Odtwarzalność: Tragedia błędów

Odtwarzalność: Tragedia błędów Błędy w recenzowanych artykułach są łatwe do znalezienia, ale trudne do naprawienia, donoszą David B. Allison i współpracownicy. Źródło: Nature. 2016 Feb 4;530(7588):27-9; Reproducibility: A tragedy of errors...

Paradoks Simpsona

Paradoks Simpsona Często oceniamy efektywność danej metody leczenia czy programów socjalnych na podstawie odsetka populacji, któremu pomagają. Ale to może wiązać się z pewnymi problemami. Załóżmy, że mamy do czynienia z chorobą, która dotyka zarówno ludzi, jak i koty,...

W Nauce™ pokładamy ufność | Technokracja

W Nauce™ pokładamy ufność 28 czerwiec 2021 W pierwszej połowie XX wieku grupa o nazwie Technocracy Incorporated chciała zreorganizować społeczeństwo, oddając władzę naukowcom. Ruch ten upadł, ale jego podstawowe przesłanie nadal przemawia do wielu osób w Dolinie...

Nauka™: religia, której nie wolno kwestionować – Henry Gee

Nauka™: religia, której nie wolno kwestionować Nadszedł czas, by zająć się [naukowym] kapłaństwem – a dziennikarze nie są w stanie tego zrobić   Można by sądzić, biorąc pod uwagę sposób, w jaki nauka jest opisywana w popularnych mediach, jak to się zwykło...

Dr Charles Morgan o psychoneurobiologii i wojnie [czerwiec 2018]

Dr Charles Morgan o psychoneurobiologii i wojnie 15 czerwiec 2018 Dr Charles Morgan przemawia do kadetów i wykładowców w West Point na różne tematy, w tym na temat psychologii, neurobiologii i nauki o człowieku w czasie wojny. Badania neurobiologiczne i...

Jak nauka osadzona jest w religii – Jonathan Pageau

Jak nauka osadzona jest w religii – Jonathan Pageau „Jeśli ludzie nie mogą dojść do porozumienia, to świadczy to, że istnieje u nich rozbieżność terminologii albo rozbieżność interesów”. – Prawo Mazura Płaski, wymierny świat, opisywany metodą naukową, z...