Jim Jordan grilluje dr Deborah Birx | “Czy Stany Zjednoczone powinny należeć do WHO?”

Przesłuchanie z koordynatorką ds. reakcji na koronawirusa w Białym Domu Trumpa, dr Deborah Birx

Jim Jordan grilluje dr Deborah Birx | "Czy Stany Zjednoczone powinny należeć do WHO?"

(Dr Deborah Birx zeznaje przed specjalną komisją ds. koronawirusa) – Transkrypt przesłuchania

 

James E. Clyburn: Pan Jordana dostaje 5 minut.

Jim Jordan: Dziękuję, Panie Przewodniczący. Pani doktor, czy Stany Zjednoczone powinny być członkiem WHO?

Dr Deborah Birx: Stany Zjednoczone powinny być częścią WHO i współpracować ze wszystkimi państwami członkowskimi w celu wypracowania niezbędnych reform.

Jim Jordan: Czy popierała Pani opuszczenie WHO za czasów administracji Trumpa?

Dr Deborah Birx: Nie.

Jim Jordan: OK, patrzę na transkrypcję zeznań dr Giroir, gdzie wypowiada takie słowa: “Mogę powiedzieć bazując na pracy grupy, że mnie zaskoczyło to, że dr Birx była jednym z czołowych zwolenników wycofania się z WHO“. Czy więc stwierdził coś, co nie było prawdą?

Dr Deborah Birx: Istnieje różnica między wstrzymaniem finansowania a wycofaniem się z WHO.

Jim Jordan: Zatem zapytam w ten sposób – czy powinniśmy przekazywać na tę organizację 500 mln dol. rocznie? Czy powinniśmy przekazywać pieniądze amerykańskich podatników organizacji, która nas okłamała?

Dr Deborah Birx: Popierałam wstrzymanie finansowania jako warunek braku wypracowania odpowiednich reform i dokładnego wyjaśnienia tego, co wydarzyło się w styczniu. Przez pierwszy tydzień pandemii…

Jim Jordan: Cóż, jesteśmy znów jej członkiem i czy wspomniane reformy zostały przeprowadzone, zanim przekażemy im ciężko zarobione pieniądze amerykańskich podatników?

Dr Deborah Birx: Byłam zwolenniczką reform.

Jim Jordan: Więc teraz nie ma Pani problemu z decyzją Bidena o powrocie do WHO i wpłacania środków? Czy nie?

Dr Deborah Birx: Nie jestem już w rządzie.

– Oczywiście, po prostu pytam.

Dr Deborah Birx: Uważam, że powinniśmy domagać się przejrzystości i odpowiedzialności oraz ustanowić kamienie milowe w kwestii kierowania funduszy, które przekazujemy WHO…

– Dobrze, ale pytam, czy tak jest teraz.

Dr Deborah Birx: Uważam, że powinniśmy dokonać oceny, a te pieniądze spoza puli przeznaczonej na audyt, około 80 proc. całej kwoty i które to pieniądz powinniśmy bezpośrednio powiązać z realizacją wymaganych reform.

– Dobrze, to brzmi sensownie, choć nie zgadzam się z tymi 80 proc. pieniędzy, które trafiają tam ze Stanów Zjednoczonych. A co z badaniami nad uzyskiwaniem funkcji (GOF), należy je dopuszczać?

Dr Deborah Birx: Nie znam wszystkich szczegółów na temat badań GOF. Myślę, że decyzja została podjęta przez szereg krajów, że badania GOF nie będą prowadzone.

– Więc zdecydowanie decyzja ograniczona do niektórych krajów. Czy pieniądze amerykańskich podatników powinny być wykorzystywane do finansowania badań GOF?

Dr Deborah Birx: Cóż, to bardzo ogólne stwierdzenie i jest trudno, to znaczy, są…

Jim Jordan: Cóż, w Kongresie wprowadzono ustawodawstwo przeciwko tego typu badaniom. Niektórzy nawet… mamy kilku lekarzy, którzy są członkami Kongresu, którzy mówią, że w ogóle nie powinniśmy w to iść, bo to zbyt niebezpieczne. A szczególnie w świetle tego, co widzieliśmy w okresie pandemii i sam podzielam ten pogląd – pytam tylko, czy uważa Pani, że nie powinniśmy fundować badań GOF z amerykańskich podatków?

Dr Deborah Birx: Problem polega na tym, że patogeny 4. klasy zagrożenia, nad którymi pracujemy, a które są szczególnie niebezpieczne i latami pracowaliśmy próbując udoskonalać środki zaradcze, te badania nie mają miejsca wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, tego typu prace można w pewnym stopniu podciągnąć pod GOF w tym sensie, że wprowadzamy zmiany do wirusów w celu opracowania środków zaradczych i w celu kontrolowania tych wirusów, zatem nie życzyłabym sobie utraty możliwości wykorzystania potencjału intelektualnego krajów sojuszniczych.

– To może nieco prostsze pytanie. Czy powinniśmy przekazywać pieniądze amerykańskich podatników na badania w laboratoriach w Chinach?

Dr Deborah Birx: Wspieraliśmy wiele kluczowych badań we współpracy z Chinami, w tym badań nad HIV, współpracowaliśmy nad kontrolowaniem pandemii w Azji w ramach współpracy z epidemiologami oraz oddziałami CDC w Chinach.

– Zatem popiera pani wysyłanie amerykańskich pieniędzy z podatków do Chin w celu realizowania potencjalnych badań nad uzyskiwaniem funkcji (gain-of-function, GOF) czy innych?

Dr Deborah Birx: Nie dla badań nad uzyskiwaniem funkcji.

– Nie dla badań GOF? Zdecydowanie nie powinniśmy tego robić. To jest pani nienegocjowalna granica? Żadnych pieniędzy podatników na badania nad uzyskiwaniem funkcji [GOF] w Chinach?

Dr Deborah Birx: Zgadza się.

Jim Jordan: Ale myślę, to właśnie miało miejsce w tym przypadku. Myślę, że to właśnie wydarzyło się w laboratorium w Wuhan. Ja wierzę, że wirus ten jest skutkiem badań GOF w tym laboratorium. Pomysł, że przeskoczył z nietoperza na łuskowca na hipopotama i człowieka, itp., itd. – nie kupuję tego wyjaśnienia. Ale kto wie? Ostatnią rzeczą, którą chciałbym poruszyć, to w zeznaniach pani, w pani zeznaniach stwierdziła pani, krytycznie odnosząc się do administracji Bidena, stwierdziła pani, że decyzje odnośnie reagowania podczas pandemii nie powinny być podejmowane na podstawie sondaży.

Sondaże - Nauka się zmieniła

Słyszymy głosy z drugiej strony, że republikanie są wyłącznie zainteresowanie polityką. W rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. Stały motyw – demokraci oskarżają nas o to co sami robią. To oni opierają się na sondażach, a ludzie którzy ufają nauce, ufają nauce, Joe Biden sam powiedział, że te szczepionki chronią przed covidem. To jest wierutne kłamstwo. A jak sama pani zeznała, rząd o tym wiedział ale i tak wydał to oświadczenie. To my jesteśmy zwolennikami nauki, nie uciekamy się do sondaży, do kłamstw, zamiast ufać rządowi, do czego demokraci chętnie namawiają, my ufamy nauce, faktom i danym, zamiast zapewnieniom rządu. Panie Przewodniczący, czas mi przeznaczony dobiegł końca, oddaję głos.

Dr Deborah Birx: Panie przewodniczący, słowem wyjaśnienia. Powiedziałam, że wtedy nie mieliśmy wiedzy, czy szczepionki zapewnią ochronę, czy nie.

Jim Jordan: Otóż powiedziała pani, gdy zadałem pytanie odnośnie tego, że rząd twierdził, iż zaszczepiona osoba nie może się zarazić wirusem, czy to było przypuszczenie czy kłamstwo, powiedziała pani, że nie wie. To były Pani słowa. Kiedy Joe Biden powiedział zeszłego lata, że to było na początku roku 2021, a wypowiedział je 21 lipca, czyli 7 miesięcy później, kiedy Prezydent powiedział, że szczepienie chroni przed COVID-19 [objawowa infekcja]. To jest całkowicie fałszywe stwierdzenie. To właśnie powiedziała pani w pierwszej fazie zeznań.

Dr Deborah Birx: Żebyśmy mieli jasność, przez pewien okres sądziliśmy, że szczepionka i dawki przypominające zapewniają ochronę przed zakażeniem [infekcją], która jednak słabnie i to słabnie szybko.

– Osoby, które się zaszczepiły, zachorowały na covid? Dr Birx?

Dr Deborah Birx: Tak, owszem tak.

James E. Clyburn: Myślę, że wszyscy bardzo dobrze pamiętamy tę debatę. I myślę, że wszyscy kierowaliśmy się wiedzą naukowców, gdy kontynuowali swoje badania i doszli do wniosku, że możemy.

 

 

Zobacz na: Dr Robert Redfield o laboratoryjnym pochodzeniu SARS-Cov-2
Zagrożenie pandemią i wycieki z laboratoriów: Samospełniające się przepowiednie – dr Martin Furmanski
Eksperci potępiają bostońskie laboratorium, w którym naukowcy stworzyli nowy, śmiertelnie niebezpieczny szczep Omicrona, który zabija 80% myszy.

“Czy Stany Zjednoczone powinny należeć do WHO?” Jim Jordan grilluje dr Deborah Birx

https://rumble.com/v3djmz2-jim-jordan-grilluje-dr-deborah-birx.html