Wytyczne OSHA dotyczące rejestrowania NOPów po szczepionce na COVID-19

Artykuł choć nie dotyczy polskiego podwórka to rzuca nieco światła na to jak próbowano w USA rozwiązać kwestię szczepień w miejscu pracy, gdy dojdzie do niepożądanych odczynów poszczepiennych.

22 kwiecień 2021

Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) odpowiedziała na pytanie, które nurtuje pracodawców od czasu, gdy tempo szczepień zaczęło wzrastać: kiedy pracodawca musi odnotować niepożądany odczyn poszczepienny po szczepionce na COVID-19 w formularzu OSHA 300? W nowej serii odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ) dotyczące szczepionki COVID-19, wydanej 20 kwietnia 2021 r., OSHA stwierdza, że odpowiedź zależy od tego, czy szczepionka jest wymagana czy zalecana przez pracodawcę. Nowe wytyczne wyjaśniają, że podczas gdy niepożądane odczyny poszczepienne [NOPy] na wymagane i zalecane szczepienia mogą być rejestrowane, “OSHA korzysta ze swojego uznania w zakresie egzekwowania przepisów, aby w tym czasie wymagać rejestrowania tylko niepożądanych działań na wymagane szczepionki.” Jak zawsze, diabeł tkwi nieco w szczegółach.

[Formularz OSHA 300 jest formularzem dla pracodawców do rejestrowania wszystkich zgłaszanych urazów i zachorowań, które wystąpiły w miejscu pracy, gdzie i kiedy wystąpiły, charakteru przypadłości, nazwisko i stanowisko pracownika, który doznał urazu lub zachorował, oraz liczby dni nieobecności w pracy, lub liczby dni pracy w ograniczonym lub lekkim zakresie, jeśli takie wystąpiły.]

 

Możliwość rejestracji działań niepożądanych: Czy szczepionka jest “dobrowolna”?

 

Nowe wytyczne OSHA zaczynają się od wskazania, że niepożądane reakcje na szczepionkę mogą być rejestrowane, jeśli są “związane z pracą”, są “nowym przypadkiem” (w przeciwieństwie do stanu wynikającego z wcześniejszej choroby związanej z pracą) i spełnione jest jedno z kryteriów rejestracji – np. dni nieobecności w pracy. OSHA określa, kiedy szczepionka jest “związana z pracą” w następujący sposób:

Jeśli wymagam od swoich pracowników przyjęcia szczepionki COVID-19 jako warunku ich zatrudnienia, czy reakcje niepożądane na szczepionkę podlegają rejestracji?

Jeśli wymagają Państwo od swoich pracowników szczepienia jako warunku zatrudnienia (tj. z powodów związanych z pracą), wówczas każda reakcja niepożądana na szczepionkę COVID-19 jest związana z pracą. Reakcja niepożądana podlega rejestracji, jeśli jest nowym przypadkiem zgodnie z punktem 29 CFR 1904.6 Kodeksu Przepisów Federalnych i spełnia jedno lub więcej ogólnych kryteriów rejestracji zawartych w 29 CFR 1904.7.

Nie wymagam, aby moi pracownicy otrzymali szczepionkę na COVID-19. Zalecam jednak, aby otrzymali szczepionkę i mogę im ją dostarczyć lub zorganizować jej przyjęcie poza terenem zakładu pracy. Jeśli u pracownika wystąpi niepożądana reakcja na szczepionkę, czy mam obowiązek to odnotować?

Nie. Mimo, że niepożądane reakcje na zalecane szczepionki COVID-19 mogą być rejestrowane zgodnie z punktem 29 CFR 1904.4(a), jeśli niepożądany odczyn poszczepienny jest: (1) związany z pracą, (2) jest nowym przypadkiem i (3) spełnia jedno lub więcej ogólnych kryteriów rejestracji zawartych w punkcie 29 CFR 1904.7, OSHA korzysta ze swojego uznania w zakresie egzekwowania przepisów, aby w tym momencie wymagać rejestrowania jedynie niepożądanych reakcji na wymagane szczepionki. Dlatego nie trzeba rejestrować działań niepożądanych szczepionek COVID-19, które są zalecane, ale nie wymagane.

Należy pamiętać, że aby ta swoboda uznania miała zastosowanie, szczepionka musi być rzeczywiście dobrowolna. Na przykład decyzja pracownika o przyjęciu lub odrzuceniu szczepionki nie może wpływać na jego ocenę pracy lub awans zawodowy. Pracownik, który zdecyduje się nie przyjąć szczepionki, nie może odczuć żadnych reperkusji związanych z tym wyborem. Jeśli pracownicy nie mają swobody wyboru, czy przyjąć czy nie przyjąć szczepionki bez obawy o negatywne działania, to szczepionka nie jest jedynie “zalecana” i pracodawcy powinni zapoznać się z powyższym FAQ dotyczącym szczepionek COVID-19, które są warunkiem zatrudnienia.

Należy również zauważyć, że skorzystanie z tej swobody ma na celu jedynie zapewnienie społeczeństwu jasności co do oczekiwań OSHA w zakresie rejestrowania działań niepożądanych podczas wyjątkowej sytuacji sanitarnej; nie zmienia to żadnych innych obowiązków pracodawców wynikających z przepisów OSHA dotyczących prowadzenia dokumentacji ani żadnej interpretacji tych przepisów przez OSHA.

Wreszcie, należy zauważyć, że ta odpowiedź dotyczy różnych scenariuszy, w których pracodawcy zalecają, ale nie wymagają szczepionek, w tym gdy pracodawca udostępnia szczepionkę COVID-19 pracownikom w miejscu pracy, gdy pracodawca organizuje dla pracowników otrzymanie szczepionki w innym miejscu (np. aptece, szpitalu, lokalnym wydziale zdrowia itp.), a także gdy pracodawca oferuje szczepionkę jako część dobrowolnego programu zdrowia i odnowy biologicznej w swoim miejscu pracy. Innymi słowy, sposób, w jaki pracownicy mogą otrzymać zalecaną szczepionkę, nie ma znaczenia w kontekście tego pytania.

Kiedy szczepionka jest “dobrowolna”?

 

OSHA wprowadza pewną jasną regułę, stwierdzając, że reakcje niepożądane są rejestrowane, gdy pracodawca narzuca szczepionki. Kwestia staje się nieco bardziej skomplikowana przy określaniu, czy szczepionka jest “dobrowolna”. Nowe wytyczne dotyczące zgodności stwierdzają, że “wybór pracownika dotyczący przyjęcia lub odrzucenia szczepionki nie może wpłynąć na jego ocenę pracy lub awans zawodowy” oraz że “pracownik, który zdecyduje się nie przyjąć szczepionki, nie może ponosić żadnych konsekwencji tego wyboru”.

Pracodawcy stosują różne formy zachęty do szczepień. Na przykład, niektórzy pracodawcy oferują zachęty finansowe, możliwość wzięcia udziału w loteriach, w których można wygrać nagrody, lub płatny czas wolny na przyjęcie szczepionki i powrót do zdrowia po ewentualnych reakcjach niepożądanych. Niektórzy pracodawcy zmagają się również z możliwością, że klienci będą żądać zaszczepionych pracowników. Na przykład, niektórzy pracodawcy budowlani zaczynają zgłaszać, że klienci nie dopuszczają nieszczepionych pracowników do pracy na określonych budowach. Pytanie brzmi, czy szczepienia w takich okolicznościach są “dobrowolne”.

Pracownik, który odmówił szczepionki i stracił wypłatę lub możliwość wygrania nagrody, mógł prawdopodobnie doznać “reperkusji”. Podobnie, nawet jeśli pracodawca nie podejmie kroków w celu zaradzenia tej sytuacji, może to mieć wpływ na “rozwój zawodowy” nieszczepionego pracownika, który nie może pracować w konkretnym miejscu pracy klienta. Niestety, nowe wytyczne OSHA nie odnoszą się do tego rodzaju scenariuszy i nie jest do końca jasne, jakie stanowisko OSHA zajęłaby w kontekście egzekwowania przepisów.

Pracodawcy mogą chcieć jasno określić w komunikacji z pracownikami, czy szczepionki przeciwko COVID-19 są wymagane/przymusowe, czy tylko zalecane. Jeśli szczepionki są dobrowolne, pracodawcy mogą chcieć to wyraźnie zaznaczyć w komunikacji z pracownikami. Pracodawcy mogą również rozważyć okoliczności, w których OSHA będzie badać praktyki pracodawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji. Urzędnicy OSHA zajmujący się bezpieczeństwem i higieną pracy zazwyczaj proszą o dzienniki formularzy OSHA 300 podczas inspekcji. Jeżeli program szczepień jest dobrowolny, pracodawca może nie mieć żadnych wpisów dotyczących niepożądanych reakcji. W takich okolicznościach OSHA będzie musiała zapytać pracodawcę o program szczepień i o to, czy u któregoś z pracowników wystąpiła reakcja niepożądana. Pracownicy mogą być bardziej skłonni do złożenia skargi do OSHA w sprawie kwestii związanych z formularzem OSHA 300, jeśli odmówiono im udzielenia czasu wolnego z powodu choroby, którą uważają za związaną z pracą, co oznacza, że płatny czas wolny po szczepieniu może być pomocny.

Źródło: OSHA’s New Guidance on Recordability of COVID-19 Vaccine Reactions

 

Zobacz na: W USA rejestruje się mniej niż 1% NOPów – Harvard Pilgrim Health Care
Anafilaksja po szczepieniu ~1% zgłaszane jako NOP
System monitorowania bezpieczeństwa szczepionek w USA ledwo zipie, w czasie gdy miliony ludzi się szczepi.
Skorygowana ocena związku przyczynowo-skutkowego między szczepieniami a zdarzeniami niepożądanymi dokonana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) – analiza krytyczna

 

%d bloggers like this: