Szczepionki skoniugowane na pneumokoki – nazwa Prevenar 13 i Synflorix – Syzyfowa praca – cz.1. 

Syzyfowa praca

Jako karę nałożoną przez bogów, Syzyf był zmuszony toczyć ogromy głaz na strome wzgórze, ale zanim dotarł na szczyt wzgórza skała zawsze mu uciekała i musiał zaczynać od nowa. Doprowadzająca do szału i rozpaczy natura tej kary została zarezerwowana dla Syzyfa ze względu na zarozumiałe przekonanie śmiertelnika wierzącego, że jego spryt przewyższył inteligencję Zeusa.

We wrześniu 2007 Associated Press doniosła, że Prevnar …

„Szczepionka, która radykalnie ogranicza przypadki zapalenia płuc i inne poważne choroby u dzieci, ma niefortunny skutek uboczny: sprzyja rozwojowi nowych superbakterii, które powodują infekcje ucha.” – Shot may be inadvertently boosting superbugs http://www.nbcnews.com/id/20825107/#.WjAV7lWgLIU

Zawsze zastanawiam się kto tak naprawdę pisze te naukowe historie, które możesz oglądać lub czytać w mediach.

Tak, nowopowstałe serotypy powodują infekcje ucha i inne łagodne  choroby, ale są także przyczyną różnych śmiertelnych form inwazyjnych chorób zakaźnych. Zjawisko to nazywa się zastępowanie serotypów [serotype replacement]” (lub w innych okolicznościach „zastępczą chorobą zakaźną”) i jak dotąd wszystkie szczepionki skoniugowane (Hib, Prevnar, Menactra) dokonały tego w jakiejś formie. Szczepionki działają wyjątkowo dobrze przeciw serotypom Streptococcus Pneumoniae [bakterie dwoinki zapalenia płuc] zawartym w szczepionce, ale ich działanie jest tak dobre, że również zapobiegają bezobjawowemu przenoszeniu normalnych organizmów  kommensalnych.

I to jest problem.

[Serotyp – odmiana mikroorganizmu, którą można określić za pomocą reakcji serologicznych, czyli reakcji z użyciem przeciwciał lub dopełniacza. – Encyklopedia PWN]

Na przykład, w czasopiśmie Lancet:

„Ustalenia: Nie odnotowaliśmy zmniejszenia częstości występowania ostrego zapalenia ucha środkowego w grupie której podawano szczepionkę przeciw pneumokokom w porównaniu z grupą kontrolną (analiza zgodna z zaplanowanym leczeniem (ITT): wskaźnik występowania 1,25, 95% CI 0.99-1.57). Chociaż nosowo – gardłowe przenoszenie serotypów pneumokoków zawartych w szczepionce skoniugowanej zostało znacznie zmniejszone po szczepieniu przeciw pneumokokom, to nastąpiła natychmiastowa i całkowita wymiana serotypów pneumokokowych na te nie zawarte w szczepionkach.” – Lancet. 2003 Jun 28;361(9376):2189-95.;

Effect of conjugate pneumococcal vaccine followed by polysaccharide pneumococcal vaccine on recurrent acute otitis media: a randomised study.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12842372

Ludzka flora bakteryjna zachowuje się jak ekosystem i podobnie jak w każdym ekosystemie nie można usunąć całych gatunków miejscowej „dzikiej przyrody” bez wystąpienia nieprzewidzianych konsekwencji. Tak bardzo jak chciałbym żyć w świecie bez komarów to nie posunąłbym się tak daleko by usunąć wszystkie komary z planety Ziemi. Jednak to jest właśnie to czego chcą ludzie odpowiedzialni za globalne zdrowie publiczne.

Osoby odpowiedzialne za program szczepień skoniugowaną szczepionką przeciw pneumokokom obserwowały nowe serotypy pneumokokowe wchodzące i wypełniające niszę ekologiczną powstałą po powszechnym zastosowaniu Prevnaru – szczepionki skoniugowane. Jednak ich plan radzenia sobie z tym, wydaje się być kontynuowaniem dodawania coraz to nowych serotypów w nieskończoność.

Obecnie trwające badania kliniczne nad nowym i ulepszonym Prevnarem (PCV13, który obejmuje nie tylko 7 starych serotypów pneumokokowych lecz 13 serotypów – szczepionki skoniugowane) są prawie na ukończeniu i w ciągu kilku lat Komitet Doradczy ds. Szczepień [ACIP – Advisory Committee on Immunization Practices] zaleci jego powszechne stosowanie.

Obecnie istnieje „tylko” około 91 wszystkich serotypów pneumokokowych.

Przypuszczam, że gdyby doszło do najgorszego, moglibyśmy wierzyć w to, że naukowcy z Wyeth Pharmaceuticals będą nadal wytwarzać nowe i ulepszone wersje Prevnaru, aż w końcu dotrzemy do wersji PCV91, powiedzmy w roku 2030.

Być może moglibyśmy całkowicie wyeliminować wszystkie rodzaje Streptococcus Pneumoniae z ludzkiej flory bakteryjnej, triumfując nad naturą!

Syzyfowa praca i szczepionki skoniugowane

Z tym że… to także nie zadziała.

Bo to jest ekosystem z którym mamy do czynienia, pamiętasz?

Nieważne że wciąż trzeba będzie uganiać się i zwalczać nowo powstające serotypy pneumokokowe, kto wie jak długo. Nowe serotypy pneumokokowe pojawiające się w miejscu starych serotypów to jeden z problemów, sam w sobie, ale zagadnienie jest o wiele bardziej skomplikowane. O wiele bardziej skomplikowane. Tak skomplikowane, że mamy tylko „wzmianki” na temat niektórych aspektów tego mikroskopijnego ekosystemu.

Z naukowego punktu widzenia w Journal of the American Medical Association (dzienniku Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego):

„Wnioski:
Nosicielstwo Streptococcus pneumoniae, w szczególności szczepy szczepionkowe są negatywnie związane z nosicielstwem Staphylococus Aureus (gronkowiec złocisty) u dzieci. Konsekwencje tych odkryć w erze szczepionki pneumokokowej wymagają dalszych badań.” – JAMA. 2004 Aug 11;292(6):716-20.; 

Association between carriage of Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus aureus in Children.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15304469

Gronkowiec?

W tym przypadku gronkowiec złocisty [staphylococus aureus]?

Podaj ludziom Prevnar i sprawi to, że będą mieli więcej gronkowca???

Co dla nas oznacza wzrost populacji gronkowca?

Syzyfowa praca i szczepionki skoniugowane – cz. 2

 

Wyeliminuj część populacji bakterii Streptococcus Pneumoniae za pomocą Prevnaru, a inne S. pneumoniae wypełnią tę lukę, razem z gronkowcem.

Wielka i lśniąca nadzieja w tej sytuacji od zawsze była idealistyczną wizją, że być może bakterie wypełniające tę lukę będą znacznie łagodniejsze lub idealna sytuacja miałaby miejsce wtedy gdy nic nie wypełniłoby tej luki. Mieliśmy nadzieję, że możemy być w stanie po prostu wyeliminować te bakterie, a straszliwe choroby takie jak bakteryjne zapalnie opon mózgowych zniknie w odmętach naszej pamięci, zgodnie z tym co rzekomo miało miejsce w przypadku inwazyjnej choroby Hib (haemophilus influenzae typu b – pałeczka hemofilna typu b), ostatecznego sukcesu historii szczepionki skoniugowanej.

Zapalenie opon mózgowych jako następstwo zakażenia wywołanego przez Hib było swego czasu chorobą z którą wielu lekarzy pogotowia ratunkowego było zaznajomionych. Kiedy ludzie zapadali na bakteryjne zapalenie opon mózgowych, to bakterie znajdowane w ich płynie mózgowo-rdzeniowym okazywały się bardzo często bakteriami Hib.

Powszechnie uważa się, że skoniugowana szczepionka wyeliminowała problem inwazyjnych haemophilus influenzae. Jednak czy coś takiego rzeczywiście miało miejsce?

Cóż, w pewnym sensie tak. Jednak to zależy od tego kto ma jakie cele.

Tunel epidemiologiczny

Jeśli spojrzeć na sprawę z punktu widzenia tunelu epidemiologicznego i patrzeć tylko na  Haemophilus influenzae, a szczególnie na serotyp b, to tak, szczepionka skoniugowana przeciw Hib jest całkowitym sukcesem.

Bakteria Hib zniknęła, nie tylko jako inwazyjny patogen, ale zniknęła również jako bakteria należąca do flory komensalnej. Zanim dzieci rozpoczęto rutynowo szczepić skoniugowaną szczepionką przeciw Hib, to w dowolnym momencie około 5% z nas było bezobjawowymi nosicielami Hib, ale teraz Hib już zniknęło.
Pediatr Infect Dis J. 1998 Sep;17(9 Suppl):S179-82.;
A population-based survey of Haemophilus influenzae type b nasopharyngeal carriage prevalence in Lombok Island, Indonesia.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9781756

Ogólne rozważania na temat tego co stało się z Hib podsumowano tutaj:

„Od czasu wprowadzenia szczepionek skoniugowanych przeciwko Hib nie wykryto zastępowania serotypów. W badaniach nad nosicielstwem Haemophilus Influenzae przeprowadzonych na 700 dzieciach w Finlandii(21) i 364 rodzinach w Wielkiej Brytanii(15,22) nie znaleziono dowodów na zwiększone nosicielstwo bakterii innych niż tyb B H. influenzae w wyniku szczepień. Chociaż odnotowano wzrost liczby  inwazyjnych chorób z powodu innych bakterii występujących w nosogardzieli po rozpoczęciu szczepień przeciwko Hib(23,24) to nie zaobserwowano dowodów na związek przyczynowy ze szczepieniem przeciwko Hib.” Emerg Infect Dis. 1999 May-Jun;5(3):336-45.;

Rozłóżmy dwa twierdzenia, które się tu pojawiają na części pierwsze:

1) „Zastępowanie serotypów” nie miało miejsca w przypadku szczepionki przeciwko Hib.

Cóż, właściwie to pisze, że „nie wykryto zastępowania serotypów” i prawdopodobnie jest to poprawne. Wystąpiło „zastępowanie chorób”, choć większość rzeczywiście nie była spowodowana serotypem H. influenzae, ale raczej rodzajem H. influenzae bez „kapturka”, aby nadać mu odpowiednią literę.

To nie było Hia lub Hif (na przykład), które przede wszystkim wypełniają niszę ekologiczną jaką pozostawia po sobie skoniugowana szczepionka przeciw Hib (choć te serotypy faktycznie w pewnym stopniu zostały usunięte w ostatnich latach), ale raczej był to „typ” który nie był serotypem. Jest to gatunek znany jako nietypowalny haemophilus influenzae (NTHi) lub postać „bezotoczkowa haemophilus influenzae”, która w większości wypełniła tę lukę.

Stopień zastępowania wyjaśniono tutaj:

„Oprócz proporcjonalnego zwiększenia liczby przypadków choroby wywołanej H. influenzae nie będącej typem b, jako następstwa ery szczepień przeciw H. influenzae typu b, stwierdzono że częstość występowania inwazyjnej choroby wywołanej H. influenzae zbliża się do częstości występowania H. influenzae typu b udokumentowanej w okresie przed szczepieniami. 56% inwazyjnych chorób występuje obecnie u osób w wieku poniżej 10 lat.”

Jest to odzwierciedlenie tego co można znaleźć w załączniku G w Pink Book wydawanej przez Centrum Kontroli i Prewencji Chorób [CDC], gdzie można wyraźnie zobaczyć jak przypadki inwazyjnych haemophilus influenzae obniżają się aż do roku 1996, kiedy to zaczynają ponownie rosnąć, aż w ostatnich latach zbliża się do poziomu, który istniał przed wprowadzeniem szczepień przeciwko Hib. Właściwie to w 2008 liczba przypadków przekroczyła liczbę przypadków zachorować z czasów przed wprowadzeniem szczepionki i rośnie.

Zachorowania na Hib przed i po wprowadzeniu szczepień w USA

http://web.archive.org/web/20140327082559/http:/www.cdc.gov:80/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/g/cases&deaths.PDF

 

Odnośnie drugiego twierdzenia dotyczącego skoniugowanej szczepionki przeciwko Hib:

2) „Chociaż odnotowano wzrost liczby  inwazyjnych chorób z powodu innych bakterii występujących w nosogardzieli po rozpoczęciu szczepień przeciwko Hib, to nie zaobserwowano dowodów na związek przyczynowy ze szczepieniem przeciwko Hib.”

To zupełnie bez znaczenia. Kiedy widzisz takie terminy jak „zaobserwowano” to musisz zdać sobie sprawę, że niepatrzenie jest dobrym sposobem uniknięcia obserwacji. Poza tym jest to biologicznie nieprawdopodobne. Twierdzenie iż wzrost populacji S. pneumoniae (która przez większość czasu jest częścią naszej flory bakteryjnej) nie miało nic wspólnego z usunięciem Hib (które również są kolejnym członkiem naszej flory bakteryjnej) jest bardzo mało prawdopodobne w świetle ostatnich badań pokazujących że:

„Niedawne badania wykazały wzrost udziału  Haemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis w płynie ucha środkowego u dzieci szczepionych szczepionką Prevnar 7 [PCV7].”

Usuń pneumokoki a efektem będzie wzrost Haemophilus Influenzae. Wątpię by ktokolwiek się z tym nie zgodził. Jednak czy powinniśmy zakładać odwrotność, że usunięcie Haemophilus Influenzae nie zwiększy liczby pneumokoków?

Jest to bardzo mało prawdopodobne ponieważ istnieje konkurencja międzygatunkowa pomiędzy pneumokokami a haemophilus influenzae, której szczegóły powinny zostać wyjaśnione.

Innym przykładem konkurencji międzygatunkowej jest relacja pomiędzy pneumokokami a gronkowcami, o której będzie poniżej.

Konkurencja międzygatunkowa – Dwoinka zapalenia płuc, Haemophilus influenzae i Gronkowiec złocisty

 

Syzyfowa praca i szczepionki skoniugowane – cz.3

 

Najważniejsze pytanie dotyczące tych szczepionek skoniugowanych brzmi: „Jaki jest ich ogólny efekt?”

O ile mniej przypadków inwazyjnych chorób bakteryjnych występuje po zastąpieniu jednych drobnoustrojów na inne?

„Dane zbierano od… 1 października 2002 do 30 września 2008 roku… W okresie badania roczna liczba przypadków choroby pneumokokowej spowodowana serotypami zawartymi w szczepionce zmniejszała się o 29% rocznie, ale odsetek występowania choroby spowodowany serotypami nie zawartymi w szczepionce zwiększał się o 13% rocznie. Spowodowało to ogólny wzrost występowania choroby pneumokokowej wśród dorosłych o 7%.” – Arch Intern Med. 2010 Apr 26;170(8):725-31.

Exposure to children as a risk factor for bacteremic pneumococcal disease: changes in the post-conjugate vaccine era.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20421560

Im węższy punkt widzenia przyjmiemy tym lepiej wypadają szczepionki skoniugowane. Im szerzej patrzy się na to zagadnienie, tym bardziej te pozorne efekty obracają się w nicość. W przypadku Hib i „chorób zastępczych” jeśli porówna się serotyp B haemophilus influenzae z serotypem A to wydaje się, że wybicie Hib poprzez masowe szczepienia było ogromnym sukcesem. Ale kiedy spojrzy się na szczepy nietypowalne [znane także jako bezotoczkowe] Haemophilus Influenzae plus Hia i Hif to zaczyna się dostrzegać, że obecnie wcale nie jesteśmy w lepszej sytuacji niż przed wprowadzeniem szczepionki skoniugowanej przeciw Hib.

W przypadku szczepionki Prevnar i S. pneumoniae sytuacja jest podobna. Patrząc na obserwowalną „konkurencję międzygatunkową” widzimy daremność masowych programów szczepień przeciwko tym bakteryjnym chorobom zakaźnym o serotypie szczepionkowym. Zastępowanie jakie ma miejsce po zastosowaniu Prevnaru – szczepionki skoniugowane – jest oszałamiające. Jest to coś więcej, niż tylko zastępowanie szczepionkowych serotypów S. pneumoniae na nie szczepionkowe.

Na przykład w tej publikacji w abstrakcie piszą tak:

„Wnioski. Liczba wypisów ze szpitala osób przyjmowanych z inwazyjną chorobą pneumokokową, w tym z powodu zapalenia opon mózgowych zmniejszyła się od czasu wprowadzenia skoniugowanej szczepionki przeciw pneumokokom. Spadek ten był częściowo spowodowany zmniejszeniem liczby inwazyjnych chorób pneumokokowych  – i związanych z tym hospitalizacji w podgrupie wiekowej do 65 roku życia.”

Trends in Invasive Pneumococcal Disease—Associated Hospitalizations
https://academic.oup.com/cid/article/42/1/e1/398644

Brzmi to jak zwycięstwo dla skoniugowanych szczepionek  przeciw pneumokokom (Prevnar [PCV7]), prawda? To prawda że ilość zachorowań na choroby pneumokokowe spadła, ale kiedy spojrzymy na ogólny obraz biorąc pod uwagę konkurencję międzygatunkową to wyłania się zupełnie inny obraz.

Wskaźnik wypisów ze szpitala na 100 000 ludności w przypadku pacjentów przyjmowanych z bakteriemią

Wskaźnik wypisów ze szpitala na 100 000 ludności (± BS) w przypadku pacjentów przyjmowanych z bakteriemią z dowolnej przyczyny (kwadrat) lub tylko z bakteriemią pneumokokową (trójkąt).

 

Ten wykres z tego samego badania pokazuje, że choć ilość bakteriemii pneumokokowych uległa zmniejszeniu to inne gatunki bakterii wypełniły tą ekologiczną nisze, plus poskutkowało to ogólnym wzrostem bakteriemii.

[Bakteriemia – zakażenie krwi bakteriami, stwierdzone ich wyizolowaniem, może nie mieć żadnych następstw i powikłań. W przeciwieństwie do sepsy nie ma objawów klinicznych wynikających z obecności drobnoustroju we krwi. – Wiki]

Wskaźnik wypisów szpitalnych przed i po uzyskaniu pozwolenia na stosowanie 7-walentnej skoniugowanej, polisacharydowej szczepionki przeciw pneumokokom

Wskaźnik wypisów szpitalnych przed i po uzyskaniu pozwolenia na stosowanie 7-walentnej skoniugowanej, polisacharydowej szczepionki przeciw pneumokokom dla pacjentów przyjmowanych z bakteriemią lub zapaleniem opon mózgowych.

 

Można się spierać i argumentować, że być może Prevnar zapobiega bakteryjnemu zapaleniu opon mózgowych, najpaskudniejszej z inwazyjnych chorób bakteryjnych. Ale ta tabelka z tego samego badania pokazuje też, że szczepionka Prevnar nie dokonała niczego, aby ograniczyć ogólne bakteryjne zapalenie opon mózgowych po uwzględnieniu zjawiska zastępowania.

Najbardziej alarmującym efektem zastępowania powstałym jako następstwo działania szczepionki Prevnar jest to, że gronkowiec wchodzi na miejsce wyeliminowanych pneumokoków, co opisano tutaj:

„Badanie 7-walentnej szczepionki skoniugowanej przeciw pneumokokom [PCV7] przeprowadzone na dzieciach z nawracającym ostrym zapaleniem ucha środkowego wykazało zmianę kolonizacji pneumokokowej w kierunku serotypów nie szczepionkowych oraz wzrost gronkowca złocistego (S. aureus) związanego z ostrym zapaleniem ucha środkowego po szczepieniu.”

„Odkrycia te sugerują naturalną konkurencję pomiędzy kolonizacją pneumokoków typu szczepionkowego a gronkowcem złocistym, co może wyjaśniać wzrost ilości zapaleń ucha środkowego związanych z gronkowcem złocistym po szczepieniu.” – Lancet. 2004 Jun 5;363(9424):1871-2.

Colonisation by Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus aureus in healthy children.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15183627

W jaki sposób się to dzieje?

„Bakteriobójcza aktywność Streptococcus pneumoniae wobec Staphylococcus aureus związana jest z nadtlenkiem wodoru. Kataliza wyeliminowała tą aktywność. Pneumokoki hodowane beztlenowo lub genetycznie bez oksydazy pirogronianowej (SpxB) nie były bakteriobójcze, ani nie były  również paciorkowcami niepneumokokowymi [nonpneumococcal streptococci]. Wyniki te dostarczają możliwego mechanistycznego wyjaśnienia interferencji międzygatunkowej obserwowanej w badaniach epidemiologicznych.” – J Bacteriol. 2006 Jul;188(13):4996-5001.

Interference between Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus aureus: In vitro hydrogen peroxide-mediated killing by Streptococcus pneumoniae.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1482988/

 

S. pneumoniae truje gronkowca nadtlenkiem wodoru

Więc co to oznacza?

W tym badaniu wnioskują tak:

„Wnioski: Nosicielstwo Streptococcus pneumoniae [Dwoinka zapalenia płuc], a w szczególności szczepy szczepionkowe są negatywnie związane z obecnością  S. aureus [Gronkowiec złocisty] u dzieci. Konsekwencje tych odkryć w erze stosowania szczepionki przeciw pneumokokom wymagają dalszych badań.” – JAMA. 2004;292(6):716-720.

Association Between Carriage of Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus aureus in Children
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/199212

 

Nie można zablokować pneumokoków za pomocą szczepionki bez otwarcia okna dla gronkowca. Zmiana w „ekosystemie” rozciąga się również poza tych, którzy zostali zaszczepieni Prevnarem. Zjawisko można zaobserwować w całej populacji.

Według tego badania:

„Jeśli związek jest przyczynowy, a nabycie S. pneumoniae eliminuje nosicielstwo S. aureus to wówczas stosowanie szczepionek przeciw pneumokokom może wyeliminować „ochronny” efekt aktywności S. pneumoniae przeciwko nosicielstwu S. aureus [gronkowiec złocisty]. W efekcie czego nastąpi wzrost występowania S. aureus. Zaobserwowano wzrost liczby zapaleń ucha środkowego spowodowanego obecnością S. aureus wśród zaszczepionych podczas randomizowanego badania skoniugowaną szczepionką przeciwko pneumokokom (23). To czy dotychczasowy wzrost liczby ciężkich zakażeń nabytych przez społeczność, spowodowanych przez infekcję S. aureus, w tym szczepów gronkowca złocistego opornego na metycylinę(6) jest częściowo spowodowany przez niedawne wprowadzenie skoniugowanej szczepionki przeciwko pneumokokom, jest kwestią do ustalenia.” – J Bacteriol. 2006 Jul; 188(13): 4996–5001.

Interference between Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus aureus: In Vitro Hydrogen Peroxide-Mediated Killing by Streptococcus pneumoniae
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1482988/

 

Teraz, nie wiem jak wy ludzie, ale ja powiedziałbym, że powodowanie lub przyczynianie się do epidemii CA-MRSA jest niczym innym jak cholernym niepożądanym odczynem poszczepiennym. Potwierdzenie i określenie roli jaką te szczepionki odgrywają w epidemii zakażeń gronkowcem powinno stanowić najwyższy priorytet.

[MRSA  – Meticylinooporne szczepy gronkowca złocistego]
CA-MRSA – pozaszpitalne szczepy S. aureus oporne na meticylinę]

Źródło: Sisyphus and the Conjugate Vaccines
http://insidevaccines.com/wordpress/2008/02/11/sisyphus-and-the-conjugate-vaccines-ii/
http://insidevaccines.com/wordpress/2008/03/27/sisyphus-and-the-conjugate-vaccines-iii/

 

Gronkowiec złocisty oporny na metycylinę oraz zgony z powodu grypy u dzieci

 

Doniesienia o związku pomiędzy MRSA a wzrostem liczby zgonów dzieci wskutek grypy przedstawione w Boston Globe nasuwają interesujące pytania w świetle powyższych rozważań.

Dr Lyn Finelli

Dr Lyn Finelli

 

 „Ilość nosicieli MRSA znacznie się zwiększyła, zwłaszcza u dzieci w wieku szkolnym” stwierdziła Lyn Finelli – szef nadzoru nad grypą w CDC. „Bycie skolonizowanym przez te bakterie może narazić je na ryzyko ciężkiej infekcji gronkowcem złocistym [Staphylococcus aureus] gdy zachorują na grypę.”

[Dr Lym Finelli od 1990 roku pracowała jako epidemiolog w dziale „Grypa” w CDC. https://www.researchgate.net/profile/Lyn_Finelli 
Powyższy fragment pochodzi z artykułu z 2008 roku więc jeszcze była pracownikiem CDC jednak w 2015 roku dr Lyn Finelli została „zwerbowana” do firmy farmaceutycznej „Merck” gdzie piastuje dyrektorskie stanowisko.  https://www.omicsonline.org/author-profile/Lyn_Finelli/
Tak właśnie pracownicy w państwowych instytucjach za lojalność wobec Big Pharmy dostają u nich lukratywne stanowiska. – Admin]

W przypadku tych konkretnych doniesień za zaistniałą sytuację obarczono winą nadużywanie antybiotyków i oczywiście zalecano szczepienie przeciw grypie, aby ochronić dzieci przed tą niebezpieczną sytuacją.

„W CDC badacze postanowili przejrzeć karty medyczne prawie wszystkich hospitalizowanych dzieci w Atlancie i okolicach, przyjętych z powodu grypy w sezonie zimowym 2006/2007. Okazało się, że 11% tych dzieci cierpiało również z powodu infekcji gronkowcem, z czego nieco więcej niż połowa była zakażona jego lekoopornym typem.”

State, CDC track link in child flu deaths
http://archive.boston.com/news/local/articles/2008/04/25/state_cdc_track_link_in_child_flu_deaths/

Szczepionka Prevnar została wprowadzona na rynek w 2000 roku i to ona prawdopodobnie przyczyniła się do wzrostu kolonizacji gronkowcem. Jak stwierdzono tutaj:

„To czy dotychczasowy wzrost liczby ciężkich zakażeń nabytych przez społeczność, spowodowanych przez infekcję S. aureus, w tym szczepów gronkowca złocistego opornego na metycylinę(6) jest częściowo spowodowany przez niedawne wprowadzenie skoniugowanej szczepionki przeciwko pneumokokom jest kwestią do ustalenia.” – J Bacteriol. 2006 Jul; 188(13): 4996–5001.

Mamy nadzieję, że CDC zdaje sobie sprawę ze związku pomiędzy Prevnarem – szczepionki skoniugowane – a wzrostem występowania MRSA. Czy rozważą usuniecie Prevnaru z kalendarza szczepień? Dlaczego ta kwestia nie została poruszona podczas obrad Komitetu Doradczego ds. Szczepień [ACIP]? Jak dotąd jedyna publiczna uwaga jaką CDC wyraziło odnośnie wzrostu kolonizacji przez bakterie gronkowca to danie zielonego światła szczepionce przeciw grypie.

Podczas gdy ilość gronkowca złocistego wciąż wzrasta i pomimo silnego związku ze szczepieniami będącymi tu głównym czynnikiem sprawczym, trwają badania nad 13-walentną wersją szczepionki Prevnar (mającej zastąpić wersje 7-walentną). W dodatku problem ten ma potencję do rozprzestrzenienia się na cały świat, ponieważ istnieją duże naciski na włączenie szczepionki Prevnar do kalendarza szczepień w innych krajach.

„Koncern Wyeth ze sprzedaży szczepionki Prevnar oczekuje wyciągnąć 3 miliardy dolarów w 2009 roku.” – CNNMoney.com

NEW YORK – (indeks akcji Dow Jones Industrial Average – firma Wyeth (WYE) oczekuje, że sprzedaż szczepionki Prevnar wzrośnie w 2009 roku do 3 miliardów dolarów, planuje to osiągnąć przez nowe rynki zagraniczne oraz wzrost sprzedaży już istniejących.” Wyeth Sees Prevnar Vaccine Sales Reaching $3 Billion In 2009 
http://web.archive.org/web/20081208113504/http://www.medications.com/news/view/186792

Źródło: MRSA and Child Flu Deaths

 

Zobacz na: Prevnar jest bezpieczny – spójrz na wyniki badań!
Kurkuma przewyższa szczepionki przeciwko pneumokokom pod względem ochrony niemowląt.
Jak sprawdzane są szczepionki pod kątem bezpieczeństwa?

 

Witamina D i epidemia grypy – John J Cannell
Badania skuteczności szczepień przeciw grypie – dr Joseph Garrett
Cochrane Collaboration: Szczepionki przeciw grypie nie dają żadnych korzyści – Vera Sharav
Szczepienie przeciw grypie zwiększa o 3,65 razy występowanie infekcji dróg oddechowych.
Szczepionka przeciw grypie zwiększa ryzyko pandemii grypy – dr Joseph Mercola

 

%d bloggers like this: