Samo białko kolcowe SARS-CoV-2 może powodować uszkodzenia płuc

27 kwiecień 2021

Samo białko kolcowe SARS-CoV-2 może powodować uszkodzenia płuc

Wykorzystując nowo opracowany model mysi, badacze odkryli, że ekspozycja na samo białko kolcowe SARS-CoV-2 wystarczyła do wywołania objawów podobnych do COVID-19, w tym ciężkiego stanu zapalnego w płucach. Lewe zdjęcia przedstawiają zdrową tkankę płuc myszy, podczas gdy prawe zdjęcia pokazują tkankę z płuc myszy wystawionych na działanie białka kolcowego. – Pavel Solopov, Old Dominion University

Paracetamol i niedobór glutationu a objawy i zgony na COVID-19

 

Samo białko kolcowe SARS-CoV-2 może powodować uszkodzenia płuc

 

Wykorzystując nowo opracowany mysi model ostrego uszkodzenia płuc, badacze odkryli, że ekspozycja na samo białko kolcowe SARS-CoV-2 wystarczyła, aby wywołać objawy podobne do COVID-19, w tym ciężkie zapalenie płuc.

SARS-CoV-2, wirus wywołujący COVID-19, jest pokryty maleńkimi białkami kolcowymi. Białka te wiążą się z receptorami na naszych komórkach, rozpoczynając proces, który pozwala wirusowi uwolnić i wpuścić swój materiał genetyczny do zdrowej komórki.

“Nasze odkrycia pokazują, że białko kolcowe SARS-CoV2 powoduje uszkodzenie płuc nawet bez obecności nieuszkodzonego wirusa” – powiedział dr Pavel Solopov, adiunkt naukowy w Frank Reidy Research Center for Bioelectrics na Old Dominion University. “Ten wcześniej nieznany mechanizm może powodować objawy zanim dojdzie do znaczącej replikacji wirusa”.

Dr Solopov przedstawi nowe badania na corocznym spotkaniu American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics podczas wirtualnego spotkania Experimental Biology (EB) 2021, które odbędzie się w dniach 27-30 kwietnia.

Badania nad SARS-CoV-2 mogą stanowić wyzwanie, ponieważ eksperymenty z udziałem nieuszkodzonego wirusa wymagają laboratorium o poziomie bezpieczeństwa biologicznego BSL-3. Aby pokonać tę przeszkodę, naukowcy stworzyli nowy model ostrego uszkodzenia płuc, który wykorzystuje transgeniczne myszy, u których ma miejsce ekspresja ludzkiego receptora dla SARS-CoV-2 w swoich płucach.

“Nasz model mysi radykalnie zmniejsza ryzyko prowadzenia tego typu badań, umożliwiając badanie uszkodzenia płuc wywołanego wirusem odpowiedzialnym za COVID-19 bez użycia nietkniętego, żywego wirusa” – dr powiedział Solopov. “To znacznie zwiększy i urozmaici możliwości prowadzenia badań nad COVID-19. Nasz model będzie również prawdopodobnie przydatny w badaniach nad innymi koronawirusami.”

Badacze wstrzyknęli genetycznie zmodyfikowanym myszom segment białka kolcowego i przeanalizowali ich reakcję 72 godziny później. Inna grupa myszy otrzymała tylko sól fizjologiczną, aby posłużyć jako grupa kontrola.

Naukowcy odkryli, że genetycznie zmodyfikowane myszy, którym wstrzyknięto białko kolcowe, wykazywały objawy podobne do COVID-19, w tym poważny stan zapalny, napływ białych krwinek do płuc i dowody na burzę cytokinową – odpowiedź immunologiczną, w której organizm zaczyna atakować własne komórki i tkanki, zamiast po prostu zwalczać wirusa. Myszy, które otrzymywały tylko sól fizjologiczną, pozostawały w normie.

“Te wyniki pokazują, że genetycznie zmodyfikowana mysz wraz z tylko segmentem białka kolcowego może być wykorzystana do badania uszkodzenia płuc będącego następstwem infekcji SARS-CoV-2,” powiedział dr Solopov. “Możemy użyć tego narzędzia, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób białko kolcowe powoduje objawy płucne – nawet bez nienaruszonego wirusa – w celu opracowania nowych celów i terapii dla COVID-19”.

Naukowcy planują kontynuować tę linię badań, wykorzystując nowy model mysi do badania skuteczności kilku leków w zmniejszaniu ciężkości ostrego uszkodzenia płuc i COVID-19.

Źródło: SARS-CoV-2 spike protein alone may cause lung damage

Zobacz na: Białko kolcowe SARS-Cov-2 jest bardzo niebezpieczne, jest cytotoksyczne.
Potencjalne problemy autoimmunologiczne i neurodegeneracyjne szczepionek na Covid-19 – Dr Christopher Shaw
Szczepionka mRNA przeciw COVID-19 a neurodegeneracyjne choroby prionowe.
Co musisz wiedzieć, aby móc udzielić świadomą zgodę – dr Russell Blaylock

%d bloggers like this: