Wskaźnik śmiertelności koronawirusa 0.26%, jest 8-15 razy niższy od szacunków

22 maja, 2020

Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób [CDC]

Amerykańskie Centrum Kontroli i Chorób [CDC] pod koniec maja dostarczyła nam najlepszy powód, żeby zakończyć izolację z powodu koronawirusa

 

Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób USA (CDC) szacuje obecnie, że 35 procent zakażeń koronawirusem przebiega bezobjawowo.

W czterech więzieniach w USA prawie 3300 osadzonych przeszło testy na koronawirusa z wynikiem pozytywnym – 96% bez żadnych objawów

Ale nie to jest nawet najważniejsze w ich ostatnich szacunkach. Chodzi o nową “najlepszą prognozę” CDC dotyczącą wskaźnika śmiertelności wśród pacjentów z objawami choroby COVID-19.

Zanim do tego przejdziemy należy zauważyć, że w marcu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przewidywała wskaźnik śmiertelności na poziomie 3,4 procent, a dr Anthony Fauci szef Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych szacował, że wskaźnik śmiertelności z powodu koronawirusa wynosi około 2 procent.

Przegląd kodu źródłowego z modelu Fergusona 

Prezydent Trump podchodził sceptycznie do obu tych liczb, zwłaszcza do szacunków WHO: “Cóż, myślę, że 3,4 procent to zupełnie nieprawdziwa liczba”, powiedział Trump Seanowi Hannity’emu. “To tylko moje domysły, i — ale oparte na wielu rozmowach z wieloma ludźmi, którzy się tym zajmują. Ponieważ wiele osób będzie go miało i przejdzie bardzo łagodnie. Wyzdrowieją szybko. Nie muszą nawet iść do lekarza. Nawet nie dzwonią do lekarza. Myślę, że ta liczba jest bardzo zawyżona. Myślę, że ta liczba, według mnie, wynosi poniżej 1 procenta.”

[mailpoet_form id=”2″]

 

Kilka badań wykazało, że Trump miał rację. Ale oto, co o wskaźniku śmiertelności z powodu koronawirusa mówi CDC:

osoby w wieku 0-49 lat: 0.05%
osoby w wieku 50-64 lat: 0.2%
osoby w wieku 65+ lat: 1.3%
Ogółem (bez względu na wiek): 0.4%

Zgodnie z bieżącymi najlepszymi szacunkami CDC, wskaźnik śmiertelności z powodu koronawirusa wynosi 0.4 procent. I to dotyczy tylko przypadków objawowych, które według CDC stanowią 65 procent wszystkich przypadków. To oznacza, że CDC szacuje, że wskaźnik śmiertelności dla wszystkich zakażeń, objawowych i bezobjawowych, wynosi w przybliżeniu 0.26 procent.

CDC ostrzega, że liczby mogą ulec zmianie wraz z pojawieniem się nowych danych, ale biorąc pod uwagę fakt, że przeszliśmy z 3,4 procent do 2,0 procent a następnie do 0,26 procent, to im więcej danych się pojawia, tym niższe będą liczby.

Jednak to co najważniejsze w całej tej sytuacji to fakt, że wszystkie prognozy dotyczące koronawirusa mówiące o zagładzie były błędne. Wszystko, co uzasadniało blokady i zamknięcie naszej gospodarki, było złe. Musimy ponownie otworzyć kraj.

Źródło: The CDC Just Gave Us the Biggest Reason to End the Coronavirus Lockdowns

Media o koronawirusie vs. rzeczywistość – USA, marzec 2020

 

Analiza testów na przeciwciała w Massachusetts

18 kwietnia 2020

“Badania w Massachusetts miały jeszcze wyższy wskaźnik zakażeń przy przeciwciałach koronawirusa. Badania na 200 osobach w Mass General Hospital w Chelsea, w stanie Massachusetts, z wykorzystaniem szybkich testów wykazały, że 30 procent spośród przebadanych osób miało wytworzone przeciwciała. Chelsea uznaje się za epicentrum kryzysu w Massachusetts, więc tutejsze wskaźniki zakażenia są prawdopodobnie wyższe niż w całym stanie, ale jeżeli przyjmiemy, że wskaźnik 30 procent obowiązuje w całym stanie, otrzymamy około 2 070 000 zakażeń, a bazując na liczbie zgonów z powodu koronawirusa w czasie przeprowadzania testów (1 560), otrzymalibyśmy wskaźnik śmiertelności na poziomie 0.08 procent.” – One third of participants in Massachusetts study tested positive for antibodies linked to coronavirus

 

Analiza testów na przeciwciała w Santa Clara

 

Badania nad przeciwciałami na szeroką skalę w Hrabstwie Santa Clara County w Kalifornii, którymi kierował profesor Stanford University, dr Eran Bendavid, stwierdziły w zeszłym miesiącu, że rzeczywista liczba zakażeń koronawirusem jest prawdopodobnie 50-85 razy wyższa niż liczba potwierdzonych przypadków.

Podczas badań przeprowadzono testy u 3330 mieszkańców Hrabstwa Santa Clara, i wykazały one, że 2,49% do 4.16% badanych posiada przeciwciała na koronawirusa.

“Te szacunki częstotliwości występowania odpowiadają wskaźnikom pomiędzy 48.000 a 81.000 osób zakażonych w Hrabstwie Santa Clara do początków kwietnia, 50-85-krotnie więcej niż wynosi liczba potwierdzonych przypadków.”

Przyjmując za punkt wyjścia skalę zakażeń, wskaźnik śmiertelności koronawirusa wynosi między 0.09 a 0.14 procent.

 

Seroprewalencja przeciwciał COVID-19 w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia

 

“Tło: COVID-19 to naglący problem zdrowotny i społeczny. Dotychczas wiele prognoz epidemicznych i strategii związanych z COVID-19 opracowywano bez danych dotyczących seroprewalencji do opracowania parametrów epidemicznych. Zmierzyliśmy seroprewalencję przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 na próbie społeczności z Hrabstwa Santa Clara.

Metody: 3-4 kwietnia 2020, przeprowadziliśmy wśród mieszkańców hrabstwa testy na obecność przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 z wykorzystaniem testów płytkowych. Uczestników zrekrutowano poprzez reklamę na Facebooku skierowaną do próby osób zamieszkałych na terenie hrabstwa poprzez określone cechy demograficzne i geograficzne. Oszacowaliśmy naszą próbę zgodnie z kodem pocztowym, płcią oraz rozmieszczeniem według rasy/pochodzenia etnicznego na terenie hrabstwa. W raporcie wskazaliśmy zarówno ważoną, jak i nieważoną częstość występowania przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2. W celu przeprowadzenia badań dopasowaliśmy również cechy poprzez połączenie danych z 16 niezależnych prób pozyskanych z danych producenta, wniosków o rejestrację i niezależnych opinii: 13 prób na swoistość (3 324 próbek) i 3 próby na czułość (157 próbek).

Wyniki: Częstość występowania przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 w naszej próbie wyniosła 1.5% (dokładny dwumian 95CI 1.1-2.0%). Swoistość wykonania testów dla naszych danych wyniosła 99.5% (95CI 99.2-99.7%), a czułość 82.8% (95CI 76.0-88.4%). Nieważona częstość występowania dopasowana do parametrów testu wyniosła 1.2% (95CI 0.7-1.8%). Po wyważeniu dla danych demograficznych populacji Hrabstwa Santa Clara, częstość występowania wynosiła 2.8% (95CI 1.3-4.7%), z wykorzystaniem bootstrapu do oszacowania granicy pewności. Takie oszacowanie częstości występowania wskazuje, że do początków kwietnia w Hrabstwie Santa Clara było zakażonych 54.000 osób  (95CI 25.000 do 91.000 przy częstotliwości ważonej; 23.000 z 95CI 14.000-35.000 przy częstotliwości nieważonej), znacznie więcej niż około 1000 [oficjalnie] potwierdzonych przypadków w czasie przeprowadzenia badań.

Wnioski: Oszacowana częstość występowania przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 w Hrabstwie Santa Clara wskazuje, że zakażenie było rozprzestrzenione znacznie szerzej niż wskazuje na to liczba potwierdzonych przypadków. Należy przeprowadzić więcej badań, aby poprawić precyzyjność szacunków częstości występowania. Lokalnie otrzymane szacunki częstości występowania wśród populacji powinny zostać wykorzystane do tworzenia dokładniejszych prognoz epidemii i śmiertelności.” – Seroprewalencja Przeciwciał Przeciwko COVID-19 w Hrabstwie Santa Clara w Kalifornii https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.14.20062463v2

 

Wskaźnik śmiertelności po szczepionce przeciw grypie Fluzone High-Dose

 

Szczepienie przeciw grypie i koronawirus SARS-CoV-2

Ponieważ badania kliniczne były przeprowadzane w bardzo różnych warunkach, częstość zaobserwowanych zdarzeń niepożądanych w badaniach szczepionki nie można bezpośrednio porównać z występowaniem w badaniach innej szczepionki i mogą nie odzwierciedlać wskaźników zaobserwowanych w praktyce. W dwóch badaniach klinicznych oceniano bezpieczeństwo szczepionki Fluzone High-Dose [wysoka dawka]. Badanie 1 (NCT00391053, patrz http://clintrials.gov) było wieloośrodkowym, podwójnie zaślepionym badaniem przed przyznaniem pozwolenia przeprowadzonym w USA. W tym badaniu dorośli w wieku 65 lat i starsi zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej szczepionkę Fluzone High-Dose lub Fluzone (formuła 2006-2007). W badaniu porównywano bezpieczeństwo i immunogenność szczepionki Fluzone High-Dose ze szczepionką Fluzone. Analiza bezpieczeństwa obejmowała 2573 biorców szczepionki Fluzone High-Dose i 1260 biorców Fluzone.

Tabela 1 podsumowuje zgłoszone reakcje w miejscu wstrzyknięcia i ogólnoustrojowe zdarzenia niepożądane zgłoszone w ciągu 7 dni po szczepieniu za pomocą formularzy.

Wskaźnik śmiertelności po szczepionce przeciw grypie Fluzone High-Dose

Niepożądane odczyny poszczepienne występowały zwykle w ciągu pierwszych 3 dni po szczepieniu, a większość reakcji ustąpiła w ciągu 3 dni. Po szczepieniu szczepionką Fluzone High-Dose w porównaniu do [zwykłej] Fluzone częściej zgłaszano zarówno reakcje w miejscu wstrzyknięcia jak i ogólnoustrojowe zdarzenia niepożądane.

W ciągu 6 miesięcy po szczepieniu 156 (6,1%) biorców Fluzone High-Dose i 93 (7,4%) biorców Fluzone doświadczyło poważnego zdarzenia niepożądanego (SAE). Nie zgłoszono żadnych zgonów w ciągu 28 dni po szczepieniu. Zgłoszono 23 zgony w dniach od 29 do 180 po podaniu szczepionek: 16 (0,6%) wśród osób otrzymujących Fluzone High-Dose i 7 (0,6%) wśród biorców Fluzone. Większość tych uczestników miała historię chorób serca, wątroby, nowotworów, nerek i/lub układu oddechowego. Dane te nie dostarczają dowodów na związek przyczynowy między zgonem a szczepieniem szczepionką Fluzone High-Dose.

Badanie 2 (NCT01427309, patrz http://clintrials.gov) było wieloośrodkowym, podwójnie zaślepionym badaniem skuteczności po wydaniu licencji [4 faza], przeprowadzonym w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w czasie dwóch sezonów grypy. W tym badaniu dorośli w wieku 65 lat i starsi zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej szczepionkę Fluzone High Dose lub Fluzone (preparaty z lat 2011–2012 i 2012–2013). W badaniu porównywano skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki Fluzone High-Dose ze szczepionką Fluzone. Analiza bezpieczeństwa obejmowała 15992 biorców szczepionki Fluzone High-Dose i 15991 biorców Fluzone. W okresie obserwacji (około 6 do 8 miesięcy po szczepieniu), 1323 (8,3%) biorców Fluzone High-Dose i 1442 (9,0%) biorców Fluzone doświadczył poważnego zdarzenia niepożądanego [SAE]. W ciągu 30 dni po szczepieniu 204 (1,3%) biorców Fluzone High-Dose i 200 (1,3%) biorców Fluzone doświadczyło poważnego zdarzenia niepożądanego [SAE]. U większości z tych uczestników występowała jedna lub więcej współistniejących chorób przewlekłych. Zgłoszono 167 zgonów w ciągu 6 do 8 miesięcy po szczepieniu: 83 (0,5%) wśród biorców Fluzone High-Dose i 84 (0,5%) wśród biorców Fluzone. Zgłoszono 6 zgonów w ciągu 30 dni po szczepieniu: 6 (0,04%) wśród biorców Fluzone High-Dose i 0 (0%) wśród biorców szczepionki Fluzone. Dane te nie dostarczają dowodów na związek przyczynowy między zgonem a szczepieniem szczepionką Fluzone High-Dose.

Źródło: FDA, Fluzone High-Dose

 

Zobacz na: Szczepionka przeciw koronawirusowi i wzmocnienie odpowiedzi immunologicznej
SARS-CoV-2: strach kontra suche dane z krajów OECD
Jakie „normalne” ryzyko niesie ze sobą Covid-19? – prof. David Spiegelhalter
We Włoszech 99% osób, które zmarły na koronawirusa, miało inną chorobę
Dlaczego tak wielu pacjentów z koronawirusem zmarło we Włoszech? – Sarah Newey

 

Ryzyko umieralności z COVID-19 nakłada się na roczne ryzyko tła.