Bezpieczeństwo rozpylanego aluminium – dr David Keith, Dane Wigington

W linku poniżej jest kopia nagrania z wystąpienia Lyndona B. Johnsona na Southwest Texas State University w 1962 roku. USA jest światowym imperium i jak każde musi dbać o swoją pozycję. Lyndon Johnson podczas tego wystąpienia powiedział, że

“Ten kto kontroluje pogodę, będzie kontrolował świat!”


Vice President Johnson at Southwest Texas State University (1962)

http://www.texasarchive.org/library/index.php/2010_00003

Spokojnie można zakładać, że już w tamtym czasie rozpoczęto aktywne, mniej lub bardziej udane próby kontrolowania pogody.

Poniżej podaję kilka przykładowych artykułów z 2015 roku w których poruszany jest temat geoinżynierii.

Panel Urges Research On Geoengineering As A Tool Against Climate
http://www.nytimes. com/2015/02/11/science/panel-urges-more-research-on-geoengineering-as-a-tool-against-climate-change.html?partner=rss&emc=rss&_r=1

Elite Science Panel Calls On U.S. To Study Climate Modification
https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2015/02/10/following-a-record-hot-year-science-panel-recommends-cautious-research-on-climate-modification/?postshare=1331423590809403&utm_term=.c951d391bfcb

Scientists Suggest Testing Climate Engineering
https://www.technologyreview.com/s/535026/scientists-suggest-testing-climate-engineering/

Climate Hacking Is Barking Mad
http://www.slate.com/articles/health_and_science/science/2015/02/nrc_geoengineering_report_climate_hacking_is_dangerous_and_barking_mad.html

There’s A Good And A Bad Way To ‘Geoengineer’ The Planet
https://news.nationalgeographic.com/news/2015/02/150210-national-academy-geoengineering-report-climate-change-environment/

 

Kłamstwo przez przemilczenie jest główną formą oszustwa, któremu jesteśmy poddawani, a każdy z powyższych artykułów jest jaskrawym tego przykładem. Każda z publikacji utrwala rażące kłamstwo, że inżynieria klimatyczna to tylko “propozycja”. Kolejna kwestia to ani jeden artykuł (ani naukowcy, którzy dostarczyli im swoje dane) nie wspominają o najbardziej rażącym, tragicznym i ważnym fakcie w odniesieniu do “propozycji aerozoli geoinżynieryjnych”, każda pojedyncza cząstka zanieczyszczeń rozpylona na niebie musi spaść na ziemię.

Każdy żywy organizm podlega temu zanieczyszczeniu, ale o tym niepodważalnym fakcie nigdy się nie wspomina. Osoby decyzyjne w tej kwestii nie chcą aby populacje brały pod uwagę lub kwestionowały oczywiste zagrożenia bezpośrednio związane z geoinżynierią. Naukowiec David Keith zajmujący się geoinżynierią, został zapytany podczas dużej konferencji naukowej o jego “propozycję” rozpylania 20 000 000 ton aluminium do atmosfery. Jego odpowiedź powinna zaszokować każdą racjonalną osobę, która jest w stanie myśleć długofalowo. Obecnie naukowcy i media zawsze pomijają jakiekolwiek wzmianki o tym, że opryskiwanie atmosfery toksycznymi cząstkami MUSI zanieczyszczać całą powierzchnię planety, nie ma innej możliwości.

 

Bezpieczeństwo rozpylanego aluminium

Geoinżynieria - dr David Keith, Dane Wigington

David Keith: Fragment ten pochodzi z artykułu dotyczącego badań nad nanomateriałami, który pokazuje, jak łatwo omawiany materiał można otrzymać, wysokiej jakości nanocząsteczki aluminium otrzymywane w procesie utleniania aluminium w fazie gazowej. Jest to jak najbardziej wykonalne i sporo literatury na ten temat już powstało. Można tego [rozpylanie w atmosferze] dokonać projektując nowe wersje specjalnych samolotów lub dostosować już istniejące.  Jest kilka rozwiązań, które można rozważyć. Jeśli udamy się do pierwszego lepszego konstruktora i spytamy o możliwość budowy takich maszyn, inżynierowie zgodzą się to wykonać, nie będzie to dla nich nic szczególnie trudnego czy wymagającego.

Geoinżynieria aerozolowa jest tak tania, że koszty nie będą istotnym problemem. Oznacza to, że implementacja tej strategii będzie kwestią ważenia ryzyka w stosunku do ryzyka. Ryzyko podjęcia takich działań versus ryzyko związane z niepodjęciem takich działań, co czyni problem zarządzania tymi działaniami fundamentalnie trudniejszym i bardziej wymagającym.

Jak już wspomniałem, koszty rozpylania tych materiałów w stratosferze są bardzo niskie i w tej kwestii raczej nic nie ulegnie zmianie, ale im więcej przeprowadzimy badań i testów, tym trudniejszy stawał się będzie ten problem, skutki tej metody dla środowiska naturalnego okażą się znacznie bardziej złożonym zagadnieniem i to jest pozytywna nowina – na razie wszystko to wygląda zbyt prosto i naiwnie.

Sądzę więc, że im więcej wysiłku włożymy w zbadanie tego zagadnienia, tym lepiej zrozumiemy tę kwestię i okaże się, że problem jest trudniejszy i bardziej złożony, niż nam się na początku wydawało oraz że ewentualny problem efektów ubocznych może okazać się sporym wyzwaniem do ogarnięcia.

Na to też liczymy, bo pozwoli nam to jasno wskazać problemy i ułatwi poszukiwanie rozwiązań. Oczywiście odwrotna do zamierzonej reakcja, także jest możliwa. To pytanie natury empirycznej, dotyczące reakcji ludzi na tę wiedzę; należy również rozważyć możliwość, że ludzie zaczną się zastanawiać:

„skoro ci szaleni naukowcy są do tego stopnia  zaniepokojeni poziomem dwutlenku węgla w atmosferze, że rozważają rozpylanie tej substancji w atmosferze, to być może powinniśmy poważnie zastanowić się nad zagrożeniem związanym z nadmiarem dwutlenku w atmosferze.”

Tak na marginesie, dylemat [geoinżynierii] to nie jest problem ryzyka tzw. „pokusy nadużycia”, a raczej konsekwencji naszej decyzji, z którymi zmagać się będą nasze wnuki.

Geoinżynieria - Dane Wigington

Dane Wigington: Badacze z California Air Resources Board przy pewniej okazji wspomnieli wyniki badań [trwających 6 dni admin] sugerujące, że submikronowe cząsteczki w postaci pyłów są szczególnie szkodliwe dla ludzkiego układu oddechowego, a podczas całej dzisiejszej dyskusji nikt nie poruszył tej kwestii i stąd moje pytanie, czy przyjrzano się temu od strony bezpieczeństwa, a także czy odniesiono się do problemu toksyczności wysoce reaktywnych metali, takich jak glin/aluminium, w odniesieniu do gleb i wód narażonych na ich działanie.

In Vitro Toxicity Of Aluminum Nanoparticles In Rat Alveolar Macrophages
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a446266.pdf

Geoinżynieria - Alan Robock

Alan Robock: Pytanie brzmi, jaki wpływ miałyby te substancje na ludzkie zdrowie, jeśliby rozpylono je w stratosferze. W szczególności mam tu na myśli cząsteczki glinu/aluminium.

David Keith: Moi współpracownicy zajmujący się problemem rozpylania aerozolu, a są to osoby z Carnegie Mellon University, skupiły się na oszacowaniu skutków stosowania tej metody dla zdrowia ludzkiego. Choć wyników tych badań nie opublikowaliśmy, zapewniam, że była to dla nas priorytetowa kwestia. Dokonaliśmy wstępnych kalkulacji w celu przybliżonego oszacowania wartości stężenia cząstek w atmosferze przy udziale ekspertów od skutków zdrowotnych dla organizmu ludzkiego. W przypadku cząsteczek aluminium i innych substancji trzeba przyjrzeć się dokładnie także kwestiom toksykologicznym, ale w kwestii samego stężenia cząsteczek i ich wpływu na zdrowie ludzkie, odpowiedź brzmi – jeszcze tego nie opublikowaliśmy, ale była to pierwsze kwestia, którą zajęliśmy się wspólnie z ekspertami w tej dziedzinie. Przeprowadzili oni badania epidemiologiczne i odpowiedź brzmi – nie jest to zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Dane Wigington: Abyśmy mieli jasność – 10 megaton aluminium rozpylonego w atmosferze nie ma żadnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego?

David Keith: Zachowując należytą ostrożność. Jeśli chodzi o toksykologiczny aspekt glinu/aluminium, dopiero badamy tę kwestię i nic jeszcze nie opublikowaliśmy.

„Chociaż występuje w dużych ilościach w środowisku, aluminium nie jest niezbędne do życia. Wprost przeciwnie, jest powszechnie rozpoznawaną neurotoksyną, która hamuje ponad 200 biologicznie ważnych funkcji i wywołuje rozmaite niekorzystne skutki dla roślin, zwierząt oraz ludzi.” – Link between Aluminum and the Pathogenesis of Alzheimer’s Disease: The Integration of the Aluminum and Amyloid Cascade Hypotheses. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21423554

Geoinżynieria - Michael J. Murphy

Michael J. Murphy: Dan spojrzał na niego i poprosił o potwierdzenie, czy rzeczywiście twierdzi on, że rozpylenie 10 do 20 megaton aluminium – jak powiedziałeś – w atmosferze nie będzie miało żadnych konsekwencji dla zdrowia ludzi? Wziął głęboki oddech i powiedział, że w tej kwestii należy zachować ostrożność.

David Keith: Żadnych poważnych badań nad aluminium jeszcze nie przeprowadziliśmy, więc zawsze istnieje ryzyko, że natrafimy na coś okropnego, a czego jeszcze nie zbadaliśmy.

Michael J. Murphy: Dla mnie to było wystarczające – to przecież jest główny problem, najważniejsza sprawa. Problem, który okazać się może zgubny w skutkach, gdy zaczną pojawiać się informacje na całym świecie o przypadkach zachorowań i problemów zdrowotnych powstałych w wyniku rozpylania glinu/aluminium w atmosferze. I oto David Keith, skonfrontowany z tym problemem reaguje tak, jakby przysłowiowe szydło wyszło z worka.

David Keith: Żadnych poważnych badań nad aluminium jeszcze nie przeprowadziliśmy, więc zawsze istnieje ryzyko, że jutro natrafimy na coś okropnego, a czego jeszcze nie zbadaliśmy.

Stewart Howe: Wynika to z tego, że istnieje odrębna agenda obok planu walki z problemem globalnego ocieplenia. Istnieje szereg innych celów – ograniczenie liczby ludności, władza i kontrola, kwestie militarne, komunikacyjne, wiele rzeczy, o których nawet nie mamy pojęcia. Nie posiadam wiedzy odnośnie tych celów i nie zamierzam spekulować w kwestii tej agendy, ale jasno widać, że te plany nie mają nic wspólnego ze służbą na rzecz rodzaju ludzkiego. Beneficjentami są elity i ich agenda.

Ken Caldeira: Według mnie pytanie brzmi, jak wyznaczyć granicę pomiędzy dopuszczalną i niewymagającą globalnego nadzoru działalnością, a działalnością wymagającą takiego globalnego nadzoru.

Barack Obama: Dr John Holdren zgodził się zostać Doradcą Prezydenta ds. Nauki i Technologii oraz Dyrektorem Biura ds. Polityki dotyczącej Nauki i Technologii w Białym Domu. Mam nadzieję, że będzie on mądrze mi doradzał przez kolejne latach mojej prezydentury.

Obama’s science chief eyes drastic climate steps
http://www.nbcnews.com/id/30112396/ns/us_news-environment/t/obamas-science-chief-eyes-drastic-climate-steps/#.WrKti2oZ7IU

Geoinżynieria - dr John Holdren

Dr John Holdren: Moim osobistym zdaniem, powinniśmy  na razie pozostawić opcję geoinżynierii otwartą, powinniśmy się dokładnie tej sprawie przyjrzeć, gdyż może się okazać, że kiedyś będziemy na tyle zdesperowani, że będziemy chcieć z niej skorzystać.

 

Bezpieczeństwo rozpylanego aluminium – dr David Keith, Dane Wigington

 

 

Linki do dokumentów o geoinżynierii

 

Aluminum poisoning of humanity and Earth’s biota by clandestine geoengineering activity: implications for India

http://klimaendringer.info/varslere/Herndon_Current_Science.pdf

Weather Modification: The Ultimate Weapon?

https://www.jar2.com/Files/USGOV/HAARP/a283033.pdf

Weather Modification:  Programs, Problems, Policy and Potential

Prepared at the request of Honorable Howard W. Cannon,  Chairman
Committee on Commerce, Science and Transportation
United States Senate, May 1978

http://ufdc.ufl.edu/AA00025909/00001/1j

The pathological history of weather and climate modification: Three cycles of promise and hype – JAMES RODGER FLEMING

http://www.colby.edu/sts/06_fleming_pathological.pdf

http://www.jstor.org/stable/10.1525/hsps.2006.37.1.3

H.R. 353 ‘‘Weather Research and Forecasting Innovation Act of 2017

2017 – H6011bSate of Rhode Island – An Act – Relating to the Health and Safety – The Geoengineering Act of 2017

5Z-2005-Weather Modification Letter – JH-Marburger-III-December-13-2005

https://byebyebluesky. com/documents/

Solar geoengineering using solid aerosol in the stratosphere

K. Weisenstein, D. W. Keith, and J. A. Dykema
School of Engineering and Applied Science, Harvard University, Cambridge, MA, USA
Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, MA, USA

https://www.atmos-chem-phys.net/15/11835/2015/acp-15-11835-2015.pdf
https://www.atmos-chem-phys.net/15/11835/2015/acp-15-11835-2015.html

Open Skies Treaty

http://www.state.gov/t/avc/cca/os/index.htm

The Open Skies Treaty at a Glance

https://www.armscontrol.org/factsheets/openskies

A Supersonic Expansion Method of Ice Nuclei Generation for Weather Modification

Fukuta and and Y. PaikDenver Research Institute, University of Denver, Denver, Colo. 80210

http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/1520-0450%281976%29015%3C0996%3AASEMOI%3E2.0.CO%3B2

Weather Modification by Carbon Dust Absorption of Solar Energy

http://www.alachuacounty.us/Depts/epd/EPAC/William%20M.%20Gray%20-%20Weather-modification%20by%20Carbon%20Dust%20Absorption%20of%20Solar%20Energy%201974.compressed.pdf

The Manhatten Project

https://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan_Project

Military Weather Experiments

Military weather experiments beginning from 1935 and Tesla’s technology up to Bernard Eastlund’s research, 1999.

http://pdfsr.com/pdf/military-weather-experiments
http://files.pdfsr.com/d/download/military-weather-experiments.pdf

Weather Modification Companies

http://www.weathermodification.com/projects.php#projects

Documented Geoengineered Weather/Bio Warfare Experiments

In 1953 U.S. Military Sprayed Canadian Peoples With Diseases From Aircraft Testing Carcinogens In Winnipeg – The Linking Pathogen In Neuro-Systemic Diseases Created By The Military

http://www.consumerhealth.org/articles/display.cfm?ID=20000830164126

Operation Large Area Coverage – 1957/1958

Operation Large Area Coverage was a U.S. Army Chemical Corps operation which dispersed microscopiczinc cadmium sulfide (ZnCdS) particles over much of the United States. The purpose was to determine the dispersion and geographic range of biological or chemical agents.

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_LAC

Project Cirrus/Stormfury –  1962 to 1983

Project Stormfury  was an attempt to weaken tropical cyclones by flying aircraft into them and seeding with silver iodide. The project was run by the United States Government from 1962 to 1983.

The hypothesis was that the silver iodide would cause supercooled water in the storm to freeze, disrupting the inner structure of the hurricane. This led to the seeding of several Atlantic hurricanes. However, it was later shown that this hypothesis was incorrect. It was determined most hurricanes do not contain enough supercooled water for cloud seeding to be effective. Additionally, researchers found that unseeded hurricanes often undergo the same structural changes that were expected from seeded hurricanes. This finding called Stormfury’s successes into question, as the changes reported now had a natural explanation.

https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Stormfury

Project Cirrus/Stormfury – 1962 to 1983

Project Cirrus was the first attempt to modify a hurricane.  It was a collaboration of the General Electric Corporation, United States Weather Bureau, the US Army Signal Corps, the Office of Naval Research, and the US Air Force.  After several preparations, and initial skepticism by government scientists, the first attempt to modify a hurricane began on October 3, 1947 on a hurricane that was heading west to east and out to sea.

https://drive.google.com/file/d/0B2rPpkQ2qBmoUHdJVVFIcVpncEE/view?pli=1

Operation Popeye – 1967/72

Operation Popeye  was a highly classified weather modification program in Southeast Asia during 1967-1972. The cloud seeding operation during the Vietnam war ran from March 20, 1967 until July 5, 1972 in an attempt to extend the monsoon season, specifically over areas of the Ho Chi Minh Trail. The operation was used to induce rain and extend the East Asian Monsoon season in support of U.S. government efforts related to the War in Southeast Asia.

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Popeye

Project Cloverleaf – 1997 to Present

Project Cloverleaf is a joint US-Canadian military operation involving distributing chemicals into the atmosphere above Canada and the United States. Both US military refueling tankers and thousands of planes in private corporate aviation are used. Military & civilian aspects of Project Cloverleaf are covert operations. The purpose is to seed into the atmosphere multiple weather/climate modification chemicals for purposes of proactive environmental warfare, originally motivated by a climate change concern; & to introduce highly humanly toxic metallic salts and aerosol fibers that facilitate atmospheric operations of HAARP technology (which is involved in climate manipulation). Piggybacking on this, the covert distribution framework of the toxic metals & chemicals has been used in other covert military/civilian operations like massive biological experiments on whole cities and countrysides of people/ecologies— tests which are unauthorized & without consent or even public knowledge.

http://arizonaskywatch.com/article/articles/project_cloverleaf_1994_to_present.pdf

US National Library of Medicine National Institutes of Health – Feasibility of Aerosol Vaccinations in Humans – 2003

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12656420

Canada’s Weather Modification Act – Justice Laws Website

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/W-5/
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/W-5.pdf

Geoengineering: A Half Century of Earth System Experimentation

http://www.etcgroup.org/files/files/GeoMap-WMinfo.pdf

Geoinżynieria na świecie

 

ENMOD Treaty Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques

From the U.S. Department of State website. Signed in Geneva May 18, 1977 Entered into force October 5, 1978

http://www.state.gov/t/isn/4783.htm

United Nations Office For Disarmament Affairs – UNODA

The modern use of chemical weapons began with World War I, when both sides to the conflict used poisonous gas to inflict agonizing suffering and to cause significant battlefield casualties. Such weapons basically consisted of well known commercial chemicals put into standard munitions such as grenades and artillery shells. Chlorine, phosgene (a choking agent) and mustard gas (which inflicts painful burns on the skin) were among the chemicals used.

http://www.un. org/disarmament/WMD/Chemical/

Military Document – Weather as a Force Multiplier, Owning the Weather by 2025

http://csat.au.af.mil/2025/volume3/vol3ch15.pdf

HR 2977 Space Preservation Act, 2001-2002 (Original Text)

http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c107:H.R.2977.IH:
https://www.congress.gov/107/bills/hr2977/BILLS-107hr2977ih.pdf

Report to the Chairman Committee, on Science and Technology, House of Representatives, 2010 Climate Change GAO – A Co-ordinated Strategy Could Focus Federal Geoengineering Research and Inform Governance Efforts

http://www.gao.gov/assets/320/310105.pdf

Wright-Patterson Air Force Base

Plasma and Electro-Energetic Physics :

Program Description: The objective of this program is to understand and control the interaction of electromagnetic energy and charged particles to produce useful work in a variety of arenas, including directed energy weapons, sensors and radar, electronic warfare, communications, novel compact accelerators, and innovative applications of plasma chemistry, such as plasma-enhanced combustion and plasma aerodynamic.

http://www.wpafb.af.mil/library/factsheets/factsheet.asp?id=9205

Navy Sonar Testing Program

In a letter to NOAA, dated June 19, 2009, several U.S. Senators, including U.S. Senator Feinstein and U.S. Congressman Henry Waxman, stated: “…In many regions, the Navy plans to increase the number of its exercises or expand the areas in which they may occur, and virtually every coastal state will be affected. Some exercises may occur in the nation’s most biologically sensitive marine habitats, including National Marine Sanctuaries and breeding habitat for the endangered North Atlantic right whale. In all, the Navy anticipates more than 2.3 million takes (significant disruptions in marine mammal foraging, breeding, and other essential behaviors) per year, or 11.7 million takes over the course of a five-year permit…”[2]

http://www.agriculturedefensecoalition.org/content/us-navy

Treaty – E103819, Agreement Between Canada and the United States of America Relating to the Exchange of Information on Weather Modification Activities

http://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=103819

Smart Dust Autonomous Sensing And Communication In A Cubic Millimeter

http://robotics.eecs.berkeley.edu/~pister/SmartDust/

 

Znalezione: https://byebyebluesky.com/documents/

 

———————————————————————————

Operation Popeye, Motorpool, Intermediary, Compatriot: Weather Warfare Over Vietnam
March 20, 1967 – July 5, 1972
https://weathermodificationhistory.com/operation-popeye-motorpool-intermediary-compatriot-weather-warfare-vietnam/

CIA Project Nile Blue – Rain Embargo on Cuban Sugar Crops – 1969-1970
https://weathermodificationhistory.com/cia-project-nile-blue-rain-embargo-cuban-sugar-crops/

Weather Modification Reporting Act of 1972
December 18, 1971
https://weathermodificationhistory.com/weather-modification-reporting-act-1972/

National Weather Modification Policy Act of 1976
October 13, 1976
https://weathermodificationhistory.com/national-weather-modification-policy-act-of-1976/

The Environmental Modification Convention (ENMOD) Weather Warfare Ban
May 18, 1977 – January 17, 1980
https://weathermodificationhistory.com/environmental-modification-convention-enmod-weather-warfare-ban/

 

%d bloggers like this: