Farmaceutyczne materiały reklamowe. Tylko 6% materiałów reklamowych dotyczących leków jest poparte dowodami – Annette Tuffs

Źródło: BMJ. 2004 Feb 28; 328(7438): 485;Only 6% of drug advertising material is supported by evidence

Farmaceutyczne materiały reklamowe

 

Nowe badanie dotyczące materiałów reklamowych i broszur marketingowych wysyłanych przez firmy farmaceutyczne do lekarzy pierwszego kontaktu w Niemczech wykazało, że około 94% zawartych w nich informacji nie jest poparte dowodami naukowymi.

W badaniu przeprowadzonym przez Institute for Evidence-Based Medicine, prywatny niezależny instytut badawczy w Kolonii, poddano ocenie 175 broszur zawierających informacje na temat 520 leków, które albo zostały wysłane pocztą, albo rozdane 43 lekarzom pierwszego kontaktu od czerwca ubiegłego roku. Badanie zostało opublikowane w wydanym w tym miesiącu biuletynie medycznym Arznei Telegramm (2004; 35: 21-3; https://web.archive.org/web/20040318164556/www.di-em.de/data/at_2004_35_21.pdf ).

[mailpoet_form id=”2″]

Około 15% broszur nie zawierało żadnych cytatów, a cytatów wymienionych w kolejnych 22% nie można było znaleźć. W pozostałych 63% informacje były w większości poprawnie powiązane z odpowiednimi artykułami badawczymi, ale nie odzwierciedlały ich wyników. Tylko 6% broszur zawierało stwierdzenia, które zostały naukowo poparte możliwą do zidentyfikowania literaturą.

Oceny dokonało dwóch specjalnie przeszkolonych i niezależnie działających recenzentów. W razie wątpliwości uczestniczył trzeci recenzent.

„To pierwsze badanie w Niemczech oceniające jakość materiałów reklamowych dotyczących leków” – mówi Thomas Kaiser, naukowiec z instytutu, który opublikował badanie wraz z Peterem Sawickim i innymi kolegami.

Farmaceutyczne materiały reklamowe

Zwraca on uwagę, że materiały reklamowe przedstawiają zniekształcone obrazy profili leków. W artykule wymieniono kilka przykładów wprowadzenia w błąd: wytyczne towarzystw naukowych są błędnie cytowane lub zmieniane, skutki uboczne leków są minimalizowane, grupy pacjentów są błędnie zdefiniowane, wyniki badań są zatajane, efekty leczenia są wyolbrzymione, ryzyko jest zmanipulowane, a skutki stosowania leków zostały zaczerpnięte z badań na zwierzętach.

Film WIWISEKCJA – Śmiertelna medycyna [1997]

Autorzy ostrzegają, że tak duża ilość dezinformacji zagraża zdrowiu pacjentów. Badania z innych krajów wykazały, że lekarze zwykle opierają swoje decyzje na informacjach i materiałach reklamowych wysyłanych przez firmy farmaceutyczne. Dlatego autorzy podsumowują, że należy ustanowić niezależną instytucję do monitorowania zawartości takich materiałów.

Jatrogenia kliniczna – Epidemie współczesnej medycyny, szkody na zdrowiu wynikłe z działań lekarzy – Ivan Illich

Niemiecki przemysł farmaceutyczny postanowił zaostrzyć zasady w swoim samoregulacyjnym kodeksie dotyczącym relacji między przemysłem a medycyną w odniesieniu do współpracy w badaniach klinicznych i uczestnictwa w konferencjach finansowanych przez firmy farmaceutyczne.

Niemieckie Stowarzyszenie Firm Farmaceutycznych z siedzibą w Berlinie ogłosiło, że jego członkowie powołali niezależny trybunał w Berlinie. Członkowie trybunału będą wybierani przez firmy farmaceutyczne oraz grupy lekarzy i pacjentów, ale nie będą wybierani przedstawiciele tych organów. Podobnie jak sąd, trybunał będzie mógł karać firmy, które łamią zasady, nakładając grzywny w wysokości do 50.000 Euro (34.000 GBP; 63.000 USD) lub, w przypadku drugiego przestępstwa, do 250.000 Euro. Każdy będzie mógł powiadomić trybunał o możliwych przestępstwach.

Inicjatywa ta była reakcją branży na groźbę rządu niemieckiego dotyczącą powołania organu wykonawczego przeciwdziałającego korupcji. Stowarzyszenia lekarzy zaostrzyły również swoje zasady dotyczące korupcji.

Zobacz na: Korupcja medycyny opartej na dowodach – zabijanie dla zysku – dr Jason Fung
Stronniczość badań i publikacji finansowanych przez przemysł farmaceutyczny
Wytyczne Dotyczące Przedklinicznych Badań Farmakologicznych i Toksykologicznych Szczepionek – EMA
Czy na pewno szczepionki to najlepiej przebadane produkty firm farmaceutycznych?
Czego czasopisma medyczne nie ujawniają: powiązania najlepszych lekarzy z przemysłem – Charles Ornstein i Katie Thomas
Odporność i bezkarność: korupcja w relacjach Państwo-Farmacja – dr Paddy Rawlinson

Rady Dave’a Sacketta, ojca medycyny opartej na dowodach:

• Najpotężniejszym narzędziem terapeutycznym, jakie kiedykolwiek będziesz miał, jest twoja osobowość.
Połowa tego, czego nauczysz się w szkole medycznej, okaże się całkowicie błędna, albo przestarzała w ciągu pięciu lat od ukończenia szkoły; problem polega na tym, że nikt nie może ci powiedzieć, która to będzie połowa – więc najważniejszą rzeczą, której trzeba się nauczyć, to to jak samodzielnie się uczyć.
• Pamiętaj, że twoi nauczyciele opowiadają brednie tak samo jak Twoi rodzice.
• Będziesz miał więcej frajdy, niż możesz sobie wyobrazić.
Źródło: Thoughts for new medical students at a new medical school, BMJ. 2003 Dec 20; 327(7429): 1430–1433.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC300793/

„Rozmawialiśmy na ten temat wcześniej. Niektóre z wyzwań pojawiają się kiedy profesjonaliści pracujący na pierwszej linii zaczynają podważać bezpieczeństwo lub czują, że nie mają wystarczającej pewności co do bezpieczeństwa by stawić czoła temu problemowi, by stawić czoła osobie zadającej im pytania. Mam na myśli to, że większość programów nauczania w szkołach medycznych, nawet programy nauczania na pielęgniarstwie, chodzi o to, że masz szczęście jeżeli w szkole medycznej chociaż połowa dnia jest poświęcona na wykłady na temat szczepionek. A co dopiero byciem na bieżąco z tym wszystkim.” – dr Heidi J. Larson, dyrektor Projektu ds. Zaufania do Szczepionek [The Vaccine Confidence Project], Global Vaccine Safety Summit, 3 grudnia 2019