Pasywna wziewna szczepionka mRNA przeciwko SARS-Cov-2

Pasywna wziewna szczepionka mRNA przeciwko SARS-Cov-2

Źródło: Med Hypotheses. 2021 Jan; 146: 110417; Passive inhaled mRNA vaccination for SARS-Cov-2

Szanowny Panie Redaktorze!

Świat stoi obecnie w obliczu bezprecedensowej epidemii związanej z SARS-CoV-2, który wywołuje u ludzi chorobę COVID-19. W chwili pisania tego tekstu ponad 38 milionów osób zostało zarażonych tym wirusem. W tym samym czasie oficjalnie odnotowano ponad milion zgonów związanych z COVID[1]. Naukowcy pilnie próbują opracować bezpieczną i skuteczną szczepionkę przeciwko SARS-CoV-2, która musi być również produkowana w dużych ilościach, aby chronić wrażliwe populacje przed SARS-CoV-2.

Aby to osiągnąć, proponujemy masowe i bierne uodpornienie populacji narażonej na ryzyko poprzez kohortę osób, które niedawno zachorowały na SARS-CoV-2, ale są uważane za niezakaźne, mimo że wynik testu opartego na reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT-PCR) jest dodatni. Dodatni wynik testu RT-PCR sugerowałby dalsze rozprzestrzenianie się nieżywotnych cząsteczek mRNA do otoczenia[2].

W wielu badaniach zauważono, że osoby, które miały SARS-CoV-2 przez ponad 10 dni, nie były zakaźne, chociaż uzyskiwały dodatnie wyniki testów  RT-PCR[3], [4]. Powyższe wyniki są zgodne z aktualnymi wytycznymi amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), zgodnie z którymi “osoby z łagodną lub umiarkowaną chorobą COVID-19 pozostają zakaźne nie dłużej niż 10 dni od wystąpienia objawów“, a osoby z “cięższą lub krytyczną chorobą lub ciężką immunokompromisją prawdopodobnie pozostają zakaźne nie dłużej niż 20 dni od wystąpienia objawów[5].

Pasywna wziewna szczepionka mRNA

Informacyjny RNA (mRNA) jako środek do biernej immunizacji jest od lat intensywnie badany. Wczesne badania prowadzone od lat 90. wykazały, że egzogenne mRNA może kierować ekspresją białek in vivo, co ugruntowało pozycję mRNA jako obiecującej technologii platformy lekowej[6], [7]. Wiele badań wykazało później przydatność mRNA w opracowywaniu szczepionek i nadawaniu ochrony przed nowotworami[8] i chorobami zakaźnymi[9], [10]. Bierna immunizacja mRNA wiąże się również z mniejszą liczbą problemów związanych z bezpieczeństwem ze względu na jej nieintegracyjny i przejściowy charakter[11], co z kolei przyczynia się do lepszej i/lub łatwiejszej kontroli ekspresji białka.

O potencjalnej roli szczepionki mRNA w walce z SARS-CoV-2 świadczą trwające badania kliniczne I fazy szczepionki na COVID-19 prowadzone przez kilka firm farmaceutycznych, w tym szczepionki mRNA-1273 firmy Moderna Therapeutics[12], [13], które przyniosły obiecujące wyniki. Możliwość zastosowania wziewnego RNA do pasywnej transfekcji została również udowodniona w wielu badaniach[14]. Na poziomie mechanistycznym, wdychane RNA może prowadzić do pasywnej syntezy nieinfekcyjnych białek kolcowych przy użyciu komórkowej maszynerii do transfekcji, prowadząc w ten sposób do immunizacji danej osoby.

Chociaż nie ma jeszcze rozstrzygających lub trwających badań klinicznych na dużą skalę, które potwierdziłyby powyższą hipotezę, uważamy, że ta propozycja jest warta zbadania w naszej walce z COVID-19, biorąc pod uwagę znaczną liczbę już wyleczonych osób i naturalne rozsiewanie nieżywotnych cząstek SARS-CoV-2 w środowisku.

 

Zobacz na: Szczepionki mRNA na COVID-19 – dr James Odell
Moderna trafiła na problemy związane z bezpieczeństwem mRNA [2017]
Zmodyfikowane RNA ma bezpośredni wpływ na DNA

Dr Peter McCullough o blokowaniu metod leczenia Covid-19
Leczenie chorób wirusowych: czy prawdę ukrywano przez dziesięciolecia? – dr Lee D. Merritt

Odpowiedź immunologiczna limfocytów T jest kluczowa dla kontroli infekcji wirusowych. Dla scharakteryzowania odporności limfocytów T, ale także dla rozwoju szczepionek, identyfikacja dokładnych epitopów wirusowych przez limfocyty T ma fundamentalne znaczenie. W tej publikacji zidentyfikowaliśmy i scharakteryzowaliśmy wiele dominujących i subdominujących peptydów SARS-CoV-2 HLA klasy I i HLA-DR jako potencjalne epitopy limfocytów T u rekonwalescentów COVID-19 i osób nie narażonych na zakażenie. Peptydy specyficzne dla SARS-CoV-2 umożliwiły wykrycie poinfekcyjnej odporności limfocytów T, nawet u seronegatywnych rekonwalescentów. Peptydy reagujące krzyżowo z SARS-CoV-2 ujawniły wcześniej istniejące odpowiedzi limfocytów T u 81% nie narażonych osób i potwierdziły podobieństwo do koronawirusów przeziębienia, zapewniając funkcjonalną podstawę dla heterologicznej odporności w zakażeniu SARS-CoV-2. Różnorodność odpowiedzi limfocytów T na SARS-CoV-2 była związana z łagodnymi objawami COVID-19, dostarczając dowodów, że odporność wymaga rozpoznania wielu epitopów. Razem, zaproponowane epitopy limfocytów T na SARS-CoV-2 umożliwiają identyfikację heterologicznej i poinfekcyjnej odporności limfocytów T oraz ułatwiają rozwój środków diagnostycznych, zapobiegawczych i terapeutycznych dla COVID-19.” – Źródło: Nat Immunol. 2021 Jan;22(1):74-85; SARS-CoV-2-derived peptides define heterologous and COVID-19-induced T cell recognition https://www.nature.com/articles/s41590-020-00808-x

 

%d bloggers like this: