“Wężowe zapalenie płuc” – epidemia koronawirusa w Chinach powiązana z wężami dzięki analizie genetycznej.

22 styczeń 2020

Wężowe zapalenie płuc

Pojawiające się infekcje wirusowe – od ptasiej grypy, przez Ebolę, po zakażenia wirusem Zika – stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego na świecie, a zrozumienie ich pochodzenia może pomóc badaczom w opracowaniu strategii obrony przed przyszłymi epidemiami. Nowe badanie dostarcza ważnych informacji na temat potencjalnych źródeł najnowszej epidemii wirusowego zapalenia płuc w Chinach, która rozpoczęła się w połowie grudnia, a obecnie rozprzestrzenia się na Hongkong, Singapur, Tajlandię i Japonię. Wyniki badań zostały opublikowane na początku online w czasopiśmie Journal of Medical Virology.

W badaniu zauważono, że pacjenci, którzy zarazili się wirusem – który jest rodzajem wirusa zwanego koronawirusem i został [początkowo] nazwany przez Światową Organizację Zdrowia 2019-nCoV – byli narażeni na kontakt z dzikimi zwierzętami na rynku hurtowym, gdzie sprzedawano owoce morza, drób, węże, nietoperze i zwierzęta hodowlane.

Przeprowadzając szczegółową analizę genetyczną wirusa i porównując ją z dostępnymi informacjami genetycznymi na temat różnych wirusów pochodzących z różnych miejsc geograficznych i gatunków żywicieli, badacze doszli do wniosku, że 2019-nCoV wydaje się być wirusem, który powstał z połączenia koronawirusa występującego u nietoperzy i innego koronawirusa nieznanego pochodzenia. Powstały w ten sposób wirus zawierał mieszankę lub “rekombinację” wirusowego białka, które rozpoznaje i wiąże się z receptorami na komórkach gospodarza. Takie rozpoznawanie jest kluczowe dla umożliwienia wirusom wnikania do komórek gospodarza, co może prowadzić do infekcji i choroby.

Wreszcie, zespół odkrył dowody na to, że wirus 2019-nCoV prawdopodobnie żył w wężach, zanim został przeniesiony na ludzi. Rekombinacja w obrębie wirusowego białka wiążącego receptor mogła umożliwić międzygatunkowe przeniesienie wirusa z węża na człowieka.

“Wyniki uzyskane na podstawie naszej analizy ewolucyjnej po raz pierwszy sugerują, że wąż jest najbardziej prawdopodobnym rezerwuarem z dzikich zwierząt dla 2019-nCoV” – napisali autorzy. “Nowe informacje uzyskane z naszej analizy ewolucyjnej są bardzo istotne dla skutecznego zwalczania epidemii wywołanej zapaleniem płuc wywołanym przez 2019-nCoV”.

W towarzyszącym artykule redakcyjnym zauważono, że chociaż ostateczna kontrola pojawiających się infekcji wirusowych wymaga odkrycia i opracowania skutecznych szczepionek i/lub leków przeciwwirusowych, obecnie licencjonowane leki przeciwwirusowe powinny być testowane przeciwko 2019-nCoV.

Źródło: “Snake Pneumonia” – Coronavirus Outbreak in China Traced to Snakes by Genetic Analysis

 Zobacz na: SARS-CoV-2 w kontekście patentów sprzed 20 lat – dr David Martin
Co wydarzyło się w Wuhan? Dlaczego wciąż istnieją pytania dotyczące pochodzenia koronawirusa? [60 minutes]
Wyprodukowano w Chinach: koronawirus, który zabił miliony ludzi – dr Peter Gotzsche, Instytut Wolności Naukowej
EcoHealth Alliance dr Petera Daszaka ukryło prawie 40 milionów dolarów z Pentagonu i zmilitaryzowało naukę o pandemii – Sam Husseini
Dziwne i niezwykłe cechy genomu wirusa 2019-nCoV i ich analiza – dr James Lyons-Weiler

 

 

 

Transmisja międzygatunkowa nowo zidentyfikowanego koronawirusa 2019-nCoV

„Obecne ognisko wirusowego zapalenia płuc w mieście Wuhan w Chinach zostało wywołane przez nowy koronawirus, oznaczony przez Światową Organizację Zdrowia jako 2019-nCoV, co ustalono na podstawie sekwencjonowania genomu wirusowego RNA. Wielu początkowych pacjentów było narażonych na kontakt z dzikimi zwierzętami na rynku hurtowym owoców morza Huanan, gdzie sprzedawano również drób, węże, nietoperze i inne zwierzęta hodowlane. W celu zbadania możliwego rezerwuaru wirusa przeprowadziliśmy wszechstronną analizę sekwencji i porównanie w połączeniu ze względnym synonimicznym użyciem kodonów (RSCU) wśród różnych gatunków zwierząt na podstawie sekwencji 2019-nCoV. Wyniki naszych analiz sugerują, że 2019-nCoV może być rekombinowanym wirusem pomiędzy koronawirusem nietoperzy a koronawirusem nieznanego pochodzenia. Do rekombinacji może dojść w obrębie glikoproteiny kolca wirusa, która rozpoznaje receptor na powierzchni komórki. Ponadto, nasze wyniki sugerują, że 2019-nCoV ma najbardziej podobną informację genetyczną do koronawirusa nietoperza i najbardziej podobny sposób wykorzystania kodonów do węża. Łącznie, nasze wyniki sugerują, że rekombinacja homologiczna może występować i przyczyniać się do przenoszenia 2019-nCoV między gatunkami.

(…)

Dwa rodzaje węży są pospolite w południowo-wschodnich Chinach, w tym w mieście Wuhan (ryc. 4). Geograficzne rozmieszczenie Niemrawca Prążkowanego (Bungarus multicinctus) obejmuje Tajwan, środkowe i południowe Chiny, Hongkong, Myanmar (Birmę), Laos i północny Wietnam[24]. Kobra pospolita lub kobra chińska (Naja atra) występuje w południowo-wschodnich Chinach, Hongkongu, północnym Laosie, północnym Wietnamie i na Tajwanie[25]. Węże były również sprzedawane na hurtowym rynku owoców morza w Huanan, gdzie wielu pacjentów pracowało lub miało w przeszłości kontakt z dzikimi zwierzętami lub zwierzętami gospodarskimi.” – J Med Virol. 2020 Apr; 92(4): 433–440; Cross‐species transmission of the newly identified coronavirus 2019‐nCoV