Google i USAID od dekady finansowały eksperymenty z wirusami dr Petera Daszaka.

19 czerwiec 2021

Jak podaje The National Pulse, Google finansowało badania prowadzone przez EcoHealth Alliance Petera Daszaka – kontrowersyjną ekipę, która otwarcie współpracowała z Instytutem Wirusologii w Wuhan nad “zabójczymi” badaniami dotyczącymi koronawirusów nietoperzy – przez ponad dekadę.

Google i USAID finansowały eksperymenty Petera Daszaka

Choć nie ukryte to odkryte powiązania finansowe pomiędzy EcoHealth Alliance i Google rzucają nieco światła na motywy tak ochoczego cenzurowania przez Big Tech historii i osób popierających teorię “wycieku laboratoryjnego”, który doprowadził do COVID-19.

Wspierana przez Google organizacja EcoHealth Alliance odegrała kluczową rolę w tuszowaniu pochodzenia COVID-19 poprzez swojego prezesa, dr Petera Daszaka.

Dr Daszak służył w dziko skompromitowanym zespole dochodzeniowym Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do spraw COVID-19. Był orędownikiem wysiłków mających na celu “obalenie” teorii laboratoryjnego pochodzenia wirusa, pomimo rosnącego poparcia dla tego twierdzenia po raz pierwszy przedstawionego przez ekspertów w audycji Steve’a Bannona pt. Bannon’s War Room: Pandemic podcast na początku stycznia 2020 roku.

 

Konflikt interesów w Komisjach COVID-19 ds. Pochodzenia Wirusa.
Co wydarzyło się w Wuhan? Dlaczego wciąż istnieją pytania dotyczące pochodzenia koronawirusa? [60 minutes]
Obalacze obaleni: Kto weryfikuje weryfikatorów faktów?

Lewicowe strony internetowe maskujące się jako “weryfikatorzy faktów” nadal nazywają teorię o laboratoryjnym pochodzeniu jako “fałszywą”, pomimo zmiany tonu ze strony administracji Bidena, czołowych światowych naukowców i urzędników wywiadu.

EcoHealth Alliance przekazał również setki tysięcy dolarów amerykańskich podatników z Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) dr Anthony’ego Fauci do swojego partnera badawczego, Instytutu Wirusologii w Wuhan, w celu przeprowadzenia badań nad “zabójczymi” koronawirusami nietoperzy.

Google i USAID finansowały eksperymenty dr Petera Daszaka

 

A Google.org, charytatywne ramię technologicznego behemota, również finansuje badania prowadzone przez naukowców z sojuszu EcoHealth, w tym Petera Daszaka, od co najmniej 2010 roku.

„Hojne wsparcie narodu amerykańskiego”.

Ten trwający ponad dekadę związek jest widoczny w badaniu z 2010 r. na temat flawiwirusów nietoperzy, w którym jako autorów wymienia się dr Petera Daszaka i wiceprezesa EcoHealth Alliance Jonathana Epsteina, którzy dziękują Google.org za finansowanie.

Nietoperze są rezerwuarem szerokiej gamy odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, w tym lyssa-, henipah-, podobnych do SARS-, Marburg-, Ebola- i astrowirusów. W celu zbadania obecności innych czynników zakaźnych, znanych i nieznanych, przebadaliśmy surowice 16 nietoperzy Pteropus giganteus z Faridpur w Bangladeszu przy użyciu wysokowydajnego pirosekwencjonowania. Analizy sekwencji wskazały na obecność wcześniej nieopisanego wirusa, który na poziomie aminokwasów wykazuje około 50% identyczności z wirusem GB A i C (GBV-A i -C). Wirusowy kwas nukleinowy był obecny w 5 z 98 surowic (5%) pochodzących z jednej kolonii wolno żyjących nietoperzy. Zakażenie nie było związane z dowodami na zapalenie wątroby lub dysfunkcję wątroby. Analiza filogenetyczna wskazuje, że ten pierwszy opisany u nietoperzy flawiwirus podobny do GBV stanowi odrębny gatunek w rodzinie Flaviviridae i jest przodkiem kladów wirusów GBV-A i -C.

Finansowanie: To badanie było finansowane z grantów przyznanych przez Narodowy Instytut Zdrowia [NIH], w tym K08AI067549, AI079231, AI57158 (Northeast Biodefense Center-Lipkin), AI070411, Agencję Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) Emerging Pandemic Threats (EPT) Program, projekt PREDICT, zgodnie z warunkami umowy kooperacyjnej o numerze GHN-A-OO-09010-00, Departament Obrony, Fundację Rockefellera i Google.org. Fundatorzy nie mieli wpływu na projekt badania, zbieranie i analizę danych, decyzję o publikacji ani na przygotowanie manuskryptu.” – PLoS Pathog. 2010 Jul; 6(7): e1000972; Identification of GBV-D, a Novel GB-like Flavivirus from Old World Frugivorous Bats (Pteropus giganteus) in Bangladesh https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2895649/

Badanie z 2014 r. dotyczące roznoszenia się henipawirusów, którego autorem jest dr Daszak, podobnie deklaruje, że było częściowo “wspierane przez Google.org.”.

„Zoonotyczne przenoszenie śmiertelnych henipawirusów (HNV) z ich naturalnych rezerwuarów w postaci nietoperzy owocożernych na ludzi odnotowano jedynie w Australii i południowo-wschodniej Azji. Jednak ostatnie badania wykazały obecność licznych kladów HNV w próbkach nietoperzy afrykańskich. W celu określenia możliwości rozprzestrzeniania się HNV wśród ludzi w Afryce, tutaj badamy dobrze skoncentrowane zestawy próbek surowicy nietoperzy (Eidolon helvum, n = 44) i ludzi (n = 497) z Kamerunu na obecność krzyżowych przeciwciał neutralizujących wirusa Nipah (NiV) (NiV-X-Nabs). Używając testu seroneutralizacji opartego na pseudocząsteczkach wirusa pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (VSV), wykrywamy NiV-X-Nabs w pobranych próbkach, 48% wśród nietoperzy i 3-4% u ludzi. Seropozytywne próbki ludzkie znaleziono prawie wyłącznie u osób, które zgłosiły, że dokonały uboju nietoperzy na mięso z buszu. Seropozytywne surowice ludzkie neutralizują również wirusa Hendra i pseudocząsteczki Gh-M74a (afrykański HNV), jak również żywy NiV. Obrabianie mięsa z nietoperzy i zamieszkiwanie na terenach objętych wylesianiem są najważniejszymi czynnikami ryzyka związanymi z seropozytywnością. Dowody na występowanie przypadków rozprzestrzeniania się wirusa HNV uzasadniają zwiększenie wysiłków w zakresie nadzoru.

Podziękowania: Dziękujemy Beth Nasse i Brevard Zoo za dostarczenie surowic nietoperzy hodowanych w niewoli. Dziękujemy również Terry’emu Juelichowi, Jennifer Smith i Lihongowi Zhangowi za ich pomoc przy konstrukcji GLuc i dziękujemy wszystkim członkom laboratorium Lee za ich wkład i sugestie. Ten projekt został sfinansowany przez Pacific Southwest Regional Center of Excellence (PSWRCE) U54 AI065359 i NIH grant AI069317. Rola Metabiota/Global Viral w tym badaniu była wspierana przez Google.org, Fundację Skoll, a w szczególności przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (USAID); finansowanie USAID było możliwe dzięki hojnemu wsparciu Amerykanów poprzez program USAID Emerging Pandemic Threats PREDICT. Autorzy doceniają cenny wkład pracowników Global Viral Cameroon pod kierownictwem Ubald Tamoufe. Ministerstwo Badań Naukowych i Innowacji Kamerunu, Ministerstwo Leśnictwa i Dzikiej Przyrody oraz Ministerstwo Zdrowia zapewniły wsparcie i zezwolenia na przeprowadzenie tych badań.” – Nat Commun. 2014 Nov 18;5:5342: Evidence for henipavirus spillover into human populations in Africa https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25405640/

W publikacji z 2015 roku pt. „Macacine Herpesvirus 1 in Long-Tailed Macaques, Malaysia, 2009–2011” koncentrującej się na opryszczce, która wymienia Daszaka i Epsteina z EcoHealth jako autorów, ujawnia, że była “wspierana finansowo przez Agencję Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego [USAID]w ramach programu Pojawiające się Zagrożenia Pandemiczne: Program PREDICT, Fundacji Skoll i Google.org”.

W 2018 r. badacze z EcoHealth Alliance byli autorami pracy zatytułowanej “Serologic and Behavioral Risk Survey of Workers with Wildlife Contact in China“, która została “umożliwiona” dzięki wkładowi finansowemu np. funadacji Google.org.

Autorzy w streszczeniu piszą:

“Opisujemy badania przeprowadzone w prowincji Guangdong w Chinach, mające na celu scharakteryzowanie zachowań i percepcji związanych z przenoszeniem patogenów o potencjale pandemicznym w wysoce narażonych populacjach ludzkich na styku zwierzę-człowiek. Ankieta dotycząca czynników ryzyka/narażenia została przeprowadzona wśród osób o wysokim poziomie narażenia na kontakt z dzikimi zwierzętami.” – PLoS One. 2018 Apr 3;13(4):e0194647.

Praca wydaje się kłaść podwaliny pod teorię, że koronawirusy podobne do SARS mogą pochodzić z targu owoców morza w prowincji położonej blisko miasta Wuhan – prawdopodobnego epicentrum COVID-19.

“Rosnąca częstotliwość i różnorodność interakcji między człowiekiem a zwierzętami w Chinach stwarza możliwości przenoszenia odzwierzęcych patogenów ze zwierząt na ludzi” – czytamy w artykule.

W dokumencie podkreślono również, w jaki sposób SARS “pojawił się u ludzi i innych ssaków na mokrych targach”:

„Obróbka, transport i ubój upolowanych lub hodowlanych dzikich zwierząt stwarza ryzyko przeniesienia patogenów na ludzi. W południowych prowincjach Chin, w tym w Guangdong, znaczny procent populacji pozyskuje świeże mięso do konsumpcji z “mokrych targów”, lokalnych rynków, które specjalizują się w sprzedaży i uboju żywych zwierząt, w tym zwierząt rzadkich i zagrożonych. Badania wykazały, że miejsca kontaktu ludzi ze zwierzętami, takie jak te na mokrych rynkach, stanowią idealne środowisko dla pojawiania się, przenoszenia i wzmacniania chorób zakaźnych.”

Źródło: Google & USAID Funded Wuhan Collaborator Peter Daszak’s Virus Experiments For Over A Decade

Zobacz na: Cenzura: Współpraca Facebooka, Twittera i Google
77 Brygada: brytyjska wojna informacyjna prowadzona przeciwko własnemu narodowi
Zagrożenie pandemią i wycieki z laboratoriów: Samospełniające się przepowiednie – dr Martin Furmanski
Wyprodukowano w Chinach: koronawirus, który zabił miliony ludzi – dr Peter Gotzsche, Instytut Wolności Naukowej
EcoHealth Alliance dr Petera Daszaka ukryło prawie 40 milionów dolarów z Pentagonu i zmilitaryzowało naukę o pandemii – Sam Husseini

 

%d bloggers like this: