Cochrane Collaboration: Szczepionki przeciw grypie nie dają żadnych korzyści – Vera Sharav

Szczepionki przeciw grypie nie dają żadnych korzyści

Szczepionki przeciw grypie nie dają żadnych korzyści

 

Jest to pora roku podczas której wielu Amerykanom doradza się, a nawet wywiera presję, aby zaszczepili się przeciwko grypie. W rzeczy samej, fiolki ze szczepionkami przeciw grypie są sprzedawane nieprzerwanym strumieniem w każdej aptece…

Jednak jakie dowody wykazały skuteczność szczepionek przeciw grypie gdy porównano grupy osób niezaszczepionych z zaszczepionymi?

Cóż, wnioski z obszernego przeglądu 50 opublikowanych raportów przez Cochrane Collaboration, powinny zniechęcić zdrowych ludzi do szczepienia się przeciwko grypie:

 „Wyniki tego przeglądu wydają się zniechęcać do stosowania szczepień przeciwko grypie u zdrowych dorosłych jako rutynowych środków w zakresie zdrowia publicznego.

Ponieważ zdrowe dorosłe osoby mają niewielkie ryzyko komplikacji spowodowanych chorobami układu oddechowego, więc szczepienie może być zalecane tylko jako indywidualny środek ochronny w konkretnych przypadkach.”

[Cochrane Collaboration – niezależna międzynarodowa organizacja typu non- profit  z siedzibą w Londynie, której celem jest ułatwianie świadomych i trafnych decyzji dotyczących postępowania medycznego. – wiki]

W szczególności, dowody obalają twierdzenia, że szczepionka przeciw grypie zapobiega zachorowaniu na grypę.

Dowody obalają twierdzenie, że szczepienie zapobiega przenoszeniu wirusa u zdrowych dorosłych osób.

W końcu, dowody obalają twierdzenie, że szczepienie zapobiega komplikacjom i „ratuje życie”.

Dowody wykazują niewielkie lub wręcz brak korzyści wynikających ze szczepień przeciw grypie.

„…badania finansowane przez przemysł farmaceutyczny były publikowane w bardziej prestiżowych pismach medycznych i cytowane w większym stopniu niż inne badania…”

 „…rzetelne dowody dotyczące szczepionek przeciw grypie są dość szczupłe…”

„…istnieje ogrom dowodów wskazujących manipulowanie wnioskami…”

Z całą pewnością „treść i wnioski z tego przeglądu powinny być interpretowane w świetle tych odkryć!”

Roztropnie byłoby być bardzo sceptycznym wobec oświadczeń i zaleceń urzędników zdrowia publicznego odnośnie wartości i konieczności dokonywania różnych sczepień.

Istnieją ukryte finansowe konflikty interesów.

Szczepionki przeciw grypie nie dają żadnych korzyści - Vera Sharav

Vera Sharav

—-

 

Szczepionki przeciw grypie nie dają żadnych korzyści

 

The Cochrane Collaboration (Wiley publication) Szczepionki przeciw grypie u zdrowych dorosłych. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001269.pub4/full

Tom Jefferson, Carlo Di Pietrantonj, Alessandro Rivetti, Ghada A Bawazeer, Lubna A Al-Ansary, Eliana Ferroni

Opublikowano w Internecie: 7 lipca 2010 r.

Uwzględniliśmy 50 raportów. Czterdzieści z nich (59 pod-badania) były to badania kliniczne na ponad 70.000 ludzi. Osiem było badaniami porównawczymi, niebędącymi badaniami randomizowanymi z grupą kontrolną RCT, w których badano poważne szkody. Dwa z nich to raporty o szkodach, których nie można było wprowadzić do analizy danych. W stosunkowo rzadkich okolicznościach, szczepionki odpowiadały krążącym szczepom wirusa. 4% niezaszczepionych ludzi w porównaniu z 1% zaszczepionych wykazywało rozwój objawów grypopodobnych (różnica ryzyka [RD] to 3% , 95% przedział ufności [CI] od 2% do 5%. Odpowiednie dane dla słabego dopasowania szczepionek, wynosiły od 2% do 1% (RD 1, 95% CI od 0% do 3%). Różnice te nie były prawdopodobnie spowodowane przypadkiem. Szczepienie miało niewielki wpływ na czas zwolnień z pracy oraz nie miało wpływu na ilość hospitalizacji lub wskaźnik powikłań. Inaktywowane szczepionki powodowały miejscowe szkody i szacunkowo 1,6 dodatkowych przypadków zespołu Guillain-Barré na milion zaszczepionych. Baza dowodów dotycząca niepożądanych odczynów poszczepiennych jest ograniczona.

Wnioski autorów badań.

Szczepionki przeciw grypie mają niewielki wpływ na zmniejszenie objawów grypy i utraconych dni pracy. Brak dowodów na to, że mają one wpływ na powikłania takie jak zapalenie płuc czy zarażanie innych osób.

Uwaga:

 „Ten przegląd zawiera 15 z 36 badań  finansowanych przez branżę (cztery nie miały żadnej deklaracji finansowej). We wcześniejszym systematycznym przeglądzie 274 badań nad szczepionkami przeciw grypie opublikowanych do 2007 r. wykazano, że badania finansowane przez przemysł farmaceutyczny były publikowane w bardziej prestiżowych pismach medycznych i cytowane w większym stopniu niż inne badania niezależnie od ich metodologicznej jakości i rozmiaru. Badania finansowane ze środków publicznych znacząco rzadziej podawały wnioski na korzyść szczepionek. Przegląd wykazał, że rzetelne dowody odnośnie szczepionek przeciw grypie są dość szczupłe, ale za to istnieje ogrom dowodów wskazujących manipulowanie wnioskami oraz błędną interpretację wyników tych badań. Treść tego przeglądu i wnioski z niego powinny być interpretowane w świetle tych odkryć.”

O stronniczości badań i publikacji finansowanych przez przemysł farmaceutyczny
Szczepionkowa pokrętna logika – Mike Adams

Podsumowanie prostym językiem.

Ponad 200 wirusów powoduje choroby grypopodobne [ILI] i grypę, które wywołują takie same objawy (gorączka, ból głowy, bóle mięśni, kaszel i cieknący nos). Bez badań laboratoryjnych lekarze nie są w stanie rozróżnić tych chorób od siebie. Obie grupy chorób trwają przez kilka dni  i rzadko prowadzą do śmierci lub poważniejszych schorzeń. W najlepszym przypadku szczepionki mogą być skuteczne tylko przeciw grypie A i B,  które stanowią ok. 10% wszystkich krążących wirusów. Każdego Roku Światowa Organizacja Zdrowia [WHO] wydaje zalecenia odnośnie szczepów wirusa, które powinny być włączone do szczepień w najbliższym sezonie.

Autorzy tego przeglądu ocenili wszystkie badania porównujące ludzi szczepionych z nieszczepionymi. Połączone wyniki tych badań wykazały, że w idealnych warunkach (szczepionkowe szczepy całkowicie odpowiadają krążącym konfiguracjom wirusa w środowisku) 33 zdrowe dorosłe osoby muszą być zaszczepione, aby uniknąć jednego zestawu objawów grypowych. W przeciętnych warunkach (szczepionkowe szczepy częściowo odpowiadają krążącym konfiguracjom wirusa) aż 100 osób musi być zaszczepione, aby uniknąć jednego zestawu objawów grypowych. Stosowanie szczepionek nie wpłynęło na ilość hospitalizacji ani na utratę dni roboczych lecz było przyczyną jednego przepadku zespołu Guillian-Barré (poważnego stanu neurologicznego prowadzącego do paraliżu) na każdy milion osób zaszczepionych. 15 z 36 badań było finansowanych przez firmy wytwarzające szczepionki, a 4 nie miały żadnej deklaracji finansowej.

Nasze wyniki mogą być optymistycznym oszacowaniem, gdyż badania szczepionek przeciw grypie finansowane przez producentów mają tendencje do uzyskiwania korzystnych wyników dla ich produktów. Niektóre z dowodów pochodzą z badań przeprowadzanych w warunkach idealnego dopasowania i cyrkulacji wirusa, a ponieważ baza dowodów dotycząca szkodliwości jest ograniczona, więc….

Źródło: Cochrane Collaboration: Flu Vaccines of No Benefit   

 

Zobacz na: Badania skuteczności szczepień przeciw grypie – dr Joseph Garrett
Witamina D i epidemia grypy – dr John J Cannell
Wirus RSV – Bert Ehgartner
Dr Russell Blaylock o szczepieniu kobiet w ciąży
Czego możesz nie wiedzieć na temat szczepień przeciw grypie – Dr Brian S. Hooker
Poronienie jako efekt szczepienia przeciw grypie – nigdy nie szczep kobiety w ciąży!
Szczepienie przeciw grypie zwiększa o 3,65 razy występowanie infekcji dróg oddechowych.
Badanie CDC wskazuje, że ryzyko poronienia rośnie o 7,7 razy po szczepieniu przeciw grypie. – Robert F. Kennedy, Jr.