Testy PCR i antygenowe

Dla PCR wykonanego “przesiewowo” u bezobjawowych: Między “falami” 8-9 przypadków na 10 testów pozytywnych było FAŁSZYWYCH. Podczas “fal” od 3 do 6 przypadków na 10 było FAŁSZYWYCH.

“Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 22 marca 2022 wydała „Zalecenie postępowania diagnostycznego w sytuacji zmniejszenia zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19”.

Testowanie w kierunku SARS-CoV-2

2.1. Nie zaleca się rutynowego testowania w kierunku SARS-CoV-2 pacjentów bezobjawowych (bez gorączki i/lub objawów infekcji dróg oddechowych) przed wizytą w POZ oraz planową lub nagłą hospitalizacją.

Uzasadnienie:
Trafność diagnostyczna zarówno testów antygenowych, jak i genetycznych w pacjentów bezobjawowych jest niższa niż u pacjentów objawowych – wysoki odsetek wyników fałszywych:
przy niskim rozpowszechnieniu choroby (1%)odsetek wyników fałszywie pozytywnych wśród osób z pozytywnym wynikiem testu: 85-91% dla testów PCR; 53-63% dla testów antygenowych;
przy wysokim rozpowszechnieniu choroby (10%)odsetek wyników fałszywie pozytywnych wśród osób z pozytywnym wynikiem testu: 34-66% dla testów PCR; 87-91% dla testów antygenowych.

W sytuacji spadającej liczby przypadków SARS-CoV-2 zastosowanie testów PCR lub testów antygenowych w populacji osób bezobjawowych może prowadzić do uzyskania wyników fałszywie dodatnich, co może powodować niepotrzebne odsunięcie w czasie m.in. planowych hospitalizacji, leczenia chorób podstawowych pacjenta, a tym samym potencjalnie wpływać na pogorszenie stanu zdrowia.” – AOTMiT – Zalecenia postępowania diagnostycznego w sytuacji zmniejszenia zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19 [22 marzec 2022]

 Jak dokładne są testy na COVID? – dr Sebastian Rushworth

PCR-yzm czyli współczesny łysenkizm – prof. dr hab. Roman Zieliński
Testy PCR na COVID-19 z naukowego punktu widzenia są pozbawione sensu – Torsten Engelbrecht i Konstantin Demeter
Diagnostyka za pomocą testów PCR. Objaśnienie Progu cyklu odcięcia. Błędna interpretacja wyników.
Testy PCR: Po 35 cyklach odcięcia nie wyhodujesz wirusa – dr Anthony Fauci

Co miał wykrywać test na koronawirusa? – Celia Farber
Wywiad z dr Karym Mullisem – Celia Farber

Omówienie badań przesiewowych na SARS-Cov-2 – Prof. Allyson Pollock [Operacja Moonshot] – listopad 2020
GB: Badania przesiewowe zdrowej populacji na covid-19 – nie wiadomo, jaką mają wartość, ale wprowadzono je w całym kraju – dr Angela E. Raffle [listopad 2020]

Wyniki fałszywie pozytywne na COVID-19 – dr Andrew Kaufman
Dr Mike Yeadon: Jaki jest wskaźnik fałszywie dodatnich wyników? [17 wrzesień]

Wiara w szybki test [na krztuśca] doprowadziła do epidemii, której nie było

Testy na HIV – Jak bardzo jesteś dodatni [Inna strona AIDS]
COVID – dlaczego terminologia ma znaczenie? – dr Malcolm Kendrick
Mam pozytywny test na koronawirusa. Może nie powinien być pozytywny.

 

 

Kim byli foliarze i dlaczego znów mieli rację

%d bloggers like this: