Dziesięć sygnałów ostrzegawczych w przeprowadzonej przez FDA analizie ryzyka i korzyści w ramach wniosku o awaryjne szczepienie dzieci w wieku od 5 do 11 lat szczepionką mRNA – Toby Rogers

25 październik 2021

Raport z dokumentacji wprowadzającej FDA jest absurdalnym przykładem śmieciowej nauki i musi zostać natychmiast wycofany.

Dziesięć sygnałów ostrzegawczych w przeprowadzonej przez FDA analizie ryzyka i korzyści

Ryzyko zgonu z powodu COVID-19 koreluje odwrotnie z poziomem witaminy D3 w organiźmie, a wskaźnik śmiertelności bliski zeru mógłby być teoretycznie osiągnięty przy stężeniu kalcydiolu [25(OH)D3] na poziomie 50 ng/mL: Wyniki przeglądu systematycznego i metaanalizy

Od czego w ogóle zacząć, jeśli chodzi o niedorzeczną analizę ryzyka i korzyści przeprowadzoną przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków [FDA] dotyczącą zastosowania „szczepionki” mRNA na COVID-19 firmy Pfizer u dzieci w wieku od 5 do 11 lat?

Zacznijmy od mojej wiarygodności. Mam za sobą rok studiów licencjackich z zakresu statystyki na jednym z najlepszych pod kątem nauk humanistycznych uniwersytetów w Ameryce (Swarthmore). Mam za sobą rok studiów z zakresu statystyki w programie magisterskim ocenianym jako nr 1 w zakresie analizy polityki (UC Berkeley). Mam też stopień naukowy doktora w dziedzinie ekonomii politycznej z jednego z najlepszych uniwersytetów na świecie (University of Sydney). Moje badania koncentrują się na korupcji w przemyśle farmaceutycznym, więc niemal codziennie od 5 lat czytam opracowania naukowe związane ze szczepionkami. Na początku mojej kariery zawodowej zajmowałem się rozkładaniem na czynniki pierwsze byle jakich analiz kosztów i korzyści przygotowywanych przez korporacje, które starały się uzyskać ulgi podatkowe, kontrakty i inne ustępstwa od władz lokalnych. Dość powiedzieć, że myślałem dużo o analizie ryzyka i korzyści i jestem lepiej przygotowany niż większość, aby przeczytać jeden z tych dokumentów.

Analiza ryzyka i korzyści przeprowadzona przez FDA w związku z wnioskiem firmy Pfizer o wydanie zezwolenia na zastosowanie w sytuacjach nadzwyczajnych (EUA) w celu wstrzykiwania dzieciom w wieku od 5 do 11 lat [eksperymentalnej terapii genowej rozprowadzanej jako] szczepionki na COVID-19 jest jednym z najbardziej spartaczonych dokumentów, jakie kiedykolwiek widziałem.

Dr Robert Malone o zagrożeniach terapii genowych na C-19
Zmiany definicji terminu “szczepionka” przez CDC w 2021, a koncept Odporności Stada

Zacznijmy od początku:

🚩 Współczynnik występowania COVID-19 u dzieci w wieku od 5 do 11 lat jest tak niski, że odnotowano ZERO przypadków ciężkiego przebiegu COVID-19 i ZERO przypadków zgonu z powodu COVID zarówno w grupie badanej (n = 1518), jak i kontrolnej (n = 750). Tak więc wszelkie twierdzenia, jakie można znaleźć w prasie, że szczepionka Pfizer jest „w 90% skuteczna” u dzieci, nic nie znaczą, ponieważ odnoszą się do łagodnych przypadków, w których dzieci zazwyczaj szybko wracają do zdrowia (a potem mają solidną odporność o szerokim spektrum). W tej populacji nie ma więc dosłownie żadnego nagłego przypadku, dla którego można by wystąpić o zezwolenie na stosowanie w nagłych wypadkach. Wniosek firmy Pfizer powinien być uwalony w chwili doręczenia, gdyby FDA faktycznie postępowała zgodnie z nauką i własnymi zasadami, którymi się rzekomo kieruje. Wrócimy do tego tematu poniżej.

🚩 Badania kliniczne koncernu Pfizer prowadzone na dzieciach były celowo przeprowadzone na zbyt małej grupie uczestników, aby ukryć szkody [efekty uboczne tej eksperymentalnej terapii genowej]. Jest to dobrze znana sztuczka przemysłu farmaceutycznego. FDA nawet poprosiła ich o wyjaśnienie tej sytuacji początkiem lata i poprosiła koncern farmaceutyczny Pfizer o rozszerzenie badania, a Pfizer po prostu zignorował te prośby, ponieważ mogli to zrobić. (Pfizer rozmydlił tę sprawę przez zapożyczenie danych z innego badania, ale to inne badanie monitorowało niepożądane odczyny poszczepienne jedynie przez 17 dni, więc jeśli już, to te nowe dane raczej zanieczyściły, a nie doprecyzowały wyniki). Mówiąc wprost, jeśli odsetek konkretnych niepożądanych wyników u dzieci w konsekwencji przyjęcia tej szczepionki wynosi 1 na 5000, a badanie obejmuje tylko 1518 osób w grupie badanej, to jest mało prawdopodobne, aby zauważyć tę konkretną szkodę w badaniu klinicznym. Voilà, stara śpiewka „Bezpieczne & Skuteczne(TM)“.

🚩 Pfizer włączył do badania tylko „uczestników w wieku 5-11 lat nie mając dowodów na wcześniejsze zakażenie SARS-CoV-2“. Czy szczepionka mRNA Pfizera niszczy naturalną odporność i pozostawia człowieka w gorszej sytuacji niż w przypadku bezczynności, jak pokazują dane pochodzące od rządu brytyjskiego?

„…ostatnie obserwacje z danych z nadzoru Brytyjskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) wskazują, że poziom przeciwciał N wydaje się być niższy u osób, które przeszły zakażenie po 2 dawkach szczepionki [na C-19].” COVID-19 vaccine surveillance report – Week 42

Koncern Pfizer nie ma pojęcia, ponieważ dzieci, które przeszły wcześniej zakażenie SARS-CoV-2 zostały wykluczone z tego badania. Było to zamierzone. Toksyczni truciciele nauczyli się nie zadawać pytań, na które nie chcą znać odpowiedzi, aby nie skończyło się to dla nich patrzeniem na swój własny dowód winy w przyszłej sprawie sądowej.

To nie odpowiedzi są stronnicze, tylko pytania – efekt finansowania – prof. David Michaels
Dlaczego trucie jest opłacalne – Uzasadnienie trucia przemysłowego – Jim West

Według analizy Alexa Berensona:

„Brytyjczycy mówią obecnie, że odkryli, iż szczepionka wpływa na wrodzoną zdolność organizmu do wytwarzania przeciwciał po zakażeniu nie tylko przeciwko białku S (glikoproteinie), ale także innym fragmentom wirusa. W szczególności, osoby zaszczepione nie wytwarzają przeciwciał przeciwko białku nukleokapsydu, czyli otoczce wirusa, które są kluczową częścią odpowiedzi u osób niezaszczepionych. Oznacza to, że osoby zaszczepione będą o wiele bardziej podatne na mutacje w białku S, nawet jeśli już raz zostały zakażone i wyzdrowiały (lub prawdopodobnie więcej niż raz). Oznacza to również, że wirus prawdopodobnie będzie wybierał mutacje, które pójdą dokładnie w tym kierunku, ponieważ zasadniczo dadzą mu ogromną, podatną na zainfekowanie populację. Prawdopodobnie istnieje jeszcze więcej dowodów na to, że szczepionki mogą zakłócać  rozwój silnej, długotrwałej odporności po zakażeniu.”

Stabilizowanie kodu – mRNA i receptory Toll-podobne – dr Mike Williams
Czy białko kolcowe SARS-Cov-2 powoduje katastrofalne uszkodzenia DNA?

🚩 Czy Pfizer STRACIŁ KONTAKT z 4,9% uczestników w swoich badaniach klinicznych? Dokument FDA dotyczący analizy ryzyka i korzyści stwierdza: „Wśród uczestników kohorty 1, 95,1% przechodziło obserwację pod kątem bezpieczeństwa ≥2 miesiące po podaniu drugiej dawki w czasie odcięcia danych z 6 września 2021 r.”. Co więc stało się z tymi 4,9% uczestników, którzy nie przechodzili obserwacji pod kątem bezpieczeństwa 2 miesiące po podaniu drugiej dawki? Czy byli oni w grupie badanej czy kontrolnej? Nie mamy pojęcia, ponieważ Pfizer milczy w tej kwestii jak zaklęty. Biorąc pod uwagę niewielki rozmiar badania, brak obserwacji 4,9% uczestników może potencjalnie przekłamać jego wyniki.

Czy badania kliniczne szczepionek przeprowadza się z powodów prawnych, a nie naukowych?

🚩 Okres obserwacji był celowo zbyt krótki. Jest to kolejna dobrze znana sztuczka przemysłu farmaceutycznego mająca na celu ukrycie szkód. Kohorta 1 wydaje się być obserwowana przez 2 miesiące, kohorta 2 była monitorowana pod kątem niepożądanych odczynów poszczepiennych tylko przez 17 dni. Wiele szkód wyrządzonych przez szczepionki, w tym rak i zaburzenia autoimmunologiczne, ujawnia się znacznie później. Jak mówi stare porzekadło, „możesz mieć to szybko lub możesz mieć to zrobione dobrze, ale nie możesz mieć obu”. Pfizer wybrał szybkość.

Covid-19: Naukowiec ujawnia problemy z integralnością danych w badaniach nad szczepionką firmy Pfizer – Paul Thacker

🚩 Model ryzyka i korzyści stworzony przez FDA uwzględnia tylko jeden znany efekt uboczny związany ze szczepionką mRNA firmy Pfizer – zapalenie mięśnia sercowego. Wiemy jednak, że rzeczywiste szkody związane ze stosowaniem szczepionki mRNA koncernu Pfizer wykraczają daleko poza zapalenie mięśnia sercowego i obejmują anafilaksję, porażenie nerwu twarzowego [Bella], zawał serca, małopłytkowość/niską liczbę płytek krwi, trwałe kalectwo, półpasiec i zespół Guillaina-Barrégo (GBS), by wymienić tylko kilka z nich. Rak, cukrzyca, zaburzenia endokrynologiczne i zaburzenia autoimmunologiczne mogą pojawić się później. Jednak FDA nie dba o żaden z tych skutków ubocznych, ponieważ muszą sprzedać szczepionkę, więc po prostu ignorują wszystkie te czynniki w swoim modelu.

🚩 Pfizer celowo pozbywa się grupy kontrolnej tak szybko, jak tylko może, szczepiąc wszystkie dzieci, które początkowo otrzymały placebo. Twierdzą, że robią to z „powodów etycznych”. Jednak każdy wie, że prawdziwym celem Pfizera jest zlikwidowanie grupy porównawczej, aby nie można było przeprowadzić długoterminowych badań nad bezpieczeństwem szczepionki. Pozbywanie się grupy kontrolnej jest czynem przestępczym, a jednak Pfizer, Moderna, J&J i AZ dopuszczają się tego jako standardowej praktyki dostając błogosławieństwo od FDA/CDC.

🚩 Biorąc pod uwagę wszystko powyższe, jak do licha FDA stwierdziła jakiekolwiek korzyści wynikające z tej szczepionki? Powinieneś prawdopodobnie usiąść zabierając się do czytania tej części, ponieważ jest to grubsza sprawa! Oto kluczowe zdanie:

„Skuteczność szczepionki wydedukowano na podstawie pomostowania immunolgicznego 50% stężenia przeciwciał neutralizujących (NT50, SARS-CoV-2 mNG analiza mikroneutralizacji) wirusa SARS-CoV-2.’’

Czekaj, czyli że co!? Już wyjaśniam. W badaniach klinicznych dzieci w wieku od 5 do 11 lat stwierdzono ZERO przypadków ciężkiego przebiegu COVID-19. Tak więc Pfizer i FDA po prostu zignorowały wszystkie rzeczywiste wyniki zdrowotne (musiały, nie ma żadnego zagrożenia, więc wniosek jest bezprzedmiotowy). Zamiast tego Pfizer przełączył się na przyglądanie się przeciwciałom we krwi. Ogólnie rzecz biorąc, przeciwciała są słabym wieszczem odporności. A przeciwciała we krwi dzieci w wieku od 5 do 11 lat nic nam nie mówią, ponieważ – powtórzę się – w tym badaniu nie było żadnych przypadków ciężkiej postaci COVID-19 (żadnych w grupie badanej, żadnych w grupie kontrolnej). Pfizer musiał więc wykazać się kreatywnością! To, co wymyślili, to „pomostowanie immunologiczne”. Pfizer przyjrzał się poziomowi przeciwciał we krwi w innym badaniu, tym z udziałem osób w wieku od 16 do 25 lat, określił poziom przeciwciał, który wydaje się być ochronny w tej populacji, następnie określił ile dzieci w wieku od 5 do 11 lat miało podobny poziom przeciwciał we krwi, a potem wymyślił liczbę przypadków, hospitalizacji, przyjęć na oddziały intensywnej terapii i zgonów, którym można by zapobiec w przyszłości dzięki tej szczepionce w populacji osób w wieku od 5 do 11 lat, w oparciu o poziom przeciwciał i wyniki zdrowotne populacji osób w wieku od 16 do 25 lat. Jeśli boli cię głowa od tej wymęczonej logiki, to powinna, bo takie matactwa są niespotykane w analizie ryzyka i korzyści.

Zatem, kiedy FDA używa tej wymęczonej, pokrętnej logiki na początku swojego dokumentu informacyjnego, wszystkie obliczenia, które wynikają z tego będą po prostu  błędne. Nie tylko błędne, ale bezsensowne i moralnie niewłaściwe.

Cała gra sprowadza się do Tabeli 14 na stronie 34 dokumentu FDA dotyczącego analizy ryzyka i korzyści. A w niej sygnały ostrzegawcze rozwijają się w szybkim, wręcz szalonym tempie.

🚩 Model FDA ocenia korzyści płynące z ochrony wynikającej ze szczepionki tylko w okresie 6 miesięcy po podaniu dwóch dawek. Ponadto zakłada on stałą skuteczność szczepionki w tym okresie. Jest to problematyczne z kilku względów.

Po pierwsze, zmniejszenie liczby łagodnych przypadków wśród dzieci nie jest pożądanym efektem klinicznym. Jak wskazuje dr Geert Vanden Bossche, masowe szczepienia zmieniają dzieci w roznosicieli bardziej zakaźnych wariantów.

„W żadnym wypadku nie należy szczepić młodych i zdrowych ludzi, ponieważ to tylko osłabi ich wrodzoną odporność na koronawirusy (CoV) i inne wirusy oddechowe. Ich wrodzona odporność normalnie/naturalnie chroni je w dużym stopniu i zapewnia pewien rodzaj odporności stadnej, ponieważ rozrzedza presję zakaźnych koronawirusów na poziomie populacji, podczas gdy masowe szczepienia zamieniają je w rozsiewaczy bardziej zakaźnych wariantów. U dzieci/młodzieży, które/a zachorowały/a, choroba przebiega przeważnie w sposób łagodny lub umiarkowany i w związku z tym przyczyniają się one do zwiększenia odporności stada poprzez wytworzenie szerokiej i długotrwałej odporności. Jeśli jesteś zaszczepiony i zachorujesz, możesz również rozwinąć odporność na całe życie, ale dlaczego miałbyś podejmować ryzyko zaszczepienia się, zwłaszcza gdy jesteś młody i zdrowy? Po pierwsze, istnieje ryzyko potencjalnych skutków ubocznych; po drugie, istnieje stale rosnące ryzyko, że twoje przeciwciała szczepionkowe przestaną być funkcjonalne, podczas gdy nadal wiążą się z wirusem, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo wystąpienia ADE (nasilenie zakażenia zależnego od przeciwciał)  lub nawet ciężkiej choroby…”.

Dr Geert Vanden Bossche: Masowe szczepienia podczas pandemii – korzyści i ryzyka
Szczepionki popychają patogeny do ewolucji – presja ewolucyjna
Szczepionki na COVID-19 mogą przyspieszyć mutowanie koronawirusa
Szczepionka przeciw koronawirusowi i wzmocnienie odpowiedzi immunologicznej
Przewaga wariantów SARS-CoV-2 opornych na przeciwciała w przypadkach C-19 pomimo szczepienia z rejonu Zatoki San Francisco w stanie Kalifornia

Po drugie, wiemy, że skuteczność szczepionki w miesiącu po pierwszej dawce jest ujemna, ponieważ tłumi ona układ odpornościowy, po czym następnie ilość przeciwciał zaczyna słabnąć po 4 miesiącach, więc wszystkie szacunki FDA dotyczące skuteczności szczepionki są zawyżone.

Po trzecie, efekty uboczne w postaci zapalenia mięśnia sercowego wywołanego przez te szczepionki będzie prawdopodobnie rozwijać się przez lata. Dr Robert Malone, wynalazca technologii mRNA, zauważa, że FDA przyznaje, iż dzieci będą otrzymywać zastrzyki dwa razy do roku do końca życia (stąd sześciomiesięczne ramy czasowe w modelu ryzyka i korzyści FDA). Jednak ryzyko wystąpienia „zdarzeń niepożądanych, takich jak kardiomiopatia, będzie się kumulować”. Zatem każdy model, który patrzy tylko na sześciomiesięczne ramy czasowe ukrywa prawdziwy wskaźnik częstości zdarzeń niepożądanych.

🚩 FDA/Pfizer traktują beztrosko swoje szacunki dotyczące występowania zapalenia mięśnia sercowego. Najpierw szacują „nadmiar” przypadków (czytaj: spowodowanych przez szczepionkę) zapalenia mięśnia sercowego przy użyciu danych z prywatnej bazy danych „Optum Health Claim Database” zamiast publicznego systemu VAERS ( 32). Tak więc społeczeństwo nie ma możliwości zweryfikowania ich twierdzeń. Następnie, jeśli chodzi o oszacowanie, ile dzieci z zapaleniem mięśnia sercowego wywołanym przez szczepionkę będzie hospitalizowanych i przyjętych na oddział intensywnej terapii, używają oni do tego celu bazy danych Vaccine Safety Datalink (patrz strona 33). Po co zamieniać aktualną bazę danych na inną dla tych szacunków? Wreszcie, nie ma wyjaśnienia do tego, w jaki sposób obliczono liczbę „nadmiarowych” zgonów z powodu zapalenia mięśnia sercowego, więc po prostu wpisano 0. Sygnał ostrzegawczy, sygnał ostrzegawczy, sygnał ostrzegawczy.

FDA szacuje, że na 1 milion dwukrotnie zaszczepionych dzieci w wieku 5-11 lat przypadnie 106 dodatkowych przypadków zapalenia mięśnia sercowego. W Stanach Zjednoczonych jest 28.384.878 dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Administracja Bidena chce wstrzyknąć im wszystkim szczepionki mRNA firmy Pfizer i zakupiła już wystarczającą ilość dawek, aby to zrobić (mimo że tylko 1/3 rodziców chce zaszczepić swoje dzieci tą szczepionką). Tak więc (jeśli administracja Bidena postawi na swoim) 106 dodatkowych przypadków zapalenia mięśnia sercowego na 1 milion x 28,38 miliona ludzi to będzie 3009 dodatkowych przypadków zapalenia mięśnia sercowego po szczepieniu [dwoma dawkami], jeśli szczepionka Pfizera zostanie zatwierdzona.

A w ciągu kilku następnych lat wiele z tych dzieci umrze. Dr Anthony Hinton („Specjalista chirurg z 30-letnim doświadczeniem w brytyjskiej służbie zdrowia [NHS]) wskazuje, że w przypadku zapalenia mięśnia sercowego występuje śmiertelność  na poziomie 20% po 2 latach i śmiertelność  na poziomie 50% po 5 latach.

 

„U niektórych osób zapalenie mięśnia sercowego może prowadzić do kardiomiopatii rozstrzeniowej i mogą wymagać przeszczepu serca. Prawie 20% nagłych zgonów u młodych ludzi ma związek z zapaleniem mięśnia sercowego.

Wskaźnik przeżywalności zapalenia mięśnia sercowego wynosi 80% rok po jego wystąpieniu i 50% pięć lat później.Źródło: Cleveland Clinic,What is my prognosis with myocarditis? https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22129-myocarditis

Wirusowe zapalenie mięśnia sercowego

“Wirusowe zapalenie mięśnia sercowego powoduje śmierć u 2 na 10 osób po 2 latach i u 5 na 10 osób po 5 latach. To nie jest coś łagodnego. To martwy mięsień sercowy.” – Źródło: https://twitter.com/TonyHinton2016/status/1450939790455619586

 

Tak więc FDA podchodzi do tego kompletnie od d*** strony – chce zapobiec łagodnemu przebiegowi COVID u dzieci, co zmniejsza odporność stada, a jednocześnie bezceremonialnie kłamie na temat szkodliwości zapalenia mięśnia sercowego.

Pozwoliłem sobie poprawić Tabelę 14 FDA wykorzystując do tego celu rzeczywiste dane i rozciągnąłem je na okres 5 lat. Wygląda to następująco:

Skorygowana Tabela 14. Wyniki stosunku ryzyka do korzyści oparte na rzeczywistych danych przedstawionych przez firmę Pfizer w FDA, obliczone dla 28,3 mln dzieci w wieku 5-11 lat zaczepionych dwoma dawkami szczepionki w ciągu 5 lat.

Korzyści Szkody spowodowane szczepionką mRNA firmy Pfizer
Przypadki zakażenia wirusem COVID-19 o łagodnym przebiegu, którym zapobiegnięto Hospitalizacje z powodu zakażenia wirusem COVID-19, którym zapobiegnięto Zgony z powodu zakażenia wirusem COVID-19, którym zapobiegnięto Nadmiarowe przypadki  zapalenia mięśnia sercowego w pierwszej fali Dodatkowe zgony z powodu zapalenia mięśnia sercowego w 2 roku Dodatkowe zgony z powodu zapalenia mięśnia sercowego w 5 roku
Wszystkie Wynik, który nie jest pożądany z klinicznego punktu widzenia 0 0 3009 602 1505

 

W badaniu przeprowadzonym przez Harvard Pilgrim Healthcare na zlecenie amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych oszacowano, że VAERS wychwytuje tylko 1% rzeczywistych niepożądanych odczynów poszczepiennych. Steve Kirsch przeprowadził rozbudowane modelowanie [Estimating the number of COVID vaccine deaths in America], które określa współczynnik niezgłaszania zgonów spowodowanych szczepionką na COVID-19 na 41 (więc pomnóż powyższe liczby razy 41). A zapalenie mięśnia sercowego to tylko jedna z wielu możliwych szkód wywołanych przez szczepionki na COVID-19. Dr Jessica Rose obliczyła ostatnio współczynnik niezgłaszania, który wynosi 31 dla wszystkich poważnych zdarzeń niepożądanych po szczepieniu.

 

Wniosek

 

Szczepionka firmy Pfizer nie spełnia kryteriów uczciwej oceny ryzyka i korzyści związanych z jej stosowaniem u dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Przeprowadzona przez FDA analiza ryzyka i korzyści związanych ze stosowaniem szczepionki mRNA firmy Pfizer u dzieci w wieku od 5 do 11 lat jest delikatnie mówiąc niechlujna. Użyto w niej wymęczonej logiki (która zostałaby odrzucona przez każde właściwe czasopismo akademickie), aby osiągnąć z góry ustalony wynik, który nie ma oparcia w danych empirycznych. Raport FDA jest fikcją i musi zostać natychmiast wycofany. Jeśli FDA będzie kontynuować tę groteskową maskaradę, spowoduje to nieodwracalne szkody dla dzieci, a władze FDA będą pewnego dnia ścigane za zbrodnie przeciwko ludzkości.

Źródło: Ten red flags in the FDA’s risk-benefit analysis of Pfizer’s EUA application to inject American children 5 to 11 with its mRNA product

[Aktualizacja:]

Bystry czytelnik zwrócił uwagę na to, że na stronie 14, FDA wyjaśnia, że Pfizer zmienił składniki w ich szczepionce mRNA. Piszą:

„Aby zapewnić szczepionkę o ulepszonym profilu stabilności, w szczepionce Pfizer-BioNTech na COVID-19 przeznaczonej do stosowania u dzieci w wieku 5-11 lat zastosowano bufor trometaminę (Tris) zamiast buforu w postaci fosforanu soli fizjologicznej (PBS) stosowany w poprzednim preparacie oraz wykluczono ze składu chlorek sodu i chlorek potasu.’’

Jestem mocno sceptyczny wobec tego wyjaśnienia (wątpię, aby miało to coś wspólnego z „ulepszonym profilem stabilności”) i zachęcam innych do zważenia na ten fakt. Przypominam również, że trometamina ma długą i burzliwą historię i zachęcam czytelników do dalszego zgłębiania tego tematu (z przyjemnością zamieszczę dodatkowe linki, gdy staną się dostępne).

 

 

Potencjał przenoszenia wirusa z człowieka na człowieka u osób zaszczepionych i niezaszczepionych zakażonych wariantem Delta SARS-CoV-2 w więzieniu federalnym, lipiec-sierpień 2021 r.

 

“Wprowadzenie Nie wiadomo, w jakim stopniu osoby zaszczepione, które uległy zakażeniu SARS-CoV-2, przyczyniają się do przenoszenia wirusa z człowieka na człowieka. Podczas epidemii wariantu Delta SARS-CoV-2 wśród więźniów z wysokimi wskaźnikami szczepień przebywających w więzieniu federalnym, ocenialiśmy wskaźniki zarażania wirusem u osób zaszczepionych i niezaszczepionych.

Metody Osadzone osoby z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, które wyraziły zgodę na udział w badaniu, dostarczały próbki z małżowiny nosowej środkowej codziennie przez 10 kolejnych dni i zgłaszały objawy za pomocą kwestionariusza.  Próbki pobrane z nosa poddano reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją w czasie rzeczywistym (RT-PCR), sekwencjonowanie całego genomu wirusa oraz prowadzono hodowlę wirusa. Czas utrzymywania się dodatniej reakcji RT-PCR i dodatniej hodowli wirusa oceniano za pomocą analizy przeżycia.

Wyniki Łącznie pobrano 978 próbek od 95 uczestników, z których 78 (82%) było w pełni zaszczepionych, a 17 (18%) nie było w pełni zaszczepionych. Nie stwierdzono istotnych różnic w czasie trwania dodatniego wyniku RT-PCR u uczestników w pełni zaszczepionych (mediana: 13 dni) w porównaniu z tymi, którzy nie byli zaszczepieni (mediana: 13 dni; p=0,50), ani w czasie trwania dodatniego wyniku hodowli (mediany: 5 dni i 5 dni; p=0,29). Wśród uczestników w pełni zaszczepionych, całkowity czas trwania dodatniej hodowli był krótszy u odbiorców szczepionki Moderna w porównaniu z odbiorcami szczepionki Pfizer (p=0,048) lub Janssen (p=0,003).

Wnioski W związku z dalszym rozwojem tej dziedziny klinicyści i pracownicy sektora zdrowia publicznego powinni uwzględnić fakt, że osoby zaszczepione, które uległy zakażeniu SARS-CoV-2, wcale nie zarażają innych osób w mniejszym  stopniu niż osoby niezaszczepione. Odkrycia te są niezwykle ważne, zwłaszcza w przypadku miejsc, gdzie gromadzą się ludzie, gdzie przenoszenie się wirusa z człowieka na człowieka może prowadzić do dużych epidemii.” – Transmission potential of vaccinated and unvaccinated persons infected with the SARS-CoV-2 Delta variant in a federal prison, July—August 2021

 

 

Czy należy wykonywać test serologiczny oceny poziomu przeciwciał przed lub po szczepieniu przeciw COVID-19

Zapalenie mięśnia sercowego po szczepionkach mRNA na C-19. Raporty oczekiwane vs. obserwowane po drugiej dawce szczepionki