Projekt Artemis Microsoftu. Firma Microsoft udostępniła nową technologię do rozwiązywania problemu uwodzenia dzieci online do celów seksualnych

9 stycznia 2020

Projekt Artemis Microsoftu

Projekt Artemis Microsoftu

 

Wykorzystywanie dzieci w Internecie jest przerażającym przestępstwem, które wymaga odpowiedniego podejścia całego społeczeństwa. Microsoft od dawna angażuje się w ochronę dzieci online. Przede wszystkim, jako firma technologiczna, jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie oprogramowania, urządzeń i usług, które od samego początku mają wbudowane funkcje bezpieczeństwa. Wykorzystujemy technologię we wszystkich naszych usługach do wykrywania, zakłócania i zgłaszania nielegalnych treści, w tym wykorzystywania seksualnego dzieci. Wprowadzamy innowacje i inwestujemy w narzędzia, technologię i partnerstwo, aby wspierać globalną walkę potrzebną do przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie.

Projekt Artemis Microsoftu

 

Aby wywiązać się z tych zobowiązań, dziś Microsoft udostępnia technikę wykrywania uwodzenia o kryptonimie „projekt Artemis [Project Artemis]”, za pomocą którego można wykrywać, reagować i zgłaszać “łowców” online, próbujących zwabiać dzieci w celach seksualnych. Ta technika, opracowana we współpracy z The Meet Group, Roblox, Kik and Thorn, opiera się na opatentowanej technologii Microsoft i zostanie bezpłatnie udostępniona za pośrednictwem Thorn wykwalifikowanym firmom usługowym oferującym funkcję czatu. Thorn jest technologiczną organizacją non-profit, która zajmuje się tworzeniem technologii obrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym.

Rozwój tej nowej techniki rozpoczął się w listopadzie 2018 r. Podczas „hackatonu międzybranżowego 360” firmy Microsoft, który był współfinansowany przez WePROTECT Global Alliance we współpracy z Child Dignity Alliance. Tematyka hackatonów „360” jest bardzo różna i koncentrują się one nie tylko na technologii i inżynierii, ale także na aspektach prawnych i politycznych oraz na operacjach i wdrażaniu polityki.

Dzisiejsze ogłoszenie jest uwieńczeniem postępu technicznego i inżynierskiego jaki dokonał się w ciągu ostatnich 14 miesięcy dzięki międzybranżowemu zespołowi-V z Microsoft, The Meet Group, Roblox, Kik, Thorn i innych, aby pomóc zidentyfikować potencjalne przypadki uwodzenia dzieci online do celów seksualnych i zoperacjonalizować skuteczną odpowiedź. Zespołami kierował dr Hany Farid, wiodący naukowiec, który w 2009 roku współpracował z Microsoft i Dartmouth College przy opracowaniu PhotoDNA, bezpłatnego narzędzia, które pomagało w wykrywaniu, zakłócaniu i zgłaszaniu milionów obrazów wykorzystywania seksualnego dzieci i jest używany przez ponad 150 firm i organizacji na całym świecie.

Opierając się na patencie Microsoft, technika ta jest stosowana do historycznych rozmów tekstowych na czatach. Szacuje i „ocenia” cechy konwersacji oraz przypisuje ogólną ocenę prawdopodobieństwa. Ocenę tę można następnie wykorzystać jako wyznacznik, ustalany przez poszczególne firmy wdrażające technikę, określający, kiedy oznaczona rozmowa powinna zostać wysłana do [ludzkich] moderatorów w celu sprawdzenia. Moderatorzy [ludzie] byliby wówczas w stanie zidentyfikować bezpośrednie zagrożenia i skierować je do organów ścigania, a także reagować na przypadki podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci do Narodowego Centrum Zaginionych i Wykorzystanych Dzieci (NCMEC). NCMEC, wraz z ECPAT International, INHOPE i Internet Watch Foundation (IWF), zapewniły cenne informacje zwrotne podczas całego procesu współpracy.

Począwszy od 10 stycznia 2020 roku licencja i wprowadzenie tej techniki będzie obsługiwane przez Thorn https://www.thorn.org/ . Firmy i usługi, które chcą przetestować i zastosować tę technikę, mogą skontaktować się bezpośrednio z firmą Thorn pod adresem antigrooming@thorn.org. Microsoft stosuje tę technikę w programach na naszej platformie Xbox od kilku lat i bada jej zastosowanie w usługach czatu, w tym Skype.

„Projekt Artemis” jest znaczącym krokiem naprzód, ale w żadnym wypadku nie jest panaceum. Wykorzystywanie i molestowanie seksualne dzieci w internecie oraz wykrywanie uwodzenia dzieci w internecie to poważne problemy. Jednak nie przeszkadza nam złożoność i zawiłość takich kwestii. Wręcz przeciwnie, udostępniamy to narzędzie w tym momencie, aby zachęcić do dalszych wkładów i zaangażowania innych firm i organizacji technologicznych w celu ciągłego rozwoju i udoskonalania.

W Microsoft stosujemy model obejmujący wiele zainteresowanych stron w celu zwalczania wykorzystywania dzieci w internecie, który obejmuje osoby, które przeżyły coś takiego w swoim życiu i ich adwokatów, rządy, firmy technologiczne i społeczeństwo obywatelskie. Zwalczanie wykorzystywania dzieci w internecie powinno i musi być powszechnym wezwaniem do działania.

Źródło : Microsoft shares new technique to address online grooming of children for sexual purposes

Zobacz na: Kierowniczka Planned Parenthood udziela porad pedofilowi – Perth Amboy
Apel Pedofila O „Kartę Praw Seksualnych Dziecka”
Paidika: Czasopismo Pedofilii – Oświadczenie o celu

 

%d bloggers like this: