Interwencje fizyczne mające na celu przerwanie lub ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusów układu oddechowego – Cochrane Library

Interwencje fizyczne mające na celu przerwanie lub ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusów układu oddechowego - Cochrane Library

Tło: Epidemie wirusowe lub pandemie ostrych infekcji dróg oddechowych (ARI) stanowią globalne zagrożenie. Przykładami są grypa (H1N1) wywołana wirusem H1N1 pdm09 w 2009 roku, zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS) w 2003 r. i choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19) wywołana przez SARS-CoV-2 w 2019 r. Leki przeciwwirusowe i szczepionki mogą być niewystarczające, aby zapobiec ich rozprzestrzenianiu się. Jest to aktualizacja przeglądu Cochrane opublikowanego ostatnio w 2020 roku. Uwzględniamy wyniki badań z obecnej pandemii COVID-19.

Leczenie chorób wirusowych: czy prawdę ukrywano przez dziesięciolecia? – dr Lee D. Merritt

Cele: Ocena skuteczności interwencji fizycznych w celu przerwania lub ograniczenia rozprzestrzeniania się poważnych wirusów układu oddechowego.

Metody wyszukiwania: Przeszukaliśmy bazy CENTRAL, PubMed, Embase, CINAHL i dwa rejestry badań w październiku 2022 r., z analizą cytowań wstecz i do przodu w nowych badaniach.

Kryteria wyboru: Uwzględniliśmy randomizowane badania kontrolowane (RCT) i badania klasterowe badające interwencje fizyczne (badania przesiewowe w portach wejścia, izolacja, kwarantanna, dystans fizyczny, ochrona osobista, higiena rąk, maski na twarz, okulary i płukanie gardła) w celu zapobiegania przenoszeniu wirusów układu oddechowego.

Gromadzenie i analiza danych: Zastosowaliśmy standardowe procedury metodologiczne Cochrane.

Główne wyniki: W niniejszej aktualizacji uwzględniliśmy 11 nowych randomizowanych badań kontrolowanych [RCT] i klasterowych badań RCT (610.872 uczestników), zwiększając całkowitą liczbę randomizowanych badań kontrolowanych do 78. Sześć z nowych badań przeprowadzono podczas pandemii COVID-19; dwa z Meksyku i po jednym z Danii, Bangladeszu, Anglii i Norwegii. Zidentyfikowaliśmy cztery trwające badania, z których jedno zostało zakończone, ale nie zostało zgłoszone, oceniające maski podczas pandemii COVID-19.

Wiele badań przeprowadzono w okresach innych niż epidemia grypy. Kilka przeprowadzono podczas pandemii grypy H1N1 w 2009 roku, a inne w sezonach epidemii grypy do 2016 roku. W związku z tym wiele badań przeprowadzono w kontekście krążenia i przenoszenia wirusów dolnych dróg oddechowych w porównaniu z COVID-19. Uwzględnione badania przeprowadzono w niejednorodnych warunkach, od szkół podmiejskich po oddziały szpitalne w krajach o wysokim dochodzie; zatłoczone centra miast w krajach o niskich dochodach; oraz dzielnica imigrantów w kraju o wysokim dochodzie. W wielu badaniach przestrzeganie interwencji było niskie.

Ryzyko błędu systematycznego dla badań RCT i klasterowych badań RCT było w większości wysokie lub niejasne.

 

 

Maski medyczne/chirurgiczne w porównaniu z brakiem masek

 

Uwzględniliśmy 12 badań (10 badań typu cluster-RCT) porównujących maski medyczne/chirurgiczne z brakiem masek w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusowych chorób układu oddechowego (dwa badania z udziałem pracowników służby zdrowia i 10 w społeczności). Noszenie masek w społeczności prawdopodobnie ma niewielki lub żaden wpływ na wynik choroby grypopodobnej (ILI)/choroby podobnej do COVID-19 w porównaniu z brakiem noszenia masek (współczynnik ryzyka (RR) 0,95, 95% przedział ufności (CI) 0,84 do 1,09; 9 badań, 276 917 uczestników; dowody umiarkowanej pewności). Noszenie masek w społeczności prawdopodobnie ma niewielki lub żaden wpływ na wyniki potwierdzonej laboratoryjnie grypy/SARS-CoV-2 w porównaniu z nienoszeniem masek (RR 1,01, 95% CI 0,72 do 1,42; 6 badań, 13 919 uczestników; dowody umiarkowanej pewności). Szkody były rzadko mierzone i słabo raportowane (dowody o bardzo niskiej pewności).

 

Maski typu N95/P2 w porównaniu z maskami medycznymi/chirurgicznymi

 

Zebraliśmy badania porównujące maski typu N95/P2 z maskami medycznymi/chirurgicznymi (cztery w placówkach opieki zdrowotnej i jedno w warunkach  gospodarstw domowych). Nie mamy pewności co do wpływu masek oddechowych typu N95/P2 w porównaniu z maskami medycznymi/chirurgicznymi na wynik klinicznej choroby układu oddechowego (RR 0,70, 95% CI 0,45 do 1,10; 3 badania, 7779 uczestników; dowody o bardzo niskiej pewności). Maski typu N95/P2 w porównaniu z maskami medycznymi/chirurgicznymi mogą być skuteczne w przypadku ILI (RR 0,82, 95% CI 0,66 do 1,03; 5 badań, 8407 uczestników; dowody o niskiej pewności). Dowody są ograniczone przez niedokładność i niejednorodność dla tych subiektywnych wyników. Stosowanie masek oddechowych typu N95/P2 w porównaniu z maskami medycznymi/chirurgicznymi prawdopodobnie powoduje niewielką lub żadną różnicę w odniesieniu do obiektywnego i bardziej precyzyjnego wyniku potwierdzonego laboratoryjnie zakażenia grypą (RR 1,10, 95% CI 0,90 do 1,34; 5 badań, 8407 uczestników; dowody o umiarkowanej pewności). Ograniczenie puli do pracowników służby zdrowia nie wpłynęło na ogólne wyniki badań. Szkody były słabo mierzone i zgłaszane, ale w kilku badaniach wspomniano o dyskomforcie związanym z noszeniem masek medycznych/chirurgicznych lub masek typu N95/P2 (dowody o bardzo niskiej pewności).

Jedno wcześniej zgłoszone trwające RCT zostało obecnie opublikowane i zaobserwowano, że maski medyczne/chirurgiczne nie były gorsze od respiratorów N95 w dużym badaniu 1009 pracowników służby zdrowia w czterech krajach zapewniających bezpośrednią opiekę pacjentom z COVID-19.

 

Higiena rąk w porównaniu z grupą kontrolną

 

Dziewiętnaście badań porównywało interwencje w zakresie higieny rąk z grupą kontrolną z wystarczającymi danymi do uwzględnienia w metaanalizach. Badania obejmowały szkoły, ośrodki opieki nad dziećmi i domy. Porównując interwencje w zakresie higieny rąk z grupą kontrolną (tj. bez interwencji), odnotowano 14% względne zmniejszenie liczby osób z ostrą infekcją dróg oddechowych [ARI] w grupie higieny rąk (RR 0,86, 95% CI 0,81 do 0,90; 9 badań, 52 105 uczestników; dowody o umiarkowanej pewności), co sugeruje prawdopodobną korzyść. W wartościach bezwzględnych korzyść ta skutkowałaby zmniejszeniem liczby zdarzeń z 380 na 1000 osób do 327 na 1000 osób (95% CI 308 do 342). Biorąc pod uwagę bardziej ściśle określone wyniki chorób grypopodobnych [ILI] i grypy potwierdzonej laboratoryjnie, szacunki efektu dla chorób grypopodobnych [ILI] (RR 0,94, 95% CI 0,81 do 1,09; 11 badań, 34 503 uczestników; dowody o niskiej pewności) i grypy potwierdzonej laboratoryjnie (RR 0,91, 95% CI 0,63 do 1,30; 8 badań, 8332 uczestników; dowody o niskiej pewności) sugerują, że interwencja przyniosła niewielką lub żadną różnicę. Połączyliśmy 19 badań (71.210 uczestników) dla złożonego wyniku ostrej infekcji dróg oddechowych [ARI] lub choroby grypopodobnej [ILI] lub grypy, przy czym każde badanie przyczyniło się tylko raz, a najbardziej kompleksowy wynik został zgłoszony. Zebrane dane wykazały, że higiena rąk może być korzystna przy 11% względnym zmniejszeniu zachorowań na choroby układu oddechowego (RR 0,89, 95% CI 0,83 do 0,94; dowody o niskiej pewności), ale przy dużej niejednorodności. W wartościach bezwzględnych korzyść ta spowodowałaby zmniejszenie z 200 zdarzeń na 1000 osób do 178 na 1000 osób (95% CI 166 do 188). Niewiele badań mierzyło i zgłaszało szkody (dowody o bardzo niskiej pewności).

Nie znaleźliśmy żadnych badań RCT dotyczących fartuchów i rękawiczek, osłon twarzy lub badań przesiewowych w portach wejścia.

Zobacz na:  Maski na Covid: Psychologia poddania się?
Maski naprawdę mogą być mordercze w skutkach – Podpułkownik Dave Grossman
Maseczki nie działają: Przegląd literatury naukowej w kontekście zasadności polityki społecznej wobec COVID-19 – dr Denis Rancourt
2 metry czy 20 metrów, dystans nie ma większego znaczenia dla Covid-19 – prof. Martin Bazant i prof. John Bush z MIT

Zawartość tlenu w powietrzu w masce – Jeff Neff [strażak]
Wykrywanie dwutlenku węgla i kontrola jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń
Zagrożenia zdrowotne związane z noszeniem masek – Tammy Clark i Kristen Meghan [konsultantki OSHA]

 

Wnioski autorów

 

Wysokie ryzyko błędu systematycznego w badaniach, zmienność pomiaru wyników i stosunkowo niskie przestrzeganie interwencji podczas badań utrudnia wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. W czasie pandemii przeprowadzono dodatkowe randomizowane badania kontrolowane (RCT) związane z interwencjami fizycznymi, ale było ich stosunkowo niewiele, biorąc pod uwagę znaczenie kwestii maskowania się i jego względnej skuteczności oraz towarzyszących mu pomiarów przestrzegania noszenia maski, które byłyby bardzo istotne dla pomiaru skuteczności, szczególnie u osób starszych i małych dzieci.

Istnieje niepewność co do skutków stosowania masek na twarz. Niska do umiarkowanej pewność dowodów oznacza, że nasze zaufanie do oszacowania efektu jest ograniczone, a rzeczywisty efekt może różnić się od zaobserwowanego oszacowania efektu. Zbiorcze wyniki randomizowanych badań kontrolowanych (RCT) nie wykazały wyraźnego zmniejszenia zakażeń wirusowych układu oddechowego przy stosowaniu masek medycznych/chirurgicznych. Nie było wyraźnych różnic między stosowaniem masek medycznych/chirurgicznych w porównaniu z maskami typu N95/P2 u pracowników służby zdrowia, gdy są one stosowane w rutynowej opiece w celu zmniejszenia zakażeń wirusowych układu oddechowego. Higiena rąk prawdopodobnie nieznacznie zmniejsza obciążenie chorobami układu oddechowego i chociaż efekt ten był również obecny, gdy choroby grypopodobne i grypa potwierdzona laboratoryjnie były analizowane osobno, nie stwierdzono istotnej różnicy w przypadku tych dwóch ostatnich wyników. Szkody związane z interwencjami fizycznymi były niedostatecznie zbadane.

Istnieje potrzeba przeprowadzenia dużych, dobrze zaprojektowanych randomizowanych badań kontrolowanych (RCT) dotyczących skuteczności wielu z tych interwencji w wielu środowiskach i populacjach, a także wpływu przestrzegania zaleceń na skuteczność, szczególnie u osób najbardziej narażonych na ostre infekcje dróg oddechowych [ARI].

 

Streszczenie prostym językiem

 

Czy zaradcze środki fizyczne, takie jak mycie rąk lub noszenie masek, powstrzymują lub spowalniają rozprzestrzenianie się wirusów układu oddechowego?

 

Kluczowe informacje: Na podstawie ocenionych badań nie mamy pewności, czy noszenie [rekwizytów w postaci] masek z tkanin lub masek typu N95/P2 pomaga spowolnić rozprzestrzenianie się wirusów układu oddechowego.

Programy higieny rąk mogą pomóc spowolnić rozprzestrzenianie się wirusów układu oddechowego.

 

Jak rozprzestrzeniają się wirusy układu oddechowego?

 

Wirusy układu oddechowego to wirusy, które infekują komórki dróg oddechowych: nosa, gardła i płuc. Infekcje te mogą powodować poważne problemy i wpływać na normalne oddychanie. Mogą powodować np. grypę, zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS) i COVID-19.

Osoby zakażone wirusem układu oddechowego rozprzestrzeniają cząsteczki wirusa w powietrzu podczas kaszlu lub kichania. Inne osoby zarażają się, jeśli wejdą w kontakt z tymi cząsteczkami wirusa w powietrzu lub na powierzchniach, na których wylądują. Wirusy układu oddechowego mogą szybko rozprzestrzeniać się w danej społeczności, w populacjach i krajach (powodując epidemie) oraz na całym świecie (powodując pandemie).

Fizyczne środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusów układu oddechowego między ludźmi obejmują

– częste mycie rąk
– nie dotykanie oczu, nosa ani ust;
– kichanie lub kaszel w rękaw [łokieć];
– wycieranie powierzchni środkiem dezynfekującym
– noszenie masek, okularów ochronnych, rękawiczek i fartuchów ochronnych;
– unikanie kontaktu z innymi ludźmi (izolacja lub kwarantanna);
– utrzymywanie pewnej odległości od innych osób (dystansowanie się); oraz
– badanie osób wjeżdżających do kraju pod kątem oznak zakażenia (badania przesiewowe).

 

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

 

Chcieliśmy dowiedzieć się, czy środki fizyczne powstrzymują lub spowalniają rozprzestrzenianie się wirusów układu oddechowego na podstawie dobrze kontrolowanych badań, w których jedna interwencja jest porównywana z inną, zwanych randomizowanymi badaniami kontrolowanymi.

 

Co zrobiliśmy?

 

Szukaliśmy randomizowanych, kontrolowanych badań, w których analizowano środki fizyczne mające na celu powstrzymanie ludzi przed zarażeniem się wirusem układu oddechowego.

Interesowało nas, ile osób w badaniach złapało infekcję wirusową układu oddechowego i czy środki fizyczne miały jakiekolwiek niepożądane skutki.

 

Co znaleźliśmy?

 

Zidentyfikowaliśmy 78 odpowiednich badań. Odbywały się one w krajach o niskim, średnim i wysokim dochodzie na całym świecie: w szpitalach, szkołach, domach, biurach, ośrodkach opieki nad dziećmi i społecznościach podczas okresów grypy bez epidemii, globalnej pandemii grypy H1N1 w 2009 r., sezonów grypy epidemicznej do 2016 r. oraz podczas pandemii COVID-19. Zidentyfikowaliśmy pięć trwających, niepublikowanych badań; dwa z nich oceniają maski w COVID-19. Pięć badań było finansowanych przez rząd i firmy farmaceutyczne, a dziewięć badań było finansowanych przez firmy farmaceutyczne.

Żadne badania nie dotyczyły osłon twarzy, fartuchów i rękawiczek ani badań przesiewowych osób wjeżdżających do kraju.

Oceniliśmy wpływ:

– masek medycznych lub chirurgicznych;
– maski typu N95/P2 (ściśle przylegające maski, które filtrują wdychane powietrze, częściej używane przez pracowników służby zdrowia niż przez ogół społeczeństwa); oraz
– higiena rąk (mycie rąk i stosowanie środków do dezynfekcji rąk).

 

Uzyskaliśmy następujące wyniki:

Maski medyczne lub chirurgiczne

Dziesięć badań przeprowadzono w społeczności, a dwa badania wśród pracowników służby zdrowia. Porównując noszenie masek z tkanin do nie noszenia masek, tylko w badaniach społeczności, noszenie maski może mieć niewielki lub żaden wpływ na to, ile osób zachorowało na chorobę grypopodobną / chorobę podobną do COVID (9 badań; 276 917 osób); i prawdopodobnie ma niewielki lub żaden wpływ na to, ile osób ma grypę / COVID potwierdzoną testem laboratoryjnym (6 badań; 13 919 osób). Niepożądane skutki były rzadko zgłaszane; wspominano o dyskomforcie.

Maski typu N95/P2

Cztery badania dotyczyły pracowników służby zdrowia, a jedno małe badanie dotyczyło społeczności. W porównaniu z noszeniem masek medycznych lub chirurgicznych, noszenie masek typu N95/P2 prawdopodobnie ma niewielki lub żaden wpływ na liczbę osób z potwierdzoną grypą (5 badań; 8407 osób); i może mieć niewielki lub żaden wpływ na liczbę osób z chorobą grypopodobną (5 badań; 8407 osób) lub chorobą układu oddechowego (3 badania; 7799 osób). Niepożądane skutki nie były dobrze zgłaszane; wspomniano o dyskomforcie.

Higiena rąk

Przestrzeganie programu higieny rąk może zmniejszyć liczbę osób, które zapadają na choroby układu oddechowego lub grypopodobne lub potwierdzoną grypę, w porównaniu z osobami, które nie przestrzegają takiego programu (19 badań; 71 210 osób), chociaż efekt ten nie został potwierdzony jako statystycznie istotne zmniejszenie, gdy choroby grypopodobne[ILI] i potwierdzone laboratoryjnie choroby grypopodobne [ILI] były analizowane osobno. W niewielu badaniach mierzono niepożądane skutki; wspomniano o podrażnieniu skóry u osób stosujących środki do dezynfekcji rąk.

 

Jakie są ograniczenia dowodów?

Nasze zaufanie do tych wyników jest ogólnie niskie do umiarkowanego w przypadku subiektywnych wyników związanych z chorobami układu oddechowego, ale umiarkowane w przypadku bardziej precyzyjnie zdefiniowanego laboratoryjnie potwierdzonego zakażenia wirusem układu oddechowego, związanego z tkaninowymi maskami i maskami typu N95/P2. Wyniki mogą ulec zmianie, gdy dostępne będą dalsze dowody. Stosunkowo niewielka liczba osób przestrzegała zaleceń dotyczących noszenia masek lub higieny rąk, co mogło mieć wpływ na wyniki badań.

 

Jak aktualne są te dowody?

Uwzględniliśmy dowody opublikowane do października 2022 roku.

Źródło: Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses

 

 

Jak prawidłowo zakładać i ściągać maseczkę – Maciej Orłoś

https://rumble.com/vg31ar-jak-prawidowo-zakada-i-ciga-maseczk-maciej-oro.html

 

Jak wiriony koronawirusa widza nasze maski

Maski w wojsku - broń biologiczna, bsl-4

Maska MIRA Safety CM-6M vs. Maseczki na twarz z tkaniny

Maska z zaworem i bez zaworu vs wydychany aerozol

https://rumble.com/vg1lhn-maska-z-zaworem-i-bez-zaworu-vs-wydychany-aerozol.html

 

JEDEN WIELKI POWÓD, DLA KTÓREGO MASKI NIE MOGĄ POMAGAĆ