Ćwiczenia symulacyjne Żywnościowa Reakcja Łańcuchowa  [2015]

W listopadzie 2015 roku sześćdziesięciu pięciu międzynarodowych liderów sektora publicznego i prywatnego wzięło udział w przedsięwzięciu Żywnościowa reakcja łańcuchowa [Food Chain Reaction], ćwiczeniu symulacyjnym i odgrywaniu ról, mającym na celu lepsze zrozumienie, w jaki sposób rządy, instytucje i interesy sektora prywatnego mogą współdziałać, aby zaradzić kryzysowi związanym z globalnym systemem żywnościowym.

Ten film powitał graczy w naszym fikcyjnym świecie 2020 roku, w którym musieli stawić czoła narastającym zakłóceniom w globalnym bezpieczeństwie żywnościowym.

Witamy w 2030 roku: nic nie posiadam, nie mam prywatności, a moje życie nigdy nie było lepsze. [Światowe Forum Ekonomiczne]
Jak Magnaci Naftowi podbili świat w XIX i XX wieku
Dlaczego Magnaci Naftowi podbili świat [eugenika, ekologia]
Zresetować stół żywnościowy: moment wielkiej szansy na transformację amerykańskiego systemu żywnościowego [Fundacja Rockefellera]
Klaus Schwab: Pandemia COVID-19 przyspieszyła pewne trendy

Prof. David Nabarro: Lockdown sprawia że osoby ubogie stają się jeszcze uboższe.
Niedożywienie jest przyczyną ponad połowy wszystkich zgonów dzieci
Lockdown jest ponad 10 razy bardziej śmiertelny niż sama pandemia

Żywnościowa Reakcja Łańcuchowa – Świat w 2020 roku

Żywnościowa Reakcja Łańcuchowa - Świat w 2020 roku

 

Żywnościowa reakcja łańcuchowa – Świat w 2020 roku [napisy PL]

 

Niniejszy materiał na charakter fikcjonalnej relacji medialnej zrealizowanej na potrzeby symulacji z obszaru bezpieczeństwa zasobów żywności pod nazwą Food Chain Reaction [Żywnościowa Reakcja Łańcuchowa], która odbyła się w Waszyngtonie w dnia 9-10 listopad 2015 r.

Dan: Dobry wieczór Państwu. Dziś jest 8 listopada 2020 r. Nazywam się Dan Kronkheit i zapraszam na wieczorne wiadomości.

Wzrastające ceny żywności na świecie stanowią punkt wyjścia do przyjrzenia się, jak kruchy jest nasz system produkcji i dostaw żywności. Żywność staje się coraz droższa.

Prognozy wskazują, że ceny wzrosły 1,5-krotnie w porównaniu do wartości długookresowej. W niektórych częściach Azji ceny ryżu i soi rosną w alarmującym tempie.

Zdaniem wielu ekspertów ten niepokojący trend każe zastanowić się na losem milinów ludzi oraz stabilnością polityczną wielu krajów. Sygnały ostrzegawcze odnośnie kruchości naszych systemów produkcji żywności pojawiały się już od jakiegoś czasu.

Już w roku 2010 Organizacja Narodów Zjednoczonych prognozowała, że w celu wyżywienia mającej w połowie stulecia liczyć ponad 9 miliardów ludzi populacji, światowa produkcja rolnicza powinna wzrosnąć o 70 proc. Kraje rozwijające się będą zmuszone zwiększyć produkcję nawet dwukrotnie.

Pewne sukcesy zostały już osiągnięte. Od wczesnych lat 90. XX w., obserwuje się spadek liczby osób niedożywionych. Obecnie najwięcej takich osób jest w szybko rozwijających się krajach Afryki Subsaharyjskiej i Azji Południowej, lecz rosnące ceny żywności oraz wpływ zmian klimatycznych oraz ekstremalnych zjawisk pogodowych każe się poważnie zastanowić na światową podażą żywności.

Nie jest to jednak wyłącznie problem najbiedniejszych. Zmiany klimatyczne także wpływają na poziom produkcji żywności w tradycyjnie światowych zapleczach żywności, czyli krajach takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia czy Australia.

Monsuny, które umożliwiają produkcję żywności od Indii po Indonezję, stają się coraz mniej przewidywalne. Do roku 2030, 60 proc. populacji ludzkiej będzie mieszkać w miastach, a to oznacza mniejszą liczbę rolników konieczną do wyżywienia tej populacji.

Molly Jahn, Uniwersytet Wisconsin w Madison: W niektórych regionach Istnieje ryzyko, że wzrost populacji wyprzedzi produkcje rolniczą. Przez ostatnią dekadę mieliśmy do czynienia z wieloma wyzwaniami stojącymi przed rządami, organizacjami międzynarodowymi oraz sektorem prywatnym. w zakresie oferowania dostępu do żywności po przystępnej cenie.

Presja ze strony kurczącej się podaży siły roboczej, ograniczony dostęp do ziemi uprawnej, nasilające się procesy urbanizacyjne, społeczne i polityczne niepokoje oraz ryzyka związane ze zmianami klimatycznymi doprowadziły do zaburzenia globalnych sieci zaopatrzenia w żywność.

Dan: Stawka jest jasna. W jaki sposób zareagują przywódcy rządowi, biznesowi oraz z organizacji międzynarodowych na ten narastający problem zabezpieczenia produkcji żywności. Świat patrzy w ich stronę i czeka na odpowiedzi.

 

 

Ćwiczenia symulacyjne Żywnościowa Reakcja Łańcuchowa

 

W ciągu dwóch dni gracze zareagowali na scenariusz osadzony pięć lat w przyszłości w świecie, w którym wzrost populacji, gwałtowna urbanizacja, ekstremalne warunki pogodowe i kryzysy polityczne zagrażają światowemu bezpieczeństwu żywnościowemu. Dzięki współpracy, negocjacjom i konfrontowaniu się z kompromisami zaoferowali nowe spojrzenie na przyszłość naszej żywności.

Ćwiczenia symulacyjne Żywnościowa Reakcja Łańcuchowa [Food Chain Reaction] zostały wyprodukowany przez World Wildlife Fund i Center for American Progress, a projekt gry opracowało Centrum Analiz Morskich [CNA]. Fundusze i wsparcie techniczne dla Food Chain Reaction zapewniła firma Cargill, przy dużym wsparciu firmy Mars, Inc.

Ćwiczenia symulacyjne Żywnościowa Reakcja Łańcuchowa

Senator Tom Daschle, honorowy członek Center for American Progress, założyciel oraz prezes The Daschle Group: Istnieją znaczne ryzyka, jeśli spojrzymy na problemy związane z bezpieczeństwem zasobów żywności zwłaszcza w odniesieniu do przyszłości. Niektóre są jednymi z najbardziej złożonych i unikalnych wyzwań z którymi przyszło nam się zmierzyć w całej historii ludzkości.

Dr David Reed: Food Chain Reaction (w wolnym tłumaczeniu ‘Żywnościowa reakcja łańcuchowa’) to przedsięwzięcie mające na celu zaangażowanie głównych graczy na świecie w rozwiązanie symulowanego problemu w postaci globalnego kryzysu żywnościowego.

Dave McLaughlin, wiceprezydent Sustainable Food, Światowy Fundusz na rzecz Przyrody: Food Chain Reaction to symulowany scenariusz bazujący na podobnych wydarzeniach z przeszłości, mający na celu sprawdzenie reakcji poszczególnych krajów w razie jego zaistnienia.

Dr Kate Fisher, naukowiec, CNA: Kraje podzielono na 8 drużyn, gra trwała 4 rundy, obejmując lata od 2020 do 2030.

Christine Parthemore: Naszym celem było zgromadzenie wartościowych graczy w jednym pomieszczeniu, co zresztą się udało, ludzi z całego świata, by nawiązać debatę o globalnym charakterze pomiędzy różnymi ekspertami z całego świata.

Tim Bodin, ekonomista, Cargill: Sama symulacja była okazją do zastanowienia się nad przyszłością, skłaniała do przeanalizowania perspektyw na przyszłość. w ramach tego procesu jak sądzę, w ramach tego procesu jak sądzę, uświadomiono sobie, co należy wykonać już dziś, by przygotować się na przyszłość.

Runda 1: 2020-2021. Początek dekady, rok 2020,

(Ceny żywności wzrosły o 150 procent w porównaniu ze średnia długookresową)
(Zaburzenia klimatyczne spowodowane przez El Nino i La Nina)
(Olbrzymie susze w Ameryce Północnej)
(Niepokoje społeczne w Azji Południowo-Wschodniej i Afryce wciąż rosną.)

-Ceny żywności w latach 2020 i 2021

Dr Kate Fisher: Świat w roku 2020 to świat rosnącej presji urbanizacyjnej. To świat, w którym klimat się ociepla i staje się suchszy. To także świat narastających niepokojów społecznych. spowodowanych niepewnością systemu produkcji żywności. Wszystkie te czynniki składają się na nieuchronny kryzys.

Tiffani Williams, wiceprezydent i doradca ds. polityki społecznej w The Daschle Group, drużyna: Stany Zjednoczone: Bezpieczeństwo zasobów żywności to problem dotyczący nas wszystkich. Jeśli jesz, jesteś interesariuszem przedsięwzięcia odnośnie tego, w jaki sposób wykarmiamy świat.

Joe Stone, kierownik grupy Cargill Animal Nutrition oraz wiceprezydent Cargill, drużyna: Biznes i Inwestorzy: Problemy postawione przed nami w ramach tej symulacji to dokładnie te problemy, które czekają nas w przyszłości. Mamy głód, wzrost liczby szkodników, skutki zmian klimatycznych na świecie.

Cassia M. Carvalho, dyrektor wykonawczy w Brazil-U.S Business Council, drużyna: Brazylia: Braki w podaży żywności mogą powodować wyraźne niepokoje polityczne. Musimy być przygotowani na tego typu wyzwania.

(Dyskusja w drużynie Stanów Zjednoczonych, runda 1)

Będziemy mieli do czynienia z presją na skupienie się na działaniach na poziomie lokalnym, ale jeśli kolektywnie jako Stany Zjednoczone umniejszymy nasze wsparcie dla działań międzynarodowych, będzie to potężny sygnał dla reszty świata, że kraje te również mogą wycofać swój wkład w pomoc międzynarodową. Moglibyśmy wysłać kogoś do pokoju drużyny afrykańskiej i postarać się wynegocjować jakieś jeśli nie twarde, to chociaż miękkie zobowiązania i cele odnośnie pro-klimatycznej polityki rolnej.

Adebisi Araba, laureat stypendium środowiskowego Baconów, Harvard Kennedy School, drużyna: Afryka Kontynentalna: Afryka to przyszły żywiciel świata. Ma ogromny potencjał, ale go jeszcze nie zrealizowała.

(spotkanie bilateralne Stany Zjednoczone-Afryka, runda 1)

Pragniemy przedyskutować możliwości odnośnie promocji inwestycji w sektor prywatny. Zwracamy się o pomoc w zidentyfikowaniu metod wykorzystania inwestycji prywatnych w ten sektor w celu jego rozwoju.

Dr Kate Fisher: Podczas rundy 1 obserwowaliśmy, że gracze działali w trybie wyznaczania celów. Nie wykazywali się aktywnością w obszarze implementacji tych rzeczy, które sądzili zaadresują problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa globalnych zasobów żywności.

(Analiza podsumowująca, panel sędziowski po zakończeniu 1 rundy)

Działania mają charakter pasywny, a to najgorsza z możliwych opcji. Świat nie zmienia się wyłącznie na bazie dobrych pomysłów, potrzeba działania, a nie wyłącznie dyskusji na określony temat.

 

Rundy 2 i 3: 2022-2027

(Powodzie i protesty związkowe powodem zmniejszającego się eksportu żywności ze Stanów Zjednoczonych)
(Susze w Chinach, Indiach i Unii Europejskiej)
(Ceny żywności wzrosły do poziomu 400 proc. średniej długookresowej)

Dr Molly Jahn: Sytuacja staje się coraz gorsza w 2023 roku. Narastają napięcia w globalnym systemie produkcji żywności.

Dr Kate Fisher: Runda 2 to był prawdziwy test dla graczy. Wtedy też mieliśmy okazję do obserwacji ich dyskusji nastawionych na podejmowanie konkretnych działań.

(Dyskusja w drużynie Unii Europejskiej, runda 2)

Ceny żywności wzrosły o 400 proc., napływają do nas fale migrantów, świat się sypie na naszych oczach.

W ramach strategii krótkookresowej dajemy krajom Afryki Subsaharyjskiej mnóstwo nawozu za darmo.

Nawozy na bazie azotu w sposób dotkliwy wpłyną na jakość gleby w perspektywie długoterminowej.

Wolimy raczej zapobiec nowym wojnom oraz głodowi na masową skalę czy ocalić na 3 czy 4 lata usługi ekosystemowe.

W tej sytuacji nie ma jednego dobrego rozwiązania. Wszelkie działania przez nas podjęte będą miały takie lub inne negatywne skutki.

Dr Michael Werz, członek Center for American Progress: Wiele drużyn rozpoczęło rundę 1 analizując sytuację własnego kraju, lecz sytuacja stała się tak dramatyczna, że kraje zmuszone były do zawiązywania bilateralnych czy nawet multilateralnych negocjacji i rozmów.

(Spotkanie multilateralne pomiędzy Unią Europejską, Chinami i Indiami, runda 2)

Dr Andrew Light, doradca ds. zmian klimaty w Departamencie Stanów Zjednoczonych, drużyna: Stany Zjednoczone: Stworzyliśmy nową, globalną koalicję odnośnie technologii rolniczych; każdy z członków wyraził zgodę na podwojenie budżetu na badania i rozwój tych technologii. Udało nam się przekonać wszystkich najważniejszych graczy do ustanowienia kwot za emisję CO2, po czym od razu przystąpiliśmy do negocjacji handlowych.

Paula Caballero, starszy dyrektor ds. środowiska w Banku Światowym, drużyna: Instytucje multilateralne: Wraz z nabieraniem tempa rozmów i działań, mieliśmy do czynienia ze zwiększoną gotowością jednych krajów do wspierania pozostałych. Jeśli to stałoby się nową normą, to byłby to olbrzymi przełom.

Runda 4: 2028-2030

(Susze w Brazylii, Chinach i USA)
(Słaby monsun i niepokoje społeczne w Indiach)
(Protesty w miastach Afryki Zachodniej)
(Wzrost cen żywności o 387% w porównaniu do średnich długoterminowych)

Dr Molly Jahn: Naukowcy informują, że w lata 2028 i 2029 odnotowuje się rekordowo wysokie temperatury dzienne, przypominając tym samym o negatywnym wpływie podwyższonych temperatur na produkcję żywności.

Dr Andrew Light: Ostatnia runda to był bardzo trudny scenariusz, w którym na świecie wybuchało mnóstwo różnych kryzysów. Zorganizowaliśmy w trybie nagłym globalny szczyt, mający na celu zmierzenie się z tymi problemami, które mogły zmienić się w coś gorszego.

(Globalny szczyt odnośnie klimatu i bezpieczeństwa, runda 4)

Dr Andrew Light: Celem tego szczytu jest dyskusja na temat tego, czy potrafimy wypracować metody walki z kryzysami na tle klimatycznym wybuchającymi na całym świecie.

Przyjdzie nam żyć w ciężkich czasach, tak więc proponuję powołanie organizacji reagowania na klęski żywiołowe oraz funduszu pomocowego.

Być może zaistnieje konieczność powołania czegoś na wzór sił pokojowych.

Organizacja Narodów Zjednoczonych mogłaby sformułować jakiś zestaw powszechnych standardów dotyczących rzeczy takich jak planowanie logistyczne czy komunikacja tak, by w momencie kryzysu, gdy siły te będą zmuszone współpracować, ich zdolność do kooperacji będzie wypracowana.

Ostatecznym celem tej symulacji było doprowadzenie do współpracy pomiędzy krajami oraz instytucjami multilateralnymi i utworzenie nowego środowiska globalnej formy rządów.

Adebisi Araba: Świat potrzebuje silniejszej formy współpracy, by sprostać przyszłym wyzwaniom.

Joe Stone:: Przez te ostanie kilka dni nauczyliśmy się, że sami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, lecz zjednoczeni mamy tę pewność, potrzebną do rozwiązania tego problemu.

Dr Partha Mukhopadhyay, członek Center for Policy Research, drużyna: Indie: Współpraca międzynarodowa w obliczu tego typu problemów jest obecnie znacznie łatwiejsza, niż może się niektórym wydawać. We wszystkich krajach mamy do czynienia z różnorodnością opinii, dlatego też zawsze znajdzie się grupa osób myślących podobnie, które zainicjują dialog.

Dr Christine Chemnitz, Fundacja im. Heinricha Bölla, drużyna: Unia Europejska: Nauczyłam się, że myślenie nieszablonowe to trudna sztuka. Wyobrażenie sobie czegoś naprawdę nowego nie jest łatwe. Bardzo łatwo jest wrócić do wygodnych, znanych schematów, ale bycie innowacyjnym wcale nie jest takie proste, jak myślałam.

Dr Tim Benton, profesor Uniwersytetu w Leeds, Wlk. Brytania, drużyna: Unia Europejska: Sądzę, że nauczyłem się, czym jest instytucjonalna bezwładność. Z jak dużym kryzysem musimy mieć do czynienia, zanim przełamiemy tę bezwładność i ludzie przyznają, że to już nie działa, trzeba czegoś radykalnie nowego.

Dr Molly Jahn: Zmienność i niepewność to będzie nowa normalność.

Dr Kate Fisher: Stan końcowy symulacji wskazał na świat, gdzie zmiany są gwałtowniejsze i częstsze i wymagają regularnych działań zapobiegawczych.

Dr Michael Werz: Świat w końcowym stadium gry wygląda dosyć ponuro, ale mamy szansę spojrzeć na dzisiejszy świat z perspektywy roku 2030 w tej symulacji. Możemy spojrzeć na czekające nas przyszłe 15 lat i opracować strategię mającą na celu wczesne zaadresowanie tych wyzwań.

Adebisi Araba:: Świat jest w stanie sobie poradzić. Symulacja ta pokazała, że musimy już teraz się lepiej przygotować.

John Podesta, założyciel Center for American Progress: Musimy pracować nad tymi pomysłami i rozwijać je. Podzielcie się z innymi doświadczeniami wyniesionymi z tej symulacji. Mam nadzieję, że jest to początek do utworzenia globalnej sieci zabezpieczenia zasobów żywności, koncentrującej się na rozwiązywaniu najważniejszego problemu związanego z przyszłym bezpieczeństwem.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem: www.foodchainreaction.org – [nie działa już]

 

Żywnościowa Reakcja Łańcuchowa – ćwiczenia symulacyjne [2015] – napisy PL