Odpowiedź immunologiczna atakująca komórki mózgowe u osób z diagnozą autyzmu – dr Matthew Anderson

 

dr Matthew Anderson

dr Matthew Anderson

 

Podsumowanie: Badając pośmiertne mózgi pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu [ASD], naukowcy odkryli nagromadzenie komórek odpornościowych otaczających naczynia krwionośne w mózgu. Odkryli także pęcherzyki gromadzące się wokół naczyń krwionośnych, które zawierały resztki astrocytów. Odkrycia te sugerują, że autyzm może być zaburzeniem autoimmunologicznym.

Źródło: BIDMC

 

Pierwszy dowód na odpowiedź immunologiczną atakującą komórki mózgowe u osób z diagnozą autyzmu – dr Matthew Anderson

 

Zaburzenia ze spektrum autyzmu [oficjalnie] dotyczą jednego na 59 amerykańskich dzieci w wieku ośmiu lat. Bez znanych ilościowych cech biologicznych diagnozy autyzmu są obecnie oparte na specjalistycznych ocenach objawów behawioralnych, w tym upośledzenia umiejętności społecznych i komunikacji, powtarzalnych zachowań i ograniczonych zainteresowań.

W artykule opublikowanym w Annals of Neurology dr Matthew P. Anderson, lekarz i naukowiec z Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) i współpracownicy zgłaszają obecność cech komórkowych zgodnych z odpowiedzią immunologiczną ukierunkowaną na wyspecjalizowane komórki mózgowe w ponad dwóch trzecich mózgów osób autystycznych poddanych analizie pośmiertnej. Te cechy komórkowe – których wcześniej nie obserwowano w autyzmie – zapewniają krytyczny nowy wgląd w pochodzenie autyzmu i mogą utorować drogę do lepszej diagnozy i leczenia osób z tym zaburzeniem.

Chociaż potrzebne są dalsze badania, określenie neuropatologii autyzmu jest ważnym pierwszym krokiem do zrozumienia zarówno jej przyczyn, jak i potencjalnego leczenia”, powiedział dr Matthew Anderson, który jest szefem neuropatologii na Wydziale Patologii w BIDMC i profesorem nadzwyczajnym na Uczelni Medycznej Harvard. „Badacze zazwyczaj kierują potencjalne leczenie na określone patologie chorób mózgu, takie jak splątki i płytki, które charakteryzują chorobę Alzheimera i ciała Lewy’ego u Parkinsona. Do tej pory nie mieliśmy takiego obiecującego celu w przypadku autyzmu.”

Dr Matthew Anderson badał mózgi przekazane mu przez Autism BrainNet, bank tkanek non-profit, kiedy zauważył obecność okołonaczyniowych nacieków zapalnych z limfocytów – nagromadzenie komórek odpornościowych otaczających naczynia krwionośne w mózgu. Zauważył także tajemnicze bąble lub pęcherze wokół tych naczyń krwionośnych z naciekami. Dr Anderson i jego współpracownicy odkryli następnie, że pęcherzyki zawierają szczątki z podzbioru komórek mózgowych zwanych astrocytami.

Bez wcześniejszego powiązania z autyzmem, okołonaczyniowe nacieki zapalne z limfocytów są dobrze znanym wskaźnikiem przewlekłego stanu zapalnego w mózgu. Mankiety limfocytów w mózgu są charakterystycznymi objawami infekcji wirusowych lub zaburzeń autoimmunologicznych. Jednak wzorzec zaobserwowany przez dr M. Andersona nie pasował do żadnej wcześniej udokumentowanej infekcji lub zaburzenia autoimmunologicznego mózgu. W mózgach badanych przez Andersona mankiety były subtelne, ale wyraźne. Powiedział, że „widziałem wystarczająco dużo mózgów, aby wiedzieć, że nie powinienem tego widzieć.

Aby dowiedzieć się, czy okołonaczyniowe nacieki zapalne z limfocytów w tej próbce mózgów autystycznych były powiązane z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, dr M. Anderson i współpracownicy porównali 25 mózgów od dawców ze zdiagnozowanym zaburzeniem ze spektrum autyzmu z 30 mózgami od neurotypowych dawców mózgu. Te neurotypowe przypadki kontrolne wybrano tak, aby były zbliżone do przedziału wiekowego i historii medycznej grupy autystycznej. Obecność limfocytów okołonaczyniowych, występująca w ponad dwóch trzecich mózgów od osób autystycznych, znacznie przewyższyła liczbę wśród przypadków kontrolnych.

 

Odpowiedź immunologiczna atakująca komórki mózgowe u osób z diagnozą autyzmu

 Dr Matthew Anderson badał mózgi przekazane mu przez Autism BrainNet, bank tkanek non-profit, kiedy zauważył obecność okołonaczyniowych nacieków zapalnych z limfocytów – nagromadzenie komórek odpornościowych otaczających naczynia krwionośne w mózgu.

 

W drugim zestawie eksperymentów zespół dr M. Andersona ustalił, że nacieki okołonaczyniowe składają się z zabójczych limfocytów T, podzbioru komórek odpornościowych odpowiedzialnych za atakowanie i zabijanie uszkodzonych, zakażonych lub rakowych komórek lub normalnych komórek cierpiących na choroby autoimmunologiczne.

Bez widocznych dowodów na to, że wirusy infekują mózg, obecność komórek odpornościowych atakujących tkanki w mózgach autystycznych osób sugeruje jeden z dwóch scenariuszy, wyjaśnił dr Anderson. Albo limfocyty T reagują normalnie na patogen, taki jak wirus, lub reagują nienormalnie na normalną tkankę – definicja zaburzenia autoimmunologicznego. Dr M. Anderson powiedział, że:

Dzięki tym nowym badaniom nie udowodniliśmy związku przyczynowego, ale jest to jedna wskazówka na poparcie idei, że autyzm może być zaburzeniem autoimmunologicznym, tak jak uważa się stwardnienie rozsiane.”

W przyszłych badaniach dr M. Anderson i koledzy będą pracować nad opracowaniem genetycznie zmodyfikowanego zwierzęcego modelu neuropatologii mankietu limfocytów T, na którym będą prowadzone badania w celu ustalenia mechanizmu, a także przyczyny i skutków. Zespół planuje również poszukać biomarkerów – mierzalnej sygnatury diagnostycznej w moczu, krwi lub innych tkankach pacjentów – które mogą być wykorzystane do identyfikacji tych nowo udokumentowanych cech komórkowych u żywych pacjentów. Z kolei biomarkery te mogą pewnego dnia pomóc klinicystom w diagnozie i długoterminowej opiece nad osobami z diagnozą autyzmu.

Oprócz Andersona współautorami są: dr Marcello DiStasio, dr Ikue Nagakura i dr Monica Nadler, wszyscy z Beth Israel Deaconess Medical Center.

Źródło: First evidence of immune response targeting brain cells in autism

 

Odpowiedź immunologiczna atakująca komórki mózgowe u osób z diagnozą autyzmu

Abstrakt publikacji

Cel: Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) dotyka obecnie  1 na 59 dzieci, z wyjątkiem rzadkich przyczyn genetycznych, etiologia większości przypadków ASD pozostaje nieznana. W mózgu osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu [ASD] cytokiny zapalne i profilowaniu transkryptomu wykazują zwiększoną ekspresję genów kodujących mediatory wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. Oceniliśmy pośmiertną tkankę mózgową pod kątem adaptacyjnych komórek odpornościowych i indukowanej przez komórki odpornościowe uszkodzeń cytotoksycznych, które mogłyby napędzać tę wrodzoną odpowiedź immunologiczną w mózgach osób z diagnozą autyzmu.

Metody: Standardowe metody diagnostyki neuropatologicznej, w tym histologia i immunohistochemia, zostały rozszerzone o zautomatyzowaną segmentację obrazu w celu oceny ilościowej zidentyfikowanych cech patologicznych w mózgach badanych pośmiertnie.

Wyniki: Raportujemy, że wieloogniskowe okołonaczyniowe nacieki zapalne z limfocytów zawierają zwiększoną liczbę limfocytów, o około 65% u osób z ASD w porównaniu z mózgami kontrolnymi u mężczyzn i kobiet, w każdym wieku, w większości obszarów mózgu oraz w istocie białej i szarej oraz oponach miękkich. Limfocyty T CD3+ przeważają nad limfocytami B CD20+ , a CD8+ nad limfocytami T CD4+ w mózgach osób z ASD. Co ważne, liczba okołonaczyniowyh nacieków zapalnych z limfocytów koreluje z ilością okrągłych błoniastych pęcherzyków pochodzących od astrocytów. Błoniaste pęcherzyki tworzą się jako następstwo reakcji cytotoksycznej na atak limfocytów.

Konsekwentnie z wieloogniskowym uszkodzeniem komórkowym układu odpornościowego przy okołonaczyniowych barierach płynu mózgowo-rdzeniowego, podzbiór naczyń istoty białej ma zwiększoną przestrzeń okołonaczyniową (z postrzępionymi konturami) i kolagen w mózgach ASD w porównaniu do mózgów kontrolnych.

Patologia bariery płynu mózgowo-rdzeniowego jest również widoczna na powierzchni opon kory mózgowej [cerebral cortex pial] i wyściółki komór w mózgach osób z diagnozą ASD.

Interpretacja: Odkrycia te sugerują, że rozregulowana odporność komórkowa uszkadza astrocyty w ogniskach wzdłuż bariery płynu mózgowo-rdzeniowego [CSF‐brain barier] u osób z diagnozą Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu [ASD].” – T lymphocytes and cytotoxic astrocyte blebs correlate across autism brains.; Ann Neurol. 2019 Oct 8.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ana.25610

 

Zobacz na: Aktywacja komórek glejowych i stan zapalny układu nerwowego w mózgu pacjentów z autyzmem – Dr Diana L. Vargas
Zapalenie mózgu cechą autyzmu, wykazują wyniki badania z Johns Hopkins University
Środowiskowe i genetyczne przyczyny autyzmu – dr James Lyons-Weiler
Autyzm i Szczepionki na Świecie – Kalendarze szczepień, wskaźniki występowania autyzmu i śmiertelność poniżej 5 roku życia
Nowe dane porównujące szczepionych z nieszczepionymi: wskaźnik występowania autyzmu u nieszczepionych wskazuje 1 na 715, a częściowo szczepionych 1 na 440 – Jefferey Jaxen
Zaburzenia mitochondrialne u osób z autyzmem
Szczepionki nie powodują autyzmu – Marcella Piper-Terry
Andrew Wakefield miał rację – Deregulacja układu odpornościowego i pokarmowego związane z autyzmem – Del Bigtree
Przerost krętnicowo-limfatyczno-guzowaty, nieswoiste zapalenie jelita grubego i wszechobecne zaburzenie rozwojowe u dzieci. – Andrew Wakefield i inni
Czy chińscy naukowcy odkryli brakujący fragment układanki autyzmu? – J.B. Handley
Dieta w Zespole Psychologiczno – Jelitowym (GAPS) w leczeniu Autyzmu i Zespołu Aspergera – dr Natasha Campbell-McBride