Promieniowanie, stront-90 i badanie zębów mlecznych – Dr Janette Sherman

Promieniowanie, stront-90 i badanie zębów mlecznych - Dr Janette Sherman

Dr Janette Sherman, lekarz, internista, toksykolog: Dziękuję, to zaszczy być tutaj. Pracowałam w Hunter’s Point, w Ośrodku Radiologicznym Marynarki Wojennej. Prowadziłam badania nad ekspozycją setek zwierząt na promieniowanie oraz narażałam je na oparzenia. Badałam również zwierzęta wystawione na działanie promieniowania na nuklearnym poligonie testowym, na poligonie w Newadzie.

Film WIWISEKCJA – Śmiertelna medycyna [1997]

Miałam wtedy 21 lat, byłam świeżo po studiach z biologii i chemii i jeśli ja byłam w stanie zidentyfikować skutki promieniowania, a nie byłam szczególnie bystra czy doświadczona, jeśli ja potrafiłam to ogarnąć, to zapewniam Was, że rząd tym bardziej miał pojęcie o zagrożeniu.

Pracując z tak dużą ilością cierpiących, skrzywdzonych zwierząt, postanowiłam, że nie chcę dłużej badać zwierząt póki żyję i postanowiłam zapisać się na uczelnię medyczną. Od tego czasu zajmuję się zapobieganiem chorobom. Byłoby wspaniale, gdybym nigdy więcej nie musiała pracować z chorymi osobami, ponieważ interesuję się środkami chemicznymi oraz promieniowaniem, które jest niekorzystne dla organizmów ludzkich, mam tutaj na myśli raka oraz wady wrodzone.

Na tym obszarze mamy nie tylko do czynienia z zagrożeniami radiologicznymi związanymi z pozostałościami po wycofanych ze służby okrętach, które zostały napromieniowane podczas testów na Wyspach Marshalla. Ale tu również znajduje się skład odpadów chemicznych, gdzie składowane są zapewne takie związki chemiczne jak benzen czy n-propylobenzen, które są kancerogenne.

Pokażę Państwu kilka slajdów, aby nakreślić ogólny obraz odnośnie badania zębów dziecięcych… Oto nasze namiary. Posiadaczy łącza internetowego zapraszamy na stronę www.radiation.org, jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 1-800-582-3716.

 

Badanie zębów mlecznych

 

Dziękuję Theresie i całej grupie. Te koperty ze znaczkiem zwrotnym, prosimy o przesyłanie nam swoich zębów mlecznych wszystkie osoby urodzone po roku 1945. Jeśli Wasi rodzice mają jeszcze Wasze zęby mleczne schowane gdzieś na pamiątkę, to bylibyśmy wdzięczni za przesłanie nam owiniętego w chusteczkę zęba w tej oto kopercie. W roku 1978 napisałam artykuł zatytułowany “Rak – nasza choroba społeczna”.

Jestem przekonana, że lekarze, a więc grupa, do której należę oraz naukowcy nigdy nie znajdą remedium na raka, nie powstrzymają raka. Jestem głęboko przekonana, że rak to choroba stricte polityczna i ekonomiczna, i dopóki nie podejmiemy działań politycznych, dopóty tej choroby nie powstrzymamy.

To jest choroba społeczna. To są dane odnośnie… Wykres niebieski dotyczy zębów zebranych z St. Louis i łatwo można dostrzec wysokie wskazania. Te wykresy udało nam się pozyskać podczas przesłuchania prof. Ernesta Sternglassa.

Na czerwono mamy wyniki naszych badań na zębach mleczakach przez nas zebranych w tym rejonie. Otrzymaliśmy wyniki wyższe, niż w przypadku testów naziemnych. Skąd takie wskazania? To może być wyłącznie wpływ obecności reaktorów atomowych. Oto mapa Stanów Zjednoczonych.

Te niebieskie diamenciki wskazują lokalizację głównych reaktorów atomowych w kraju. Czy to jest przypadek, że najwięcej przypadków raka występuje w północno-wschodniej części kraju, ponieważ wiatry wieją z zachodu na wschód, ale Kalifornia też na problem.

Oto wykres dla stanu Connecticut, jednego z niewielu, który prowadzi statystyki przypadków raka. Od roku 1937 liczby te wzrastają. Nikt mi nie powie, że nie ma tutaj problemu środowiskowego, który napędzą tę epidemię raka.

Oto wykres poziomów izotopu Strontu 90 (Sr-90), to jest ta krzywa górna, w zębach dzieci z hrabstwa Suffolk w stanie Nowy Jork, a poniżej mamy krzywą zachorowań na raka. Nie trudno zauważyć, że jedno z drugim się łączy.

Zgromadziliśmy zęby z Florydy, New Jersey, Connecticut oraz z hrabstw Suffolk i Westchester w stanie Nowy Jork. Jaśniejsze słupki wskazują poziomy izotopu Sr-90, a liczbę przypadków zachorowań na raka obrazują słupki ciemniejsze. Jak widać, mamy niemalże idealną zależność dawka-odpowiedź. To jest niezaprzeczalny fakt.

Oto wykres zawartości izotopu Sr-90 w układzie kostnym osób dorosłych w Stanach Zjednoczonych w lata 1954-70. Na wykresie mamy także liczbę przypadków zachorowań na raka. To jest ta czerwona krzywa.

Rząd Stanów Zjednoczonych pobierał próbki tkanki kostnej ofiar wypadków, które następnie były testowane pod kątem obecności izotopu Sr-90. Testowano także dietę obywateli na obecność Sr-90. Ten sam rząd w pewnym momencie zaprzestał tej praktyki. Już nie badamy kości na obecność i poziomy Sr-90 u dorosłych. Zaprzestano tego bodajże za czasów administracji Reagana.

Oto wykres śmiertelności wśród noworodków dla stanu Waszyngton. Wskaźnik ten powinien maleć zgodnie z oczekiwaniami w postaci tej krzywej, ale obserwujemy to, co zaznaczono na czarno. Strzałką zaznaczono datę oddania do użytku reaktora w Hanford.

Po zamknięciu tego reaktora liczba przypadków zaczęła spadać. Nie oznacza to jednak, że reaktor jest całkowicie zneutralizowany, ale przynajmniej nie jest tak radioaktywny, jak kiedyś. Oto wykres odsetka żywych urodzeń poniżej 5,5 funtów (ok. 2,2 kg) dla populacji Afroamerykanów. To katastrofa. Ta linia prosta wskazuje prognozę na podstawie trendu z lat 1970-79. Obecnie obserwujemy wzrost liczby czarnoskórych dzieci o zbyt niskiej wadze w momencie narodzin.

Niedożywienie jest przyczyną ponad połowy wszystkich zgonów dzieci

To jest poważny problem, ponieważ noworodki z niedowagą mają problemy w późniejszym życiu. Są słabe fizycznie i nie rozwijają się poprawnie. Dzieci takie chorują znacznie częściej, niż dzieci bez niedowagi.

Teraz przykład San Onofre w zachodniej części Kalifornii, gdzie odsetek przypadków raka piersi

na obszarze do 100 mil (ok. 160 km) od reaktora jest znacząco wyższy, niż na terenie pozostałych Stanów Zjednoczonych.

Oto statystyki dla hrabstw Orange, San Diego, Riverside i Imperial. Od lat 1950 do 1989 obserwujemy wzrost odsetka śmiertelności z powodu raka piersi o 15 proc., podczas gdy w całym kraju ten wzrost wynosił 2 proc. Tak więc w rejonie San Onofre odsetek przypadków raka piersi jest znacząco wyższy. To jest jak sądzę slajd robiący największe wrażenie.

Oto San Onofre, tu mamy generator w Diablo Canyon, od strony zawietrznej mamy farmy, gdzie produkuje się mleko, a mleko i nabiały są głównym źródłem Sr-90 w diecie mieszkańców.

Kiedy Stront-90 przedostaje się do organizmu matki, a następnie wraz z wapniem przedostaje się do organizmu jej dziecka, gdzie następnie odkłada się w szpiku kostnym, w który wytwarzane są krwinki oraz leukocyty.

Dzieci wystawione na działanie izotopu Sr-90 są bardziej podatne na białaczkę. Co nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem. Układy odpornościowe takich dzieci są słabsze, a tym samym ich organizmy gorzej radzą sobie z chorobami.

Opublikowaliśmy 3 artykuły w renomowanych czasopismach recenzowanych. Staramy się także docierać do lokalnych społeczności, ale ostatecznie chcemy pokazać mapy zamieszkałych regionów i poziomów Sr-90 na tych terenach.

Nasze dotychczasowe badania pokazały, że najwyższe poziomy Sr-90 odnotowuje się na terenach w pobliżu reaktorów atomowych, a wraz z oddalaniem się od tych reaktorów poziomy te spadają. Mamy nadzieję, że to pomoże opinii publicznej zrozumieć, że te elektrownie atomowe nie powinny być dalej użytkowane, przeciwnie do tego, co rząd obecnie planuje. Te elektrownie należy zwyczajnie zamknąć.

Dobra wiadomość jest taka, że mój współpracownik, Joe Mangano, prowadzi obecnie badanie na terenach wokół 7 elektrowni atomowych i na terenach wokół wszystkich 7 śmiertelność wśród dzieci, noworodków i dzieci do lat 3 spadła. Spadła o od 15 do 55 proc. Jest to jeden z czynników, który napędza obecną epidemię zachorowań na raka w Stanach Zjednoczonych. Musimy zrobić więcej, niż tylko poszukiwać lekarstwa, musimy zadbać o profilaktykę, musimy powstrzymać samą przyczynę raka.

 

Zobacz na: Transkrypt filmu ZAUFAJ WHO [Trust WHO]
Bill Clinton: Sprawozdanie o eksperymentach z napromieniowaniem ludzi (1995)
Za krzywe zęby i problemy z oddychaniem wińcie współczesną dietę, nie geny – James Nestor

 

Promieniowanie, stront 90 i badanie zębów mleczaków [napisy PL]

https://www.berkeleycitizen.org/radiation/baby.htm

Radiation expert Dr. Janette Sherman: Less than one lifetime

%d bloggers like this: