Omówienie badań przesiewowych na SARS-Cov-2 – Prof. Allyson Pollock [Operacja Moonshot]

15 listopada 2020

Omówienie badań przesiewowych na SARS-Cov-2

Omówienie badań przesiewowych na SARS-Cov-2

 

Badania przesiewowe zdrowej populacji na covid-19 – nie wiadomo, jaką mają wartość, ale wprowadzono je w całym kraju – dr Angela E. Raffle
 Jak dokładne są testy na COVID? – dr Sebastian Rushworth

Plany rządowe dotyczące masowych testów na SARS-CoV-2 – czasami określanych jako Operacja Moonshot – sygnalizują poważną zmianę strategii, polegającą na odejściu od obecnego skupiania się na testach i śledzeniu delikwentów, które były kierowane na osoby z objawami i ich kontaktami, do badań przesiewowych ogólnej populacji którzy nie mają objawów.

Badania przesiewowe ogólnej populacji są obecnie pilotażowo wprowadzone w Liverpoolu, a bardziej ukierunkowane podejście do badań zostanie zastosowane na uniwersytetach, w miastach i miasteczkach w nadchodzącym miesiącu.

Omówienie badań przesiewowych na SARS-Cov-2

 

Przejście na badania przesiewowe populacji osób bezobjawowych rodzi szereg pytań dotyczących prawdopodobnego wpływu tej nowej strategii, jej kosztów, wyzwań organizacyjnych jakie stwarza takie przedsięwzięcie, sposobu wykonywania testów, które będą stosowane oraz prawdopodobnej (nie)skuteczności całego programu. Niniejsza notatka informacyjna przedstawia w zarysie niektóre z kluczowych kwestii. Naszym celem jest informowanie dziennikarzy i opinii publicznej oraz zachęcanie do uważnego i świadomego rozważenia nowej polityki.

Kluczowe punkty

 1. Nie wiemy, w oparciu o aktualne dowody, czy badanie przesiewowe populacji ogólnej w kierunku SARS-CoV-2 zwiększy czy zmniejszy przenoszenie chorób, hospitalizację i zgony. Wykrywanie i izolowanie bezobjawowych przypadków może potencjalnie zmniejszyć przenoszenie choroby, ale fałszywe zapewnienia dotyczące pominiętych przypadków mogą potencjalnie zwiększyć transmisję, jeśli ludzie zaangażują się w bardziej ryzykowne zachowania.
 2. Propozycje ogólnospołecznych badań przesiewowych będą kosztować więcej niż jakakolwiek inna rozważana interwencja w zakresie opieki zdrowotnej i mogą spowodować szkody poprzez znaczne przekierowanie zasobów opieki zdrowotnej.
 3. Badania przesiewowe populacji w kierunku SARS-CoV-2 nie są polecane przez WHO ani SAGE i zostały opracowane bez wkładu ze strony brytyjskiego Narodowego Komitetu Badań Przesiewowych, organu odpowiedzialnego za doradzanie ministrom w zakresie strategii badań przesiewowych.
 4.   Najpilniejszym priorytetem jest system Testowania i Śledzenia w Wielkiej Brytanii, który wymaga pilnej poprawy.
 5.   Wszystkie testy na SARS-CoV-2 są niedoskonałe. Każdy z istniejących testów stosowany w populacyjnych badaniach przesiewowych fałszywie oznaczałby jako pozytywne wiele osób, które nie są zakaźne. Nowe szybkie testy antygenowe – które są kluczem w propozycji operacji Moonshot – również niosą ze sobą ryzyko pominięcia wielu przypadków.
6. Twierdzenia, że ​​szybkie testy wychodzą pozytywne, gdy osoby są zakaźne, a negatywne, gdy nie są, wprowadzają w błąd, ponieważ testy przesiewowe nie umożliwiają wiarygodnego ustalenia, kto jest zakaźny, a kto nie.
7.    Nowe szybkie testy do wykrywania SARS-CoV-2 są ważne, ale ich skuteczność w populacyjnych badaniach przesiewowych musiałaby zostać dokładnie oceniona u osób bezobjawowych w warunkach terenowych, tj. nie tylko w warunkach laboratoryjnych przy użyciu idealnych próbek.
8.    Szybkie testy mogą być wartościowe w poprawie wydajności i szybkości testów ukierunkowanych w innych sytuacjach. Priorytetem powinna być ocena, jak testy wypadają w takich warunkach: testowanie kontaktów w znanych przypadkach, badanie klastrów i sprawdzanie osób, które stanowią zagrożenie dla osób i środowisk wrażliwych.
 9.   Jeśli testowanie jest uruchamiane centralnie i prowadzone równolegle z lokalnymi usługami bez wymiany informacji i zaangażowania lokalnych organizacji, wówczas utracone zostaną możliwości zapewnienia skutecznej kontroli epidemii.
10.    Wszystkie badania, w tym pilotażowe, muszą być zgodne z ugruntowanymi zasadami świadomej zgody, które rządzą badaniami medycznymi.
11.    Zaufanie publiczne zostanie podważone, jeśli zabraknie przejrzystości w procesie składania zamówień i skutecznego wykorzystania konkurencyjnych procedur przetargowych w celu zapewnienia opłacalności zamówień publicznych.
12.    Nieskuteczne strategie testowania i niedokładne testy zagrażają zaufaniu opinii publicznej do wszystkich testów na SARS-CoV-2.
13.    Procesy decyzyjne dotyczące takich kosztów i skali powinny być przejrzyste, rozliczalne i oparte na dowodach oraz powinny obejmować odpowiednią wiedzę fachową.

Prof. Jon Deeks, Professor of Biostatistics, University of Birmingham
Prof. Allyson Pollock, Clinical Professor of Public Health, Newcastle University
Prof. Sian Taylor-Phillips, Professor of Population Health, University of Warwick
Dr Angela Raffle, Consultant in Public Health; Honorary Senior Lecturer, University of Bristol

Źródło: Briefing on Operation Moonshot screening for SARS-CoV-2.

Zobacz na: Wyniki fałszywie pozytywne na COVID-19 – dr Andrew Kaufman
Dr Mike Yeadon: Jaki jest wskaźnik fałszywie dodatnich wyników? [17 wrzesień]
PCR-yzm czyli współczesny łysenkizm – prof. dr hab. Roman Zieliński
Co miał wykrywać test na koronawirusa? – Celia Farber
Testy PCR na COVID-19 z naukowego punktu widzenia są pozbawione sensu – Torsten Engelbrecht i Konstantin Demeter

%d bloggers like this: