Stronniczość badań i publikacji finansowanych przez przemysł farmaceutyczny

 

„W świecie naukowym konflikty interesów są powszechne. Każdy kto wykonuje pracę badawczą takie konflikty ma. Jeśli ktoś nie ma konfliktu interesów, to jest bardzo podejrzane.” – Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

Stronniczość badań i publikacji finansowanych przez przemysł farmaceutyczny

Zarządzanie widmami: Jaka ilość literatury medycznej jest kształtowana za kulisami przez przemysł farmaceutyczny? – dr Sergio Sismondo

Badania medykamentów finansowane przez przemysł znacznie częściej dają pozytywne, a nawet idealne wyniki, niż te finansowane przez niezależnych sponsorów. Jest to dobrze udokumentowane zjawisko w „badaniach nad badaniami”. Badanie tego fenomenu w ostatnich latach stało się łatwiejsze, ze względu na nacisk i wprowadzenie reguł dotyczących ujawniania wsparcia finansowego.

Stronniczość badań i publikacji

 

W badaniu Outcome Reporting Among Drug Trials Registered in ClinicalTrials.gov z 2010 roku, badacze przejrzeli 546 badań dotyczących pięciu głównych klas medykamentów i sprawdzili wyniki jakie wykazały oraz czy były finansowane przez przemysł farmaceutyczny?

“85,4% z tych badań, finansowanych przez przemysł farmaceutyczny, wykazało pozytywne wyniki, a w przypadku badań finansowanych przez rząd odsetek pozytywnych wyników wynosił 50%.”

http://annals.org/aim/article/745938/outcome-reporting-among-drug-trials-registered-clinicaltrials-gov

W badaniu Factors Associated with Findings of Published Trials of Drug–Drug Comparisons: Why Some Statins Appear More Efficacious than Others z 2007 roku, badacze przyjrzeli się 192 opublikowanym badaniom, które analizowały korzyści płynące ze stosowania statyn – substancji obniżających poziom cholesterolu.

“Porównywano jedną statynę z inną lub zestawiano statynę z innym medykamentem… Niemal wszystkie badania (98%, 189/192) wykorzystywały substytuty do mierzenia wyników. Ponadto powszechne uchybienia w opublikowanych badaniach porównujących statyny, zawierały użycie niewystarczającej ślepej próby, brak ukrycia alokacji, kiepskie monitorowanie po zakończonym okresie badania oraz brak analizy wyników w grupach, wyodrębnionych zgodnie z zaplanowanym leczeniem… W badaniach z odpowiednią ślepą próbą rzadziej odnotowywano statystycznie istotne wyniki sprzyjające badanemu medykamentowi…”

“Po uwzględnieniu innych czynników odkryto, że badania sponsorowane przez branżę 20 razy częściej niż te opłacane z innych źródeł dawały wyniki faworyzujące sprawdzany lek. Ponownie jest to ogromna różnica.”Ben Goldacre, Złe Leki

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17550302

W badaniu Relationship between drug company funding and outcomes of clinical psychiatric research z 2006 roku, badacze przeanalizowali 542 prace opublikowane pomiędzy 1992 i 2002 rokiem, dotyczące medykamentów psychiatrycznych.

“Odsetek badań sponsorowanych przez firmy farmaceutyczne wzrósł z 25% w 1992 do 57% w 2002 roku. Korzystne wyniki były znacznie bardziej powszechne w badaniach sponsorowanych przez producenta medykamentów (78%) niż w badaniach bez wsparcia przemysłu (48%) lub sponsorowanych przez konkurenta (28%).

https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/relationship-between-drug-company-funding-and-outcomes-of-clinical-psychiatric-research/C65FE152AF7F6F6E343519501C834DC7

W tym przeglądzie systematycznym Pharmaceutical industry sponsorship and research outcome and quality: systematic review, zebrano 30 publikacji z Medline (od stycznia 1966 do grudnia 2002) oraz biomedycznej bazy danych Embase (od stycznia 1980 do grudnia 2002).

“Badania finansowane przez przemysł farmaceutyczny były rzadziej publikowane niż badania wspierane finansowo z innych źródeł… Wnioski wskazują na systematyczną stronniczość faworyzującą produkt firmy finansującej badanie. Wyjaśnienia obejmują wybór niewłaściwego produktu porównawczego do badanego produktu oraz stronniczość w publikacji.”

http://www.bmj.com/content/326/7400/1167

W 2003 roku opublikowano przegląd systematyczny Scope and impact of financial conflicts of interest in biomedical research: a systematic review. W ramach przeglądu zebrano wszelkie opublikowane badania pomiędzy styczniem 1980 a październikiem 2002 roku, które analizowały, czy finansowanie badań przez przemysł ma związek z uzyskiwaniem korzystnych dla niego wyników. Badania sponsorowane przez przemysł farmaceutyczny prawie czterokrotnie częściej uzyskiwały pozytywne wyniki.

“Związki finansowe między przemysłem, badaczami naukowymi i instytucjami akademickimi są szeroko rozpowszechnione. Konflikty interesów wynikające z tych powiązań mogą w istotny sposób wpływać na badania biomedyczne.”

http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/195843

W przeglądzie z 2007 roku Pharmaceutical company funding and its consequences: a qualitative systematic review przeanalizowano nowe badania opublikowane w ciągu czterech lat, które upłynęły od pojawienia się dwóch wcześniejszych przeglądów.

“Wyniki są jasne: Sponsoring firm farmaceutycznych jest silnie związany z rezultatami, które sprzyjają interesom fundatorów.”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17919992

W tym przeglądzie How Many Scientists Fabricate and Falsify Research? A Systematic Review and Meta-Analysis of Survey Data z 2009 roku, przeprowadzono metaanalizę ankiet wśród naukowców, w których bezpośrednio pytano czy sami popełnili lub znają współpracownika, który dopuścił się uchybień w pracach badawczych. Uwzględniono 21 takich ankiet.

Średnio 1,97% (N = 7, 95% CI: 0,86-4,45) naukowców przyznało się do fabrykowania, sfałszowania lub zmodyfikowania danych albo wyników przynajmniej raz – poważnych uchybień względem standardów. Do innych form wątpliwych praktyk badawczych przyznało się do 33,7% ankietowanych. W ankietach, w których pytano o zachowanie współpracowników, wskaźnik dopuszczania się fałszowania wynosił 14,12% (N = 12, 95% CI: 9,91-19,72) oraz do 72% w przypadku innych wątpliwych praktyk badawczych.”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19478950

W tym artykule Medical Journals Are an Extension of the Marketing Arm of Pharmaceutical Companies [Czasopisma medyczne to przedłużenie działań marketingowych firm farmaceutycznych]” z 2005 roku, autor nawiązuje do wypowiedzi Richarda Hortona i Marcii Angell:

“Czasopisma medyczne zostały sprowadzone do roli pralni informacji dla przemysłu farmaceutycznego” – napisał w 2004 roku Richard Horton, redaktor Lancet. W tym samym roku Marcia Angell, była redaktor naczelna New England Journal of Medicine, skrytykowała przemysł za to, że stał się “głównie maszyną marketingową” oraz do kooptowania “każdej instytucji, która mogłaby stanąć na drodze”. Czasopisma medyczne były wyraźnie nieobecne na jej liście dokooptowanych instytucji, ale ona i Horton nie są jedynymi redaktorami, którzy stają się coraz bardziej zdumieni potęgą i wpływem przemysłu. Jerry Kassirer, były redaktor naczelny NEJM, twierdzi, że przemysł wygiął moralne kompasy wielu lekarzy, a redaktorzy PLoS Medicine oświadczyli, że nie stanie się “częścią cyklu uzależnienia… pomiędzy czasopismami a przemysłem farmaceutycznym “. Coś jest wyraźnie na rzeczy.

Firmy wydają się uzyskiwać rezultat, których oczekują, nie przez manipulowanie wynikami, co byłoby zbyt nieokrzesane i możliwe do wykrycia przez recenzentów, ale raczej poprzez zadawanie “właściwych” pytań – i jest wiele sposobów na to… Niektóre z metod uzyskiwania korzystnych wyników są wymienione poniżej, ale istnieje wiele innych sposobów, aby zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnych wyników. Wielu najemników główkuje nad nowymi sposobami, dzięki którym można być o krok do przodu od recenzentów…

Przykłady metod z jakich korzystają firmy farmaceutyczne, aby uzyskać pożądane wyniki z badań klinicznych:

  • Przeprowadź badanie swojego leku w porównaniu do leczenia, o którym wiadomo, że jest kiepskie.
  • Zbadaj swój medykament w porównaniu do zbyt niskiej dawki medykamentu konkurenta.
  • Przeprowadzić badanie swojego medykamentu w porównaniu do zbyt wysokiej dawki medykamentu konkurenta (powodując, że twój medykament wydaje się mniej toksyczny).
  • Prowadź badania, które są zbyt małe, aby wykazać różnice w stosunku do konkurujących medykamentów.
  • Użyj wielu punktów końcowych w badaniu i wybierz do publikacji te, które dają korzystne rezultaty.
  • Wykonaj wieloośrodkowe badania i wybierz do publikacji wyniki z ośrodków, które są korzystne.
  • Przeprowadź analizy podgrup i wybierz do publikacji te, które są sprzyjające.
  • Przedstaw wyniki, które najprawdopodobniej zaimponują, na przykład zmniejszenie ryzyka względnego, zamiast bezwzględnego.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1140949/

 

Zobacz na: Imitacja Nauki – Sharyl Attkisson – fałszywe badania naukowe
Oświadczenie dr Williama W. Thompsona
Wyszczepieni – od TUSZOWANIA faktów do KATASTROFY
Naukowiec z „Big Pharma” przyznaje się do sfałszowania kilkudziesięciu prac badawczych dla Pfizer’a i Merck’a
Badania bezpieczeństwa leków – od zaniedbania do oszustwa – John Braithwaite
Bezpieczeństwo szczepień – jak sprawdzane są szczepionki pod kątem bezpieczeństwa?
Wyznania medycznego heretyka – dr Robert S. Mendelsohn
LEKI… trzecia przyczyna śmierci w XXI wieku
Medyczny monopol – Eustace Mullins
GSK – W Argentynie zmarło 14 dzieci po testach szczepionki
Pfizer – 2009 – Rekordowa kara dla koncernu farmaceutycznego
Pfizer – Nigeria – firma wypłaci 75 mln odszkodowania za eksperymenty na nigeryjskich dzieciach
Afera szczepionkowa w Chinach – aresztowano 202 osoby [04.2016]
Ghostwriterzy – Złe leki. Jak firmy farmaceutyczne wprowadzają w błąd lekarzy i krzywdzą pacjentów
Naukowiec z CDC Poul Thorsen, badający związek szczepień z autyzmem, poszukiwany za defraudacje milionów dolarów
10 czołowych astroturferów – Sharyl Attkisson
Ciemna strona Wikipedii – Sharyl Attkisson

Ponad 30.000 opublikowanych badań może być błędne z powodu zanieczyszczonych komórek – Peter Dockrill
Metoda edycji DNA CRISPR może skutkować setkami niezamierzonych mutacji – Dave Roos

 

“Chcę sprzedawać leki każdemu. Chcę sprzedawać leki ludziom zdrowym. Chcę sprzedawać leki tak, jak sprzedaje się gumę do żucia”. – były prezes zarządu firmy Merck, Henry Gadsden w wywiadzie dla magazynu Fortune,1976

Selling Sickness: Pharma Industry Turning Us All Into Patients

https://www. thesun.co.uk/news/4551404/henry-gadsden-merck-company-billion-dollar-deals/