Badania skuteczności szczepień przeciw grypie. Jako całość, rzetelne dowody skuteczności szczepień przeciwko grypie są minimalne.

Podstawowym celem szczepienia jest zapobieganie infekcji, zapobieganie rozprzestrzenianiu się infekcji, a przynajmniej zmniejszenie nasilenia i/lub powikłań związanych z infekcją. Poniżej przedstawiam kilka badań, które rzucają trochę światła na te podstawowe cele szczepień przeciw grypie.

Badania skuteczności szczepień przeciw grypie

  • W 2009 roku przegląd dokonany przez Cochrane Collaboration ocenił wpływ szczepionek przeciwko grypie u zdrowych dorosłych. Badacze doszli do następującego wniosku:

“Nie ma wystarczających dowodów, aby zdecydować, czy rutynowe szczepienia w zapobieganiu grypie u zdrowych osób dorosłych są skuteczne … Wyniki tego przeglądu wydają się zniechęcać do wykorzystywania szczepień przeciwko grypie u zdrowych dorosłych jako rutynowy środek zdrowia publicznego.” 1

  • W 2005 roku badania opublikowane w Archives of Internal Medicine, w którym badano zgony związane z grypą w całej amerykańskiej populacji osób w podeszłym wieku. Pomimo zwiększonej ilości powszechnych szczepień, które powinny przekładać się na odpowiadający im spadek w chorobach związanych z grypą, okazało się, że…:

“… wzrost pokrycia szczepieniami o 50 punktów procentowych u osób starszych po 1980 roku powinien obniżyć zarówno ilość zapaleń płuc jak i grypy oraz śmiertelność z jakichkolwiek przyczyn o około 35% do 40%. Nie znaleźliśmy dowodów wskazujących na to, że taka obniżka miała miejsce w przypadku zapaleń płuc i grypy, ani w przypadku ilości zgonów z jakichkolwiek przyczyn w każdej z grup ludzi w podeszłym wieku.”2

  • Obecnie CDC zaleca szczepienie dzieci przeciw grypie w wieku 6 miesięcy i starszych. W badaniu z 2008 roku nie znaleziono dowodów na występowanie korzyści ze szczepień przeciw grypie u dzieci poniżej drugiego roku życia.

“… skuteczność szczepień nie została wyraźnie wykazana u dzieci poniżej 2 roku życia. Dalsze badania przy użyciu innych metod, w innych miejscach oraz różnych porach roku są potrzebne do wyjaśnienia skuteczności szczepionek przeciwko grypie wśród małych dzieci .”3

  • W 2012 roku został opublikowany kompleksowy przegląd 75 randomizowanych badań kontrolnych u zdrowych dzieci w wieku poniżej 16 lat. Naukowcy omówili swoje wyniki poniżej:

“Inaktywowane szczepionki u dzieci w wieku dwóch lat i młodszych nie są znacząco bardziej skuteczne niż placebo … niewiele jest dostępnych dowodów dla dzieci poniżej drugiego roku życia … W szczególnych przypadkach, szczepionki przeciw grypie związane są z poważnymi szkodami, takimi jak narkolepsja i drgawki gorączkowe. To było zaskakujące, znaleźć tylko jedno badanie inaktywowanej szczepionki u dzieci w wieku poniżej dwóch lat i na jego podstawie wydać aktualne zalecenia dotyczące szczepienia zdrowych dzieci od szóstego miesiąca życia w USA, Kanadzie, niektórych krajach Europy i Australii. Jeśli szczepienia dzieci będą zalecane jako element polityki zdrowia publicznego to potrzeba pilnie przeprowadzić badania na dużą skalę oceniające istotne rezultaty i bezpośrednie porównanie różnych typów szczepionek.”4
http://www.cochrane.org/CD004879/ARI_vaccines-preventing-influenza-healthy-children

  • Szczepienia nie zapobiegały wizytom na oddziałach ratunkowych, ambulatoryjnych oraz hospitalizacjom w latach 2003-2005.

“Każdego roku w USA, dzieci w wieku od 6 do 59 miesiąca życia doświadczają wysokiego wskaźnika hospitalizacji, wizyt na oddziałach ratunkowych i ambulatoryjnych z powodu grypy. Mimo to, nie byliśmy w stanie wykazać na 3 dużych społecznościach, że szczepienia przeciwko grypie były skuteczne w zapobieganiu wizytom szpitalnym, ambulatoryjnym i hospitalizacjom związanym z grypą w ciągu 2 kolejnych sezonów (2003-2004 i 2004-2005) wśród dzieci od 6 do 23 miesiąca, od 24 do 59 miesiąca życia oraz całej rozpiętości wiekowej.”5

Jako całość, rzetelne dowody skuteczności szczepień przeciwko grypie są minimalne. Większość badań szczepionek przeciw grypie była finansowana przez przemysł i te wykazujące korzystne wyniki zostały opublikowane w bardziej prestiżowych czasopismach. Te badania, które nie były finansowane przez przemysł miały tendencję do wykazywania mniej korzystnych wniosków.

Były szef do spraw szczepień w FDA Dr J. Anthony Morris stwierdził, że: “nie ma żadnych dowodów na to, że którakolwiek z dotychczas opracowanych szczepionek przeciw grypie jest skuteczna w zapobieganiu lub łagodzeniu ataków grypy”.

  1. Demicheli V, Di Pietrantonj C, Jefferson T, Rivetti A, Rivetti D, “Vaccines for preventing influenza in healthy adults (Review),” The Cochrane Collaboration, 2009.
  2. Lone Simonsen, PhD; Thomas A. Reichert, MD, PhD; Cecile Viboud, PhD; William C. Blackwelder, PhD; Robert J. Taylor, PhD; Mark A. Miller, MD, “Impact of Influenza Vaccination on Seasonal Mortality in the US Elderly Population,” JAMA Internal Medicine, February 14, 2005, vol. 165, no. 3, http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=486407
  3. Megumi Fujieda, Akiko Maeda, Kyoko Kondo,Wakaba Fukushima, Satoko Ohfuji, Masaro Kaji, Yoshio Hirota, “Influenza vaccine effectiveness and confounding factors among young children,” Vaccine, 2008, pp. 6481-6485
  4. Jefferson T, Rivetti A, Di Pietrantonj C, Demicheli V, Ferroni E, “Vaccines for preventing influenza in healthy children (Review),” The Cochrane Library, 2012, Issue 8.
  5. Peter G. Szilagyi, MD, MPH; Gerry Fairbrother, PhD; Marie R. Griffin, MD, MPH; Richard W. Hornung, DrPH; Stephanie Donauer, MS; et al., “Influenza Vaccine Effectiveness Among Children 6 to 59 Months of Age During 2 Influenza Seasons,” Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, October 2008, pp. 943-951.

Dr Joseph Garrett

Źródło: http://fairhavenintegrativehealth.com/should-i-get-flu-vaccine/

 

“Młodzi pacjenci z białaczką, którzy zostali zaszczepieni przeciwko grypie, mieli takie samo prawdopodobieństwo zachorowania na grypę jak ich nieszczepieni rówieśnicy…
Badacze odkryli, że 354 pacjentów, którzy otrzymali szczepionkę przeciwko grypie, wraz z 98 którzy otrzymywali dawkę przypominającą, miało prawie podobny wskaźnik zachorowalności na grypę lub objawy grypopodobne jak 144 nieszczepionych pacjentów…
Jednak wcześniejsze badania wykazały, że po szczepieniu, od 28 do 100% pediatrycznych pacjentów z rakiem rozwinął się poziom przeciwciał uważany za odpowiedni do zapewnienia ochrony.” – Flu vaccine failed to protect young leukemia patients during cancer treatment
https://www.stjude.org/media-resources/news-releases/2017-medicine-science-news/flu-vaccine-failed-to-protect-young-leukemia-patients.html

„Przeprowadziliśmy analizę kohortową dzieci i dorosłych w ankietowym badaniu od 2013 do 2016 roku….
Pierwszorzędnym punktem końcowym był wskaźnik ryzyka potwierdzonych laboratoryjnie ostrych chorób układu oddechowego [ARI] u osób po szczepieniu w porównaniu z innymi okresami w ciągu trzech sezonów grypowych. Wśród dzieci nastąpił wzrost zagrożenia ostrymi chorobami układu oddechowego patogenami innymi niż grypa po szczepieniu przeciw grypie w porównaniu z nieszczepionymi dziećmi w tym samym okresie…” – Assessment of temporally-related acute respiratory illness following influenza vaccination; Vaccine. 2018 Apr 5;36(15):1958-1964   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29525279

“Adeno- i rinowirusy były najczęstszymi wirusami powodującymi objawy grypopodobne [ILI]. Wymazy pobrane przez rodziców są skuteczną metodą pobierania próbek. Choroba grypopodobna występowała częściej u dzieci zaszczepionych przeciwko grypie w tym badaniu…” – Epidemiology of respiratory viral infections in children enrolled in a study of influenza vaccine effectiveness; Influenza Other Respir Viruses. 2014 May;8(3):293-301
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/24483149/

Wyniki: Dane obejmowały 170 milionów epizodów opieki i 7,6 miliona zgonów. Ukończenie 65 lat wiąże się ze statystycznie i klinicznie istotnym wzrostem częstości szczepień przeciw grypie sezonowej. Jednak żadne dowody nie wskazywały, że szczepienie zmniejszyło liczbę hospitalizacji lub śmiertelność wśród osób starszych. Szacunki były na tyle precyzyjne, że wykluczyły wyniki wielu wcześniejszych badań.
Wniosek: Obecne strategie szczepień, w których priorytetowo traktuje się osoby starsze, mogą być mniej skuteczne, niż się uważa w zmniejszaniu poważnych przypadków zachorowań i śmiertelności w tej populacji, co sugeruje, że konieczne mogą być strategie uzupełniające.” – Ann Intern Med. 2020 Apr 7;172(7):445-452; The Effect of Influenza Vaccination for the Elderly on Hospitalization and Mortality: An Observational Study With a Regression Discontinuity Design https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32120383/

„Badanie kliniczno-kontrolne 101 dawców krwi, którzy zostali zaszczepieni przeciwko grypie i 191 osób dopasowanych jako grupa kontrolna, wykazało iż niedawne zaszczepienie dowolną marką szczepionki przeciw grypie było istotnie związane z fałszywie dodatnim testem przesiewowym na przeciwciała HIV.”Influenza Vaccination and False Positive HIV Results; N Engl J Med 2006; 354:1422-1423
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc053417

Wstęp: Wiadomo, że infekcje występujące wśród osób zaszczepionych (szczepionkowe porażki) występują w przypadku szczepionek o niedoskonałej skuteczności. Niepowodzenia wśród zaszczepionych dzieci zakażonych szczepem wirusa grypy B dopasowanym do tego występującego w szczepionce nie zostały odpowiednio scharakteryzowane.
Wyniki: Zaobserwowano, że w przypadku szczepionkowych porażek występowała słabsza odpowiedź przeciwciał na trójwalentną szczepionkę przeciw grypie sezonowej [TIV] w porównaniu z innymi zaszczepionymi. Nie znaleźliśmy żadnych dowodów na to, że szczepienie zmniejszyło nasilenie lub czas trwania objawów klinicznych zakażeń wirusem grypy typu B, potwierdzonych reakcją łańcuchową polimerazy z odwrotną transkrypcją [RT-PCR]. Nie zaobserwowano, aby szczepienie zmieniało miano wirusa lub czas rozsiewania [wirusa].
Wnioski: Nie zaobserwowano, aby trójwalentna szczepionka przeciw grypie sezonowej [TIV] łagodziła objawy kliniczne lub wydalanie wirusa wśród zaszczepionych klientów w porównaniu z zakażonymi, którzy przyjęli placebo. Niższa odpowiedź przeciwciał mogła tłumaczyć szczepionkową porażkę, a także brak wpływu na zmniejszenie objawów klinicznych i wydalanie wirusa po zakażeniu…” – Pediatr Infect Dis J. 2014 Feb;33(2):e63-6;  Characteristics of vaccine failures in a randomized placebo-controlled trial of inactivated influenza vaccine in children https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24061274/

“Nasze wyniki sugerują, że skuteczność szczepionki przeciwko grypie A(H3N2) wśród hospitalizowanych osób w wieku 65 lat i starszych, szczególnie u pacjentów w wieku 80 lat i starszych, jest niska.
Sugerują również modyfikujące działanie szczepień przeciwko grypie sezonowej 2015/16 na skuteczność szczepionki przeciwko grypie 2016/17.
Wirusowy komponent A(H3N2) zawarty w szczepionce 2017/18 pozostanie taki sam, jak w sezonie 2016/17. Najnowszy raport WHO dotyczący nadzoru nad grypą wskazuje, że wirusy grypy A(H3N2) dominowały na całym świecie w sierpniu 2017.  W sezonie 2017/18 w przypadku przeważającej cyrkulacji wirusa A(H3N2) można spodziewać się niskiej skuteczności szczepionki przeciwko grypie.”
Low 2016/17 season vaccine effectiveness against hospitalised influenza A(H3N2) among elderly: awareness warranted for 2017/18 season
http://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2017.22.41.17-00645

Badania skuteczności szczepień przeciw grypie

 

Zobacz na: Poronienie jako efekt szczepienia przeciw grypie – nigdy nie szczep kobiety w ciąży!
Szczepienie przeciw grypie zwiększa o 3,65 razy występowanie infekcji dróg oddechowych.
Badanie CDC wskazuje, że ryzyko poronienia rośnie o 7,7 razy po szczepieniu przeciw grypie. – Robert F. Kennedy, Jr.
Witamina D i epidemia grypy – John J Cannell
Czego możesz nie wiedzieć na temat szczepień przeciw grypie – Dr Brian S. Hooker
 Stosowanie witaminy D w praktyce klinicznej
O stronniczości badań i publikacji finansowanych przez przemysł farmaceutyczny

“Według NBC News, szczepionka przeciw grypie dostępna w Australii jest tą samą, która mamy w Stanach Zjednoczonych. Ta szczepionka ma skuteczność 10%...
Eksperci [od siedmiu boleści] nadal popierają szczepienia przeciw grypie tym produktem. Dr Brad Archer pracujący w szpitalu regionalnym w Rapid City, w stanie Południowa Dakota mówi, że nadal można odnieść korzyści związane z ciężkością choroby.” – 2017 vaccine has low effectiveness rate; NC1.TV
http://www.newscenter1.tv/story/37052906/2017-vaccine-has-low-effectiveness-rate

Te inne “korzyści” to np. wzrost ryzyka zachorowania na inne choroby układu oddechowego, uszkodzenie układu nerwowego dziecka jeśli szczepionka zostanie podana w czasie ciąży lub poronienie, alergie i inne…