Czego możesz nie wiedzieć na temat szczepień przeciw grypie – Dr Brian S. Hooker

Czego możesz nie wiedzieć na temat szczepień przeciw grypie - Dr Brian S. Hooker

Dr Brian S. Hooker

6 października 2017 r

Czego możesz nie wiedzieć na temat szczepień przeciw grypie

Jest to “sezon szczepień na grypę”, a amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) nadal usiłuje narzucić szczepienia (w tym kobietom w ciąży i niemowlętom), by w nadaremnych wysiłkach zapobiec przypadkom grypy. Pod koniec każdego sezonu dowiadujemy się od CDC, że skuteczność szczepionki wynosiła 62% lub 58% lub mniej. Ale w zasadzie jest jeszcze gorzej. Te procenty zgłoszone przez CDC opierają się na zdolności rozpoznania i połączenia najbardziej rozpowszechnionych szczepów grypy z danego roku z “antygenami grypowymi” stosowanymi w serii szczepionek. Nie uwzględnia to faktu, czy szczepionka przeciw grypie rzeczywiście przyniosła pacjentowi jakiegokolwiek rodzaju odporność. Prestiżowy przegląd Cochrane Review z 2014 roku oświadczył, że szczepienie przeciwko grypie “nie wniosło istotnych zmian co do ilości opuszczonych dni w pracy lub czasu hospitalizacji”. Co więcej, tylko średnio w 1 przypadku, na 71 osób, które otrzymały szczepionkę przeciw grypie, udało się całkowicie jej zapobiec.

Czego możesz nie wiedzieć na temat szczepień przeciw grypie

“Dużym problemem do rozważenia, poza brakiem skuteczności szczepionki przeciw grypie, jest ryzyko związane z samą szczepionką, szczególnie u kobiet w ciąży. Na początku tego roku Zerbo i wspólnicy (2017 JAMA Pediatrics) opublikował artykuł ukazujący, że kobiety w ciąży otrzymujące sezonową szczepionkę przeciw grypie w pierwszym trymestrze ciąży miały 25% większe szanse na dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).”

Chociaż autorzy starali się, by badania te zostały pominięte i przeszły niezauważone, ze względu na konflikt interesów, który mieli jako pracownicy Kaiser Permanente, ubezpieczeniowego giganta. Moje późniejsze odwołania do tych badań (Hooker i inni, 2017 JAMA Pediatrics) oraz Włoska Medyczna Grupa Badawcza (Donzelli i wsp., 2017 JAMA Pediatrics) wykazały, że dane te były bez wątpienia istotne statystycznie.

“Jeszcze bardziej alarmujący jest opublikowany niedawno przez CDC artykuł (Donahue i wsp. 2017), wykazujący zwiększone ryzyko spontanicznej aborcji (poronienia) u kobiet, które otrzymały sezonową szczepionkę przeciwko grypie, w okresie od 2010 do 2012 roku. Pomimo, że te szczepionki nosiły antygen H1N1 (do ochrony przed świńską grypą), który obecnie nie jest już stosowany, CDC nie mogło wykluczyć faktu, że związek ten może istnieć w typie szczepionki przeciw grypie sezonowej, która jest obecnie rozprowadzana.”

 

W obecnym “sezonie szczepień przeciw grypie” ponad 20 milionów szczepionek będzie zawierało Tiomersal, środek konserwujący zawierający rtęć, używany w preparatach szczepionek wielodawkowych. Oznacza to, że każda osoba dorosła, dziecko i niemowlę otrzymujące jedną z tych szczepionek przeciw grypie będzie narażone na działanie 25 mikrogramów rtęci. Rtęć w Tiomersalu powiązana jest z takimi objawami jak: tiki, opóźnienia mowy i opóźnienia nauki języka u dzieci (Thompson i in. 2007 NEJM, Barile i in., J Pediatr Psychol, Verstraeten i wsp. 2003 Pediatrics, Andrews i in., 2004 Pediatrics) i wiele opublikowanych badań wykazuje również związek z autyzmem i ASD (Geier i wsp. 2013 Translational Neurodegeneration 2:25, m.in.). To dziwne i niepokojące, że ostrzegamy kobiety w ciąży przed spożywaniem tuńczyka w puszce z powodu rtęci, ale pozwalamy im na przyjmowanie rtęci zawartej w szczepionkach przeciw grypie. Ustalono, że rtęć z Tiomersalu wybiórczo gromadzi się w łożysku i przechodzi przez krew pępowinową do rozwijającego się płodu, który nie ma mechanizmu detoksykacji metali ciężkich (Ablesohn i wsp., Canadian Family Physician 57:26).

Szczepienia przeciw grypie były zachęcane i wprowadzane do obrotu mając szczególnie na względzie seniorów. Jakkolwiek nie badano jeszcze wpływu Tiomersalu na osoby starsze. Informacje, które otrzymałem z CDC pokazują, że epidemiolodzy CDC zaproponowali dyrekcji CDC przeprowadzenie badania dotyczącego wpływu rtęci, zawartej w szczepionce przeciw grypie sezonowej, a częstotliwością występowania choroby Alzheimera. Jednak osoby zarządzające w CDC nie pozwoliłyby na przeprowadzenie takiego badania. Mając tą grupę na uwadze tylko jedno dotychczasowe badanie PubMed przeprowadzone przez Spaeth i in. 2012 (J Neurosci Res) wspomina o takiej zależności, co sugeruje, że prozapalne zachowanie Tiomersalu może powodować rodzaj uszkodzenia komórkowego, charakterystycznego w chorobie Alzheimera. Jednak ekspozycja na rtęć to kolejna historia. Wykazano, że obecność rtęci w wypełnieniach z amalgamatu koreluje z częstością występowania choroby Alzheimera (Sun i in. 2015 Alzheimera Res Ther), a ponadto ekspozycja na rtęć powiązana jest z obecnością blaszek amyloidowych w mózgu u chorych na Alzheimera (Kim i in. 2014 J Toxicol Sci.). Jednak nawet dzisiaj strona internetowa CDC dotycząca Tiomersalu nazywa tą substancję “bezpieczną rtęcią”, która szybko wydalana jest z organizmu, co nie jest zgodne z nauką. Zamiast tego, etylortęć (pochodna Tiomersalu krążącego we krwi po ekspozycji) jest transportowana do mózgu, gdzie jest przekształcana w rtęć pierwiastkową (rodzaj rtęci znaleziony w amalgamatach dentystycznych), który jest zasadniczo zamykany w mózgu na zawsze (Burbacher et al 2005 Perspektywy Zdrowia Environ). Biorąc pod uwagę ten fakt, powinniśmy poczynić dokładniejsze badania, szczególnie u osób starszych w populacji, które są dużo bardziej podatne na choroby neurodegeneracyjne.

Ostatecznie decyzja o przyjęciu szczepionki przeciw grypie należy oczywiście do ciebie. Jestem naukowcem, a nie lekarzem i nie udzielam porad lekarskich, tylko przedstawiam fakty naukowe. I mając je na uwadze, sam nie zamierzam się zaszczepić przeciwko grypie.

BĄDŹ DOINFORMOWANY… BĄDŹ ZDROWY!

Źródło: What You May Not Know About the Flu Shot

 

Zobacz na: Badania skuteczności szczepień przeciw grypie – dr Joseph Garrett
Witamina D i epidemia grypy – John J Cannell
Wirus RSV – Bert Ehgartner
Russell Blaylock o szczepieniu kobiet w ciąży
Poronienie jako efekt szczepienia przeciw grypie – nigdy nie szczep kobiety w ciąży!
Szczepienie przeciw grypie zwiększa o 3,65 razy występowanie infekcji dróg oddechowych.
Badanie CDC wskazuje, że ryzyko poronienia rośnie o 7,7 razy po szczepieniu przeciw grypie. – Robert F. Kennedy, Jr.
Cochrane Collaboration: Szczepionki przeciw grypie nie dają żadnych korzyści – Vera Sharav

%d bloggers like this: