Zachowania seksualne i charakterystyka orgazmu – Alfred Kinsey

 

Zachowania seksualne i charakterystyka orgazmu

 

Charakter reakcji seksualnych chłopców, w wieku sprzed okresu dojrzewania.

Alfred Kinsey jest powszechnie uważany za ojca rewolucji seksualnej, jednak ta rewolucja ma swoich “dziadków”, takich jak Wilhelm Reich lub chłopcy z Frankfurtu.

Poniżej przedstawiamy niektóre istotne fakty dotyczące statystyk zawartych w publikacji Kinsey’a wydanej w 1948 roku, które miałybyć reprezentatywne dla całej populacji:
–     95% mężczyzn to przestępcy seksualni.
–     50% to cudzołożnicy (zdrada małżeńska).
–     85% to mężczyźni niebędący w związku małżeńskim i odbywający stosunki seksualne.
–     69% korzysta z prostytutek.
–     10% do 37% mężczyzn to osoby bi-homoseksualne w pewnym momencie swojego życia.
–     100% dzieci jest seksualnych od urodzenia.
–     100% dzieci może szczytować z „pomocą” dorosłych.
–     50% kobiet niebędące w związku małżeńskim odbywa stosunki seksualne.
–     26% żon jest niewiernych.
–     25% żon dokonało aborcji.
–     85% samotnych kobiet w ciąży dokonuje aborcji.

Alfred Kinsey uważał że każdy seks jest „normalny”, więc wszelkie akty seksualne i „orientacje” powinny być legalne. Nagabywanie do masturbacji było przestępstwem, ale pokazał, że masturbacja nigdy nie może być uzależniająca ani szkodliwa. Jednak dane, na których opierały się wszystkie te twierdzenia, okazały się błędne naukowo i statystycznie. Na przykład:
–     75% danych zostało wykluczonych z jego raportów bez wyjaśnienia.
–     80% ankietowanych mężczyzn zostało zdyskwalifikowanych ze służby wojskowej.
–     86–87% badanej „populacji” było anormalna – homoseksualiści, więźniowie, przestępcy seksualni, molestowani chłopcy, alfonsi, prostytutki itp.
–    W rozdziałach dotyczących metodologii Kinsey twierdził, że ma prawo „wymusić” „właściwe” odpowiedzi na pytania badawcze.
–     Zdefiniował „żony” jako każdą kobietę, która mieszkała z mężczyzną przez ponad rok, w tym prostytutki żyjące z alfonsami.

 

Publikacja Alfreda Kinsey’a i jego współpracowników cieszy się autorytetem jaki niesie ze sobą nauka. Dane i statystyki w tej publikacji miały rzekomo odzwierciedlać stan faktyczny w społeczeństwie, co posłużyło jako narzędzie do zmian w prawie i uruchomienia tzw. edukacji seksualnej.

 

Poniżej tłumaczenie kilku fragmentów z publikacji „Sexual Behavior in the Human Male” Alfreda Kinsey’a i innych.

 

Rozdział 5
WCZESNY WZROST I AKTYWNOŚĆ SEKSUALNA

 

Źródło: Sexual Behavior in the Human Male – Alfred Kinsey, 1949

Str. 157:

Niniejsza publikacja dotyczy w przeważającej części zapisów częstości i źródeł ujścia seksualnego u biologicznie dojrzałego mężczyzny, tj. u nastolatków i dojrzałych mężczyzn. W tym rozdziale omówimy jednak charakter reakcji seksualnych i pokażemy początki zachowania dorosłych w działaniach młodszych chłopców, w wieku sprzed okresu dojrzewania. Aktywność seksualna danej osoby może obejmować różnorodne doświadczenia, z których część może zakończyć się wydarzeniem znanym jako orgazm lub punkt kulminacyjny. Istnieje sześć głównych źródeł szczytowania seksualnego.

Istnieje samostymulacja (masturbacja), nocne sny do punktu kulminacyjnego, pieszczoty heteroseksualne do punktu kulminacyjnego (bez stosunku), prawdziwy stosunek heteroseksualny, stosunek homoseksualny i kontakt ze zwierzętami innych gatunków. Istnieją jeszcze inne możliwe źródła orgazmu, ale są one rzadkie i nigdy nie stanowią znaczącej części ujścia dla jakiegokolwiek dużego segmentu populacji.

EROTYCZNE POUDZENIE I ORGAZM

Kontakty seksualne u nastolatków lub dorosłych mężczyzn prawie zawsze wiążą się z zaburzeniami fizjologicznymi, które można rozpoznać jako „pobudzenie erotyczne”. Odnosi się to również do aktywności w wieku sprzed okresu dojrzewania, chociaż niektóre zabawy seksualne młodszych dzieci wydają się pozbawione treści erotycznych. Stymulacja seksualna przed okresem dojrzewania jest znacznie bardziej powszechna wśród młodszych chłopców niż wśród młodszych dziewcząt. Wiele młodszych kobiet i, w związku z tym, pewna część starszej i zamężnej populacji kobiet, może angażować się w takie czynności seksualne, jak pieszczoty, a nawet współżycie bez wyraźnej reakcji erotycznej.

Podniecenie erotyczne jest zjawiskiem materialnym, które obejmuje rozszerzoną serię zmian fizycznych, fizjologicznych i psychologicznych. Wiele z nich można poddać dokładnemu pomiarowi instrumentalnemu, jeżeli obiektywizm naukowców i publiczny szacunek dla badań naukowych pozwalają na takie badania laboratoryjne.

U wyższych ssaków, w tym u ludzi, stymulacja dotykowa jest głównym mechanicznym źródłem pobudzenia; ale wyższe ssaki, zwłaszcza człowiek, wkrótce staje się tak uwarunkowany swoim doświadczeniem lub zastępczymi doświadczeniami innych, że stymulacja psychologiczna staje się głównym źródłem pobudzenia dla wielu starszych osób, zwłaszcza jeśli jest wykształcony, a jego zdolności umysłowe są dobrze wytrenowane. Sporadycznie pojawia się osoba, która osiąga punkt kulminacyjny poprzez samą stymulację psychologiczną.

(…)

Str.160:

Zachowanie podczas orgazmu różni się znacznie u różnych osób, podobnie jak wszystkie inne aspekty zachowań seksualnych różnią się w każdej populacji (rozdział 6).

Opisy orgazmu w tekstach klinicznych, podręcznikach małżeńskich i innej literaturze są jednak wyjątkowo jednolite, częściowo z powodu ograniczonego doświadczenia każdego autora, a przede wszystkim z powodu jego braku poszukiwania różnic w zabezpieczaniu danych od pacjentów klinicznych. W związku z tym mało rozumiano złożoność problemu związanego z doradzaniem różnym osobom na temat ich przystosowań seksualnych oraz technik seksualnych w małżeństwie. Istnieje duża różnorodność wśród dorosłych mężczyzn; i co ciekawe, istnieje tak duża różnorodność i taka sama różnorodność wśród chłopców w wieku sprzed okresu dojrzewania.

 

Zachowania seksualne i charakterystyka orgazmu

 

Jeden z naszych badanych, który miał kontakt z niektórymi mężczyznami przez długie lata (w niektórych przypadkach nawet szesnaście lat), od wczesnego okresu dojrzewania do późnych lat nastoletnich, nawet po dwudziestce, stwierdza, że ​​szczególny rodzaj orgazmu doświadczany przez młodszego chłopca pozostaje jego szczególnym typem w jego dorosłym wieku. Różnica w strukturze reakcji orgastycznej wydaje się zatem zależeć, przynajmniej w pewnym stopniu (oraz w ograniczonej liczbie dotychczas zbadanych przypadków), od nieodłącznych różnic w strukturze biologicznej różnych osobników.

Nasze kilka tysięcy historii zawierało wiele szczegółów na temat natury orgazmu; a dane te, wraz z danymi dostarczonymi przez niektóre starsze osoby, które miały kontakty seksualne z młodszymi chłopcami, dostarczają materiału do opisania różnego rodzaju reakcji, które mogą wystąpić. W wieku sprzed okresu dojrzewania orgazm oczywiście nie powoduje wytrysku nasienia. W poniższych opisach dane dostarczone przez dorosłych obserwatorów dla 196 chłopców w wieku sprzed okresu dojrzewania są źródłami wartości procentowych wskazujących częstotliwość każdego rodzaju orgazmu wśród takich młodych mężczyzn. Chociaż wymieniono sześć typów, należy rozumieć, że wszystkie gradacje mają miejsce zależnie od sytuacji, które są niniejszym opisane.

1. Reakcje przede wszystkim narządów płciowych: Niewielkie lub żadne oznaki napięcia ciała; orgazm osiągany nagle, z lub bez narastania; penis staje się bardziej sztywny i może być zaangażowany w łagodne pulsowanie, lub pulsowanie może ograniczać się do samej cewki moczowej; nasienie (u osoby dorosłej) sączy się z cewki moczowej bez wymuszonego wytrysku; punkt kulminacyjny mija z niewielkimi następstwami. Należy do nich jedna piąta (22%) przypadków w wieku sprzed okresu dojrzewania, dla których są wystarczające dane, i prawdopodobnie jeszcze większy odsetek starszych mężczyzn.

2. Pewne napięcie ciała: Zazwyczaj obejmuje napięcie lub drganie jednej lub obu nóg, ust, ramion lub innych konkretnych części ciała. Stopniowe narastanie do punktu kulminacyjnego, które obejmuje sztywność całego ciała i pulsowanie penisa; orgazm z kilkoma skurczami, ale niewielkim efektem następczym. Jest to najczęstszy rodzaj orgazmu, obejmujący prawie połowę (45%) mężczyzn w wieku sprzed okresu dojrzewania i być może odpowiednią liczbą dorosłych mężczyzn.

3. Ekstremalne napięcie z gwałtownymi konwulsjami: Często obejmuje gwałtowne falowanie i szarpaniem/trzepaniem całego ciała. Opisy dostarczone przez kilka osób wskazują, że nogi często stają się sztywne, ze spiętymi mięśniami i palcami u nóg, mięśniami brzucha skurczonymi i twardymi, ramiona i szyja są sztywne oraz często pochylona do przodu, wstrzymywany oddech lub łapanie oddechu z trudem, oczy wpatrujące się lub mocno zamknięte, dłonie ściskające, usta zniekształcone, czasem z wystającym językiem; całe ciało lub jego części drgają spazmatycznie, czasem synchronicznie z pulsowaniem lub gwałtownym trzepaniem prącia. Osoba może mieć pewną, ale niewielką kontrolę nad tymi mimowolnymi reakcjami. Stopniowe, a czasem przedłużające się narastanie do orgazmu, które obejmuje jeszcze gwałtowniejsze drgawki całego ciała; ciężki oddech, jęki, szlochanie lub bardziej gwałtowne rodzaje płaczu, czasem z dużą ilością łez (szczególnie wśród młodszych dzieci), orgazm lub wytrysk często przedłużają się, u niektórych osób trwa kilka minut (w jednym przypadku do pięciu minut) nawracającego skurczu. Skutki następcze niekoniecznie muszą być wyraźniejsze niż w przypadku innych rodzajów orgazmu, a osoba często jest w stanie uczestniczyć w drugim lub dalszych doświadczeniach. Około jedna szósta (17%) chłopców w wieku sprzed okresu dojrzewania, mniejszy odsetek dorosłych mężczyzn.

4. Jak w przypadku typu 1 lub 2; ale z histerycznym śmiechem, rozmową, sadystyczną lub masochistyczną reakcją, szybkimi ruchami (czy to podczas masturbacji, czy w trakcie stosunku), kończące się mniej lub bardziej szalonymi ruchami, które są kontynuowane podczas orgazmu. Niewielki odsetek (5%) mężczyzn w wieku sprzed okresu dojrzewania lub dorosłych.

5. Jak w każdym z powyższych; ale doprowadza to do skrajnego drżenia, zapaści, utraty koloru, a czasem omdlenia badanego. Czasami zdarza się tylko podczas pierwszego doświadczenia chłopca, okazjonalnie występuje przez całe życie osoby. Regularnie tylko u nielicznych (3%) mężczyzn w wieku sprzed okresu dojrzewania lub dorosłych. Takie całkowite załamanie/zapaść jest bardziej powszechna i bardziej znana wśród kobiet.

6. Ból lub przerażenie przed zbliżaniem się do orgazmu. Narządy płciowe wielu dorosłych mężczyzn stają się nadwrażliwe natychmiast w czasie lub po orgazmie, a niektórzy mężczyźni odczuwają rozdzierający ból i mogą krzyczeć, jeśli ruch będzie kontynuowany lub nawet dotknie się penisa. Mężczyźni w obecnej grupie stają się podobnie nadwrażliwi przed nadejściem rzeczywistego orgazmu, będą walczyć z partnerem i mogą podejmować gwałtowne próby uniknięcia kulminacji, chociaż czerpią wyraźną przyjemność z tej sytuacji. Takie osoby szybko wracają, aby ukończyć doświadczenie lub przeżyć drugie doświadczenie, jeśli pierwsze zostało ukończone. W tej grupie występuje około 8 procent młodszych chłopców, ale mniejszy odsetek starszych chłopców i dorosłych kontynuuje te reakcje przez całe życie.

(…)

Str.175:

ORGAZM U OSÓB W WIEKU SPRZED OKRESU DOJRZEWANIA.

W literaturze fachowej wydaje się, że istnieje tylko kilka odniesień (Moll 1912, Merrill 1918, Moses 1922, Krafft-Ebing 1924, Rohleder 1921, Hamilton 1929) odnośnie możliwości doświadczania orgazmu w wieku sprzed okresu dojrzewania. Jednak, jak już wskazaliśmy, orgazm wcale nie jest rzadki wśród chłopców w wieku sprzed okresu dojrzewania, a także wśród dziewcząt w wieku sprzed okresu dojrzewania. Ponieważ ten znaczący fakt nie został dobrze ugruntowany w publikacjach naukowych, warto tutaj odnotować rodzaj danych dla mężczyzn bardziej szczegółowo.

Tabela 30

Tabela 30. Alfed Kinsey - Zachowania seksualne i charakterystyka orgazmu

Wszystkie dane oparte na pamięci starszych osób, z wyjątkiem kolumny zatytułowanej „dane od innych badanych”. W późniejszym przypadku oryginalne dane zebrane przez niektórych z naszych badanych były dostępne do wykorzystania w niniejszym tomie. Z 214 zgłoszonych przypadków, wszystkie oprócz 14 obserwowano odnośnie orgazmu (patrz Tabela 31).

 

(…)

Str. 179:

Pewnym jest, że większy odsetek chłopców mógł przeżywać wielokrotnie orgazmy, gdyby sytuacja na to pozwalała. Spośród 64 przypadków, dla których istnieją szczegółowe raporty, średni odstęp między pierwszym i drugim szczytowaniem wynosił od mniej niż 10 sekund do 30 minut lub więcej, ale średni odstęp wynosił tylko 6,28 minuty (mediana 2,25 minuty) (Tabela 33).

Istnieją starsi mężczyźni, nawet po trzydziestce i starsi, którzy są w stanie zrównać tę wydajność, ale znacznie wyższy odsetek tych mężczyzn w wieku sprzed okresu dojrzewania jest do tego zdolna. Nawet najmłodsi mężczyźni w wieku 5 miesięcy są zdolni do takich powtarzających się reakcji. Typowe przypadki pokazano w Tabeli 34. Maksymalnie zaobserwowane było 26 orgazmów w ciągu 24 godzin, a raport wskazuje, że nadal możliwym było osiągnięcie jeszcze większej liczby w tym samym okresie czasu.

Około jedna trzecia tych chłopców pozostaje w erekcji po pierwszym orgazmie i przechodzi bezpośrednio do drugiego kontaktu. Kolejna jedna trzecia, która pozostaje w erekcji, ale doświadcza pewnego fizycznego i erotycznego opadnięcia przed próbą osiągnięcia drugiego orgazmu. W kolejnej trzeciej części erekcja szybko zanika i następuje całkowity zanik podniecenia, gdy tylko orgazm zostaje osiągnięty. Każde powtórzenie zależy od nowego podniecenia i może nie być możliwe przez kilka minut lub godzin po pierwotnym doświadczeniu. Wśród dorosłych mężczyzn, więcej osób należy do tej ostatniej grupy, a znacznie mniejsza liczba pozostaje w stanie erekcji, aż do czasu powtórzenia się kontaktu seksualnego.

 

Przykłady wielokrotnych orgazmów u mężczyzn w wieku przed okresem dojrzewania [czyli nieletnich].

Przykłady wielokrotnych orgazmów u mężczyzn w wieku przed okresem dojrzewania [czyli nieletnich].

Te dane dotyczące aktywności seksualnej młodszych samców stanowią ważne potwierdzenie Freudowskiego postrzegania seksualności jako elementu obecnego u ludzkiego zwierzęcia od najwcześniejszego okresu niemowlęcego, chociaż nie stanowi poparcia dla Freudowskiej koncepcji stadium pregenitalnego uogólnionej reakcji erotycznej, która poprzedza bardziej specyficzną aktywność narządów płciowych; nie wykazuje też potrzeby okresu uśpienia seksualnego lub uśpienia w późniejszych latach dorastania, chyba że taka bezczynność wynika z represji rodzicielskich i społecznych rosnącego dziecka.

Wydaje się, że analitycy mieli rację, biorąc pod uwagę te zdolności do rozwoju seksualnego dzieci lub ich tłumienia, jako głównego źródła wzorców zachowań seksualnych dorosłych oraz wielu cech całej osobowości. Istnieją oczywiście tacy, którzy kwestionowali prawdziwie seksualną naturę doświadczeń dziecka.

 

 

https://spotlightonabuse.wordpress.com/

https://humanumreview.com/articles/deconstructing-dignity-by-eradicating-shame-the-pernicious-heritage-of-alfred-kinsey