Badania nad wysoce zjadliwym wirusem grypy H5N1: przyszłe kierunki działań – dr Anthony Fauci

Źródło: mBio. 2012 Nov 1;3(5):e00359-12; Research on highly pathogenic H5N1 influenza virus: the way forward

Badania nad wysoce zjadliwym wirusem grypy H5N1 – dr Anthony Fauci

Dobrowolne moratorium na badania typu uzyskiwania funkcji [gain-of-function ] związanych z zarażliwością/przekazywaniem wysoce zjadliwego wirusa grypy H5N1 powinno być kontynuowane do czasu rozwiązania krytycznych kwestii politycznych dotyczących zasadności przeprowadzania takich eksperymentów i najlepszego sposobu raportowania wyników takich badań. Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z tymi doświadczeniami muszą być omówione i zrozumiane przez wiele zainteresowanych stron, w tym przez ogół społeczeństwa, a wszystkie decyzje dotyczące takich badań muszą być podejmowane w sposób przejrzysty.

Anthony Fauci kłamał, a ludzie umierali – dr Chris Martenson

 

Badania nad wysoce zjadliwym wirusem grypy H5N1

 

Komentarz

Należy pochwalić środowisko naukowe zajmujące się badaniami nad wirusem grypy za wprowadzenie dobrowolnego moratorium na eksperymenty typu “gain-of-function” związane z zaraźliwością wysoce zjadliwego wirusa grypy H5N1(1). Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych, będący kluczowym podmiotem finansującym badania nad wirusem grypy, będący częścią składową amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia [NIH], zdecydowanie popiera utrzymanie tego moratorium do czasu rozwiązania krytycznych kwestii politycznych związanych z uzasadnieniem przeprowadzania takich eksperymentów i ich zgłaszania. Musimy być pewni, że podstawowe cele tej pracy, wraz z ryzykiem i korzyściami, są zrozumiałe dla wielu zainteresowanych stron, w tym dla ogółu społeczeństwa, oraz że decyzje są podejmowane w sposób przejrzysty/transparetny.

Nie ulega wątpliwości, że naukowcy, którzy przeprowadzili eksperymenty, które wywołały tę debatę(2, 3), i którzy należą do grona osób dobrowolnie podpisujących moratorium, prowadzili swoje badania w sposób prawidłowy oraz w najbezpieczniejszych i najlepiej zabezpieczonych warunkach. Jednakże kwestią, która była przedmiotem intensywnej debaty, jest to, czy wiedza uzyskana w wyniku tych eksperymentów może nieumyślnie wpłynąć w niekorzystny sposób na zdrowie publiczne, nawet w narodach oddalonych o wiele stref czasowych. Odkładając na chwilę na bok widmo bioterroryzmu, rozważmy taki hipotetyczny scenariusz: ważny eksperyment z wykorzystaniem wirusa o poważnym potencjale pandemicznym jest przeprowadzany w dobrze uregulowanym, światowej klasy laboratorium przez doświadczonych badaczy, ale informacje z eksperymentu są następnie wykorzystywane przez innego naukowca, który nie posiada takiego samego przeszkolenia i zaplecza oraz nie podlega tym samym przepisom. W mało prawdopodobnym, ale możliwym do wyobrażenia rozwoju wypadków, co się stanie, jeśli ten naukowiec zostanie zarażony wirusem, co doprowadzi do wybuchu epidemii i ostatecznie wywoła pandemię?

Wielu zadaje rozsądne pytania: czy biorąc pod uwagę możliwość takiego scenariusza – jakkolwiek odległego – należało w ogóle przeprowadzać i/lub publikować początkowe eksperymenty i jakie były procesy związane z tą decyzją?

Naukowcy pracujący w tej dziedzinie mogą powiedzieć – tak jak ja to powiedziałem – że korzyści z takich eksperymentów i wynikająca z nich wiedza przewyższają to ryzyko. Jest bardziej prawdopodobne, że pandemia wystąpi w przyrodzie i konieczność wyprzedzenia takiego zagrożenia jest głównym powodem przeprowadzania takich eksperymentów, które mogą wydawać się ryzykownymi. Musimy jednak uszanować fakt, że istnieją autentyczne i uzasadnione obawy dotyczące tego typu badań, zarówno w kraju, jak i na świecie. Nie możemy oczekiwać, że ci, którzy mają te obawy, po prostu uwierzą nam, społeczności naukowej, na słowo, że korzyści z tej pracy przewyższają ryzyko, nie możemy też ignorować ich wezwań do większej przejrzystości, ich obaw dotyczących konfliktu interesów i ich wysiłków zmierzających do zaangażowania się w dialog na temat tego, czy te eksperymenty powinny być w ogóle przeprowadzane. Ci z nas w społeczności naukowej, którzy wierzą w zalety tej pracy, mają obowiązek odnieść się do tych obaw w sposób przemyślany i z szacunkiem.

Przyznaję, że czas potrzebny do zaangażowania się w taki dialog może potencjalnie opóźnić lub nawet unieruchomić przeprowadzenie pewnych ważnych eksperymentów i publikację cennych informacji, które mogłyby posunąć dziedzinę naprzód dla dobra zdrowia publicznego. W społeczności badawczej wiele osób wyraziło obawę, że ważny postęp badawczy może zostać zatrzymany tylko z powodu obawy, że ktoś, gdzieś, może próbować niechlujnie replikować te eksperymenty. Jest to słuszna obawa. Jednakże, chociaż naukowcy zajmujący się wirusem grypy są najlepiej poinformowani w zakresie wiedzy naukowej o wirusie grypy, a być może nawet w zakresie prawdziwego poziomu ryzyka dla zdrowia publicznego, środowisko naukowe zajmujące się wirusem grypy nie może być dłużej jedynym graczem w dyskusji na temat tego, czy pewne eksperymenty powinny być przeprowadzane. Opinia publiczna (krajowa i światowa) oraz opinie niezależnych ekspertów ds. bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej mają również decydujące znaczenie. Jeśli chcemy kontynuować tę ważną pracę, musimy wspólnie lepiej przedstawić naukowe uzasadnienie dla takich doświadczeń na długo przed ich przeprowadzeniem oraz zapewnić dyskusję na temat potencjalnego ryzyka dla zdrowia publicznego, nawet jeśli jest ono niewielkie. Nie możemy również wykluczyć, że w trakcie tych dyskusji może dojść do szerokiego konsensusu, że pewnych doświadczeń nie należy przeprowadzać ani zgłaszać/publikować.

W związku z tym, w ramach procesu między instytucjonalnego, rząd Stanów Zjednoczonych planuje rozszerzyć obecne wytyczne polityczne dotyczące niepokojących badań podwójnego zastosowania w dziedzinie nauk o życiu (dual-use research of concern – DURC)(4) poprzez opracowanie ram wzmocnienia regularnego przeglądu instytucjonalnego i nadzoru nad niektórymi badaniami w dziedzinie nauk o życiu z wykorzystaniem czynników chorobotwórczych i toksyn o dużym znaczeniu w celu zidentyfikowania potencjalnych badań podwójnego zastosowania w dziedzinie nauk o życiu i w stosownych przypadkach złagodzenia ryzyka. Niniejszy wniosek dotyczący wdrożenia polityki będzie wykraczał daleko poza wirus grypy H5N1 i obejmie 15 patogenów i prawdopodobnie zostanie zmodyfikowany w celu uwzględnienia dodatkowych przykładów badań podwójnego zastosowania w dziedzinie nauk o życiu [DURC]. Określi on procedury nadzoru nad badaniami podwójnego zastosowania w dziedzinie nauk o życiu oraz obowiązki badaczy, instytucji badawczych i rządu USA. Docelowo powstanie również towarzyszący przewodnik, który pomoże instytucjom w identyfikacji, ocenie i zarządzaniu badaniami podwójnego zastosowania w dziedzinie nauk o życiu [DURC] oraz w odpowiedzialnym informowaniu opinii publicznej o DURC.

W odniesieniu do konkretnego pytania, czy niektóre eksperymenty związane z uzyskiwaniem funkcji [gain-of-function ] dotyczące zdolności przenoszenia się wysoce zjadliwego wirusa grypy H5N1 powinny być w ogóle prowadzone, co bezpośrednio dotyczy kwestii moratorium, rząd USA planuje zorganizowanie przed końcem 2012 r. międzynarodowych warsztatów z istotnym wkładem ze strony krajowego naukowego komitetu doradczego ds. bezpieczeństwa biologicznego oraz z udziałem przedstawicieli z całego świata, w tym osób posiadających wiedzę specjalistyczną w zakresie bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej, naukowców zajmujących się wirusami grypy i wirusami innymi niż grypa oraz przedstawicieli społeczeństwa krajowego i światowego. Uczestnicy spotkania rozważą ogólne zasady dotyczące uzasadnienia, ryzyka i korzyści takich eksperymentów oraz tego, jakie granice można wyznaczyć w ich prowadzeniu i/lub sprawozdawczości.

Sytuacja naukowców zajmujących się wirusem grypy i wspierających ich instytucji uległa zmianie. Jako badacze musimy zdać sobie sprawę, że jesteśmy krytycznymi graczami w procesie tworzenia polityki i podejmowania decyzji związanych z badaniami podwójnego zastosowania w dziedzinie nauk o życiu [DURC], ale nie jesteśmy jedynymi graczami. Przed podjęciem pewnych rodzajów badań musimy zadać sobie krytyczne pytania, czy istnieją alternatywne sposoby odpowiedzi na zadane pytania badawcze. Jeżeli nie istnieją rozsądne alternatywy, musimy przyjąć naukowe podejście do argumentów przemawiających za przeprowadzeniem takich eksperymentów, zanim zostaną one przeprowadzone. Dobrowolne moratorium na kontrowersyjną kwestię badań nad uzyskiwaniem funkcji [gain-of-function ] związanej z zaraźliwością wysoce zjadliwego wirusa grypy H5N1 daje nam czas i przestrzeń, których wszyscy potrzebujemy, aby wspólnie pracować i osiągnąć właściwy cel, i należy je utrzymać do czasu, aż to zrobimy(5).

Przypisy:

1. Fouchier RA et al. 2012. Pause on avian flu transmission research. Science 335:400–401.
2. Herfst S et al. 2012. Airborne transmission of influenza A/H5N1 virus between ferrets. Science 336:1534–1541.
3. Imai M et al. 2012. Experimental adaptation of an influenza H5 HA confers respiratory droplet transmission to a reassortant H5 HA/H1N1 virus in ferrets. Nature 486:420–428.
4. NIH. 2012. United States Government policy for oversight of life sciences dual use research of concern. NIH, Bethesda, MD. http://oba.od.nih.gov/oba/biosecurity/PDF/United_States_Government_Policy_for_Oversight_of_DURC_FINAL_version_032812.pdf.
5. Fauci A. S. 31 July 2012. The way forward in influenza research: a dialogue with the NIAID Director. Audio of presentation from the Sixth Annual Meeting of the Centers for Excellence for Influenza Research and Surveillance (CEIRS), New York, NY. http://www.niaid.nih.gov/about/directors/lectures/Documents/ASFCIERSDiscussion7312912.mp3.

Zobacz na: Zagrożenie pandemią i wycieki z laboratoriów: Samospełniające się przepowiednie – dr Martin Furmanski
Długa historia przypadkowych ucieczek laboratoryjnych potencjalnie pandemicznych patogenów jest ignorowana w reportażach na temat COVID-19 – Sam Husseini
Wytworzony w laboratorium koronawirus wywołał debatę – Jef Akst [2015]
Naukowcy wznawiają wysiłki w celu stworzenia śmiertelnego wirusa grypy, z błogosławieństwem rządu USA – dr Steven Salzberg
EcoHealth Alliance dr Petera Daszaka ukryło prawie 40 milionów dolarów z Pentagonu i zmilitaryzowało naukę o pandemii – Sam Husseini
Google i USAID od dekady finansowały eksperymenty z wirusami prowadzone przez Petera Daszaka.
SARS-CoV-2 Tożsamość zabójcy – wywiad z prof. Ralphem Baricem
Dr Rand Paul do dr Fauci: Igracie z Matką Naturą
Wyprodukowano w Chinach: koronawirus, który zabił miliony ludzi – dr Peter Gotzsche, Instytut Wolności Naukowej
Broń biologiczna i prawo międzynarodowe – Thomas Graham Jr.
Dr Charles Morgan o psychoneurobiologii i wojnie [czerwiec 2018]

Wszyscy naukowcy są zgodni

%d bloggers like this: