Zakrzepica zatok żylnych mózgu 3,5 razy częściej po szczepionce J&J

1 listopad 2021

Nowe badanie wykazało, że osoby, które otrzymały szczepionkę J&J na COVID-19 są 3,5 razy bardziej narażone na rozwój śmiertelnego schorzenia, jakim są zakrzepy krwi, w porównaniu z populacją ogólną.
Naukowcy odkryli, że na każde 100.000 osobolat u 8,5 klientów którzy skusili się na szczepionkę firmy J&J dochodziło do powstawania zakrzepów, w porównaniu z zaledwie 2,5 w populacji ogólnej.
Naukowcy odkryli, że kobiety w wieku od 30 do 64 lat były najbardziej narażone na rozwój zakrzepów.
Autoryzacja szczepionki została wstrzymana na dziesięć dni w kwietniu z powodu obaw o rozwój zakrzepów krwi u kobiet.
Zakrzepica zatok żylnych mózgu, lub CVST [Cerebral venous sinus thrombosis], jest niebezpiecznym stanem, który może spowodować udar mózgu, a nawet śmierć.

Zakrzepica zatok żylnych mózgu po szczepionce

Szczepionka COVID-19 firmy Johnson & Johnson zwiększa ryzyko wystąpienia rzadkich zakrzepów krwi – sugeruje nowe badanie.

Naukowcy z Mayo Clinic w Rochester, w stanie Minnesota, porównali dane z populacji ogólnej sprzed pandemii z danymi dotyczącymi zgłoszonych poszczepiennych efektów ubocznych wśród Amerykanów.

Odkryli, że szczepionkowi klienci byli 3,5 razy bardziej narażeni na rozwój zakrzepów krwi w mózgu niż przeciętna osoba przed pandemią.

Zakrzepy krwi, a w szczególności zakrzepica zatok żylnych mózgu (CVST) jest dobrze znanym efektem ubocznym szczepionki J&J, a odkrycie tego ryzyka było powodem wstrzymania stosowania szczepionki w kwietniu 2021 roku.

Zespół podkreśla jednak, że ryzyko to jest rzadkie, a na wyniki badań należy patrzeć w kontekście skuteczności szczepionki w zapobieganiu ciężkim przypadkom COVID-19.

[Zakrzepica zatok żylnych mózgu stanowi około 0,5-1% wszystkich udarów. NOPy również rzadko są zgłaszane w okolicach 1%, a skuteczność (zapobieganie ciężkim przypadkom C-19) tych szczepionek to marketingowa kpina z ludzi.]

Przewaga wariantów SARS-CoV-2 opornych na przeciwciała w przypadkach C-19 pomimo szczepienia z rejonu Zatoki San Francisco w stanie Kalifornia
W USA rejestruje się mniej niż 1% NOPów – Harvard Pilgrim Health Care
USA: Tuszowanie Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych – Deborah Conrad

 

Naukowcy, którzy opublikowali swoje wyniki w czasopiśmie JAMA Internal Medicine w poniedziałek 1 listopada, zebrali dane z hrabstwa Olmstead, w stanie Minnesota – populacja około 158.000 osób, 140 km na południowy wschód od Minneapolis – pomiędzy 2001 a 2015 rokiem.

Następnie wykorzystali system zgłaszania niepożądanych zdarzeń poszczepiennych (VAERS) jakim dysponuje amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób [CDC], aby znaleźć diagnozy zakrzepów krwi u osób, które otrzymały szczepionkę J&J między datą zatwierdzenia pod koniec lutego 2021 r. a 7 maja.

W ciągu 14 lat, u 39 mieszkańców hrabstwa Olmstead zdiagnozowano zakrzepicę zatok żylnych mózgu  [CVST] – rzadki, potencjalnie śmiertelny, stan zakrzepu krwi, który może tworzyć się w mózgu poszkodowanej osoby.

Z tej grupy, 29 miało czynnik ryzyka w ciągu 92 dni poprzedzających rozwój skrzepu krwi, taki jak infekcja, aktywny rak lub doustne środki antykoncepcyjne dla kobiet.

Po uwzględnieniu populacji, na każde 100.000 osobo-lat mieszkańców hrabstwa Olmstead, u których w tym okresie doszło do powstania skrzepu krwi, przypadało 2,46 przypadków CVST.

Około 8,7 mln dawek szczepionki J&J zostało podanych w USA między lutym a majem.

Znaleziono 46 zgłoszeń CVST do VAERS po otrzymaniu szczepionki J&J, choć osiem zostało usuniętych z puli z powodu duplikatów zgłoszeń lub braku profesjonalnej diagnozy.

W sumie wykryto 38 przypadków związanych ze szczepionką firmy J&J – przy czym ponad 70 procent z nich dotyczyło kobiet.

Po skorygowaniu o populację, na każde 100.000 osobo-lat wśród osób, które otrzymały szczepionkę, przypadało 8,65 przypadków CVST – wskaźnik ten był 3,5 razy wyższy niż w populacji ogólnej.

Stwierdzono również, że osoby, które otrzymały szczepionkę są najbardziej narażone na rozwój choroby w ciągu pierwszych 15 dni po otrzymaniu szczepionki.

Kobiety są również najbardziej narażone w wieku pomiędzy 30 a 64 lat.

Naukowcy zauważają, że ryzyko jest rzadkie i że niewielkie ryzyko związane ze szczepionką jest warte potencjalnych korzyści wynikających z uniknięcia powikłań związanych z COVID-19.

Tajwan: zgony spowodowane szczepionkami na C-19 przewyższają ilość zgonów związanych z COVID-19

Podczas gdy badanie to podaje poziom zwiększonego ryzyka związanego z otrzymaniem szczepionki firmy J&J, samo istnienie ryzyka jest znane od pewnego czasu.

13 kwietnia Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) wstrzymała autoryzację szczepionki na Covid po tym, jak okazało się, że u sześciu kobiet po otrzymaniu zastrzyku doszło do powstania skrzepów krwi.

Wszystkie miały wcześniej istniejące już schodzenia, które stawiały je w grupie zwiększonego ryzyka rozwoju zakrzepów.

Dziesięć dni później, 23 kwietnia, stosowanie szczepionki zostało wznowione, choć na etykiecie pojawiło się ostrzeżenie dla kobiet poniżej 50 roku życia o zakrzepach krwi.

Szczepionka firmy J&J jest najmniej popularna z trzech dostępnych w Ameryce szczepionek na Covid, choć jej jednorazowy charakter zwiększył jej potencjał do wykorzystania na arenie międzynarodowej w obszarach o mniejszej ilości zasobów dostępnych do dwukrotnego podania szczepionki.

Dane CDC wskazują, że do dnia 1 listopada 15.6 milionów dawek szczepionki zostało podane.

Zakrzepica zatok żylnych mózgu, CVST, występuje rzadko, ale jest potencjalnie niebezpieczna.

Skrzepy krwi będą tworzyć się w żyłach w zewnętrznych warstwach mózgu, a to może zablokować krew z drenażu z mózgu do serca.

W najgorszych przypadkach, może to spowodować, że osoba ucierpi na udar mózgu, który może prowadzić do śmierci.

Źródło: Americans who received the one-dose Johnson & Johnson COVID-19 vaccine were 3.5 times as likely to develop rare blood clots compared to the general population, study finds

 

Zobacz na: Stabilizowanie kodu – mRNA i receptory Toll-podobne – dr Mike Williams
Omówienie hipotezy przyczyn powstawania krzywych uśmiechów i asymetrii twarzy – Forrest Maready
Jak szczepionki powodują mikrouszkodzenia układu krwionośnego – dr Andrew Moulden
Zespół Spektrum Niedotlenienia Mouldena – dr Andrew Moulden