Czego czasopisma medyczne nie ujawniają: powiązania najlepszych lekarzy z przemysłem – Charles Ornstein i Katie Thomas

Czego czasopisma medyczne nie ujawniają

 

Instytut Badawczy Sarah Cannon, z siedzibą w Nashville, otrzymał prawie 8 milionów dolarów płatności od firm farmaceutycznych w imieniu swojego prezesa ds. operacji klinicznych, dr Howarda Burrisa, głównie za prace badawcze. Dziesiątki jego artykułów opublikowanych w prestiżowych czasopismach medycznych nie zawierały wymaganych ujawnień dotyczących tych płatności i relacji.

Ten artykuł został zgłoszony i napisany we współpracy z organizacją dziennikarską non-profit ProPublica.

Czego czasopisma medyczne nie ujawniają

 

Jeden jest dziekanem szkoły medycznej Yale. Inny jest dyrektorem ośrodka onkologicznego w Teksasie. Trzeci jest kolejnym prezydentem najbardziej znanego stowarzyszenia lekarzy onkologicznych.

Te czołowe medyczne postacie należą do dziesiątek lekarzy, którzy w ostatnich latach nie zdali relacji finansowych z firmami farmaceutycznymi i medycznymi, gdy ich badania zostały opublikowane w czasopismach medycznych, wynika z przeglądu The New York Times i ProPublica oraz danych z innych niedawnych badań.

Dr Howard A. Burris III

Dr Howard A. Burris III

 

Na przykład dr Howard A. „Pominąć” Burris III, prezydent elekt Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, oświadczył, że w ostatnich latach nie miał konfliktu interesów w ponad 50 artykułach w czasopismach, w tym w prestiżowym czasopiśmie New England Journal of Medicine.

Jednak firmy farmaceutyczne zapłaciły swojemu pracownikowi prawie 114.000 dolarów za konsultacje i przemówienia oraz prawie 8 mln dolarów na jego badania w okresie, w którym wymagane było ujawnienie tego faktu. Jego pominięcia obejmowały artykuły w czasopiśmie Journal of Clinical Oncology, publikowane przez grupę, której będzie przewodniczył.

Oprócz rozpowszechnionych uchybień lekarzy, przegląd The Times i ProPublica wykazał, że same czasopisma medyczne często udzielały dezorientujących porad i rutynowo nie sprawdzały ujawnienia [konfliktu interesów] przez naukowców, chociaż wiele relacji można było łatwo wykryć w federalnej bazie danych.

Czasopisma medyczne, które są głównym sposobem przekazywania społeczeństwu najnowszych odkryć naukowych, często mają współzależne relacje z naukowcami, którzy publikują na ich stronach. Opublikowanie badań w wiodącym czasopiśmie może zwiększyć profil naukowca – nie wspominając o leku lub innym testowanym produkcie. Czasopisma zwiększają ich prestiż, publikując ekskluzywne, przełomowe badania prowadzone przez uznanych naukowców.

Podsumowując, system raportowania wciąż wydaje się mieć wiele tych samych wad, które zidentyfikował Instytut Medycyny prawie dziesięć lat temu, kiedy zalecał zasadnicze zmiany w sposobie zgłaszania konfliktów interesów.  Nie wprowadzono tych zmian jeszcze w życie.

dr Mehraneh Dorna Jafari

dr Mehraneh Dorna Jafari

 

„System jest zepsuty” – powiedziała dr Mehraneh Dorna Jafari, asystentka profesora chirurgii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine. Ona i jej koledzy opublikowali w sierpniu badanie, które wykazało, że spośród 100 lekarzy, którzy otrzymali najwięcej rekompensat od producentów urządzeń w 2015 r., konflikty interesów ujawniono tylko w 37 procentach artykułów opublikowanych w następnym roku. „Czasopisma nie sprawdzają, a zasady są różne dla każdej jednej rzeczy.”

Wezwania do przejrzystości wynikają z obaw, że związki naukowców z przemysłem medycznym i farmaceutycznym zwiększają szanse, że świadomie lub nie, podciągną wyniki na korzyść firm, z którymi prowadzą interesy. Analizy wykazały, że badania sponsorowane przez przemysł wydają się być bardziej pozytywne niż badania finansowane z innych źródeł. To z kolei może prowadzić do tego jaka terapia będzie dostępna dla pacjentów. Nic nie wskazuje na to, że badania przeprowadzone przez dr Burrisa i innych lekarzy z niepełnymi ujawnieniami konfliktów interesu zostały zmanipulowane lub sfałszowane.

Redaktorzy czasopism twierdzą, że wprowadzają zmiany, które lepiej ujednolicą ujawnianie informacji i zmniejszą liczbę błędów. Jednak niektórzy twierdzili również, że ponieważ większość badaczy przestrzega zasad, rygorystyczne nowe wymagania byłyby kosztowne i niepotrzebne.

dr José Baselga

dr José Baselga

 

Problem nabrał rozpędu od września 2018 roku, kiedy dr José Baselga, który był głównym oficerem medycznym w Memorial Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku, zrezygnował po tym jak The Times i ProPublica poinformował, że nie ujawnił swoich powiązań z przemysłem w dziesiątkach artykułów.

Dr Burris, prezes badań klinicznych i główny oficer medyczny w Sarah Cannon Research Institute w Nashville, odniósł się do pytania odnośnie płatności na rzecz swojego pracodawcy. Bronił go, mówiąc, że płatności zostały dokonane na rzecz instytucji, chociaż The New England Journal of Medicine wymaga ujawnienia wszystkich tego typu płatności.

dr Robert J. Alpern

dr Robert J. Alpern

 

Inni prominentni badacze, którzy przedstawili błędne informacje o konflikcie interesów, to między innymi dr Robert J. Alpern, dziekan szkoły medycznej Yale, który nie ujawnił konfliktu interesów w artykule z 2017 roku https://cjasn.asnjournals.org/content/13/1/26.long  o eksperymentalnym leczeniu opracowanym przez firmę farmaceutyczną Tricida, w której zasiada w zarządzie tej firmy i jest właścicielem akcji tej firmy. Tricida, która opracowuje terapie na przewlekłe choroby nerek, sfinansowała badanie kliniczne, które było przedmiotem artykułu.

Dr Alpern napisał w e-mailu, że początkowo uważał, iż jego ujawnienie – że był konsultantem dla firmy Tricida – było odpowiednie. Jednak „ze względu na obawy, które ostatnio pojawiły się w związku z ujawnianiem konfliktów interesu”, powiedział, że w październiku powiadomił czasopismo The Clinical Journal of American Society of Nephrology, że również zasiadał w zarządzie firmy Tricida i posiada akcje spółki.

Czasopismo wstępnie odpowiedziało dr Alpernowi, że jego ujawnienie było wystarczające. Jednak po tym, jak The Times i ProPublica skontaktowały się z czasopismem w listopadzie, powiedział, że poprawi artykuł.

dr Rajnish Mehrotra

dr Rajnish Mehrotra

 

„Brak ujawnienia tych informacji w czasie recenzowania jest naruszeniem naszej polityki”, napisał w emailu dr Rajnish Mehrotra, redaktor naczelny czasopisma.

Później powiedział, że dodatkowe dochodzenie ujawniło, że we wszystkich 12 artykułach, autor przedłożył niekompletne ujawnienia konfliktu interesów, a czasopismo planowało przekazać sprawę komisji etycznej Amerykańskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Dr Mehrotra powiedział również, że czasopismo postanowiło przeprowadzić audyt ostatnich artykułów, aby ocenić zakres problemu.

Dr Carlos L. Arteaga

Dr Carlos L. Arteaga

 

Dr Carlos L. Arteaga, dyrektor Harold C. Simmons Comprehensive Cancer Center w Dallas, powiedział, że „nie ma nic do ujawnienia” jako autor badania z 2016 roku opublikowanego w The New England Journal of Medicine leku na raka piersi o nazwie Kisqali , wytworzonego przez firmę Novartis. Jednak dr Arteaga otrzymał ponad 50.000 dolarów od firm farmaceutycznych w okresie trzyletniego ujawniania informacji, w tym ponad 14.000 USD od firmy Novartis.

W emailu dr Arteaga opisał pominięcie jako „niewybaczalne przeoczenie i błąd z mojej strony”, a następnie przedstawił korektę.

dr Jeffrey R. Botkin

dr Jeffrey R. Botkin

 

Dr Jeffrey R. Botkin, zastępca wiceprezesa ds. badań na Uniwersytecie w Utah, ostatnio argumentował w JAMA, wiodącym czasopiśmie medycznym, że naukowcy powinni stawić czoła zarzutom za niewłaściwe postępowanie, gdy nie ujawniają swoich relacji z zainteresowanymi firmami. Powiedział, że „naprawdę fałszują informacje, na których polegają inni, oceniając  te badania. Pieniądze są bardzo potężnym czynnikiem, a opinie ludzi stają się subtelnie zniekształcone przez ten związek finansowy.”

dr Howard C. Bauchner

dr Howard C. Bauchner

 

Jednak dr Howard C. Bauchner, redaktor naczelny JAMA, powiedział, że weryfikacja ujawnień konfliktu interesów każdego autora nie byłaby warta czasu ani wysiłku. „Zdecydowana większość autorów jest uczciwa i chce wypełniać swoje obowiązki, aby przekazać czytelnikom i redaktorom, jakie mogą być ich konflikty interesów” – powiedział w wywiadzie.

W miarę kontynuowania debaty, wpływowa grupa, Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych, rozważa politykę, która skierowałaby naukowców, którzy popełniają poważne błędy w ujawnianiu informacji do swoich instytucji, w sprawie możliwych zarzutów za niewłaściwe postępowanie badawcze.

Senator Estes Kefauver

Senator Estes Kefauver

 

Obawy o wpływ firm farmaceutycznych na badania medyczne utrzymują się od dziesięcioleci. Senator Estes Kefauver przeprowadził przesłuchania w tej sprawie w 1959 roku, a w 2000 r. nastąpił kolejny przypływ niepokoju po serii skandali, w których wybitni lekarze nie ujawnili swoich związków z przemysłem.

Czasopisma medyczne i stowarzyszenia zawodowe podniosły swoje wymagania. Przemysł farmaceutyczny ograniczył sposób, w jaki rekompensuje lekarzy, zabraniając prezentów, takich jak bilety na imprezy sportowe lub luksusowe wyjazdy – chociaż dowody na łapówki i korupcję nadal są ujawniane w postępowaniach karnych. Prawo federalne z 2010 roku wymagało od producentów leków i urządzeń, publikowania raportów o ich płatnościach na rzecz lekarzy

Czego czasopisma medyczne nie ujawniają - dr Burris

Zapytany o pominięcia w swoich formularzach ujawniających konflikty interesów towarzyszących artykułom badawczym, dr Burris przedłożył nowe ujawnienia do New England Journal of Medicine, wykazując swoje powiązania z wieloma firmami farmaceutycznymi i medycznymi.

 

Pomimo tych zmian, system ujawniania konfliktów interesów pozostaje fragmentaryczny i słabo egzekwowany. Czasopisma medyczne i stowarzyszenia zawodowe mają różne wytyczne dotyczące tego, jakie rodzaje relacji muszą być zgłaszane, często pozostawiając w rękach badacza decyzję co do tego, co jest istotne. Istnieje niewiele reperkusji – poza poprawką – dla tych, którzy nie przestrzegają zasad.

Na przykład Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Badań nad Rakiem ostrzegło autorów , że stoją przed trzyletnim zakazem, jeśli okaże się, że pominęli potencjalny konflikt interesów. Jednak polityka grupy dotycząca konfliktów interesów nie zawiera żadnej wzmianki o takiej karze, oraz pisze iż żaden autor nigdy nie został wykluczony. Nieujawnienie przez dr Baselgi jego relacji z przemysłem farmaceutycznym rozszerzyło się na czasopismo stowarzyszenia, o nazwie Cancer Discovery, dla którego pełni funkcję jednego z dwóch redaktorów naczelnych. Stowarzyszenie twierdzi, że bada działania dr Baselgi.

Większość autorów zdaje się ujawniać swoje powiązania z interesami korporacyjnymi. Na przykład około dwie trzecie autorów z badania Kisqali zgłosiło relacje z firmami, w tym z Novartis. Ale naukowcy, którzy tego nie zrobili to np. dr Arteagi, dr Burris i dr Denise A. Yardley, starszy badacz, który pracuje z dr Burrisem w Instytucie Badawczym Sarah Cannon.

dr Denise A. Yardley

dr Denise A. Yardley

 

Centrum badawcze z siedzibą w Tennessee otrzymało ponad 105.000 dolarów płatności za doradztwo, przemówienia i inne usługi w imieniu dr Yardley’a w trzyletnim okresie czasu, w którym nie zadeklarowała jakichkolwiek konfliktów interesów.

Przedstawiciele Instytutu Sarah Cannon powiedzieli, że ponad rok temu przeszli na praktykę „uniwersalnego ujawniania” promowaną przez ASCO, grupę ds. raka, którą poprowadzi dr Burris. Wymaga to od lekarzy ujawnienia wszystkich płatności, w tym płatności przekazanych ich instytucjom.

Przedstawiciele placówki powiedzieli, że „wierzymy, iż przestrzegamy najwyższych standardów etycznych w branży, nie zezwalając na prywatne wynagrodzenia naszym lekarzom prowadzącym.”

Amerykańskie Stowarzyszenie Onkologii Klinicznej [ASCO] twierdzi, że opublikuje poprawki do ujawnień konfliktów interesów dr Burrisa w The Journal of Clinical Oncology z ostatnich czterech lat. Grupa twierdzi, że jesienią 2017 r. – gdy dr Burris ubiegał się o rolę lidera w organizacji – rozpoczęła współpracę z nim w celu ujawnienia wszystkich relacji branżowych, w tym płatności pośrednich. Dr Burris zostanie prezesem w czerwcu 2019 roku.

„Systemy i procesy ujawniania informacji w medycynie nie są jeszcze doskonałe, podobnie jak ASCO”, podała grupa w emailu.

Dr Burris, dr Yardley i dr Arteaga przesłali zaktualizowane ujawnienia konfliktów interesów do czasopisma The New England Journal of Medicine, który opublikował je w czwartek.

Czego czasopisma medyczne nie ujawniają - dr Burris 2

Nowe poprawki dr Burrisa do jego formularzy ujawnień, które zostały opublikowane przez czasopismo New England Journal of Medicine, pokazują płatności na rzecz jego pracodawcy z Novartis, oraz innych firm.

 

Zaktualizowane ujawnienie dr Burrisa zawiera informacje o relacjach z 30 firmami, w tym o tym, że zeznał jako biegły dla Novartis.

Czego czasopisma medyczne nie ujawniają - dr Burris - ujawnienie konfliktów interesów

W innych badaniach opublikowanych niedawno przez New England Journal of Medicine również pominięto ujawnienia konfliktów interesów, w tym jedno z 2018 roku dotyczącego leczenia niedokrwistości sierpowatokrwinkowej, a drugie niedawno zatwierdzonego leku przeciwnowotworowego Vitravki, sprzedawanego przez Bayer i Loxo Oncology.

Jennifer Zeis, rzeczniczka czasopisma, powiedziała, że ​​kontaktuje się z autorami tych badań i że poprosiła badaczy o potwierdzenie, że sprawdzili swoje ujawnienia konfliktów interesów względem federalnej bazy danych.

Niektóre instytucje wycofały się, argumentując, że niespójne zasady czasopism utrudniają nawet porządnym naukowcom właściwe postępowanie.

W liście z zeszłego miesiąca do New England Journal of Medicine, Instytut Memorial Sloan Kettering sprzeciwił się traktowaniu jednego z jego najlepszych naukowców, dr Jedda Wolchoka. Ośrodek cytując komunikację z czasopismem napisał, że kiedy próbował poprawić swoje ujawnienia, czasopismo zmieniło swoje stanowisko, z tego że jego redaktorzy byli zadowoleni z jego ujawnienia, do tego że nie zastosował się do ich zasad.

dr Jedda Wolchoka

dr Jedda Wolchoka

 

Dr Wolchok, pionier w immunoterapii nowotworów, ostatecznie poprawił 13 artykułów i listów do redakcji.

W celu doprecyzowania  wymogów dotyczących sprawozdawczości, kilka czasopism dopiero teraz próbuje zrobić to, co zalecił Instytut Medycyny w 2009 roku. Czego czasopisma medyczne nie ujawniają. Czasopismo The New England Journal testuje nowy system we współpracy  ze Stowarzyszeniem Amerykańskich Kolegiów Medycznych [Association of American Medical Colleges], które pełniłoby rolę centralnego repozytorium do sprawozdawczości finansowych relacji.

W tym roku czasopismo JAMA zaczęło wymagać od autorów wielokrotnego potwierdzenia, że nie mają nic do ujawnienia. ASCO posiada scentralizowany system zgłaszania konfliktów interesów dotyczący wszystkich swoich czasopism i prezentacji.

dr Bernard Lo

dr Bernard Lo

 

Dr Bernard Lo, przewodniczący panelu Institute of Medicine z 2009 roku, powiedział, że czasopisma dopiero zaczynają konfrontować się z niektórymi wadami systemowymi. „Ujmę to w ten sposób, z pewnością nie są na czele, próbując być pionierami. Fakt, że nie zostało to zrobione, oznacza, że nikt nie ma tego na liście priorytetów.”

Źródło: What These Medical Journals Don’t Reveal: Top Doctors’ Ties to Industry

 

Zobacz na: Czy na pewno szczepionki to najlepiej przebadane produkty firm farmaceutycznych? Sprawdźmy.
O stronniczości badań i publikacji finansowanych przez przemysł farmaceutyczny
Zarządzanie widmami: Jaka ilość literatury medycznej jest kształtowana za kulisami przez przemysł farmaceutyczny? – dr Sergio Sismondo
Imitacja Nauki – Sharyl Attkisson – fałszywe badania naukowe
Oświadczenie dr Williama W. Thompsona
Wyszczepieni – od TUSZOWANIA faktów do KATASTROFY

Ponad 30.000 opublikowanych badań może być błędne z powodu zanieczyszczonych komórek – Peter Dockrill
Metoda edycji DNA CRISPR może skutkować setkami niezamierzonych mutacji – Dave Roos
Błąd w oprogramowaniu aparatury FMRI może skutkować podważeniem 15 lat badań nad mózgiem