Co się stanie, jeśli zostaniesz poszkodowany przez szczepionkę na COVID-19?

28 grudnia 2020

Co się stanie, jeśli zostaniesz poszkodowany przez szczepionkę na COVID-19

 

Eksperymentalne szczepionki na COVID-19 są udostępniane w pierwszej kolejności wyznaczonej grupie pracowników służby zdrowia oraz mieszkańców domów starców. W miarę udostępniania większej liczby szczepionek osoby z wysokim ryzykiem wirusa SARS-CoV-2 ze względu na stan zdrowia będą miały możliwość ich otrzymania. Wreszcie szczepionki zostaną zaoferowane ogółowi społeczeństwa. Ten proces dystrybucji szczepionek COVID-19 w Stanach Zjednoczonych może trwać sześć miesięcy lub dłużej.

Co się stanie, jeśli zostaniesz poszkodowany przez szczepionkę na COVID-19?

 

Coraz częściej pojawiają się doniesienia o pracownikach służby zdrowia i ratownikach, którzy wyrażają niechęć do otrzymania szczepionek na COVID-19, gdy są im oferowane.[1, 2, 3] Nie jest jasnym, w jaki sposób podatni seniorzy mieszkający w domach opieki lub otrzymujący opiekę w innych typach placówek będą szczepieni przeciwko COVID-19 lub czy będą mieli wybór w tej sprawie… Co prowadzi do pytania: „Co się stanie, gdy ktoś zostanie poszkodowany w wyniku zaszczepienia szczepionką przeciw COVID-19? Jakie możliwości dochodzenia odszkodowania posiada poszkodowany?”

 

Program odszkodowań za obrażenia ciała z powodu środków zaradczych

 

Program odszkodowań za obrażenia ciała (CounterMeasures Injury Compensation Program – CICP) jest naprawdę jedyną opcją. Jednak CICP nie jest szczególnie sprawiedliwy, skuteczny ani uczciwy… z punktu widzenia składających petycję. Składającemu petycję niezwykle trudno jest zwyciężyć w CICP. Tylko osiem procent z wszystkich petentów od 2010 r. otrzymało odszkodowanie za pośrednictwem CICP. Mówi się, że: „CICP to program, w którym masz prawo złożyć wniosek i przegrać”.[4]

Program nie zapewnia zwrotu kosztów prawnych ani kosztów ekspertów medycznych. Zdecydowanej większości z nas nigdy nie będzie stać na te opłaty, zazwyczaj wahają się one od 25.000  za urazy kończyn w ramach programu National Vaccine Injury Compensation Program (NVICP) do 250.000 dolarów i więcej za bardziej złożone i przewlekłe przypadki.

Program nie przewiduje rekompensat za ból i cierpienie. W Narodowym Programie Odszkodowań za Obrażenia Poszczepienne [NVICP] świadczenie to może zostać przyznane maksymalnie do kwoty 250.000 dolarów.

Program faktycznie pokrywa utracone zarobki. Jednak przyszłe utracone zarobki są ograniczone do 50.000 dolarów. Rekompensata za przeszłe utracone zarobki jest ograniczona do dwóch trzecich pensji. CICP pokrywa nierefundowane koszty leczenia. Nie jest jasne, czy program zapłaci za opiekę przez całe życie.

W CICP nie ma funduszu powierniczego utworzonego z opłat lub podatku na odszkodowania. Tylko środki Kongresu, które nie są informacjami publicznymi.

 

W Narodowym Programie Odszkodowań za Obrażenia Poszczepienne [NVICP] możesz odwołać się do sądu wyższej instancji. W CICP nie ma takiej możliwości . Zwracasz się do Sekretarza Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych (HHS) o ponowne rozważenie decyzji. Czyli ten sam wydział, który początkowo odrzucił Twoje roszczenie, ma je ponownie rozważyć. Brzmi uczciwie.

Jednym z najsmutniejszych elementów CICP jest to, że jest płatnikiem ostatniej instancji. Amerykański Urząd ds. Zasobów i Usług Zdrowotnych (HRSA), który jest administratorem programu, może zaczekać, aż najpierw zapłaci prywatne ubezpieczenie lub ubezpieczenie na życie, potem Medicaid/Medicare i Social Security Disability, a dopiero na końcu CICP.

Tak więc, jeśli twoja ukochana osoba umrze z powodu środka zaradczego, lekarstw, leczenia lub szczepionki objętej ubezpieczeniem, a spadkobierca otrzyma decyzję o odszkodowaniu w wysokości 250.000 dolarów w postaci świadczenia z tytułu śmierci, spadkobierca otrzyma czek na tę kwotę, prawda? Nie prawda. Jeśli prywatne ubezpieczenie na życie, wypłaci sumę powiedzmy 200.000 dolarów. To otrzymana rekompensata od CICP  wyniesie tylko 50.000 lub mniej, jeśli zmarły otrzymał inne świadczenia.

HRSA często nie podaje jasnych odpowiedzi na pytania dotyczące rodzajów rekompensat. Od ponad ośmiu lat składam wnioski na podstawie ustawy o wolności informacji (FOIA), prosząc o wszystkie decyzje w sprawach, w których usunięto dane osobowe. Odmówili. Ukrywając się za odpowiedzią, że CICP jest funkcją administracyjną, a nie sądowym postępowaniem prawnym. W związku z tym nie są zobowiązani do podawania tych informacji do wiadomości publicznej.

Zapytany na ostatnim posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Szczepionek Dziecięcych o finansowanie, przedstawiciel odpowiedział, że „Kongres już przydzielił środki na przyszłe wnioski dotyczące COVID”. Ustawa o nazwie CARES Act (uchwalona 27 marca 2020 roku) przydzieliła pieniądze. Wiedzieli więc, że będą wypłacać odszkodowania za szkody, zanim ogłoszono jakikolwiek rozwój szczepionki i zatwierdzono inne środki zaradcze związane z COVID-19.

Na pytanie, czy otrzymano już jakieś wnioski o odszkodowania dotyczące COVID-19, odpowiedź brzmiała: tak. Ale nie ze względu na szczepionkę, ale raczej na inne środki zaradcze stosowane w celu zapewnienia opieki pacjentom. Gdy naciskamy na więcej szczegółów, odpowiedź brzmi: „Współpracujemy z biurem HRSA ds. wniosków FOIA w celu ustalenia, jakie informacje można dostarczyć”. Otrzymuję tę samą odpowiedź od ośmiu lat.

Rząd USA poświęca dużo czasu i wysiłku, aby przekonać opinię publiczną, że szczepionki na COVID-19 są bezpieczne. Mamy byłych prezydentów ustawionych w kolejce po szczepionki. Przypomina mi to sytuację, kiedy prezydent Gerald Ford otrzymał szczepionkę przeciwko świńskiej grypie w gabinecie owalnym jesienią 1976 roku. Pamiętam klęskę tej eksperymentalnej szczepionki, która sprawiła, że ​​u 450 osób rozwinęło się zaburzenie neurologiczne znane jako zespół Guillain-Barré (GBS).[5]

System monitorowania bezpieczeństwa szczepionek ledwo zipie, w czasie gdy miliony ludzi się szczepi w USA.
Co znajduje się w amerykańskiej kowidowej ustawie stymulacyjnej? [2021]

Jeśli chcą wzbudzić zaufanie opinii publicznej, dlaczego nie ujawniają, tego jak wygląda sytuacja z efektami ubocznymi? Trzymając to w ciemności, uważają, że opinia publiczna postrzega szczepionkę jako bezpieczną. Kiedy wtedy w końcu wyjdą wieści o urazach, a zaufanie społeczne spadnie. A teraz widzimy, jak media i nasz rząd odwracają dyskusję na temat bezpieczeństwa szczepionek, nazywając to „dezinformacją”.

Kolejne pytanie zadane przedstawicielowi HRSA dotyczyło tego, czy informacje [ilość poszkodowanych] z CICP zostaną wydrukowane na ulotkach szczepionek dla pacjenta (Vaccine Information Statements – VIS). Odpowiedź? „To nie zostało ustalone”. Brak świadomości społecznej dla tych, którzy zostali poszkodowani przez środek zaradczy.

Kolejnym ciągłym wysiłkiem Sekretarza HHS jest usunięcie sekcji 17 z NVICP. Ta sekcja dotyczy zezwolenia amerykańskiemu Centrum Kontroli i Prewencji Chorób [CDC] i innym społecznościom naukowym na podjęcie decyzji, które szczepionki należy dodać do programu szczepień. Jeżeli Komitet Doradczy ds. Praktyki Szczepień [ACIP] zatwierdzi szczepionkę do rutynowego podawania, sekretarz doda szczepionkę do Narodowego Programu Odszkodowań za Obrażenia Poszczepienne [NVICP] w ciągu dwóch lat. Bez sekcji 17 żadna zatwierdzona szczepionka nie mogłaby mieć jakiegokolwiek mechanizmu rekompensaty za poniesione obrażenia.

W marcu 2020 roku Sekretarz HHS po cichu wysyła zawiadomienie o proponowanych zmianach w przepisach (NPRM) w poufnej notatce do członków Komisji Doradczej ds. Szczepionek Dziecięcych, aby zmodyfikować tabelę obrażeń wywołanych przez szczepionki w ramach NVICP w celu usunięcia SIRVA (uraz barku związany z podawaniem szczepionek) i omdlenia. Notatka wyciekła. Została upubliczniona, a Komisja Doradcza ds. Szczepionek Dziecięcych (ACCV) w maju jednogłośnie głosowała za odrzuceniem propozycji sekretarza.

Jednak w lipcu sekretarz HHS podwaja swoje wysiłki i umieszcza proponowane zmiany w przepisach [NPRM] w rejestrze federalnym w celu usunięcia SIRVA, omdlenia i sekcji 17. Uwzględniono twardy termin na wszystkie publiczne komentarze wyznaczony na 12 stycznia 2021 roku.

Michael Milmoe, były pełnomocnik Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych reprezentujący Sekretarza HHS od początku Programu, a obecnie reprezentujący poszkodowanych klientów, oświadczył w swoim oświadczeniu na spotkaniu Komisji Doradczej ds. Szczepionek Dziecięcych:

    „W całej 34-letniej historii [NVICP] Sekretarz nigdy nie wprowadzał zmian w Tabeli obrażeń spowodowanych przez szczepionki bez uprzedniego uzyskania zgody, wpisowego, jeśli wolisz, tej Komisji – to jest aż do teraz.”

Jeśli Sekretarzowi HHS uda się dodać tę zasadę, można sobie wyobrazić, że każda nowa szczepionka zatwierdzona przez CDC będzie podlegać rozpatrzeniu wniosków w sprawie obrażeń w ramach CICP, gdzie społeczeństwo nie będzie mogło przeglądać i sprawdzać, w jaki sposób wydawane są ich pieniądze z podatków.

Milmoe kontynuuje…

    „Jeśli koniec końców naukowcy zalecą, aby szczepionki na COVID-19 były zalecane do rutynowego stosowania u dzieci, wszystkie przypadki COVID-19 powinny zostać objęte przez Narodowy Program Odszkodowań za Obrażenia Poszczepienne [NVICP]. Nie przez CICP. Proponowana reguła daje sekretarzowi wyłączną swobodę podejmowania takiej decyzji, a z naukowego i politycznego punktu widzenia jest to bardzo nierozsądne.”

Wyobraź sobie kilka innych urazów wywołanych szczepionką w dzieciństwie, które są usuwane z Narodowego Programu Odszkodowań za Obrażenia Poszczepienne [NVICP] i zmuszają rodziców do walki z nimi w CICP.

Jest to wyraźna możliwość, która może nabierać rozpędu.

Źródło: So What Happens if You Get Injured by a COVID-19 Vaccine? – Wayne Rohde

Przypisy:
1. Bloomberg. Some US healthcare workers refusing Covid vaccine out of fear. New Straits Times Dec. 18, 2020.
2. Dorn S. More than half in FDNY say they’ll refuse COVID-19 vaccine. New York Post Dec. 5, 2020.
3. Singh S, Goldman H, LaVito A. Fears Prompt Some Medical Workers to Balk at Getting the Vaccine. Bloomberg Dec. 17, 2020.
4. Rohde W. Covid 19 Vaccine Injuries Deserve Litigation in the National Vaccine Injury Compensation Program. Age of Autism Nov. 23, 2020.
5.. Eschner K. The Long Shadow of the 1976 Swine Flu Vaccine ‘Fiasco’. Smithsonian Magazine Feb. 6, 2017.

 

Krytycy kwestionują gotowość programu odszkodowań za obrażenia wywołane szczepieniami w związku z napływem roszczeń dotyczących szczepionki na COVID-19

 

Aby się zakwalifikować, uraz musi być związany z ogłoszoną pandemią lub nagłym przypadkiem i tak zwanym „środkiem zaradczym”, najczęściej szczepionką, ale obejmuje również komplikacje wynikające z lekarstwa lub leczenia. Na przykład, jeśli rozwinęło się zapalenie płuc podczas korzystania z respiratora.

„Przyznaliśmy rekompensaty wszystkim, którzy mogli wykazać, że środek zaradczy spowodował uszczerbek na zdrowiu” – powiedział dr Vito Caserta.

W ostatniej dekadzie CICP wypłaciło ponad 6 milionów dolarów łącznie 29 osobom, które wniosły wystarczająco mocne roszczenia. Prawie wszystkie były związane ze szczepionką H1N1.

Ale aż 92% wszystkich zgłoszonych wniosków zostało odrzuconych.

„Większość naszych roszczeń była silna” – powiedziała Christina Ciampolillo, prawniczka ds. uszczerbków na zdrowiu wywołanych szczepionką, która złożyła w CICP cztery sprawy w imieniu klientów z poszkodowanych przez szczepionkę na H1N1.

Wszystkie cztery wnioski zostały odrzucone.

„Informacje, które otrzymaliśmy jako odpowiedź, zasadniczo dla każdego roszczenia, były takie, że informacje przesłane przez każdego wnioskodawcę nie były wystarczające i nie były poparte wystarczającą literaturą medyczną, aby spełnić standardy prawne” – powiedziała Ciampolillo.

Martwi się, że dziesięć lat temu o szczepionkach na H1N1 wiedziano znacznie więcej niż o szczepionkach na COVID-19 dzisiaj.

„To czego nie wiemy, jest to dla mnie bardzo niepokojące. Na czym oparliby swoje ustalenia?” powiedziała.” – Critics Question Vaccine Injury Compensation Program Readiness as COVID-19 Claims Come In, 12 luty 2021

 

Zobacz na: W USA rejestruje się mniej niż 1% NOPów – Harvard Pilgrim Health Care
Glikol polietylenowy [PEG] w szczepionkach
Szczepionki mRNA na COVID-19 – dr James Odell
IgG przeciw kolcowi (spike) powoduje ciężkie ostre uszkodzenie płuc poprzez wypaczenie odpowiedzi makrofagów podczas ostrej infekcji SARS-CoV

Szczepionki na COVID-19 mogą przyspieszyć mutowanie koronawirusa

%d bloggers like this: