Aby zapobiec trzem zgonom, terapia genowa na COVID zabija dwie osoby – dr Joseph Mercola

Aby zapobiec trzem zgonom, terapia genowa na COVID zabija dwie osoby

—   Zarejestrowana liczba zgonów w bazie VAERS spowodowanych szczepionkami na COVID-19 przekracza obecnie liczbę zgonów spowodowanych ponad 70 szczepionkami łącznie w ciągu ostatnich 30 lat.

—   Szczepionki na COVID są również pięciokrotnie bardziej niebezpieczne niż pandemiczna szczepionka H1N1, której oficjalny odsetek poważnych skutków ubocznych wynosił 25 na milion.

—    W niedawnym badaniu obliczono liczbę osób potrzebnych do zaszczepienia (NNTV), aby zapobiec jednemu zgonowi spowodowanemu przez COVID-19, stwierdzając, że na każde trzy osoby, którym oszczędzono śmierci spowodowanej przez COVID-19, zastrzyki z terapii genowej na COVID zabijają dwie. Według autorów, “Ten brak wyraźnych korzyści powinien skłonić rządy do ponownego przemyślenia polityki szczepień”.

—    Istnieją dowody na to, że z amerykańskiego systemu zgłaszania niepożądanych zdarzeń poszczepiennych (VAERS) usuwane są raporty o skutkach ubocznych, zwłaszcza o zgonach związanych z zastrzykami na COVID. Tak więc, nie tylko VAERS generalnie wychwytuje tylko 1% do 10% skutków ubocznych, ale również wydaje się, że ręcznie są usuwane raporty z tej bazy.

—    W raporcie opisano dwa przypadki neurochirurgiczne, w których u pacjentów wystąpił nowy początek objawów neurologicznych wkrótce po wstrzyknięciu preparatu na COVID. U tych dwóch pacjentów stwierdzono dwa różne rodzaje guzów mózgu. Autorzy stawiają hipotezę, że zastrzyki mogą wywoływać stan zapalny, który przyczynia się do rozwoju chorób neuroonkologicznych.

 

Terapia genowa na COVID zabija

 

Gdyby istniał jakikolwiek rozsądny standard bezpieczeństwa, kampania szczepień na COVID zostałaby wstrzymana na początku stycznia 2021 roku. Oficjalny wskaźnik zarejestrowanych zgonów spowodowanych przez zastrzyki na COVID-19 w bazie VAERS przekracza obecnie oficjalny wskaźnik zarejestrowanych zgonów spowodowanych z powodu ponad 70 szczepionek łącznie w ciągu ostatnich 30 lat i są około 500 razy bardziej śmiertelne niż szczepionka przeciwko grypie sezonowej[1], która historycznie była najbardziej niebezpieczna.

Szczepionki na COVID są również pięciokrotnie bardziej niebezpieczne niż pandemiczna szczepionka H1N1, w przypadku której odsetek poważnych skutków ubocznych wynosił 25 na milion[2,3]. W recenzowanym artykule[4] z 24 czerwca 2021 roku, opublikowanym w czasopiśmie medycznym Vaccines, zatytułowanym “The Safety of COVID-19 Vaccination – We Should Rethink the Policy”, międzynarodowy zespół naukowców ostrzega, że za pomocą tych szczepionek {terapii genowych] zabijamy prawie tyle samo osób, ile umarłoby z powodu COVID-19.

Aktualizacja: Ten recenzowany artykuł został wycofany.

SKY News o pompowaniu kowidowych statystyk w WIelkiej Brytanii
Dr Ngozi Ezike o definicji zgonu z powodu COVID-19 – kowidowa metodologia
TVP Info o pompowaniu kowidowych statystyk w Polsce [październik 2020]

 

Na każde oszczędzone trzy zgony z powodu COVID-a, dwie umierają z powodu szczepionek.

 

Aby porównać ryzyko i korzyści, obliczono liczbę osób potrzebnych do zaszczepienia (NNTV), aby zapobiec jednemu zgonowi spowodowanemu przez COVID-19. Dane pochodziły z dużego izraelskiego badania terenowego i dwóch baz danych dotyczących niepożądanych działań leków, jednej z Europejskiej Agencji Leków (EMA) i jednej z holenderskiego rejestru krajowego.

Bezwzględna redukcja ryzyka: Twoja tajna broń w ocenie literatury medycznej – Prof. Brandon Dyson
Redukcja ryzyka względnego na przykładzie 95% skuteczności szczepionek na C-19 – dr Thomas Cowan

Aby zapobiec jednemu przypadkowi zachorowania na COVID-19 przy użyciu szczepionki mRNA firmy Pfizer,  Liczba Potrzebna do Zaszczepienia (NNTV) wynosi od 200 do 700. Liczba Potrzebna do Zaszczepienia dla zapobieżenia jednemu zgonowi wynosi od 9000 do 50000, z 16000 jako szacunkiem końcowym.

W międzyczasie liczba osób zgłaszających niepożądane odczyny poszczepienne na zastrzyki wynosi 700 na 100000 szczepień. W przypadku poważnych działań niepożądanych, na 100000 podanych szczepień przypada 16 zgłoszeń, a liczba śmiertelnych działań niepożądanych wynosi 4,11 na 100000 szczepień.

Ostateczne wyliczenie sugeruje, że na każde trzy zgony COVID-19, którym zapobieżono, dwa są spowodowane szczepionkami. “Ten brak wyraźnych korzyści powinien skłonić rządy do ponownego przemyślenia swojej polityki szczepień” – stwierdzają autorzy w podsumowaniu.

Zrozumcie, że to nawet nie uwzględnia przewidywanego znacznie większego żniwa śmierci spowodowanego jesienną dawką szczepionki na COVID, w wyniku paradoksalnego wzmocnienia odpowiedzi immunologicznej. Te liczby będą eskalować do szokujących wskaźników, gdy zgony zaczną rosnąć jesienią.

Toksykolog wzywa do zakończenia programu szczepień COVID [Dr. Janci Chunn Lindsay – CDC ACIP public comment – April 23, 2021]

 

Dr Janci Chunn Lindsay, wybitny toksykolog i biolog molekularny, który współpracuje z MD Anderson Cancer Center w Houston, twierdzi, że obecna kampania szczepień na COVID-19 jest “masowym badaniem klinicznym” z wykorzystaniem populacji ogólnej jako uczestników i wzywa do zakończenia programu.

Dr Janci Lindsay, opisana przez dziennikarkę śledczą Jennifer Margulis jako posiadająca “rozległe doświadczenie w analizowaniu molekularnego profilu reakcji farmakologicznych[5], powiedziała Komitetowi Doradczemu ds. Praktyk Immunizacyjnych (ACIP) amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, że zastrzyki terapii genowej firm Pfizer i Moderna budzą wiele zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa i nie powinny być podawane dzieciom ani kobietom w wieku rozrodczym.

Jej komentarz można usłyszeć na powyższym filmie. Transkrypt jej trzyminutowego komentarza można znaleźć na stronie Algora.com[6].

Wskazała, że “istnieją wiarygodne powody, aby sądzić, że szczepionki na COVID będą wchodzić w reakcje krzyżowe z syncytyną i białkami reprodukcyjnymi w spermie, komórkach jajowych i łożysku, co doprowadzi do upośledzenia płodności i zaburzeń wyników reprodukcyjnych i ciążowych” oraz że zgłoszono dotychczas wystarczająco dużo przypadków utraty ciąż, aby uzasadnić wstrzymanie szczepionek. Dr Lindsay orientuje się w temacie, bo pracowała nad szczepionką w latach 90-tych, której kariera nieoczekiwanie skończyła się powodując trwałą bezpłodność.

Jennifer Margulis skontaktowała się z dr Lindsay po spotkaniu w ACIP, aby dowiedzieć się, jakie dodatkowe informacje posiada, których nie mogła przedstawić ze względu na trzyminutowe ograniczenie czasowe. W pisemnej odpowiedzi dr Lindsay stwierdziła[7]:

    “Istnieją mocne dowody na ucieczkę immunologiczną i na to, że szczepienie pod presją pandemii za pomocą tych nieszczelnych szczepionek prowadzi do powstawania bardziej śmiercionośnych mutantów, które zarówno zarażają młodszą grupę wiekową, jak i powodują więcej zgonów związanych z COVID w całej populacji, niż miałoby to miejsce bez interwencji. Oznacza to, że istnieją dowody na to, że szczepionki pogarszają sytuację pandemii.”

Second Opinion – Episode 4 – Janci Chunn Lindsay – A Shot In The Dark

W audycji A Shot in the Dark z 24 czerwca 2021 r. również przeprowadzono z dr Lindsay prawie godzinny wywiad na temat jej obaw, który można odsłuchać powyżej[8]. Co ważne, dr Lindsay zwraca uwagę, że instytucje regulacyjne i producenci szczepionek udają zaskoczenie, że szczepionki na COVID powodują zapalenie serca, co jest całkowitym absurdem, ponieważ istnieją “setki badań” łączących białka kolcowe koronawirusów z tym efektem.

Odrzuca ona również twierdzenie, że zapalenie serca dotyka w jakiś sposób tylko młodszych ludzi. Ataki serca u dorosłych są również wyraźną oznaką tego poszczepiennego efektu. Dodatkowo, dowody kliniczne przekazane jej przez pracowników służby zdrowia, którzy leczą pacjentów poszkodowanych przez te zastrzyki, sugerują, że białko kolcowe, które organizm wytwarza w odpowiedzi na nie, mają toksyczny wpływ na szpik kostny.

Białko kolcowe SARS-Cov-2 jest bardzo niebezpieczne, jest cytotoksyczne.

Co niepokojące, podobnie jak wiele innych osób, dr Lindsay twierdzi, że istnieją dowody na to, że amerykański system zgłaszania niepożądanych zdarzeń poszczepiennych (VAERS) usuwa zgłoszenia o skutkach ubocznych, zwłaszcza zgonach, po podaniu szczepionki na COVID. Tak więc VAERS nie dość, że rejestruje tylko od około 1%[9,10] do 10%[11] skutków ubocznych, to wydaje się, że również są z tej bazy ręcznie usuwane raporty.

 

Guzy mózgu rozwinęły się po zaszczepieniu na COVID

 

W powiązanych wiadomościach, w recenzowanym opisie przypadku[12] opublikowanym 15 czerwca 2021 r. omówiono dwa przypadki neurochirurgiczne, w których u pacjentów wystąpił nowy początek objawów neurologicznych wkrótce po przyjęciu terapii genowej na COVID. U tych dwóch pacjentów stwierdzono dwa różne rodzaje guzów mózgu.

Autorzy zwracają uwagę, że chociaż procesy te są uważane za “niezwiązane ze szczepieniem“, ich hipoteza jest taka, że zastrzyki COVID “mogą wywoływać kaskadę zapalną ze zdolnością do ujawnienia złowrogiej patologii leżącej u ich podłoża.”

Mechanizm powstawania i wzrostu nowotworów złośliwych – dr Alexis Carrel

Z tego powodu zdecydowanie zalecają “ostrożną ocenę w przypadku wystąpienia nowych objawów neurologicznych po szczepieniu COVID-19″. Oczywiście, do tego czasu będzie już za późno, więc moim zdaniem ludzie muszą dokładnie rozważyć te zagrożenia, zanim poddadzą się tym zastrzykom.

Pierwszy przypadek dotyczył 58-letniej kobiety, która osiem lat wcześniej miała chirurgicznie usuniętego czerniaka na prawym ramieniu. W ciągu dwóch tygodni od podania drugiej dawki zastrzyku na COVID-19 wystąpiły u niej niewyraźna mowa, opadanie twarzy po lewej stronie oraz osłabienie lewej ręki i nogi. Tomografia komputerowa (CT) głowy ujawniła 3,4-centymetrowy krwotok śródmiąższowy w prawym płacie, powodujący 3-milimetrowe przesunięcie linii środkowej obu płatów.

Czy jesteś krzywy? Niesymetryczne twarze po szczepieniach – Forrest Maready

W badaniach krwi nie stwierdzono jawnych nieprawidłowości. Rezonans magnetyczny mózgu kobiety ujawnił ponadto dużą jamę krwotoczną w prawym płacie czołowym oraz masę krwotoczną. Biopsja chirurgiczna zdiagnozowała ją jako przerzut czerniaka złośliwego.

Drugi przypadek dotyczył 52-letniej kobiety z niedoczynnością tarczycy i rakiem piersi w wywiadzie. Około cztery dni po podaniu pierwszej dawki “szczepionki” COVID wystąpił u niej silny ból głowy, sztywność karku i przerywana wysoka gorączka.

Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny głowy z wzmocnieniem kontrastowym ujawniły 5,8-centymetrową masę w ciele modzelowatym. W badaniach krwi nie wykryto żadnych oczywistych problemów. Biopsja wykazała, że jest to glejak IV stopnia z typem IDH. Według autorów:

Podanie tych szczepionek nie było związane z samą diagnozą onkologiczną. Jednak te dwa niezależne procesy ujawniły się klinicznie po szczepieniu. Wysunęliśmy hipotezę, że odpowiedź zapalna na szczepionkę COVID mogła odegrać rolę w nasileniu objawów klinicznych u tych pacjentów, potencjalnie w związku z białkiem kolcowym COVID-19…

Chociaż dokładny mechanizm zapalenia poszczepiennego jest nieznany, wiadomo, że białka kolcowe mogą inicjować kaskady zapalne i przekraczać barierę krew-mózg (BBB) w infekcjach COVID-19.

Jest możliwym, że zakodowane białka kolcowe wytwarzane po szczepieniu przekraczają barierę krew mózg i wzmacniają odpowiedź zapalną na powstającą patologię w mózgu po podaniu szczepionki.

Uważamy, że zwiększona odpowiedź zapalna po szczepieniu zwróciła uwagę na te choroby neuroonkologiczne poprzez nasilenie obrzęku okołonaczyniowego i pogorszenie objawów klinicznych.”13]

 

CDC ukrywa infekcje u zaszczepionych

 

Baza VAERS nie jest jedynym miejscem, w którym manipuluje się danymi, aby ukryć problemy związane ze szczepionkami na COVID. CDC manipuluje również swoim zbieraniem danych i raportowaniem przypadków przełomowych, czyli osób, które zachorowały na COVID-19 po częściowym lub całkowitym “zaszczepieniu”, aby szczepionki wydawały się bardziej skuteczne niż są w rzeczywistości. W artykule Trial Site News z 24 czerwca 2021 roku Joel Hirschhorn pisze:

“Jak dobrze przeciwciała, zapewniane przez eksperymentalne szczepionki COVID naprawdę działają, by chronić ludzi przed zarażeniem? Odpowiedź poznamy po tym, jak wiele “przełomowych” infekcji rozwija się dwa tygodnie lub dłużej po pełnym zaszczepieniu. Ale czy możemy ufać rządowi federalnemu, że zbierze o takich klientów wyczerpujące dane? Teraz odpowiedź brzmi NIE.”[14]

Testy PCR: Po 35 cyklach odcięcia nie wyhodujesz wirusa – dr Anthony Fauci
COVID – dlaczego terminologia ma znaczenie? – dr Malcolm Kendrick

Pierwotnie CDC zalecało laboratoriom stosowanie progu cyklów odcięcia PCR (CT) wynoszącego 40[15] podczas badania w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Mimo że wiadomo było, że CT powyżej 35 powoduje 97% lub więcej fałszywie pozytywnych wyników.[16] Dzięki zastosowaniu zawyżonego liczby cykli odcięcia (CT), zdrowi ludzie byli uznawani za nosicieli wirusa COVID-19. Oszustwo pandemii było dodatkowo wspierane przez fałszywe twierdzenie, że za dużą część rozprzestrzeniania się choroby odpowiedzialni byli bezobjawowi nosiciele.

Obecnie, co wydaje się być wyraźnym wysiłkiem w celu ukrycia „przełomowych” przypadków COVID-19, CDC znacznie obniżyło liczbę progu odcięcia (CT) – z 40 do 28 lub niżej[17]podczas testowania “zaszczepionych” osób. Tak więc, jako że osoby zaszczepione zapadają na chorobę, prawdopodobieństwo zarejestrowania ich jako przypadków pozytywnych jest teraz znacznie mniejsze.

Ale to nie wszystko. Aby jeszcze bardziej wzmocnić wrażenie skuteczności szczepionki, CDC nie będzie już rejestrować łagodnych lub bezobjawowych infekcji u osób zaszczepionych jako “przypadków COVID”.

Jedyne przypadki, które teraz liczą się jako przypadki COVID – jeśli pacjent został zaszczepiony przeciwko COVID-19 – to te, które kończą się hospitalizacją lub śmiercią[18]. Tymczasem, jeśli jesteś nieszczepiony i zachorujesz na łagodny przypadek, lub jeśli wynik testu z wyższą liczbę progu odcięcia (CT) jest pozytywny, a nie masz żadnych objawów, nadal liczysz się jako przypadek COVID.

Do 30 kwietnia 2021 r. CDC otrzymało łącznie 10262 zgłoszenia „przełomowych” zakażeń poszczepiennych[19], co, jak przyznało, było “znacznym niedoszacowaniem”, ponieważ CDC używa pasywnego systemu nadzoru, który opiera się na dobrowolnych zgłoszeniach ze strony państwowych departamentów zdrowia.[20] 17 maja 2021 r. liczba ta została zmniejszona do 1949, ponieważ nowe wytyczne weszły w życie.

Niestety, liczba przełomowych przypadków nadal szybko jest gromadzona, nawet przy łagodniejszych zasadach raportowania. Do 21 czerwca 2021 roku CDC zarejestrowało 4115 przełomowych przypadków, które zakończyły się hospitalizacją i/lub zgonem.[21]

GRAFIKA

 

Szczepionka na COVID zwiększa twoją podatność na śmierć z powodu COVID-a

 

Jak zauważył Joel Hirschhorn[22], kilku lekarzy donosi, że większość przypadków COVID-19, które widzą, to osoby w pełni zaszczepione. Dr Harvey Risch z Yale twierdzi na przykład, że osoby w pełni zaszczepione stanowią 60% jego przypadków COVID.[23] Ta obserwacja kliniczna stoi w jaskrawej sprzeczności z tym, co można przeczytać w wiadomościach przedstawianych w mediach głównego nurtu. Ostatnio ukazało się wiele artykułów, w których stwierdza się, że większość zgonów z powodu COVID występuje obecnie u osób nieszczepionych.

Indie: ponad 2000 policjantów w Uttarakhand uzyskało pozytywny wynik, 90% było zaszczepione dwoma dawkami.

Dane z Wielkiej Brytanii pokazują również, że u osób zaszczepionych ryzyko śmierci z powodu wariantu Delta wirusa SARS-CoV-2 jest znacznie wyższe niż u osób nieszczepionych, co sugeruje, że w grę może wchodzić wzmocnienie zależne od przeciwciał (ADE).

Raport Public Health England z 11 czerwca 2021 r.[24] pokazuje, że prawdopodobieństwo śmierci pacjenta w szpitalu z powodu wariantu Delta wirusa COVID jest prawie sześciokrotnie większe, jeśli jest on w pełni zaszczepiony, niż jeśli nie otrzymał szczepionki COVID w ogóle. Informacje te znajdują się w Tabeli 6 na stronie 15, w której zestawiono opiekę doraźną i zgony według statusu szczepień i potwierdzonych przypadków z wariantem Delta od 1 lutego 2021 r. do 7 czerwca 2021 r.

Z 33.206 przypadków wariantu Delta przyjętych do szpitala, 19573 nie było zaszczepionych. Spośród nich, 23 (0,1175%) zmarło. Natomiast spośród 13.633 pacjentów, którzy zostali zaszczepieni jedną lub dwiema dawkami, zmarło 19 (0,1393%), co stanowi o 18,6% wyższy wskaźnik zgonów niż w przypadku pacjentów nieszczepionych.

Siedmiu z 5393 pacjentów, którzy otrzymali jedną dawkę 21 dni lub więcej przed przyjęciem do szpitala, zmarło (0,1297%). Spośród 1785 pacjentów, którzy otrzymali obie dawki szczepionki 14 dni lub więcej przed przyjęciem, zmarło 12 (0,6722%). Ten wskaźnik zgonów jest 5,72 razy wyższy niż w przypadku pacjentów nieszczepionych. Dla porównania, gdyby wszystkie 33.206 pacjentów zostało w pełni zaszczepionych, liczba zgonów wyniosłaby 223, a nie 42.

 

Szczepionki na COVID są wyraźnie bardziej ryzykowne niż je reklamowano

 

Jak zauważono w artykule w Wall Street Journal z 22 czerwca 2021 roku[25], chociaż VAERS nie może nam powiedzieć, czy szczepionki były przyczyną w danym raporcie o skutkach ubocznych, kiedy widzimy skupiska raportów, które tworzą trend, nadszedł czas, aby to zbadać.

Cztery poważne działania niepożądane, które obecnie wykazują tendencję, to małopłytkowość (niska liczba płytek krwi), nieinfekcyjne zapalenie mięśnia sercowego (zapalenie serca), zwłaszcza u osób poniżej 30 roku życia, zakrzepica żył głębokich i zgon.[26]

Aby takie efekty były tolerowane, nawet jeśli są rzadkie, szczepionka (lub lek) musiałaby być absolutnie niezbędna do przeżycia. Nie dotyczy to jednak szczepionki COVID-19, której śmiertelność jest równa śmiertelności grypy sezonowej dla wszystkich, z wyjątkiem osób starszych i najsłabszych. Szczepionka musiałaby być również szczepionką rzeczywistą – czymś, co zapewnia odporność. Zastrzyki terapii genowej na COVID-19 również tego nie robią.

Ogólnie rzecz biorąc, jasne jest, że zgony i obrażenia spowodowane tymi zastrzykami są zamiatane pod dywan, a my nie możemy pozwolić, aby tak było nadal. Musimy nadal naciskać na przejrzystość, uczciwość i odpowiedzialność.

Jeśli przegapiliście mój wywiad z dr Vladimirem Zelenko, zachęcam do wysłuchania go teraz. Omawiamy w nim protokoły, których możesz użyć, aby chronić siebie, swoją rodzinę lub tych, których kochasz, a którzy teraz żałują, że otrzymali szczepionkę na COVID.

Jeśli otrzymałeś zastrzyk i odczuwasz skutki uboczne, zgłoś to do VAERS. W tym filmie współzałożycielka Krajowego Centrum Informacji o Szczepionkach (National Vaccine Information Center) Barbara Loe Fisher omawia znaczenie zgłoszenia NOPu, jeśli lekarz nie chce tego zrobić, oraz informacje, które należy podać.

Źródło: To Prevent Three Deaths, COVID Jab Kills Two

Przypisy:

%d bloggers like this: