osobą, każdego aspektu tej sprawy, w tym szczegółów uzasadnienia przez Pozwanego (HHS), na podstawie którego Hannah ma prawo do rekompensaty za szkody wynikłe w następstwie podania szczepionek, w tym autyzm.”

Składający petycję “uważają, że opinia publiczna ma prawo znać szczegóły jej sprawy i zakres uzasadnienia Pozwanego.” HHS sprzeciwiał się Wnioskowi o całkowitą przejrzystość i ukrył REGUŁĘ 4-c z raportu końcowego, czyli ekspertyzę dr A. Zimmermana i inne nieznane dokumenty. Dowody w sprawie Hannah Poling zostały ukryte przed Amerykanami, jak również przed społecznością naukową i medyczną.

Rząd federalny celowo ukrywa krytyczne dowody wskazujące na to, jak szczepionki mogą wywoływać autyzm u niektórych dzieci. To świadome tłumienie nauki i medycyny jest ogromną przeszkodą w postępie w zapobieganiu i leczeniu autyzmu.

Z wyrazami szacunku,
Rolf Hazlehurst

Źródło: Memorandum Regarding Kennedy Krieger Documents

 

„Reguła 4. Przegląd Dokumentów [przez stronę pozwaną] Przedstawionych przez Składającego Wniosek o Odszkodowanie; Wczesny Status Narady; Raport Strony Pozwanej
(c) Raport Strony Pozwanej.

  1. (1) Ogólnie. W ciągu 90 dni od złożenia wniosku lub zgodnie z harmonogramem ustalonym przez specjalnego urzędnika, po przedstawieniu wszystkich wymaganych dokumentów, respondent [strona pozwana] musi złożyć raport przedstawiający pełne i wyczerpujące oświadczenie o swoim stanowisku, dlaczego odszkodowanie powinno lub nie powinno być przyznane.
  2. (2) Zawartość. Raport musi zawierać analizę medyczną respondenta na temat roszczeń składającego petycję oraz musi przedstawić wszelkie argumenty prawne, które strona pozwana może mieć w opozycji do wniosku o odszkodowanie. Ogólne zaprzeczenia nie są wystarczające.” Appendix B, Vaccine Rules Of The United States Court Of Federal Claims
    http://uscfc.uscourts.gov/sites/default/files/court_info/20130813_rules/12.07.02%20FINAL%20VERSION%20OF%20VACCINE%20RULES.pdf

 

Zobacz na: Czy chińscy naukowcy odkryli brakujący fragment układanki autyzmu? – J.B. Handley
Niebezpieczeństwa nadmiernych szczepień w trakcie rozwoju mózgu – dr Russell Blaylock
Szczepionki powodują autyzm – wasze działania także – Forrest Maready
Szczepionki nie powodują autyzmu – Marcella Piper-Terry

%d bloggers like this: