10 pytań do Instytutu Kinsey’a

Od ponad pół wieku najbardziej rozwinięte narody przechodzą „rewolucję seksualną”. Ta radykalna zmiana tradycyjnych norm, wartości i oczekiwań seksualnych doprowadziła do liberalizacji przepisów regulujących zachowania seksualne. Wiele z tych dramatycznych zmian w normach i prawach związanych z seksualnością ma swoje źródło w wypaczonych „badaniach” i przekonaniach  seksualnych dr Alfreda Kinsey’a, założyciela Instytutu Kinsey’a.

 

 

10 pytań do Instytutu Kinsey’a

 

1) Założyciel Instytutu Kinsey, Alfred Kinsey, współautor publikacji Zachowanie seksualne u ludzkiej samicy i Zachowanie seksualne u ludzkiego samca. Obie publikacje są obecnie w wersji drukowanej i powszechnie dostępne. Jeśli chodzi o pedofilię, w tomie dotyczącym kobiet Alfred Kinsey pisze:


„Trudno zrozumieć, dlaczego dziecko, z wyjątkiem uwarunkowań kulturowych, powinno być zaniepokojone dotknięciem genitaliów lub widzeniem narządów płciowych innych osób, lub miało by mu to przeszkadzać podczas bardziej szczegółowych kontaktów seksualnych… Kontakty z dorosłymi… mają miejsce prawdopodobnie nie po to, żeby wyrządzić dziecku znaczną szkodę, jeśli jego rodzice nie zostaną zaniepokojeni.”

 

Proszę o wytłumaczenie:

 • Czy obecna pozycja Instytutu Kinsey’a jest taka, że ​​kontakt seksualny między dorosłym i dzieckiem jest zachowaniem akceptowalnym i nieszkodliwym w jakichkolwiek okolicznościach?
 • Jakie jest stanowisko Instytutu w sprawie pedofilii lub wszelkiego rodzaju „kontaktów seksualnych między dorosłymi i dziećmi”?
 • Jeśli Instytut odrzucił stanowisko przedstawione w powyższym cytacie, proszę również podać najwcześniejsze oświadczenie o odrzuceniu, datę jego wydania i kontekst. Proszę również przedstawić listę wszelkich innych oświadczeń lub wniosków przedstawionych w tym tomie, które zostały odrzucone, wycofane lub w inny sposób zmodyfikowane przez Instytut.

 

2) W książce „Sexual Behavior in the Human Male” Alfred Kinsey’a, stwierdza, że bestialstwo (seks ludzi ze zwierzętami – zoofilia) jest „normalną” częścią życia i że terapeuci powinni „uspokajać” ludzi, którzy praktykują bestialstwo, że jest to normalne zachowania seksualne (str. 677). Obecnie bestialstwo jest nielegalne w większości państw członkowskich ONZ. Proszę szczegółowo wyjaśnić Komitetowi, jakie jest dziś stanowisko Instytutu Kinsey’a w sprawie bestialstwa.

 

3) Proszę wyjaśnić, w jaki sposób uzyskano dane dotyczące orgazmu dziecięcego (w tym od niemowląt i małych dzieci) z tabeli 34 (poniżej) w tomie Zachowanie seksualne u ludzkiego samca [Sexual Behavior in the Human Male]? W szczególności proszę o udostępnienie następujących informacji:

Przykłady wielokrotnych orgazmów u mężczyzn w wieku przed okresem dojrzewania [czyli nieletnich].

 

 • Informacje o tym, jak Instytut skontaktował się z pedofilami, którzy przeprowadzali eksperymenty seksualne na dzieciach.
 • Wszystkie akta dotyczące komunikacji Instytutu Kinsey’a ich byłych lub obecnych członków personelu z pedofilami, którzy rzekomo doprowadzili te dzieci do orgazmu.
 • Informacje o wszelkich dalszych działaniach mających na celu sprawdzenie wpływu na rozwój seksualny i samopoczucie dzieci, które były przedmiotem eksperymentów seksualnych przez pedofilów, które zostały udokumentowane w tabeli 34.
 • Informacje o wszelkich próbach zgłaszania władzom przez kierownictwo Instytutu Kinsey’a o nielegalnych czynnościach seksualnych z dziećmi.
 • Informacje o wszelkich obecnych lub byłych badaczach, pracownikach lub współpracownikach Instytutu Kinsey’a, którzy zostali aresztowani za molestowanie dzieci lub inne poważne przestępstwa.

 

4) Proszę wyjaśnić, dlaczego Instytut Kinsey’a był współsponsorem co najmniej jednego wydarzenia podczas którego zbierał fundusze na Fundację na rzecz Pozytywnej Kultury Seksualnej, która opowiada się za wieloma rzeczami, które są nielegalne w wielu państwach członkowskich ONZ, w tym seks z wieloma partnerami, seks ze skrępowaniem [bondage], seks analny, homoseksualizm i publiczne pokazy pornografii.

 

5) Jeśli chodzi o aplikację na telefony komórkowe Instytutu Kinsey’a, o nazwie „The Kinsey Reporter” (www.kinseyreporter.org) i którą Instytut zachęca ludzi z całego świata do pobierania na swoje telefony, proszę wyjaśnić:

 • Dlaczego, na stronie internetowej, Instytut mówi ludziom, „używając Kinsey Reportera, przyczyniasz się do badań nad ludzkimi zachowaniami seksualnymi”, a następnie stwierdza na stronie, która opisuje aplikację, że dane nie mają wartości naukowej. Proszę wyjaśnić tę rozbieżność.
 • Wasz przedstawiciel oświadczył Komitetowi, że Instytut Kinsey’a jest organizacją badawczą. Ponieważ Instytut przyznaje, że dane gromadzone za pośrednictwem aplikacji nie mają wartości badawczej ani naukowej, jaki jest cel Instytutu, aby poprosić ludzi o zgłaszanie rodzaju oglądanej pornografii oraz aktów seksualnych, w które są zaangażowani lub których są świadkami? Proszę szczegółowo wyjaśnić, dlaczego takie informacje są gromadzone przez Instytut na arenie międzynarodowej, oraz cel interaktywnej mapy świata, na której zamieszczane są dane dotyczące seksualności.
 • Czy intencją Instytutu jest umożliwienie organizacjom lobbystycznym wykorzystywania danych o seksie gromadzonych za pośrednictwem tej aplikacji lub w jakikolwiek inny sposób do modyfikowania lub uchylania przepisów dotyczących zachowań seksualnych w dowolnym państwie członkowskim ONZ?

 

6) Jednoznaczne dowody naukowe gromadzone w ciągu ostatniej dekady pokazują, że pornografia może zmieniać normalną strukturę i funkcje mózgu i staje się uzależniająca dla wielu osób. Badania pokazują również, że szkodliwe skutki są szczególnie dotkliwe u młodych ludzi. Ponieważ Kinsey Institute gromadzi i przechowuje obszerną kolekcję filmów erotycznych i pornograficznych, książek i czasopism, w tym przedstawień/opisów homoseksualnych i heteroseksualnych aktów seksualnych, oraz okresowo udostępnia tego rodzaju materiały opinii publicznej, proszę wyjaśnić szczegółowo:

 • W jaki sposób Instytut, który twierdzi, że jest zaangażowany w promocję „zdrowia seksualnego”, godzi swoje stanowisko w sprawie pornografii, która jest nie tylko niezdrowa, ale także nielegalna w wielu państwach członkowskich ONZ?
 • Czy którykolwiek z materiałów erotycznych lub pornograficznych w kolekcji Instytutu Kinsey’a przedstawia nagość dzieci lub może być w jakikolwiek sposób uznany za pornografię dziecięcą. (Proszę podać listę wszystkich tytułów w kolekcji Kinsey’a.)
 • Celem Instytutu jest zebranie tych materiałów i udostępnianie ich opinii publicznej.
 • Czy Instytut kiedykolwiek wystawi swoją kolekcję w ONZ lub w jakimkolwiek państwie członkowskim ONZ, a jeśli tak, to w jakich okolicznościach?

 

7) Powszechnie donosi się, że założyciel Instytutu Kinsey, Alfred Kinsey, był zaangażowany w cudzołóstwo, masochistyczną masturbację oraz w seks heteroseksualny i homoseksualny (ze swoimi studentami, pracownikami i ich małżonkami) oraz kręcił filmy pornograficzne, w tym filmowanie aktów seksualnych jego współpracowników i studentów w ramach jego badań naukowych, mimo że wiele z tych działań było wówczas nielegalnych i jest nielegalnych w wielu państwach członkowskich ONZ. Proszę szczegółowo wyjaśnić:

 • Które, jeśli w ogóle, z tych technik badawczych są nadal stosowane przez Instytut obecnie lub są akceptowane przez Instytut jako akceptowalne techniki badawcze?
 • Czy Instytut zamierza gromadzić dane dotyczące któregokolwiek z tych zachowań w dowolnym państwie członkowskim ONZ, w którym takie zachowania są nielegalne?
 • Jaka jest polityka Instytutu odnośnie poszanowania prawa krajowego, stanowego i lokalnego w każdym kraju, w którym te techniki badawcze mogłyby zostać użyte?

 

8) W 1949 roku, podczas zeznań składanych przez Alfreda Kinsey’a przed Kalifornijską Podkomisją ds. Przestępstw Seksualnych, stwierdził, że badania przeprowadzone przez Instytut potwierdzają, że przestępcy seksualni nie popełniają znowu zbrodni. Następnie wezwał do pełnego zwolnienia warunkowego dla wszystkich przestępców seksualnych bez wyjątku. Takie stanowiska są bezpośrednio sprzeczne z szeroko zakrojonymi badaniami wykazującymi wysoką częstość przestępstw na tle seksualnym powtarzanych przez przestępców seksualnych. Problem ten jest tak poważny, że wiele krajów ustanowiło obowiązkowe rejestry przestępców seksualnych w celu ostrzeżenia społeczności i organów ścigania o miejscu pobytu skazanych przestępców seksualnych. Proszę wyjaśnić, jakie jest obecne stanowisko Instytutu Kinsey w tych kwestiach? Jeśli Instytut odrzuca to oświadczenie dr Kinsey’a, proszę przedstawić dowody na to.

 

9) Istnieją doniesienia, że ​​badania Instytutu Kinsey’a były dotowane przez firmy z branży seksualnej, które mogą czerpać korzyści finansowe z ich wyników, a zatem wyniki mogą być stronnicze lub narażone na szwank. Proszę podać następujące informacje:

 • Lista firm lub liderów branży erotycznej (tj. osób fizycznych, firm, organizacji lub biznesów, które czerpią zyski ze sprzedaży pornografii lub wyraźnych zdjęć za pośrednictwem Internetu, czasopism, filmów lub innych środków przekazu), które wniosły wkład finansowy w wysokości 1.000 dolarów lub więcej do Instytutu Kinsey od momentu jego założenia.
 • Wszelkie obecne lub przeszłe powiązania, jeśli takie istnieją, że obecny lub były personel Instytutu Kinsey’a, badacze lub współpracownicy jakie mogli mieć z przedsiębiorstwami z branży seksualnej.

 

10) W tomach „Raportów Kinsey’a” Instytut Kinsey kontynuuje publikację kontrowersyjnych badań seksualnych, które, jak przyznał, były oparte na błędnej metodologii, a nie na losowych lub reprezentatywnych próbach. Wielu krytyków na przestrzeni lat zwracało uwagę, że na podobnym stanowisku każdy odpowiedzialny instytut badawczy wycofałby i/lub odrzucił swoje wątpliwe ustalenia i przestałby je utrwalać.

Zdaniem krytyków fakt, że Instytut Kinsey’a tego nie uczynił, jest dowodem na to, że nie jest to organizacja badawcza, jak twierdzono w zeznaniach przed Komitetem, ale raczej grupa, która zmyśla dowody empirycznie, tworzy wokół nich otoczkę, że są to dowody naukowe, które mają być wykorzystywane do popierania zmian prawnych i społecznych dotyczących kontrowersyjnych przepisów i polityk związanych z seksem i seksualnością. Proszę szczegółowo wyjaśnić:

 • Jak Instytut Kinsey’a odpowiada na taką krytykę?
 • Proszę opisać wszelkie wysiłki, które Instytut Kinsey podjął, aby poprawić, wycofać lub odrzucić odkrycia dotyczące opublikowanych badań nad seksem przez Alfreda Kinsey’a, o których wiadomo, że nie są oparte na rzetelnej metodologii naukowej lub które nie wykorzystały losowych i reprezentatywnych próbek?

 

Źródło: 10 Questions for the Kinsey Institute:

 

Zobacz na: Zachowania seksualne i charakterystyka orgazmu – Alfred Kinsey
Krótka historia edukacji seksualnej – dr Miriam Grossman
Rada ds. Informacji i Edukacji Seksualnej Stanów Zjednoczonych – SIECUS