Immunitet za działania związane z medycznymi środkami zaradczymi przeciwko COVID-19.

Immunitet za działania związane z medycznymi środkami zaradczymi przeciwko COVID-19.

„(…) udziela się immunitetu od odpowiedzialności prawnej wynikającą z działań związanych z walką z COVID-19.” https://www.phe.gov/Preparedness/legal/prepact/Pages/COVID19.aspx

 

Artykuł z 26 marca 2020 roku.

Immunitet za działania związane z medycznymi środkami zaradczymi przeciwko COVID-19.

 

Departament  Zdrowia i Opieki Społecznej („HHS”) w USA wydał niedawno deklarację w ramach Ustawy o gotowości i przygotowania na wypadek sytuacji kryzysowych („PREP Act”) w celu zapewnienia immunitetu od odpowiedzialności za działania związane z medycznymi środkami zaradczymi przeciwko COVID-19 („Deklaracja”). Deklaracja została opublikowana w Rejestrze Federalnym. Obowiązuje z mocą wsteczną od 4 lutego 2020 roku i obowiązuje do 1 października 2024 roku.

Jakie możliwości daje ustawa o gotowości i przygotowania na wypadek sytuacji kryzysowych [PREP Act]?

 

Ustawa PREP upoważnia Sekretarza Departamentu  Zdrowia i Opieki Społecznej [HHS] do wydania deklaracji na podstawie tej ustawy, która zapewnia zwolnienie [immunitet] z odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone, powstałe, związane lub wynikające z podawania lub stosowania środków przeciwdziałania chorobom, zagrożeniom i warunkom określonym w deklaracji, stanowiące obecne lub wiarygodne ryzyko przyszłego stanu zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Ogólnie rzecz biorąc, immunitet ma zastosowanie do podmiotów i osób zaangażowanych w opracowywanie, wytwarzanie, testowanie, dystrybucję, podawanie i stosowanie medycznych środków zaradczych opisanych w deklaracji.

Deklaracja na podstawie ustawy PREP ma na celu zapewnienie immunitetu od odpowiedzialności i różni się od innych deklaracji awaryjnych wydanych przez HHS lub innych instytucji rządowych i nie jest od nich zależna.

Osoby, które doznały poważnych obrażeń lub zmarły w wyniku podania lub użycia objętych ochroną środków zaradczych, są uprawnione do otrzymania świadczeń z Programu Odszkodowań za Szkody wynikające z Przeciwdziałania Obrażeniom („Countermeasures Injury Compensation Program  – CICP”).  Aby otrzymać świadczenia, osoba musi wykazać bezpośredni związek przyczynowy między środkiem zaradczym objętym ochroną a poważnymi obrażeniami fizycznymi lub śmiercią, przedstawiając „przekonujące, wiarygodne, uzasadnione, medyczne i naukowe dowody”.

Jak to się ma do kryzysu COVID-19?

 

Zgodnie z obowiązującą Deklaracją producenci, dystrybutorzy, planiści programów, podmioty administrujące oraz licencjonowani pracownicy służby zdrowia (określani w deklaracji jako „osoby wykwalifikowane”) zaangażowani w ułatwianie środków przeciwdziałania COVID-19 są chronieni od odpowiedzialności prawnej [za wszelkiego rodzaju partactwo]. Pozwala to firmom na proaktywne opracowywanie i dystrybucję medycznych środków zaradczych oraz pozwala licencjonowanym pracownikom służby zdrowia na przepisywanie, podawanie i wydawanie produktów podczas leczenia pacjentów z COVID-19 bez zagrożenia potencjalnymi roszczeniami i sporami sądowymi. Deklaracja dotyczy wskazanych powyżej kategorii podmiotów oraz ich urzędników, przedstawicieli i pracowników.

Autor: Stacy L. Hanefeld

Źródło: Department of Health and Human Services Issues Declaration Under the PREP Act to Provide Immunity for Activities Related to Medical Countermeasures against

 

Zobacz na: Niebezpieczeństwo związane ze szczepieniami przeciw koronawirusom – dr Peter Hotez, dr Paul Offit i dr Anthony Fauci
Szczepionka przeciw koronawirusowi i wzmocnienie odpowiedzi immunologicznej

Co znajduje się w amerykańskiej kowidowej ustawie stymulacyjnej? [2021]