Szczyt Ziemi 1992 – George Hunt [UNCED – Konferencja ONZ dotycząca Środowiska i Rozwoju]

Dziś jest 1 maja 1992 roku.

George Hunt o Szczycie Ziemi z 1992

George Hunt o Szczycie Ziemi z 1992

Tematem tego materiału wideo jest Szczyt Ziemi 1992, UNCED, spotkanie, które rozpoczęło się 1 czerwca 1992 roku w Rio de Janeiro. Akronim UNCED oznacza Konferencję Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju. Wymawia się go /ʌnˈsed/ I być może wskazuje na ukryty cel tego spotkania. To jest logo Szczytu Ziemi. To nie jest gołąb w logo Szczytu Ziemi, to jest dłoń.

UNCED - Szczyt Ziemi 1992 - George Hunt

Dłoń trzyma świat, a obok niej widnieje hasło: „W naszych rękach”. W czyich rękach? Kim są „my” w tym haśle? Ręce światowego porządku. W pierwszej kolejności to właśnie te elity zwołały to spotkanie UNCED i to w złym celu.

Ten film pokaże mocne dowody na to, że osoby prowadzące Szczyt Ziemi 1992, UNCED w rzeczywistości zastawiają sieć, aby oddać władzę nad Ziemią i jej mieszkańcami w swoje własne ręce. Odważne, śmiałe czyny obywateli są potrzebne szybko.

Gdy rząd podpisze swoje traktaty, obywatele znajdą się formalnie w rękach światowego porządku. Znowu to motto – „W naszych rękach”. W czyich rękach? Te same rodziny światowego porządku, które zaplanowały I i II Wojnę Światową, które oszukały kraje trzeciego świata, aby pożyczały im fundusze i narobiły ogromnych długów, ten sam światowy porządek, który ukradł większość pieniędzy pożyczonych przez Afrykańczyków i inne narody i ukrył je w bankach w Genewie. To oni finansowali Hitlera, doprowadzili do Holocaustu i zdołali zrzucić winę za te straszne czyny na Naród Niemiecki.

Przerażające amerykańskie korzenie nazistowskiej eugeniki – Edwin Black

 

Można im przypisać manipulowanie klęskami głodu w Etiopii i w innych miejscach oraz celowe wywoływanie wojen i zadłużenia, w celu podporządkowania sobie społeczeństwa. Paczka światowego porządku nie jest miłą grupą ludzi.

Nazywam się George Hunt. Mówię do was ze studia nagrań w Boulder, Colorado. Uczestniczyłem w niektórych spotkaniach i obradach prowadzących do Szczytu Ziemi UNCED. Jestem konsultantem biznesowym i nauczycielem na uniwersytecie w zakresie zarządzania małym biznesem. Posiadam również firmę zajmującą się ochroną środowiska i jestem bardzo dobrze zaznajomiony z hipokryzją dotyczącą środowiska oraz tym, że paczka światowego porządku przejęła ruch ochrony środowiska. Jestem świadomy ich planów.

Proszę mi wybaczyć, że czytam swój „scenariusz”. Nie jestem profesjonalnym aktorem i moja pamięć nie będzie mi służyć odnośnie do rzeczy, które chcę powiedzieć. Światowy ruch ekologiczny wkrótce znajdzie się w rękach światowego porządku, jeśli ty i inni nie zareagujecie działaniem po obejrzeniu tej kasety wideo. Działanie może polegać na pokazaniu tego pięciu innym osobom, może polegać na pokazaniu tego sędziemu, który mieszka na Twojej ulicy lub radnemu miejskiemu w swoim mieście, którego znasz. Módlcie się o wskazówki, mając nadzieję, że z waszych działań może wyniknąć coś dobrego. Ktoś na pewno rozpali iskrę. Naprawdę czuję, że nie jest jeszcze za późno.

Kiedy pełniłem rolę oficjalnego gospodarza na kluczowej konferencji dotyczącej środowiskowa w Denver, Colorado w 1987 roku, byłem zaskoczony widząc tam Davida Rockefellera, Edmonda de Rothschilda, Sekretarza Stanu Jamesa Bakera, ówczesnego Sekretarza Skarbu, Maurice’a Stronga, prezesa firmy zajmującej się odpadami i administratora EPA Williama Ruckelshausa, Sekretarza Generalnego ONZ i Genewy, McNeila oraz różnych urzędników Banku Światowego i MFW.

Co bogate elity i bankierzy robili na kongresie poświęconym środowisku? Słuchaj uważnie, będę teraz próbował pokazać, jak ich uchwały będą działać przeciwko tobie.

Dochód fundacji pochodzący z zaufanych źródeł jest kamieniem węgielnym światowego porządku. Rozkazują politykom, aby wykonywali ich polecenia. A prezydenci, sędziowie i ustawodawcy liżą im buty. Ich nabrzmiałe ego i brzuchy nigdy nie są zaspokojone, a ich żądza posiadania jeszcze większej władzy jest nienasycona.

Teraz światowa władza jest w ich rękach. Czy oddamy im ją bez konfrontacji? Czy też, tak jak zrobili to z Niemcami, zrzucą na ciebie winę za holokaust środowiska i ujdzie im to na sucho? Czym jest spotkanie na Szczycie Światowym i kto za nim stoi?

Szczyt Ziemi 1992

 

Światowy Szczyt UNCED, czyli UNCED Światowy Szczyt ONZ, jest kluczowym wydarzeniem w serii spotkań dotyczących środowiska, które odbywają się od 1972 roku. Maurice Strong, urzędnik ONZ i pracownik grupy monopolistycznej i projektów Rockefellera i Rothschilda, zwołał pierwszy kongres w Sztokholmie, w Szwecji, w 1972 roku. 20 lat później, Maurice Strong jest Sekretarzem Generalnym i zwołuje UNCED. W latach 70. i 80., liczne konferencje stworzyły dekrety działań politycznych, które w końcu doprowadziły do Szczytu Ziemi UNCED.

Uczestniczyłem w dwóch spotkaniach w Kolorado, w 1987 i 1991 roku. Przyjaciele uczestniczyli w innych, w Los Angeles, San Francisco i Des Moines. Oto artykuł ze spotkania w Des Moines, za które Maurice Strong był odpowiedzialny. Numer telefonu posła Richarda Gephardta widnieje na dokumentach ze spotkania. Oto kilka zdań z dokumentu sekretariatu światowego porządku, który był rozprowadzany na spotkaniu UNCED w Des Moines.

„Jesteśmy żyjącymi poręczycielami testamentu wielkiego Cecila Rhodesa z 1877 roku, w którym Rhodes przeznaczył swój majątek na rozszerzenie brytyjskiego panowania na całym świecie i kolonizację przez brytyjskich poddanych całego kontynentu afrykańskiego, Ziemi Świętej, doliny Eufratu, wysp Cypru i Kandii, całej Ameryki Południowej, wysp Pacyfiku nie będących dotychczas w posiadaniu Wielkiej Brytanii, całego Archipelagu Malajskiego, wybrzeża Chin i Japonii, ostatecznego odzyskania Stanów Zjednoczonych Ameryki jako integralnej części Imperium Brytyjskiego. Popieramy credo Lorda Milnera. My również jesteśmy patriotami rasy brytyjskiej i naszym patriotyzmem jest mowa, tradycje, prawdziwe zasady, aspiracje rasy brytyjskiej. Czy obawiacie się zająć stanowisko w ostatniej chwili, kiedy cel może zostać zrealizowany? Czy nie widzicie, że porażka teraz oznacza bycie ściągniętym w dół przez miliardy Liliputów gorszej rasy, którzy dbają o system anglosaski w niewielkim lub żadnym stopniu”.

Kopie tego dokumentu są wam rozprowadzane wraz z tą kasetą wideo. Na spotkaniu Czwartego Światowego Kongresu w 1987 roku padło kilka innych złych uwag na temat zwykłych ludzi. Odtworzę je teraz dla was.

Na przykład, oto David Lang, międzynarodowy bankier inwestycyjny z Montrealu, jeden z ich paczki, orzekł, że te działania środowiskowe i gospodarcze światowego porządku nie mogą być ujawniane opinii publicznej. Nazywa nas mięsem armatnim. Posłuchajcie tego.

David Lang: Sugeruję zatem, aby nie sprzedawać/przepychać tego w drodze demokratycznego procesu. Trwałoby to zbyt długo i pochłonęłoby zbyt wiele funduszy na edukację mięsa armatniego, które niestety zamieszkuje Ziemię. Musimy przyjąć niemal elitarny program, dzięki któremu możemy widzieć coś poza naszymi nabrzmiałymi brzuchami i patrzeć w przyszłość w ramach czasowych i w oparciu o końcowe rezultaty, które nie jest ci łatwo zrozumieć lub które mogą być, z intelektualną uczciwością, zredukowane do jakiegoś rodzaju uproszczonej definicji.

Czy to, że aroganccy bogacze są bliscy całkowitego panowania nad Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i innymi krajami sprawia, że czujecie się niekomfortowo? Oto więcej. Dekrety prowadzące do Szczytu Ziemi zostały podyktowane bez debaty czy możliwości sprzeciwu. Traktaty, które światowy porządek podpisał na UNCED, zastąpią prawa krajowe.

A jednak widziałem jak główne dekrety na Czwartym Światowym Kongresie zostały podyktowane przez Edmonda de Rothschilda. Ty też możesz to usłyszeć. Posłuchajcie, jak je dyktuje. Rothschild wprowadził te główne dekrety do rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych bez debaty czy sprzeciwu.

Edmond de Rothschild: Ale, być może, podczas tej konferencji chcielibyście pomyśleć więcej o planie Marshalla, który został zaproponowany i przedstawiony w bardzo rozsądny sposób na konferencji w Denver. I być może to właśnie może być mottem tego, co dziś usłyszeliście i co być może chcielibyście w jakiejś poprawionej formie przedstawić. Na tej konferencji, uznając potrzebę ochrony naszego ekologicznego i środowiskowego dziedzictwa w ramach koncepcji Światowego Kongresu Dzikiej Przyrody, Światowego Funduszu na Rzecz Przyrody, czy też jakiegokolwiek innego organu zaangażowanego w ochronę życia na naszej planecie, zwrócono się do premier Norwegii, prawej, czcigodnej, Gro Harlem Brundtland, jako jednego ze światowych liderów bardzo szanowanej społeczności, o bycie propagatorem tego Międzynarodowego Banku Ochrony Przyrody. Na podstawie jej sprawozdania, które zostało szeroko rozpowszechnione wśród światowych przywódców, mogłaby ona uzupełnić to sprawozdanie o zalecenia dotyczące promowania drugiego Planu Marshalla, umorzenia długów krajów trzeciego świata i rozpoczęcia działań na rzecz stabilnego rozwoju.

Nikt podczas tego spotkania nie wspomniał o drugim światowym Planie Marshalla, ani o nowym systemie walutowym, który miałby finansować stabilny rozwój. W ogóle nie przedyskutowano kwestii Światowego Banku Ochrony Przyrody. Prezydent Światowego Banku Ochrony Przyrody i przewodniczący spotkania, Michael Sweetman, odmówił mi możliwości otwartego zakwestionowania uwag Rothschilda podczas zamkniętego zebrania.

Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty Świat.

 

W polityce światowej nazwy: Pierwszy Świat, Drugi Świat, Trzeci Świat i Czwarty Świat są używane do opisania bloków jednostek politycznych.

Pierwszy Świat to kraje kapitalistyczne Europy i Ameryki Północnej. Mają one charakter przemysłowy i dlatego są największymi światowymi trucicielami.

Drugi Świat to Związek Radziecki i kraje Bloku Wschodniego. Pamiętacie jak Rothschild wspominał o Planie Marshalla Drugiego Świata?

Mówił on o krajach Bloku Sowieckiego, a nie o drugim Planie Marshalla. Mówił o krajach Bloku Sowieckiego i o tym, że zostaną one uratowane przez pieniądze Pierwszego Świata. Europa otrzymała ogromne sumy pieniędzy w ramach Planu Marshalla w 1949 roku, a Drugi Świat otrzyma miliardy północnoamerykańskich pieniędzy w tym powtórzonym spektaklu. I zgadnijcie co, rodzina bankierów będzie działać jako główni wymieniacze pieniędzy dla rosyjskiego rubla, być może uciekając z miliardami. Oczywiście grupa Rothschildów.

Rothschild wygłosił te uwagi w 1987 roku, dwa lata przed zburzeniem Muru Berlińskiego. Przechwalał się nam, że wiedział, iż reżim sowiecki upadnie. Oto kilka artykułów z kwietnia 1992 roku o postępach w realizacji drugiego światowego Planu Marshalla Rothschildów. Pochodzą one z New York Timesa, a porządek świata jest na czasie.

Oto nagłówek The New York Timesa z 15 kwietnia 1992 roku – “Jak twierdzi MFW, potrzebnych jest 44 miliardy dolarów, by pomóc byłym Sowietom w 1992 roku.”

„Jest im to potrzebne, by przejść na wolny rynek. Większość pomocy miałaby sfinansować import żywności i części zamiennych dla 15-stu republik.”

Moja odpowiedź na to brzmi: „Jasne”. Inny artykuł w International Edition of the New York Times, Środa, 29 kwietnia 1992 roku, miał to do powiedzenia na temat Planu Marshalla Rothschilda.

„Chociaż wiele mówi się o budowaniu nowego porządku politycznego w świecie po Zimnej Wojnie, wydarzenia tutaj, w ciągu ostatnich kilku dni, pokazały jasno, że nowy porządek ekonomiczny również szybko się wyłania. Waszyngton nie może sfinansować Planu Marshalla dla byłych republik radzieckich, ponieważ zadanie jest przeogromne, a gospodarka amerykańska jest zadłużona i nie jest już tak dominująca. Dlatego Waszyngton poprosił MFW o przeprowadzenie operacji ratunkowych, które w tym roku mają kosztować 44 miliardy dolarów.”

Rothschild naprawdę to nazwał, prawda? Wkrótce po wygłoszeniu tych uwag, Rothschildowie ponownie otworzyli Rothschild Bank we Frankfurcie, w Niemczech, po 50 latach zamknięcia. Są teraz dogodnie dostępni, by stabilizować rosyjskiego rubla pieniędzmi z Zachodu. Pytanie: Czy naprawdę chcemy wysyłać północnoamerykańskie pieniądze za granicę, żeby Rothschildowie mogli dostawać wielomiliardowe przypływy gotówki z handlu walutami?

Porozmawiajmy teraz o Trzecim Świecie. Trzeci Świat to kraje, które pojawiły się po II Wojnie Światowej. Młode i łatwo dające się oszukać – Bank Światowy pod wodzą Roberta S. McNamary płatał im niecne figle, wyprowadzając miliardy pożyczonych dolarów z powrotem na szwajcarskie konta bankowe poprzez fikcyjne adresy w Afryce. Teraz są oni winni 1,5 biliona dolarów światowemu systemowi bankowemu, nie mając nic do pokazania poza biedą i okrutnymi windykacjami.

Maurice Strong zasugerował złowieszczy scenariusz na spotkaniu UNCED, który może gwałtownie wejść w życie, jeśli można wierzyć jego słowom. W artykule w magazynie West twierdzi on, że może dojść do walki między trucicielami z Pierwszego Świata a ubogimi z Trzeciego Świata. Oto jak on to opisuje.

„Każdego roku – wyjaśnia (jako tło do opowiadania fabuły jego powieści) – Światowe Forum Ekonomiczne zbiera się w Davos, w Szwajcarii. Ponad tysiąc CEO [dyrektorów generalnych], premierów, ministrów finansów i czołowych naukowców, zbiera się w lutym, aby uczestniczyć w spotkaniach i ustalić programy gospodarcze na nadchodzący rok.”

Manifest z Davos [1973] – Światowe Forum Ekonomiczne
Witamy w 2030 roku: nic nie posiadam, nie mam prywatności, a moje życie nigdy nie było lepsze. [Światowe Forum Ekonomiczne]

W tym kontekście Maurice Strong mówi: „Co by było, gdyby mała grupa tych światowych przywódców doszła do wniosku, że główne zagrożenie dla Ziemi pochodzi z działań bogatych krajów? I jeśli świat ma przetrwać, te bogate kraje będą musiały podpisać porozumienie ograniczające ich wpływ na środowisko. Zrobią to?”

On naprawdę mówi o spotkaniu UNCED.

„A Strong przemawiając, gdy ja robię notatki, patrzy na mnie, po czym jego oczy wracają na autostradę nr 17”.

Droga z Alamosa w Kolorado w stronę jego new age’owego ranczo w Crestone, w Kolorado. Mówi:

„Człowiek, który założył Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych i który napisał część raportu Brundtland, i który w 1992 roku będzie próbował nakłonić światowych przywódców, spotykających się w Brazylii, do podpisania właśnie takiego porozumienia, delektuje się wiszącymi w powietrzu pytaniami – czy to zrobią? Czy bogate kraje zgodzą się zmniejszyć swój wpływ na środowisko? Czy zgodzą się uratować Ziemię?.

Strong wznawia swoją opowieść. Wniosek grupy brzmi: Nie, bogate kraje tego nie zrobią. Nie zmienią się. Więc aby uratować planetę – grupa rozstrzyga – czy jedyną nadzieją dla planety nie jest upadek cywilizacji uprzemysłowionych? Czy nie jest to nasza odpowiedzialność, aby do tego doprowadzić?

‘Ta grupa światowych przywódców’ – kontynuuje – tworzy tajne stowarzyszenie, aby doprowadzić do załamania gospodarczego. Jest luty, oni wszyscy są w Davos. To nie są terroryści, to światowi przywódcy.

Umieścili się na światowych rynkach towarowych i giełdowych. Wykorzystując swój dostęp do giełd i komputerów oraz zapasów złota, wywołują panikę. Następnie nie dopuszczają do zamknięcia światowej giełdy. Blokują koła zębate tej maszynerii, wynajmują najemników, którzy przetrzymują resztę światowych przywódców w Davos jako zakładników. Giełdy nie mogą się zamknąć. Bogate kraje …  I Strong wykonuje lekki ruch palcami, jakby gasił papierosa, ale za oknem.

Siedzę tam jak zaczarowany. To nie jest żaden gawędziarz, to jest Maurice Strong. On zna tych światowych przywódców, jest w istocie współprzewodniczącym Rady Światowego Forum Ekonomicznego. Siedzi na styku władzy. Jest w stanie to zrobić.

‘Prawdopodobnie nie powinienem mówić takich rzeczy’ – mówi.

Autostrada nr 17 przecina pustynię, wyjeżdżając z krainy marzeń. Kiedy prawda zostaje w końcu powiedziana, Maurice Strong obawia się, że świat dojdzie do tego – żadnych tajnych stowarzyszeń, żadnych porwań zakładników w Davos, ale dojdzie do tego samego wniosku – globalna gospodarka wyniszczona kredytami i zadłużeniem oraz katastrofami ekologicznymi po prostu się rozpadnie. I nic, nawet inspiracja Baca, nie uratuje ludzkości przed nią samą.

Zmagania i problemy Baca postrzegają jako odbicie problemów nękających naszą planetę. Obawiają się, że Baca będzie w najlepszym razie oazą na pustyni przyszłości, a w najgorszym, miejscem, gdzie umierają marzenia.”  Źródło: The Wizard of Baca Grande

Nawet jeśli Strong fabularyzuje i fantazjuje, dlaczego miałby w ogóle sugerować takie rzeczy? Rzecz w tym, że na Szczycie Ziemi UNCED wydarzy się coś ważnego.

Czwarty Świat

 

Nikt tak naprawdę nie mówi o Czwartym Świecie, prawda? To dlatego, że nie widzieliśmy jak powstał Czwarty Świat. Czwarty Świat pojawił się w tytule kongresu, w którym uczestniczyłem. Nazywał się on Czwartym Światowym Kongresem Dzikiej Przyrody.

Maurice Strong powiedział, że nazwano go Czwartym Światem, ponieważ był to czwarty z tych kongresów środowiskowych, które stworzył Edmond de Rothschild. Później dowiedziałem się, że światowy porządek odnosi się do nadchodzącego rządu światowego jako Czwartego Świata. Świat kontrolowany przez światowy porządek, gdzie nie ma już Pierwszego, Drugiego i Trzeciego Świata. Tylko planeta bez granic, która jest nazywana pustkowiem Czwartego Świata. Jogini i szamani odnoszą się do niego jako do pustkowia Czwartego Świata, zagubienia umysłu.

Zagubienie umysłu odnosi się do zbiorowej świadomości. Ludzie będą przymuszani poprzez kłamstwa, narkotyki, strach i ból do oddania swojego ja, swojego ego zbiorowej świadomości. Czwarty Świat będzie powrotem do społeczeństwa podobnego do Cezarów, Babilonu lub Czwartej Rzeszy, w ramach fikcyjnych społeczeństw opisanych w „Nowym wspaniałym świecie” i „Brave New World Revisted” Huxley’a oraz w dziele klasycznym Orwella „Rok 1984″ . Rozkwitniemy tylko z jękiem. Światowy porządek chce stworzyć nowe społeczeństwo z popiołów chaosu.

Kolektywistyczny Czwarty Świat z kolektywistyczną religią, kolektywistycznymi finansami i niekontrolowanym światowym, narodowym socjalizmem. Światowy porządek zaoferuje Gaię, Matkę Ziemię, masom jako obraz Wielkiego Brata, który będą czcić w Czwartym Świecie.

Maurice Strong założył już projekt o powierzchni 140.000 akrów w Crestone, w Kolorado, aby rozwinąć ten system religii ziemi. Projekty są finansowane m.in. przez Rockefeller Fund. Szczyt Ziemi połączy środowisko z przemysłem.

Władcy konferencji UNCED będą panami tego, kto co dostanie i kiedy, jeśli szybko czegoś z tym nie zrobimy. Kto przewodzi ruchowi na rzecz środowiska? Organizator Szczytu, Maurice Strong, wskazuje barona Edmonda de Rothschilda jako twórcę ruchu na rzecz środowiska.

Oto jego własne słowa opisujące Rothschilda jako pozytywną syntezę środowiska z jednej strony oraz wzrostu i rozwoju z drugiej. Słuchajcie uważnie jak Maurice Strong przedstawia barona de Rothschilda.

Maurice Strong: Nie ma więc lepszej osoby, uosabia on w swoim życiu tę pozytywną syntezę pomiędzy ochroną środowiska z jednej strony, a ekonomią z drugiej. I jestem po prostu zachwycony, że mam okazję przedstawić Państwu Edmonda de Rothschilda.”

Edmond de Rothschild: Maurice, bardzo Panu dziękuję za wszystko, co Pan powiedział. I prosiłbym publiczność, aby przyjęła z przymrużeniem oka wszystko, co o mnie powiedział.”

Rothschild jest pozytywną syntezą środowiska z jednej strony – to jest teza – oraz wzrostu i rozwoju z drugiej – to jest antyteza. Bardzo wyraźnie przyznaje, że kombinacja Rothschildów, w tym Rockefellerowie i większość światowych kapitalistów, dąży do kontrolowania środowiska i ruchu rozwoju jako syntezy.

Władza zbierze się w ich rękach poprzez konferencję w Rio. Synteza, głowa władzy łączy się z domem Rothschildów. Innym mówcą na Czwartej Światowej Konferencji był David Rockefeller, światowej sławy kapitalista energetyczny i bankier.

Na konferencji został on nazwany „Panem Wzrostu i Rozwoju”. Jego odpowiednik, William Ruckelshaus, organizator EPA [Agencja Ochrony Środowska] i twórca jej praw za czasów prezydentów Forda i Reagana, został nazwany „Panem Środowisko”. Oto zdjęcie chichoczących na konferencji antagonistów.

„Pan Środowisko”, Ruckelshaus, jest dyrektorem generalnym i prezesem zarządu BFI, Browning-Ferris Industries, jednej z największych prywatnych firm środowiskowych na świecie. Hipokryzją jest to, że Ruckelshaus, jako szef EPA, stworzył te same prawa, dzięki którym jego firma BFI, zajmująca się odpadami, staje się bogata.

Hipokryzją numer dwa jest to, że Ruckelshaus i Maurice Strong byli kluczowymi inwestorami w American Water Development, firmie, która próbowała obejść prawo wodne Kolorado i uzyskać kontrolę nad jednym z największych podziemnych zbiorników wody na świecie. Oto fragment filmu z wywiadu, w którym wyjaśniam czym się zajmowali.

Przeprowadziłem ankietę wśród ludzi w San Luis Valley. I wysłałem listy do tych rolników w grudniu zeszłego roku. I zapytałem: „Co się stanie, jeśli Maurice Strong i William Ruckelshaus, i inni, wydobędą 250 mln metrów sześciennych wody z San Luis Valley?” Bez wahania, jednogłośnie powiedzieli, że ich ziemia zamieni się w nieużytek, że zamieni się w pustynię.

A więc mamy tu ludzi na kongresie poświęconym ochronie środowiska, którzy następnie przechadzają się 320 km na południe od Estes Park, wokół San Luis Valley w Kolorado, którzy chcą wysuszyć warstwy wodonośne i zamienić je w pustynię. Ta hipokryzja jest tak przejmująca […]

Nie powiodła im się ta próba, ponieważ ludzie dowiedzieli się co robią i pokonali ich. Oto artykuł z gazety, który pokazuje ich porażkę. Mam nadzieję, że będziemy mogli to powtórzyć podczas konferencji UNCED.

Posłuchajmy trochę więcej wypowiedzi Maurice’a Stronga i Edmonda de Rothschild, i dowiedzmy się jacy ludzie prowadzą spotkanie na Szczycie UNCED.

Oto część, w której Rothschild mówi, że projekty uruchomione w celu ratowania środowiska nie będą działać. Mówi to szybko, ale mówi „nie mające mocy [inoperative],” to znaczy, że nie będą działać. I posłuchajcie co Rothschild delikatnie sugeruje, abyśmy zbudowali maszyny do suchego lodu i wysłali suchy lód na biegun północny i południowy, aby uchronić je przed roztopieniem.

Edmond de Rothschild: Być może udałoby się wykorzystać CO2, dwutlenek węgla, jedną z jego głównych przyczyn, do produkcji suchego lodu, aby utrzymać czapy polarne i właściwą temperaturę tamtejszego lodu, i utrzymać ich obecną temperaturę. Innowacyjne i nowoczesne technologie, światowe odpady materiałowe zbierane i być może spalane w obszarach wulkanicznych lub zakopywane tak głęboko w ziemi, w dzikich pustynnych obszarach wielkiej Sahary, dokąd nikt się nie udaje, lub w pustych obszarach Arabii, albo na pustyni Gobi, ale wszystkie te pomysły i wizje, niektóre daleko idące, a przede wszystkim kontynuacja tego kongresu wymaga pieniędzy.”

Wpływ Słońca na temperatury na Ziemi – wywiad z Valentiną Zharkovą

Odtworzę pełne przemówienie po tym filmiku, a usłyszycie jak mówi, że „światowy porządek ma takie problemy – jego rdzennych mieszkańców i dziką przyrodę”.

Ludzie i dzikie zwierzęta są problemami? Jakim rodzajem szaleństwa dotknięci są ci Cezar’owie światowego porządku? Mam nadzieję, że dałem wam wystarczająco dużo informacji, aby zdemaskować projekty paczki światowego porządku.

Mają nadzieję kierować życiem ludzi przez następne pokolenia. To ta sama paczka, która stworzyła Hitlera, zaaranżowała zamach na Lincolna i Kennedy’ego, a gdzie indziej wskazała, że chce drastycznie zmniejszyć populację świata, aby środowisko i rozwój były bardziej zrównoważone. Proszę żebyście szybko zanieśli tę prawdę innym.

Do tego filmu dołączone są również dowody rzeczowe w postaci fotokopii i możecie wykonać niezmienione kopie tej kasety wideo w ilości, w jakiej chcecie…  Światło wolności rozchodzi się po całym świecie. Wiecie już kim są winowajcy. Być może nie jest jeszcze za późno, aby wyedukować kluczowych ludzi, którzy mogą ich powstrzymać. A ty, oglądając tę kasetę, jesteś jedną z iskier, które mogą rozpalić w kraju płomienie oburzenia przeciwko tym ludziom. Być może społeczeństwo ma jeszcze przywódców, którzy nas nie zawiodą. Do widzenia. I niech was Bóg błogosławi.

Jordan Peterson o znaczeniu czytania i uczenia się z historii!
Norman Dodd o Fundacjach zwolnionych z opodatkowania [USA]
Jak Magnaci Naftowi podbili świat w XIX i XX wieku
Dlaczego Magnaci Naftowi podbili świat [eugenika, ekologia]
Wstęp do Technokracji [1980] – Arvid Peterson

 

MICHAEL SWEETMAN:Więc teraz uruchomimy uczucia i zobaczymy jak nam pójdzie. Dziękuję. Pan Maurice Strong.

MAURICE STRONG: Dziękuję bardzo. Już usłyszeliście ode mnie, być może zbyt wiele, więc myślę, że osiągamy punkt, w którym chcemy zaangażować wszystkich z was w następnym kroku tej konferencji, w którym, tak naprawdę, chodzi o to, by zmierzyć się z niektórymi z głównych kwestii zorientowanych na działania.

A jedną z najważniejszych inicjatyw, która jest tutaj otwarta do rozważenia, jest kwestia programu dotyczącego Banku Ochrony Środowiska [Conservation banking]. Jak wspomnieliśmy dziś rano, mamy na szczęście osobę, która naprawdę jest źródłem tej bardzo ważnej koncepcji. Był/jest jednym z członków zarządu International Wilderness Foundation, która zasponsorowała tę konferencję. Był na pierwszym z tych kongresów.

Więc jego nawrócenie na związek między ochroną przyrody a rozwojem gospodarczym wytyczyło nową drogę. Pracował przy wielu tamach. On jest – sam kiedyś byłem w hydroelektrycznej części biznesu energetycznego, a wiele z rozwoju energetyki, który widzieliśmy, pochodzi z jego wczesnego przewidywania naszych potrzeb energetycznych i jego wczesnej pracy we wspieraniu pionierskich inicjatyw, aby poradzić sobie z tymi potrzebami. Nie ma więc lepszej osoby. Uosabia on w swoim życiu tę pozytywną syntezę pomiędzy ochroną środowiska z jednej strony a ekonomią z drugiej. I jestem po prostu zachwycony, że mam okazję przedstawić Państwu Edmonda de Rothschilda.

EDMOND DE ROTHSCHILD:Maurice, bardzo ci dziękuję za wszystko, co powiedziałeś. I prosiłbym publiczność, aby przyjęła z przymrużeniem oka wszystko co powiedział na mój temat. Chcę zacząć moje przemówienie skierowane do was w nieco innym tonie.

Widzicie, aby rozwijać ideały koncepcji dzikiej przyrody na świecie i aby zapobiec temu, by koncepcja ta pozostała ideałem, sprawą najwyższej wagi jest znalezienie sposobów i środków na znalezienie i dopuszczenie jej przesłanek. Istnieją sposoby i środki pozwalające na wprowadzenie tej koncepcji w życie i przezwyciężenie lub zminimalizowanie niektórych problemów przedstawionych przez mówców na tym Kongresie, takich jak zanieczyszczenia, zapobieganie kwaśnym deszczom, usuwanie odpadów.

Istnieją alternatywne metody, nieszkodliwe alternatywne metody dla energii i są dla nas dostępne: alternatywne wykorzystanie zasobów wodnych, nie obejmujące rozległych zalewów i tam lub wysiedlania ludzi i niewinnych dzikich zwierząt, wykorzystanie energii fal, energii słonecznej, energii wiatru, wspominając tylko kilka z nich.

Aby przezwyciężyć mrożące krew w żyłach prognozy dr Irvinga Mintzera o efekcie cieplarnianym,

być może udałoby się wykorzystać CO2, dwutlenek węgla, jedną z jego głównych przyczyn, do produkcji suchego lodu, aby utrzymać czapy polarne i właściwą temperaturę tamtejszego lodu i utrzymać ich obecną temperaturę. Innowacyjne i nowoczesne technologie, światowe odpady materiałowe, zebrane i być może spalone w obszarach wulkanicznych lub zakopane tak głęboko w ziemi, w dzikich obszarach pustynnych Sahary, dokąd nikt się nie udaje, albo w pustych obszarach Arabii lub na pustyni Gobi, ale wszystkie te pomysły i wizje, niektóre daleko idące, a przede wszystkim kontynuacja tego kongresu wymaga pieniędzy.

Inicjatywa ta rozpoczęła się dzięki myślom i trosce jednego człowieka, Michaela Sweetmana. Jego idee spotkały się z gołosłownym przyjęciem ze strony niektórych naszych mówców podczas konferencji w Denver. W spotkaniach dotyczących nowej koncepcji, międzynarodowego programu Banku Ochrony Przyrody biorą udział wszystkie sektory ludzkiej społeczności, instytucje rządowe i międzyrządowe, agencje publiczne i prywatne, duże fundacje charytatywne, a także zwykłe jednostki na całym świecie.

Michael Sweetman napisał już wcześniej słowo wstępu do tej koncepcji. Jej ostateczna forma zostanie bez wątpienia zmieniona, złagodzona lub poszerzona. Ale ten kongres musi przedstawić tę Kartę. A dzięki zbiorowej mądrości, dostępnej tutaj dzisiaj, Karta może zostać ulepszona, obejmując tych, którzy wyrazili swoje myśli na publicznym forum w Denver.

Myśląc naprzód, jak dotrzeć do ogółu społeczeństwa, do każdej korporacji na całym świecie, aby odkładała, miejmy nadzieję, że wolną od podatku, część swoich zysków na finansowanie naszej ochrony ekologicznej i środowiskowej. Panie i Panowie, każdy kraj ma swoje własne problemy – swoją rdzenną ludność i swoją dziką przyrodę. Ten Międzynarodowy Bank Ochrony Przyrody nie może znać granic. Jego fundusze muszą być wykorzystywane konstruktywnie, a nie trafiać w chciwe ręce lub być przeznaczane na broń siejącą zniszczenie. Waham się, czy powiązać ten Bank z dziką przyrodą na świecie, ale chciałbym powiązać go z naszym przetrwaniem jako rasy ludzkiej.

Nasze pokolenie nie może być przeklęte przez naszych potomków, jeśli tacy się pojawią, jako najwięksi niszczyciele i marnotrawcy światowych zasobów. Wielki filozof i kleryk, Pierre Teilhard de Chardin, napisał, cytuję: „Któregoś dnia, po opanowaniu wiatru, fal, przypływów [i grawitacji], będzie mógł okiełznać [dla Boga] energię miłości, wtedy po raz drugi w historii świata, człowiek odkryje ogień”.

Michaelu Sweetman, Michaelu Sweetman twoja miłość do koncepcji dzikiej przyrody dała ci niezbędny ogień w brzuchu, aby stworzyć zalążek przyszłych potrzeb tej koncepcji i mam wielką przyjemność prosić cię o jej przedstawienie.

 

Szczyt Ziemi 1992 – George Hunt [UNCED – Konferencja ONZ dotycząca Środowiska i Rozwoju]