Kompleksowa edukacja seksualna – Historia i agenda kryjąca się za kompleksową edukacją seksualną

kompleksowa edukacja seksualna

 

Jednym z głównych celów kompleksowej edukacji seksualnej jest radykalna zmiana norm płciowych i seksualnych społeczeństwa oraz ustanowienie praw dla dzieci jako istot niezależnych seksualnie. Aby spełnić te domniemane prawa seksualne, aktywiści twierdzą, że dzieci muszą mieć nieograniczony dostęp do „kompleksowych” informacji seksualnych, które nie pomijają żadnej wiedzy seksualnej.

Kompleksowa edukacja seksualna

 

Poniżej przedstawiona jest lista niektórych podstawowych twierdzeń, na których oparte są kompleksowe programy edukacji seksualnej:

Dzieci są naturalnie seksualne od urodzenia, dlatego wszelkie ograniczenia ich ekspresji seksualnej lub aktywności seksualnej naruszają ich prawa seksualne.
Aby posiadać dobre zdrowie, zarówno dzieci, jak i dorośli powinni przeżywać regularne doświadczenia seksualne albo samodzielnie (masturbacja), albo z osobami obu płci.
Prawo do przyjemności seksualnej, wydarzenie w najmłodszym wieku, jest podstawowym prawem człowieka, które przebija inne prawa.
Dzieci mają prawo do prywatności i poufności, które przebijają prawa rodziców do kierowania ich edukacją w zakresie ludzkiej seksualności.
Dzieci mają prawo do aborcji i stosunków seksualnych bez wiedzy i zgody rodziców.
Większość społecznych norm seksualnych i płciowych, zwłaszcza tych opartych na wierzeniach religijnych, jest represyjna oraz niezdrowa i powinna zostać zmieniona.
Dzieci mają prawo eksperymentować z różnymi tożsamościami i orientacjami seksualnymi oraz związanymi z nimi zachowaniami w celu rozwoju zdrowej seksualności.
Młodzież ma zostać zaciągnięta do walki z „homofobią”, „transfobią” i „heteroseksizmem” oraz do obrony swoich praw seksualnych.
Młodzież powinna być zaangażowana w projektowanie i wdrażanie kompleksowych programów edukacji seksualnej.
Dzieci, zgodnie z międzynarodowymi prawami do zdrowia i edukacji, mają prawo do wszystkich informacji seksualnych, bez cenzury i bez zgody rodziców.

Skąd się wzięły te wszystkie twierdzenia dotyczące seksualności i koncepcja, że „dzieci są seksualne od urodzenia”? Kto zdecydował, że dzieci na całym świecie powinny mieć wszystkie te prawa seksualne, oraz należy je uczyć i zachęcać do eksperymentowania z aktami seksualnymi wysokiego ryzyka?

Alfred Kinsey, jeden z czołowych promotorów Rewolucji Praw Seksualnych

 

Alfred Kinsey

Według dwóch wiodących międzynarodowych specjalistów, dr Judith Reisman, autorki „Sexual Sabotage”, i dr Miriam Grossman, autorki „You Teaching My Child What?”, korzenie rewolucji praw seksualnych, która zapoczątkowała szeroko zakrojony ruch edukacyjny sięgają do fałszywych badań prowadzonych przez jednego człowieka – dr Alfreda Kinsey’a.

Rewolucja Kontrkulturowa – Kontrkultura 1948-1970

W 1947 roku Alfred Kinsey, znany obecnie jako ojciec rewolucji praw seksualnych, założył Instytut Kinsey’a na Uniwersytecie Indiana w celu prowadzenia „badań” nad seksualnością ludzi. Alfred Kinsey postanowił udowodnić, że dzieci są seksualne od urodzenia i że wszelkiego rodzaju rozwiązłe zachowania seksualne są powszechne w społeczeństwie w każdym wieku, a zatem są normalne i zdrowe. Wierzył, że jego badania zmienią wszystkie  normy płciowe i seksualne w społeczeństwie. I zmieniły.

Fałszywe twierdzenia dotyczące ludzkiej seksualności, które zostały opracowane na podstawie „badań seksualnych” Alfreda Kinseya, stanowiły podstawę i uzasadnienie dzisiejszych kompleksowych programów edukacji seksualnej, które uczą dzieci w każdym wieku, że mają prawo do wiedzy seksualnej i przyjemności seksualnej. „Badania” Alfreda Kinsey’a były również szeroko stosowane w celu zliberalizowania przepisów ograniczających zachowania seksualne, zmniejszenia kar dla przestępców seksualnych oraz promowania masturbacji, seksu przedmałżeńskiego i homoseksualizmu, między innymi jako zdrowych i normalnych.

Jednak obecnie powszechnie wiadomo, że badania Alfreda Kinsey’a były fałszywe. Opierając się częściowo na wywiadach z uwięzionymi przestępcami, prostytutkami i pedofilami, a nie normalnymi, zdrowymi członkami społeczeństwa, Alfred Kinsey twierdził, że jego odkrycia dotyczą całej populacji.

Ustalenia Alfreda Kinsey’a były również oparte na wykorzystywaniu seksualnym dzieci przez pedofilów. W rzeczywistości tabela 34 w książce Kinsey’a pt. Sexual Behavior in the Human Male [Zachowanie seksualne u samców ludzkich] dokumentuje wykorzystywanie wielu niemowląt, małych dzieci i starszych dzieci, które były molestowane seksualnie przez pedofilów w celu wywołania orgazmów, które były mierzone stoperem w ciągu okresu 24 godzin.

Przykłady wielokrotnych orgazmów u mężczyzn w wieku przed okresem dojrzewania [czyli nieletnich].

Zachowania seksualne i charakterystyka orgazmu – Alfred Kinsey

Alfred Kinsey twierdzi, że nigdy nie prosił mężczyzn o molestowanie dzieci, po prostu raportował „badania naukowe”, które mu przesłali. Alfred Kinsey twierdził, że te „badania” pokazały, że dzieci czerpały przyjemność seksualną z wykorzystywania seksualnego, nawet jeśli płakały, drgały lub krzyczały.

W biografii Alfeda Kinsey’a James Jones pisze, że A. Kinsey był głęboko niezrównoważoną osobą o dziwnych fetyszach seksualnych i że A. Kinsey, uznany za biseksualistę, był zaangażowany w masochistyczne zachowania seksualne.

Instytut Kinsey’a kontynuuje dziś swoje „badania” nad płcią, a w kwietniu 2014 roku uzyskał status konsultacyjny w ONZ, który zamierzają wykorzystać do realizacji swoich radykalnych planów seksualnych na całym świecie.

 

The Kinsey Institute at the UN

„Specjalny status konsultacyjny

Komitet zalecił, aby Rada Ekonomiczno-Społeczna przyznała specjalny status konsultacyjny następującym 76 organizacjom:

…The Kinsey Institute for Research in Sex, Gender and Reproduction, Inc. (United States); …

Przedstawicielka Instytutu Kinsey’a Badającego Seks, Płeć i Reprodukcję, organizacji z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, powiedziała, że Instytut ma siedzibę na University of Indiana. Przez lata był bardzo skoncentrowany na Stanach Zjednoczonych i pracował nad dostarczeniem informacji i decyzji politycznych dotyczących zachowań seksualnych na całym świecie. Nie była to organizacja lobbystyczna; działała na rzecz promowania odpowiedzialnych zachowań seksualnych na całym świecie.

Następnie Komitet przyznał Instytutowi specjalny status konsultacyjny.” – Committee on Non-Governmental Organizations Recommends Special Consultative Status for 76 Entities, including Several from Global South; Defers Action on 21 https://www.un.org/press/en/2014/ecosoc6590.doc.htm

 

Od Kinseya do Planned Parenthood, przez SIECUS, ONZ, po dzieci na całym świecie

 

Rada ds. Informacji i Edukacji Seksualnej Stanów Zjednoczonych – SIECUS

Podczas przemówienia w ONZ uznany na arenie międzynarodowej ekspert i lekarka, dr Miriam Grossman, zapytała:

Kto wpadł na pomysł, że należy uczyć dzieci na świecie o czynach seksualnych wysokiego ryzyka, o których ich rodzice nigdy nie słyszeli?  Organizacja Planned Parenthood oraz Sexuality Information and Education Council of the United States (SIECUS). Grupy te przedstawiają się jako strażnicy zdrowia naszych dzieci i twierdzą, że zapewniają uczniom wszystkie informacje i umiejętności potrzebne do dokonywania mądrych wyborów. Deklarują, że ich programy nauczania są kompleksowe, dostosowane do wieku, neutralne ideologicznie i dokładne z medycznego punktu widzenia.”

Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa [International Planned Parenthood Federation ] i SIECUS, organizacje posiadające status konsultacyjny w ONZ, wykorzystały ten status, aby stać się światowymi liderami w opracowywaniu i promowaniu inspirowanych przez Alfreda Kinsey’a kompleksowych programów edukacji seksualnej dla dzieci na całym świecie.

Krótka historia edukacji seksualnej – dr Miriam Grossman

Dr Miriam Grossman kontynuowała.

Odkryłam, że wizja grup takich jak Planned Parenthood i SIECUS – grupy kierujące edukacją seksualną w USA – nie jest zdrowiem seksualnym. To wolność seksualna. Te duże i potężne organizacje wierzą w seksualność, która rozciąga się od kolebki do grobu. Milcząco popierają wczesną aktywność seksualną i wielu partnerów, a także eksperymenty seksualne, które są zachowaniami napędzającymi epidemie chorób przenoszonych drogą płciową, HIV/AIDS, aborcji i stresu emocjonalnego.


Osoby praktykujące styl życia zatwierdzony przez te grupy częściej korzystają z wizyt lekarskich, a nie mniej… Studiowałam historię edukacji seksualnej i jedną z rzeczy, którą musicie zrozumieć, jest to, że edukacja seksualna jest ruchem społecznym. Jego celem jest zmiana społeczeństwa. Tak było 50 lat temu, kiedy to się zaczęło, i nadal jest to aktualne. Celem jest zmiana mojego społeczeństwa, a teraz i waszego.

Jednym z celów uczenia się [edukacji seksualnej] jest „zmiana norm społecznych”. [Ci, którzy opowiadają się za wszechstronną edukacją seksualną] wyobrażają sobie świat bez seksualnego tabu i ograniczeń – świat wolny od moralności chrześcijańskiej, w którym każda osoba, niezależnie od wieku, powinna mieć swobodę dokonywania własnych wyborów seksualnych… i żaden osąd nie jest dozwolony…  ‘wszystko jest dozwolone, jeśli tylko używasz prezerwatywy’ – to jest filozofia edukacji seksualnej.”

Dr Mary Calderone, entuzjastka Alfreda Kinsey’a, była dyrektorem medycznym Planned Parenthood, kiedy w 1964 roku, korzystając z pieniędzy na start od Hugh Hefnera (założyciela magazynu „Playboy”), założyła amerykańską Radę ds. Informacji i Edukacji Seksualnej ( SIECUS).

Podobnie jak A. Kinsey, dr Mary Calderone uważała, że istnieje pilna potrzeba oderwania się od tradycyjnych poglądów na seksualność. Uważała, że ​​z edukacją seksualną wiąże się zbyt wiele negatywności – zbyt duży nacisk na niechcianą ciążę i choroby. Upierała się, że prawdziwym problemem jest to, że społeczeństwo jest purytańskie i represjonowane. Według Mary Calderone, właściwa edukacja seksualna nauczy dzieci, że są istotami seksualnymi i że ich seksualność jest pozytywna, naturalna i zdrowa w każdym wieku.

Nawiązując do badań Alfeda Kinseya, Mary Calderone stwierdziła, że „specjaliści, którzy badają dzieci, potwierdzili silną seksualność noworodka”. W książce napisanej dla rodziców napisała: „Dzieci są seksualne, mają seksualne myśli i robią rzeczy seksualne.”

Innym członkiem założycielem SIECUS był uczeń Alfreda Kinsey’a Wardell Pomeroy, który był współautorem raportów Kinsey’a i byłym dyrektorem Instytutu Kinsey’a. Wardell Pomeroy uważał, że tabu religijne są zbyt restrykcyjne i że należy ponownie rozważyć cały system wierzeń społeczeństwa. Twierdził, że tradycyjna religia nakłaniała ludzi do wyznaczenia granic myślenia i że granice nie były dobre. Twierdził także, że przyjemność fizyczna ma wartość moralną.

Artykuł w czasopiśmie Time z 1980 roku zatytułowany „Attacking the Last Tabu [Atakowanie ostatniego tabu]” wspomniał Wardella Pomeroy’a [wraz z Johnem Moneyem] jako część „lobby na rzecz kazirodztwa” i zacytował go: „Czas przyznać, że kazirodztwo nie musi być perwersją ani objawem psychicznej choroby… Kazirodztwo między… dziećmi a dorosłymi… czasami może być korzystne.”

Do tej pory SIECUS i Planned Parenthood były światowymi liderami w tworzeniu i promowaniu kompleksowych programów edukacji seksualnej, które zawierają kontrowersyjne filozofie seksualne Kinsey’a i które zachęcają dzieci i dorosłych do odkrywania rzekomych pragnień seksualnych bez ograniczeń. SIECUS współpracuje z Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), a Nanette Eckert z SIECUS jest jednym z głównych autorów wysoce kontrowersyjnych Międzynarodowych wytycznych dotyczących edukacji seksualnej UNESCO.

 

Podsumowując:

W 1947 roku seksuolog Alfred Kinsey założył Instytut Badań nad Seksem na Uniwersytecie Indiana, znany obecnie jako Instytut Kinsey’a ds. Badań nad Seksem, Płcią i Reprodukcją. Instytut Kinsey’a zainspirował następnie do utworzenia amerykańskiej Rady ds. Informacji i Edukacji Seksualnej (SIECUS) (która również miała powiązania z Planned Parenthood) jako ramienia edukacyjnego poświęconego rozpowszechnianiu badań nad seksem Kinsey’a i włączeniu ich w edukację seksualną dzieci na całym świecie.

Źródło: The History & Agenda Behind CSE

 

Zobacz na: 10 pytań do Instytutu Kinsey’a
Dziedzictwo Rockefellera: umożliwienie rewolucji seksualnej – dr Judith Reisman, Mary McAlister
21 cytatów Margaret Sanger, założycielki Planned Parenthood